Meld deg på 143 dager igjen

Citykonferansen Oslo 2018

Citykonferansen Oslo 2018

Årskonferansen til Norsk Eiendom er en sentral nettverksarena som samler bransjens ledere og beslutningstakere til faglig påfyll gjennom årets spennende konferanse, bankettmiddag med underholdning, samt utdeling av årets Citypris.

Programkomité

Cecilie Helen Walle
Markedssjef / Forretningsutvikler, Estate kunnskap

Anders Buchardt
Daglig leder, PASAB Eiendomsutvikling AS

Carl Henrik Borchsenius
Næringspolitisk rådgiver, Norsk Eiendom

Mona Aarebrot
Regiondirektør for Stor-Oslo, Entra

Bente Sollid Storehaug
CEO Wizaly Nordic

Unn Hofstad
Sustainability manager at Storebrand Eiendom, Storebrand Asset Management

Citypriskomiteen

Thor Olaf Askjer
Administrerende direktør, Norsk Eiendom

Maren Bjerkeng
Master of Architecture (M.Arch.), partner

Andreas Vaa Bermann
Avdelingsdirektør for områdeutvikling i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune

Roar Sandnes
Partner/arbeidende styreformann, Akershus Eiendom

Netten Østberg
Fagdirektør divisjon plan og arkitektur i Asplan Viak

Cityprisen

Cityprisen ble etablert av Huseiernes Landsforbund og delt ut første gang i 1998. Prisen skulle skape oppmerksomhet om vellykkede eiendomsprosjekter.

Cityprisen og Citykonferansen eies nå av bransjeforeningen Norsk Eiendom og NE kunnskap. Som det fremgår av kriteriene setter Cityprisen fokus på prosjekter som er nyskapende, økonomisk vellykkede og slik utformet at de bidrar positivt til sine omgivelser.

Statutter

For å bidra til bedre bygg, byer og tettsteder og for å premiere de byggherrer som strekker seg lengre med sine nybygg eller rehabiliteringsprosjekter, kan det hvert år – i forbindelse med Citykonferansen – deles ut en pris. Det står enhver fritt å komme med forslag. Prosjekter fra byer og tettsteder i hele landet omfattes.

Og de nominerte er ….

Cityprisvinnere

 • 2017: Union Brygge
 • 2016: Aker Brygge
 • 2015: Karenslyst allé
 • 2014: Tjuvholmen
 • 2013: Operakvarteret i Oslo
 • 2012: Vulkan i Oslo
 • 2011: Rockheim i Trondheim
 • 2010: Lysaker Park ved Storebrand Eiendom
 • 2009: Skattekvartalet på Vaterland
 • 2008: Agrokvartalet i Asker
 • 2007: Hausmanns gate 16
 • 2006: Nydalen Campus
 • 2005: Pirsenteret i Trondheim
 • 2004: Posthuset
 • 2003: Alna senter
 • 2002: Christiania Qvartalet
 • 2001: Nedre Elvehavn Trondheim
 • 2000: Frydenlund-området i Oslo
 • 1999: Molde Stadion i Molde
 • 1998: Kristiania Torv i Oslo

Fredrikstad Sentrum

v/ Cityplan AS

Fra butikkdød til levende bygater

Fredrikstad er en av de norske byene med de rikeste urbane tradisjonene og en by som har gjennomgått en rekke faser. Fra gamlebyen med røtter tilbake til 1600-tallet, via trelasthandlenes gullalder på starten av 1900-tallet og storstilt bygging av ærverdige trevillaer til en sentrumsdannelse med halvhøye bygninger og en brokete, bilbasert infrastruktur slik vi kjenner det fra mange norske småbyer i etterkrigstiden.

Fredrikstad sentrum er slik et eksempel på at byutvikling ikke behøver å handle om å bygge en masse fancy nybygg, men i stedet arbeide strategisk og målrettet for å nennsomt bearbeide det som allerede finnes. Ikke minst i form av bruk og innhold. I Fredrikstad ser vi nå hvordan god byutvikling også er utvikling av holdninger, samarbeidsformer og innovasjon innen næringslivet.

