Gode forberedelser er nøkkelen til en vellykket salgsprosess!

En smidig salgsprosess er i mange tilfeller mer beroende av selgers forberedelser enn av størrelsen på transaksjonen.

Er salgsobjektet nøye vurdert? Er det basert på skattemessige forhold, og best å overdra som sådan eller som aksjer i et eierselskap? Er den nødvendige selskapsstrukturen etablert? Dersom selger ikke har vurdert dette vil salgsprosessen kunne få en unødvendig vanskelig start.
Forhold knyttet til regulering/offentlige tillatelser, tinglyste heftelser og leiekontrakter bør også løses før salgsprosessen starter. Det er også en betydelig fordel at selger kjenner til problemstillinger som for eksempel tilknyttet historisk skattemessige håndtering, før dialog med kjøper. Har selger kontroll på disse forholdene kan forslag til løsning presenteres når salgsprosessen starter.
Vi opplever i noen tilfeller at selger ikke har forberedt salget godt nok, noe som skaper unødvendig mye støy underveis i salgsprosessen. Ofte vil kjøper i slike tilfeller kreve prisavslag og omfattende objektive garantier, og i ytterste konsekvens kan salget bortfalle. Som rådgivere ønsker vi å bidra til at transaksjonen er godt forberedt, samt at eventuelle negative forhold som avdekkes i salgsprosessen løses på en god måte for begge parter.