Den årlige skatte- og avgiftsdagen 2017

Vi er midt i en skattereform med stadige endringer, påvirket av internasjonale trender (BEPS), norsk politisk ledelse, digitalisering og delingsøkonomi. Dette påvirker eiendomsbransjens rammevilkår.

Det er også kommet en ny skatteforvaltningslov som endrer tidligere innarbeidet praksis. Det oppstår derfor stadig skattespørsmål der du hele tiden må være oppdatert på den siste utviklingen.

Vi gir deg en gjennomgang på siste nytt innenfor flere aktuelle skatteområder der det har skjedd endringer den siste tiden. Denne gangen har PwC invitert Arbeiderpartiets finanspolitisk talsperson Marianne Martinsen og BA-HR for å gi sine synspunkter på sentrale områder for bransjen.

Tirsdag 13. juni

09:00

Åpning og velkommen til Den årlige skatte- og avgiftsdagen 2017

09:05

Skattepolitisk bakteppe

– Står skattereformen seg
– Hvilke endringer ønsker Arbeiderpartiet å prioritere
– Eiendom som beskatningsobjekt – nå og fremover

Marianne Martinsen , Arbeiderpartiets finanspolitisk talsperson

10.00

Pause

10:15

Oppdatering på skattereformen for eiendomsbransjen

– Oppdatering på skattereformen – hvor er vi nå
– Rentebegrensning også for eksterne renter
– Planlegging av utbytte med endrede skattesatser
– Lovfestet gjennomskjæring
– Aktuelle endringer, uttalelser og dommer
– Ny Skatteforvaltningslov, nye frister og satser

Lars Helge Aasen , Senior skatterådgiver | Partner i PwC

11:20

Endringer på skatteområdet – hva betyr det for aksjesalgsavtalen og kjøpesumsberegningen.

– Generelt om skatte- og avgiftsgarantier
– Beregning av skatterabatt
– Kjøpesumsberegningen
– Forwardavtaler
– Leietakertilpasninger

Anne Sofie Bjørkholt , Advokat og partner i Advokatfirmaet BAHR

12:10

Lunsj i kantinen

13:10

Mva – De 5 viktigste fallgruvene og mulighetene knyttet til oppføring og utvikling av eiendom.

– Fisjon og fusjon under oppføring
– Fremleie ifb rehabilitering og oppføring
– Infrastruktur og anleggsbidrag

MVA – Fradrag fortransaksjonskostnader – ved Camilla Hammer Solheim BAHR
-Hva er status nå som:
Finansdepartementet har saksøkt skatteklagenemnda
Telenordommen utfordres og
Skårerdommen er anket?

Trond Ingebrigtsen , Partner | Leder i PwC
Camilla Hammer Solheim , Advokat i BA-HR

14:15

Avslutning

Marianne Martinsen

Arbeiderpartiets finanspolitisk talsperson

Skattepolitisk bakteppe

– Står skattereformen seg
– Hvilke endringer ønsker Arbeiderpartiet å prioritere
– Eiendom som beskatningsobjekt – nå og fremover

Lars Helge Aasen

Senior skatterådgiver | Partner i PwC

Oppdatering på skattereformen for eiendomsbransjen

– Oppdatering på skattereformen – hvor er vi nå
– Rentebegrensning
– Planlegging av utbytte med endrede skattesatser
– Lovfestet gjennomskjæring
– Delingsøkonomi
– Aktuelle endringer, uttalelser og dommer
– Ny Skatteforvaltningslov, nye regler for tilleggsskatt og klagebehandling

Anne Sofie Bjørkholt

Advokat og partner i Advokatfirmaet BAHR

Endringer på skatteområdet – hva betyr det for aksjesalsavtalen og kjøpesumsberegningen.

– Generelt om skatte- og avgiftsgarantier
– Beregning av skatterabatt
– Kjøpesumsberegningen
– Forwardavtaler
– Leietakertilpasninger

Anne Sofie Bjørkholt har betydelig erfaring innen fast eiendoms rettsforhold, plan- og bygningsrett, selskapsrett, skatt og avgift og transaksjonsarbeid og er rangert som en av landets ledende eiendomsadvokater. Hun arbeider særlig med større eiendomsutviklingsprosjekter (bolig og næring), strukturering av eiendomsselskaper, leieavtaler og komplekse eiendomstransaksjoner/ forhandlinger.

Trond Ingebrigtsen

Partner | Leder i PwC

Mva – De 5 viktigste fallgruvene og mulighetene knyttet til oppføring og utvikling av eiendom.

– Fisjon og fusjon under oppføring
– Fremleie ifb rehabilitering og oppføring
– Infrastruktur og anleggsbidrag

Praktisk Husleierett

Les mer

Morgendagens eiendomsbransje

Les mer
Alle våre konferanser →
↑ Til toppen