Meld deg på 86 dager igjen

Citykonferansen Oslo 2018

Årskonferansen til Norsk Eiendom er en sentral og nasjonal nettverksarena som samler bransjens ledere og beslutningstakere til faglig påfyll gjennom årets spennende konferanse, Citybanketten med urban underholdning, samt utdeling av årets Citypris og Cityglød.

For 31 året på rad inviterer vi alle som brenner for by- og stedsutvikling, og som er engasjert i de gode bærkraftige løsningene for fremtiden.  Vi ønsker alle aktører innen bygg- og eiendomsbranjse fra hele landet velkommen for å dele kunnskap og sammen arbeide for de smarte arbeidsmetodene.

 

HVA ER SMART CITY? 

Årets hovedtema er «Smart City» for Oslo. Hva ligger egentlig i begrepet og hva betyr det for fremtidens Oslo og bransjen vår.

Til fagkonferansen vil vi samle de beste foredragsholdere innen sine felt, presentere spennende caser innen by – og eiendomsutvikling, samt oppfordre til relasjonsbygging på tvers av nettverk. Etter fagprogrammet inviterer vi til Citybanketten med god mat og drikke, musikalsk underholdning, samt utdeling av Cityprisen 2018.

 

Antoni Vives Tomas

CEO of the City Transformation Agency

Bring back the city!

It’s time for cities. Good cities we, the Europeans, know how to do them, and we know that there are no good cities without equal opportunities, social wel fare, quality urbanism within the reach of everyone, and good public services. It is necessary, then, to vindicate them, and the technology must be used to make them possible

Antoni is an international consultant, political advisor and policy analyst with 25 years of experience in the public and private sectors. He created the City Transformation Agency Barcelona, an innovative firm that seeks to radically improve peoples lives generating hope and delivering welfare in cities all around the world. He consults for city, national governments and companies on Disruptive Political Agendas, Smart Cities and City Anatomy. He is currently engaged in several projects in Europe, America, Africa and Central Asia. He is also one of the most valued lecturers on the subject, flying all over the globe: London, Singapore, New York, Philadelphia, Bogotá, Esmeraldas, Cúcuta, Santa Marta, Istanbul, Ho Chi Minh, Hong Kong, Beijing, New Delhi, Mumbai, Pune, Doha, Dubai, Prague, Stockholm, Oslo, and many more with Barcelona at the forefront of them, are some of the last cities in which he has been lecturing and working. From 2011 to 2015, he served as the Deputy Mayor of Barcelona, Vice- president of the Metropolitan Area and Vice-president of the Port of Barcelona. He was responsible for the Smart City and Urban Innovation Strategies in Barcelona, leading more than 10 municipal and metropolitan bodies. During this period, he was in charge of the Internationalisation of Barcelona, leading the city branding abroad, attracting investment and connecting Catalan companies to the world. He is senior advisor of the London School of Economics and a regular contributor with articles in the national press. He has published several essays and novels, some of which have received awards. He is about to publish under Sussex Academic Press and the London School of Economics his last essay, to be in bookshops by January: “Smart City Barcelona: The Catalan Quest to Improve Future Urban Living.»

Andreas Vaa Bermann

Direktør for avdeling for områdeutvikling i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune

Byplanleggingens bidrag til Smart Oslo

Hvordan bidrar PBE til å legge til rette for smart, attraktiv og bærekraftig utvikling av byområder, bygninger, byrom og infrastruktur?Er byplanleggingen en av nøklene for at Oslo skal lykkes som en Smart by?

Andreas Vaa Bermann er utdannet sivilarkitekt og urbanist. Han er direktør for avdeling for områdeutvikling i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Han har tidligere vært direktør forNorsk Form – Stiftelsen for design og arkitektur i Norge og jobbet som prosjekterende arkitekt og planlegger.

Geir Lippestad

Byråd for næring og eierskap i Oslo kommune

SmartOslo – for byens innbyggere.

Geir Lippestad er byråd for næring og eierskap i Oslo kommune, med blant annet ansvaret forutvikling av en smart by-strategi for Oslo. Han er også en kjent samfunnsdebattant og har holdt ulike foredrag om grunnleggende verdispørsmål, menneskerettigheter, menneskeverd, demokrati og rettstatens prinsipper. Han er opptatt av verdikommunikasjon og at det er balanse mellom mål- og verdistyring. Han er oppvokst på Prinsdal i Oslo og bor nå med familien på Nordstrand. Han er virket som advokat i over 25 år innen selskaps- og arbeidsrett, men er særlig kjent som forsvarsadvokat i 22. juli saken. Han er styreleder i Tankesmien Agenda, og har tidligere vært nestleder i Nordstrand Arbeiderparti, generalsekretær i Hørselshemmedes landsforbund, styreleder i Universell utforming og leder av Likestillings- og diskrimineringsnemda. Han har utgitt to bøker. «Det vi kan stå for» (om 22. saken) og «Et større vi».

Frode Hvattum

Strategisjef i Ruter

Fremtidens mobilitet: Smart, grønn og fleksibel

Transportbehovet i hovedstadsregionen vil øke fremover og digitalisering vil være en avgjørende faktor når vi beveger oss fra dagens kollektivtrafikk til å løse morgendagens mobili tetsbehov for våre kunder. Ruter navigerer i det nye, digitale landskapet som rett og slett betyr at vi må tegne opp kartet på nytt. Tilbudet skal bli smarte, grønnere og mer fleksibelt.

Frode Hvattum er strategisjef i Ruter og har ansvaret for strategi, miljø og strategiskeendringsprogram i Ruter. Han er også styreleder for WWF og er brennende engasjert i miljø og bærekraft. Frode var tidligere ansvarlig for å bygge opp og lede Accentures enhet for sustainability services i Norden med hovedfokus på smartcity, sirkulærøkonomi og miljø og bærekraftstrategi.

