83 dager igjen

Eiendomsanalyse, verdivurdering og eiendomsfinansiering 2018

Konferansen Eiendomsanalyse, Verdivurdering og Eiendomsfinansiering 2018 er konferansen for deg som vil holde deg oppdatert innen analyse, finansiering og verdivurdering av næringseiendommer. Her vil erfarne finans- og eiendomsaktører fortelle hvordan du kan optimalisere avkastningskravene og vurdere risikofaktorene.

Rammebetingelsene har endret seg vesentlig de siste årene, og påvirket verdisetting på næringseiendom betydelig. En god analyse og nøyaktig verdivurdering er uansett det viktigste grunnlaget for en god investering. Hvordan kan du identifisere og vurdere muligheter og trusler? Hvilket potensial og hvilken risiko har ulike investeringsobjekter innen kontor, retail, logistikk, bolig- og næringseiendom? Hvordan er forholdet mellom leiepris og transaksjonspris?

Transaksjonsvolumet har vært høyt de siste årene. Skal eiendomsmarkedet fortsatt være attraktivt, må investorer ta gode investeringsbeslutninger. Det krever markedskunnskap og god tilgang til databaser, informasjon, fremmedkapital og gunstig lånefinansiering.

Velkommen til konferansen Eiendomsanalyse, Verdivurdering og Eiendomsfinansiering 2018!

Knutepunktkonferansen 2018

Les mer

Citykonferansen Oslo 2018

Les mer
Alle våre konferanser →
↑ Til toppen