Meld deg på 97 dager igjen

Boligdagene 2018

Boligmarkedet har hatt en voldsom vekst de 10 siste årene. De største byene i Norge har hatt en lynrask utvikling og fortetting. Endringene i markedet har skjedd i et høyt tempo, men nå begynner det å roe seg ned litt. Flere har lenger spådd en brå stopp i boligmarkedet – er vi der nå, eller er dette kun en midlertidig stagnasjon?
 
Urbanisering og fortetting kan styrke byenes konkurransekraft – det er i urbane samfunn menneskeheten skinner sterkest. Men tetthet i seg selv ikke er tilstrekkelig for livskvalitet og godt byliv. Så hvordan skape gode boområder, og hva kjennetegner kvalitative og moderne byggeprosjekter? 
 
Sted, boliger og folk – hva skal til for å bygge den riktige interaksjonen? Det å kunne utvikle gode boliger og levende byrom er utslagsgivende for hvorvidt et boligprosjekt blir lønnsomt for eiere og utviklere.

Lurer du på hvordan boligmarkedet skal utvikle seg fremover? Hvordan løse by- og urban fortettingen på en vellykket måte? Kunne du tenke deg mer spennende og lønnsomme boligprosjekter som treffer moderne kjøpere? Svaret vil du få den 26-27 april på Boligdagene 2018 – velkommen til Strømstad! 

TORSDAG 26. APRIL

11.00

Velkomst og registrering i resepsjon

12.00

Lunsj

13.00

VELKOMMEN TIL BOLIGDAGENE – DAG 1

13.10

BOLIGMARKEDET – HVA MENER EKSPERTENE?

Boligprisene i Norge har hatt en enorm vekst de siste årene, men våren 2017 snudde markedet. Antall usolgte boliger sammenlignet med prisfall i 2008 og 2013 er blitt mye høyere på kortere tid. Flere mener det er sannsynlig at prisfallet vedvarer. Er det grunn til bekymring? Hvilke forventninger kan vi ha til fremtiden?

13.40

HVOR STABILT ER MARKEDET?

Tidligere boligprisfall har gitt seg etter kort tid, men denne gang er det vanskelig å vite om prisene allerede er på bunnen.
Situasjonen er utfordrende, og konsekvenser kan være alvorlige. Når boligprisene faller, frykter folk en ytterligere nedgang i økonomien. Dagens boligskatt, økte formuesverdier i skattesystemet og strengere boliglånskrav bidrar til at situasjonen nå kan være alvorlig.
Hvilke tiltak, grep og unntak i retningslinjer og boliglånforskrifter kan myndighetene og finansielle institusjoner gjøre for å unngå at en negativ utvikling eskalerer?

14.10

Pause & mingling

14.40

INVESTERING I BOLIGER

Foredrag og debatt

Norge har opplevd et brennhett boligmarked de siste årene, med en historisk høy prisstigning. Samtidig er befolkningsveksten lavere enn før.
Hvordan opplever boliginvestorer og -utviklere situasjonen i de ulike skandinaviske markedene og i de største norske byene? Hvordan lykkes med en god og lønnsom boligutvikling? Hva skal til for å bygge på rett sted, til rett pris og med høy kvalitet? Hvem presser prisene opp, og hvilke verdier er egentlig i spill? Hvem er vinnere og hvem er tapere når kampen på boligmarkedet hardner til?

Øyvind Moen , Admnistrerende direktør i Veidekke Eiendom

15.40

Pause & mingling

16.10

OSLOS NYE KOMMUNEPLAN

For to år siden ble Kommuneplan for Oslo vedtatt. Planen skal bidra til å sikre god arkitektur og bærekraftig utvikling i en by i vekst. Den har stor betydning for hvor og hvordan boligutviklingen skjer. Planstrategien utpeker områder for fortetting, disse har ulik karakter vedrørende eksisterende kvaliteter, potensial, avhengighet, hindringer og fremdrift. Vi deler erfaringer om planen, og reflekterer over noen områder for utvikling.

Maren Bjerkeng , Partner og arkitekt i Grape Architects

16.35

KOMMUNEPLAN + BOLIGUTVIKLERE = SANT?