Dette samarbeidet, som også inkluderer dialog og forpliktende kontakt mellom handelsstanden og kommunen og ikke minst kjøpesenteret Torgbyen, har skapt en konstellasjon som må sies å være temmelig uvanlig, der utvikler, det offentlige og de enkelte næringsdrivende har gått sammen i et forbund som reverserer en utvikling som har blitt så typisk at den nesten har blitt innskrevet i planfaget som en naturlov, nemlig kjøpesenterets kraft til å suge alle mindre bysentrum tomme for all aktivitet.

Det snakkes mye og høyt om bærekraft i disse dager, og ofte refereres det til tiltak der nybygg med lavt energibruk eller femten etasjer leilighetsbygg på toppen av en togstasjon. Men vi må ikke glemme at det aller meste av fremtidens hus allerede står bygget. Og at det å ta vare på både enkeltbygg og bygningsmiljøer på en god måte, er det aller mest bærekraftige vi kan gjøre. Og da snakker vi bærekraft også i sosial forstand.

Vi mener at Cityplan AS arbeider på en innovativ og intelligent måte for å gi Fredrikstad tilbake til byens befolkning. Det tjener utvikleren til all ære at hele prosjektet gjennomsyres av en genuin vilje til å ikke bygge spektakulære nybygg eller monumenter over seg selv, men tvert imot forsøke å få det eksisterende til å fungere best mulig. Og om den positive given fortsetter, vil dette sentrumsprosjektet kunne bli stående som et vannskille for hvordan vi tenker om hva som er mulig å oppnå i det som lenge var sett som fortapte bysentra i norske småbyer.

fotograf: Hans Erik Syversen
fotograf: Hans Erik Syversen
gatesentrum 2

Union Brygge

v/ Union Eiendomsutvikling AS

Fra Industri til levende by 

Det er etter hvert lenge siden Drammen var hele Norges huggestabbe og kroneksempel på hvor fullstendig håpløse vi nordmenn var til å bygge byer. For gjennom flere år har drammenserne arbeidet målbevisst og innovativt for å omskape det som på mange måter er en utrolig utfordrende urban situasjon midt i Oslos slagskygge, til å bli et levende, selvstendig bysentrum. Og Union Brygge er på mange måter selve kromtappen i dette prosjektet.

Etter å ha blitt referert til og holdt frem som forbilde en rekke ganger, er det nesten lett å glemme hvor nyskapende og banebrytende dette prosjektet er. Og det Union Eiendomsutvikling AS var ekstremt tidlig ute med å forstå, er at hvis man skal få en god by, må man av og til gjøre mer enn det som synes nødvendig. Det vil si, det er ikke nok å etablere det foreskrevne antall kvadratmeter bolig kombinert med det foreskrevne antall kvadratmeter næring og så legge Veivesenets normer til grunn for en praktisk infrastruktur mellom disse.

Med Union Brygge ble det skapt en destinasjon i Drammen. Der Ypsilon gangbru ikke bare er et smykke og postkortmotiv – broen maktet å endre gangmønsteret i byen og bli det mest fotgjenger-trafikkerte punktet i hele Drammen. Og slik har broen bidratt til at nye bygninger og god arkitektur har blitt befolket og at dette har blitt en ny bydel med en energi og et folkeliv.

Nærheten til elva er selvsagt et naturlig fokus og elvepromenaden som er opparbeidet er helt forbilledlig. Men vi vil også trekke frem den jobben som er gjort med rommene mellom husene også utover denne henvendelsen mot vannet. Torg, plasser, smug og gater er en vital og viktig del av Union Brygge som ikke bare skaper kvaliteter internt i prosjektet men som bidrar til å binde utviklingen sammen med resten av byen.

Supplert med et solid miljøfokus og en evne til å ta vare på historien, er Union Brygge et prosjekt som lenge har stått som en velfortjent standardreferanse for hvordan man utvikler en mellomstor norsk by.