Stina Birkeland

SmartCity ansvarlig i IT konsulentselskapet Sopra Steria

Fremtidens byutvikling med Hologramteknologi og Mixed-reality

Flere byer vokser i en fart. Oslo er en av Europas raskest vokse nde byer og urbaniseringen setter stadig større press på å bygge mer effektivt, raskere og ikke minst mer innbyggervennlig. Hvor skal bygget stå, hvordan vil det se ut sammen med de andre byggene er viktige faktorer. I tillegg, hvordan kan man vedlikeholde byggene på en smartere måte. Med mixed reality ser vi helt nye måter å jobbe med arkitektur, byplanlegging og smartvedlikehold. Gjennom mixed-reality og hologram løsninger bidrar dette til fremtidens co-engineering og samhandling med flere aktører gjør det enklere med hilogramteknologi. Foredraget vil vise til flere internasjonale eksempler hvor mixed reality er tatt i bruk samt hvilke gevinster det har gitt.

Stina Birkeland jobber med forretningsutvikling i IT konsulentselskapet Sopra Steria og leder SmartCity satsingen der. Hun er også en del av det internasjonale SmartCity styre til Sopra Steria hvor de jobber med nye innovative Smartby løsninger og tjenester for å gjøre byene våre ende mer digitale til det beste for innbyggerne. I tillegg sitter hun i styre til Faggruppen Smartebyer i Dataforeningen. Birkeland har en internasjonal bakgrunn fra salg og markedsføring fra både Sveits, England og Puerto Rico og har vært salgsdirektør for ulike selskap før hun ble grunder drev eget IT selskap. I 2013 ble hun kåret til årets kvinnelige Grunder og skaffet stor oppmerksomhet nasjonalt med selskapet sitt.

Håvard Hakeland

Medgründer i Spacemaker AI

PECHA CUCHA: SPACEMAKER

Kunstig intelligens i eiendomsutvikling

Software demo og gjennomgang av noen utvalgte pilotprosjekter. Hvilken innsikt og verdiskapning har teknologien gitt prosjektene og hva tror vi kunstig intelligens kan medføre av endringer i eiendomsutvikling fremover.

Håvard er adm. dir og medgründer Spacemaker AI – en norsk startup som har skapt en banebrytende AI-teknologi for eiendomsutvikling. Teknologien kan oppdage de smarteste måtene å maksimere verdien på enhver tomt, hvor som helst i verden. Håvard er utdannet arkitekt, og er spesialist på tidligfase eiendomsutvikling. Etter å ha jobbet i årevis med utviklingsprosjekter, ble han stadig mer frustrert av mangelen på beslutningsstøtte og tungvindte arbeidsmåter. Han innså at det ville være et enormt marked for et system som kunne forbedre prosessen. Fra denne innsikten ble ideen om Spacemaker født.

Programkomité

Cecilie Helen Walle
Markedssjef / Forretningsutvikler, Estate kunnskap

Anders Buchardt
Daglig leder, PASAB Eiendomsutvikling AS

Carl Henrik Borchsenius
Næringspolitisk rådgiver, Norsk Eiendom

Mona Aarebrot
Regiondirektør for Stor-Oslo, Entra

Bente Sollid Storehaug
CEO Wizaly Nordic

Unn Hofstad
Sustainability manager at Storebrand Eiendom, Storebrand Asset Management

Citypriskomiteen

Thor Olaf Askjer
Administrerende direktør, Norsk Eiendom

Maren Bjerkeng
Master of Architecture (M.Arch.), partner

Andreas Vaa Bermann
Avdelingsdirektør for områdeutvikling i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune

Roar Sandnes
Partner/arbeidende styreformann, Akershus Eiendom

Netten Østberg
Fagdirektør divisjon plan og arkitektur i Asplan Viak

Cityprisen

Cityprisen ble etablert av Huseiernes Landsforbund og delt ut første gang i 1998. Prisen skulle skape oppmerksomhet om vellykkede eiendomsprosjekter.

Cityprisen og Citykonferansen eies nå av bransjeforeningen Norsk Eiendom og Estate kunnskap. Som det fremgår av kriteriene setter Cityprisen fokus på prosjekter som er nyskapende, økonomisk vellykkede og slik utformet at de bidrar positivt til sine omgivelser.

Statutter

For å bidra til bedre bygg, byer og tettsteder og for å premiere de byggherrer som strekker seg lengre med sine nybygg eller rehabiliteringsprosjekter, kan det hvert år – i forbindelse med Citykonferansen – deles ut en pris. Det står enhver fritt å komme med forslag.

Og de nominerte er ….

Cityprisvinnere

 • 2017: Union Brygge
 • 2016: Aker Brygge
 • 2015: Karenslyst allé
 • 2014: Tjuvholmen
 • 2013: Operakvarteret i Oslo
 • 2012: Vulkan i Oslo
 • 2011: Rockheim i Trondheim
 • 2010: Lysaker Park ved Storebrand Eiendom
 • 2009: Skattekvartalet på Vaterland
 • 2008: Agrokvartalet i Asker
 • 2007: Hausmanns gate 16
 • 2006: Nydalen Campus
 • 2005: Pirsenteret i Trondheim
 • 2004: Posthuset
 • 2003: Alna senter
 • 2002: Christiania Qvartalet
 • 2001: Nedre Elvehavn Trondheim
 • 2000: Frydenlund-området i Oslo
 • 1999: Molde Stadion i Molde
 • 1998: Kristiania Torv i Oslo

Citykonferansen Stavanger 2017

Les mer

Transformasjon & Rehabilitering

Les mer
Alle våre konferanser →
↑ Til toppen