Debatt

Boligbygging og fortetting er en kompleks oppgave, der kommunen og private aktører må spille på lag for å oppnå gode resultater. På makronivå må politiske føringer, regler og krav følges. På mikronivå må man ta hensyn til skala, uterom, variasjon, integrasjon, byliv, dagslys-, støy- og luftforhold. Kommuneplanen legger opp til mange store grep, som forutsetter større samfunns- og infrastrukturmessige endringer, og nettopp derfor er en koordinert planlegging helt nødvendig. Vi ser nærmere på hvordan politikere og beslutningstakere kan bruke kommuneplanen som et nyttig styringsverktøy for å finne en god balanse mellom offentlige regler og utbyggernes forslag.

17.05

SÅ GALT KAN DET GÅ ...

17.30

AVSLUTNING – TID TIL MINGLING – SPA & RELAX

FREDAG 27. APRIL

09.00

VELKOMMEN TIL BOLIGDAGENE – DAG 2

09.10

BYENS UTFORDRENDE ULIKHETER

Områdene i Oslo har ulik befolkningssammensetning, kultur og sosialt potensial. Vi ser på arkitektur og sosial ulikhet, og betydningen dette har for nabolag og interaksjon mellom mennesker og by. Hvilke gamle og nye skillelinjer har hovedstaden, og hvordan vil byens fremtidige byutvikling være? Og hvordan bør goder og byrder fordeles mellom bydelene?

09.40

HVA KJENNETEGNER EN GOD BY?

Oslo er kåret til én av 25 toppbyer i Most Livable Cities Index, en årlig undersøkelse om livskvalitet, som det prestisjefylte magasinet Monocle utfører blant utvalgte metropoler. Kriterier er blant annet offentlig transport, klima og miljø, sjarm og attraktivitet, design, arkitektur og sikkerhet. Hvordan påvirker disse faktorene byens utforming og beboernes livskvalitet? Finnes det andre oppskrifter for å skape gode byer og boområder? Hva har andre internasjonale byer å by på?

10.10

NYTT KONSEPT – BÆREKRAFTIG, SOSIALT OG KOMMERSIELT

Sosialt rettede boliger er på dagsorden, også studentboliger. Som første kommune i Danmark vedtok København i oktober 2017 at midlertidige studentboliger er en del av kommunens tilbud.
CPH Village tilbyr studenter billige, midlertidige, flyttbare boliger. De er av høy kvalitet, og plasseres på tomme arealer og industriområder under forandring. Det innebærer at gamle byrom får nytt liv og ny kultur – med studenter, kafeer og festivaler. Konseptet er bærekraftig, sosialt og lønnsomt for eierne. Hør hvordan gründere bak CPH Village har lyktes, og om deres ambisiøse planer for fremtiden!

Frederik Noltenius Busck , Co-Founder & Director i CPH Village, København
Michael Plesner , Co-Founder i CPH Village, København

10.40

PAUSE & MINGLING

11.00

MORGENDAGENS BOLIGKJØPERE

Hvem er morgendagens boligkjøpere – og hva skiller dem fra dagens boligkunder? En god innsikt i ønsket boligform er svært viktig for å kunne tilby riktige prosjekter i ulike områder. Vi ser på folks ønsker, krav og alt som ellers har betydning for valg av bolig.

Ann Kristin Aure , Makroanalytiker i Bonum

11.30

60 MINUTES – DE BESTE BOLIGPROSJEKTENE

I løpet av en time ser vi på fire utvalgte boligprosjekter, der arkitekter og utviklere har skapt noe unikt. Dette er eksempler på prosjekter med særpreg, identitet og kvalitet. Prosjektene har skapt formidabel interesse. Her blir det korte innslag, høyt tempo og mye inspirasjon!

Fyrstikkbakken 14 – leiligheter for skilte par

Olav Birkenes , CEO og partner i Birk & Co.

12.30

AVSLUTNING BOLIGDAGENE 2018 - VI SEES OM ET ÅR!