Nydalen i Oslo

v/ Avantor AS

Fra næringsklynge i tegl til en levende by

Nydalen i Oslo står ovenfor sin andre store transformasjon på bare tredve år. For ved inngangen til 1990-tallet var de gamle fabrikklokalene i Nydalen sammen med Aker Brygge det fremste pionerprosjekt i omdanningen fra gamle industrianlegg til ny virksomhet. Og målet var å skape en næringsklynge med kontor, undervisning og fasiliteter for fremtidsrettet arbeidsliv. Da som nå var det Avantor som styrte utviklingen. Og resultatet må regnes som en enorm suksess, da Nydalen gikk fra å være en nedslitt bakevje til å bli en vital del av Oslo der et omfattende boligprogram etter hvert supplerte næringsbyggene.

På bakgrunn av de korte tidshorisontene og alt som er oppnådd, er bare det at Avantor nå går i bresjen for en ny omstilling svært beundringsverdig. Og like imponerende er måten det gjøres på. Med en klar ambisjon om at Nydalen skal bli en levende bydel med rikt liv på gateplan og en dyp integrasjon i de tilstøtende nærområdene, har det i flere år vært jobbet med norgeshistoriens største privat initierte masterplanen Nydalen+ for å oppnå disse målene.

Sammen med MAD arkitekter og danske Cobe har Avantor med Nydalen+ skapt et veikart som tar sikte på å forbinde, aktivere og fortette Nydalen der mangfold og ulike tilbud skal veves sammen under en klar helhetstanke og felles strategi. Dette er en sjeldenhet i Oslo, og viser igjen hvilket samfunnsansvar og kunnskapsnivå som nå besittes av de beste norske eiendomsutviklerne.

Langsiktighet, tålmodighet og en evne til å holde fast ved visjonene er nøkkelbegreper og de kriteriene en eventuell suksess i Nydalen vil måles opp mot. Men samtidig er det på prosjektnivå det skal leveres for at disse store tankene skal være noe verdt.

Nydalen+ er i sum et av Norgeshistoriens mest ambisiøse byutviklingsprosjekter, der Avantor for andre gang stiller seg helt i spissen for å redefinere hva der er mulig å få til med hovedstaden vår.

Arkitekt:  MAD arkitekter og danske Cobe

Foto: Frank Holtschlag

Cityglød 2017

I anledning Citykonferansens 30 års jubileum lanserer vi en pris som skal hedre de yngre krefter i eiendomsbransjen, og gir ut tidenes første Cityglød!

Sammen med Ung i Næringeiendom og Aspelin Ramm går vi sammen om å gi ut en årlig pris under Citykonferansen i Oslo.

Statutt: For å bidra til innovative og fremtidsorienterte arbeidsmetoder utgis en årlig pris til en person under 35 år som har stått for skapelse og endring, og i den forbindelse utløst positive ringvirkninger for dagens og fremtidig eiendomsutvikling.

Møt de nominerte for Cityglød 2017:

Nejra Macic

I en alder av 26 står Nejra Macic på terskelen til å bli et fast navn i den samfunnsøkonomiske debatten i Norge –  og ikke minst i boligmarkedsdebatten. Nejra Macic er samfunnsøkonom fra UiO, og var ferdig med masteren som 23-åring. Som ferdigutdannet gikk hun rett inn i en sentral analysestilling i Prognosesenteret.  Blant hennes fremste egenskaper som fremheves er det å ha oversikt over et vell av informasjon, og presentere komplekse sammenhenger på en enkel og forståelig måte.

Nejra har blitt plukket opp av forskjellige medier, særlig Dagens Næringsliv. I høst har hun blant annet rettet søkelyset mot «investorandelen» i det norske boligmarkedet og konsekvensene av veksten i forbrukslån knyttet til myndighetenes innskjerping av kredittilbudet. Hun har blitt en fast kommentator av boligprisstatistikken og følger boligmarkedet tett. Nejra jobber også daglig med analyser av makroøkonomien og hele bygg- og anleggsmarkedet, og har blitt en populær foredragsholder. Nejra har blitt en tydelig stemme i et viktig marked og vi gleder oss til å følge med på Nejras videre utvikling.

Emil Eriksrød

Emil Eriksrød har med sine unge 33 år, allerede snudd eiendomsbransjen i Telemark og Vestfold på hodet. Med hårete visjoner og en enorm gjennomslagskraft, har han og R8 Property sørget for tre historiske milepæler kun i løpet av de første månedene inn i 2017.

