Meld deg på 87 dager igjen

Eiendomsdagene 2018

Eiendomsdagene – Norges største og mest betydningsfulle arena for eiendomsbransjen.

Eiendomsdagene 2018 preges av anerkjente, internasjonale aktører i eiendomsbransjen.

Hvilke trender preger eiendomsmarkedet? Hvilke utfordringer kan vi forvente? Hvilke segmenter vil det bli lønnsomt å investere i? Og hvem blir vinnerne i morgendagens eiendomsbransje?

Konkurransen i eiendomsbransjen har endret seg markant de senere årene. Nye rivaler entrer arenaen. Globalisering, fortetting og nye trender kjennetegner fremtidens by- og eiendomsutvikling.

Vi må tenke nytt. Utvikle evnen til å forstå det som skjer rundt oss for å overleve det digitale skiftet. Mestre en intens urbanisering. Digitalisering, innovasjon og bransjegliding er viktige konkurransefortrinn for morgendagens vinnere.

Vi ser frem til dager fylt av inspirasjon, samtaler og diskusjoner, topp kvalifiserte forelesere, nettverksbygging og hyggelig sosialt samvær.

Velkommen til Eiendomsdagene 2018, vi sees på Norefjell!

TORSDAG 18. JANUAR

10.30

REGISTRERING I RESEPSJONEN

11.30

LUNSJ

12.30

ÅPNING OG VELKOMST TIL DAG 1

12.40

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI

Høyere oljepris, raskere renteoppgang og en mer robust oppgang i norsk økonomi taler for en sterkere krone. Men til tross for forventninger er den norske kronen fortsatt svak i forhold til euro og dollar. Hvilke utsikter og hvilket risikobilde kan vi forvente, og hvordan vil en god pengepolitikk sikre lysere tider for Norge?

13.10

FINANSIERING AV NÆRINGSEIENDOM

Debatt

2017 har så langt vært et knallsterkt transaksjonsår, og den store aktiviteten viser seg blant annet i stadig flere ulike typer långivere. Tøffere krav fra bankene har gitt en sterk økning i finansiering i obligasjonsmarkedet, og livselskapene er en viktig kapitalkilde.

Hvordan vil finansiering av næringseiendom se ut fremover? Hvordan få inn kapital – og på hvilke rammebetingelser? Hvilke finansieringskilder og kombinasjoner av disse kan velges i dagens eiendomsmarked og fremover? Hvordan påvirker forskjellige regulatoriske krav finansieringsmarkedet, og hvordan tilpasse seg disse kravene som låntaker?

Sist, men ikke minst – hvordan står det til i Norge i forhold til andre land?

Debattleder
Jan Ludvig Andreassen , Sjeføkonom i Eika

Debattdeltakere
Olav T. Løvstad , Leder for Seksjon Eiendom & Entreprenør i DNB Storkunde og Internasjonal
Kristian Berg , Partner Structured Finance and Fixed Income i Arctic Securities AS
Torstein Hagen , Leder Debt Investments i Storebrand Asset Management

13.45

PAUSE

14.15

EIENDOMSMARKEDET I NORDEN - HVA SKJEDDE I 2017? HVORDAN BLIR 2018?

Hvorfor bør norske aktører på eiendomsmarkedet investere nordisk, og hva skal til for at crossborder deals blir mer interessante? Blir Norden nå i større grad ett hjemmemarked?

Farten i transaksjonsmarkedet i Norden har vært svært høy i 2017, og mange norske og utenlandske investorer er involvert. Mye tyder på at utviklingen fortsetter i 2018, men hva kan vi egentlig forvente? Hvem kjøper og hvem selger – og i hvilke sektorer og regioner blir det lønnsomt å investere?

Bård Bjølgerud , Administrerende direktør og partner i Pangea Property Partners
Håvard A. Nustad , Direktør og partner i Pangea Property Partners

14.40

INVESTERINGSSTRATEGIER – RISIKO OG SUKSESSFAKTORER

Hva mener Skandinavias beste investorer om situasjonen og markedsmulighetene i dagens og morgensdagens eiendomsmarked? Hvor attraktivt er det nordiske eiendomsmarkedet? Hvilke er de beste segmentene? Hva er suksessfaktorer for en god investering – og hva er risikobildet?