Øyvind Moen

Admnistrerende direktør i Veidekke Eiendom

Foredrag og debatt
TORSDAG 26. APRIL kl 14.40

INVESTERING I BOLIGER

Norge har opplevd et brennhett boligmarked de siste årene, med en historisk høy prisstigning. Samtidig er befolkningsveksten lavere enn før.
Hvordan opplever boliginvestorer og -utviklere situasjonen i de ulike skandinaviske markedene og i de største norske byene? Hvordan lykkes med en god og lønnsom boligutvikling? Hva skal til for å bygge på rett sted, til rett pris og med høy kvalitet? Hvem presser prisene opp, og hvilke verdier er egentlig i spill? Hvem er vinnere og hvem er tapere når kampen på boligmarkedet hardner til?

Maren Bjerkeng

Partner og arkitekt i Grape Architects

TORSDAG 26. APRIL kl 16.10

OSLOS NYE KOMMUNEPLAN

For to år siden ble Kommuneplan for Oslo vedtatt. Planen skal bidra til å sikre god arkitektur og bærekraftig utvikling i en by i vekst. Den har stor betydning for hvor og hvordan boligutviklingen skjer. Planstrategien utpeker områder for fortetting, disse har ulik karakter vedrørende eksisterende kvaliteter, potensial, avhengighet, hindringer og fremdrift. Vi deler erfaringer om planen, og reflekterer over noen områder for utvikling.

Frederik Noltenius Busck

Co-Founder & Director i CPH Village, København

FREDAG 27. APRIL kl 10.10

NYTT KONSEPT – BÆREKRAFTIG, SOSIALT OG KOMMERSIELT

Sosialt rettede boliger er på dagsorden, også studentboliger. Som første kommune i Danmark vedtok København i oktober 2017 at midlertidige studentboliger er en del av kommunens tilbud.
CPH Village tilbyr studenter billige, midlertidige, flyttbare boliger. De er av høy kvalitet, og plasseres på tomme arealer og industriområder under forandring. Det innebærer at gamle byrom får nytt liv og ny kultur – med studenter, kafeer og festivaler. Konseptet er bærekraftig, sosialt og lønnsomt for eierne. Hør hvordan gründere bak CPH Village har lyktes, og om deres ambisiøse planer for fremtiden!

Michael Plesner

Co-Founder i CPH Village, København

FREDAG 27. APRIL kl 10.10

NYTT KONSEPT – BÆREKRAFTIG, SOSIALT OG KOMMERSIELT

Sosialt rettede boliger er på dagsorden, også studentboliger. Som første kommune i Danmark vedtok København i oktober 2017 at midlertidige studentboliger er en del av kommunens tilbud.
CPH Village tilbyr studenter billige, midlertidige, flyttbare boliger. De er av høy kvalitet, og plasseres på tomme arealer og industriområder under forandring. Det innebærer at gamle byrom får nytt liv og ny kultur – med studenter, kafeer og festivaler. Konseptet er bærekraftig, sosialt og lønnsomt for eierne. Hør hvordan gründere bak CPH Village har lyktes, og om deres ambisiøse planer for fremtiden!

Ann Kristin Aure

Makroanalytiker i Bonum

FREDAG 27. APRIL kl 11.00

MORGENDAGENS BOLIGKJØPERE

Hvem er morgendagens boligkjøpere – og hva skiller dem fra dagens boligkunder? En god innsikt i ønsket boligform er svært viktig for å kunne tilby riktige prosjekter i ulike områder. Vi ser på folks ønsker, krav og alt som ellers har betydning for valg av bolig.

Olav Birkenes

CEO og partner i Birk & Co.

FREDAG 27. APRIL kl 11.30

60 MINUTES – DE BESTE BOLIGPROSJEKTENE

I løpet av en time ser vi på fire utvalgte boligprosjekter, der arkitekter og utviklere har skapt noe unikt. Dette er eksempler på prosjekter med særpreg, identitet og kvalitet. Prosjektene har skapt formidabel interesse. Her blir det korte innslag, høyt tempo og mye inspirasjon!

Fyrstikkbakken 14 – leiligheter for skilte par

Birk & Co AS er et eiendomsutviklingsselskap som ble etablert i november 2015 av Olav Birkenes og Carl Erik Krefting. De utvikler kvalitetsboliger i Oslo- og Akershus- området.

Knutepunktkonferansen 2018

Les mer

Citykonferansen Oslo 2018

Les mer
Alle våre konferanser →
↑ Til toppen