For det første, en internasjonal lansering av «den grønne diamanten» Powerhouse i Porsgrunn. På en pen andreplass kommer det store løftet han har gjort for sin hjemby Skien, hvor han nylig kjøpte Arkaden kjøpesenter som et ledd i å få sentrum på rett kjøl igjen, samt kjøp, totalrenovering og nesten komplett utleie av ærverdige Centrumgården og Tollboden. Sist, men ikke minst har Emil og R8 Property vunnet NEs leietakerindeks to år på rad, med ny poengrekord i både Norge og Sverige. Leietakerne har sikret seg lange kontrakter, og verdsetter R8s fokus på bl.a. miljø- og samfunnsansvar, samt deres særegne evne til enhver tid å utvikle nye teknologiske løsninger som kommer leietakerne til gode.

Konsernet R8 har de siste 3 årene gått fra 5 til nå 50 ansatte i tre datterselskaper som alle jobber godt sammen for å hele tiden ligger i tet innenfor eiendomssatsningen til konsernet. Emil sin unike evne til på tiltrekke seg og ta vare på sine medarbeidere og relasjoner vil gjøre det utrolig spennende å følge Emil Eriksrød og R8 Property på veien videre!

Anne Marit Kielland Juel

Anne Marit Kielland Juel er prosjektleder i Statsbyggs rådgivningstjeneste og har vært med på utviklingen av tjenesten.  Rådgivningstjenesten bistår statlige leietakere i som leier kontorlokaler i det private næringseiendomsmarkedet. Dette har vært en svært viktig brikke i å samordne og profesjonalisere statens som leietager til gode for både eiendomsbransjen og skattebetalerne! I skrivende stund har Rådgivningstjenesten 55 aktive oppdrag på vegne av små og store statlige virksomheter over hele Norge. Sentralt i Statsbyggs rådgivning er å sikre at staten opptrer profesjonelt i møte med det kommersielle utleiemarkedet, bidra til fornying og modernisering av statlig tjenesteproduksjon og i tillegg sikre balanserte vilkår.

Anne Marit har ledet mange oppdrag og alle med godt resultat og rekordhøy kundetilfredshet-score.

Hun er en prosjektleder av de sjeldne. Hun har gjennomføringsevne og jobber målrettet med oppdragene hun har ansvar for. Hun setter tydelige mål for seg selv og de øvrige prosjektmedlemmene i sine prosjekter og er opptatt av å løfte frem kvalitet som en premissgiver i sine oppdrag. Anne Marit legger vekt på å bygge et felles lag og dyrke samhandling. Hun er inkluderende, faglig sterk og ambisiøs.

Anders Mjåseth / Karl Kristian Wickstrøm

Oppstarten av Mesh Norway er en særdeles innovativ og spennende bidragsyter til grundervirksomhet for norsk næringsliv. Mesh er en original platform som setter oppstartsselskaper sammen med formål om å tilby kontorlokaler og skape møteplasser for gründere i oppstartsfasen. Oppstartsselskapene velger selv hvilket nivå de ønsker, i forhold til hvor hyggig og stor tilgang de ønsker til en arbeidsplass i lokalet, og betaler henholdsvis i tråd med omfang.

I tillegg tjener Mesh penger på tilleggstjenester som kafédrift og utleie av lokalene til arrangementer.
Mesh har omkring 500 årlige arrangementer, hvorav 300 er rent kommersielle.
Driften er nå organisert gjennom fire selskaper. I 2015 omsatte Mesh på konsernnivå for 20,8 millioner kroner.

Anders Mjåseth startet det hele i 2012 og ønsker å nevne sin oppstartskompanjong, Audun Ueland som en viktig medspiller i det tidlige grunderarbeidet, men det er nå Anders og Karl Kristian Wickstrøm som er de to drivende krefter bak Mesh.

 

Vi ønsker alle lykke til, og gleder oss til å kåre vinneren under banketten på Citykonferansen den 16. februar på Plaza her i Oslo!

Smarte, digitale byggeplasser

Les mer

Citykonferansen Nord 2017

Les mer
Alle våre konferanser →
↑ Til toppen