Ilija Batljan , Administrerende direktør i SBB Norden - Stockholm
Gunnar Bøyum , Administrerende direktør i Aspelin Ramm

15.30

PAUSE

16.00

FRA BUZZORD TIL GOOD BUSINESS

Nye teknologier, samarbeidsformer og markedsendringer påvirker nå eiendomsmarkedet betydelig. Eksperter bruker buzzord som digital transformasjon, internet of things og det grønne skiftet. Henger vi med på denne utviklingen?

Norge har som mål om å bli digitalt ledende. Hvilke lønnsomme forretningsmodeller finnes for eiendomsaktører på dette området? Hvordan vil big data og kunstig intelligens endre måten bedrifter jobber på, og hvilke verdier kan realiseres ved bruk av ny teknologi?

Silvija Seres , Forsker, matematiker og Associate Partner i TechnoRocks

16.20

HVA HAR VI Å VINNE PÅ Å VÆRE I FRONT?

Debatt

Google og Facebook har endret mediebransjens tradisjonelle konkurransefortrinn i annonsemarkedet. Andre bransjer møter liknende utfordringer. Det gjelder å være godt forberedt. Vi må tenke nytt når vi ønsker å skape verdier i en voksende innovasjons- og teknologibølge. Hvordan gjør vi dette? Og hvorfor bør eiendomsbransjen være i front?

Debattleder
Silvija Seres , Forsker, matematiker og Associate Partner i TechnoRocks

17.00

AVSLUTNING – DAG 1

19.30

APERITIFF

20.00

MIDDAG – KÅRING AV ÅRETS NAVN

Årets navn skal være en person i det norske eiendomsmarkedet som har markert seg i Norge/Norden det siste året gjennom betydelig engasjement, initiativ, handlingskraft og nyskapning. Årets navn kan komme fra alle eiendomsrelaterte fagområder, har vært synlig offentlig og bidratt til økt forståelse for at eiendomsbransjens bidrar til verdiskaping.
En person som i tillegg har vist ekstra stort mot, og turt å ta tøffe, utradisjonelle valg der andre har vært tilbakeholdne. Den egenskapen vil være gull verdt i bransjen vår i fremtiden.

Og 2018s navn er …

FREDAG 19. JANUAR

09.30

VELKOMMEN – DAG 2

09.35

THE CHANGING OF THE WORLD

Befolkningsvekst, ny teknologi, nye trender og klimahensyn stiller nye krav, men betyr også et voksende marked innen boliger, kontorer, handel og offentlige rom.

Å forme og utvikle gode, moderne bygg som gjenspeiler etterspørselen i markedet og samtidig kombinerer god design, estetikk, funksjon og kvalitet, krever sterk kompetanse og vilje til utvikling og nyskapning. Hvor kommer ideen fra, og hvordan styrke både ideelle og kommersielle verdier?

10.05

RETAIL – MORGENDAGENS TRENDER

Debatt

Hvilke nye trender og forretningsmodeller har inntatt retailmarkedet, og hva kan vi forvente fremover? Hvordan gjøre den globale utfordringen i netthandelen til et konkurransefortrinn?

En internasjonalt markedsledende handelsaktør vil avsløre hvorfor de satser på det norske markedet – og strategien fremover. Vi diskuterer hvordan vi kan dra nytte av digitalisering, og hvordan et godt retailtilbud kan skape økt merverdi for morgendagens byer og bygg.

Debattleder
Robert Woerdeman , Head of Property Research i Kempen - Amsterdam

Debattdeltakere
Marcel Kokkeel , Administrerende direktør i Citycon - Finland
Andrew Phipps , Head of Retail Research i CBRE - London

11.05

PAUSE

11.35

TRENDER INNEN KONTORMARKEDET

I USA har antall arbeidsplasser innen coworking doblet seg hvert år siden de aller første etableringeesne i 2005. Samme trend viser seg i resten av verden. Coworking blir også en stadig viktigere del av tilbudet her i Norge.

Corporates kobler seg på nye innovasjonsnettverk, og vinnerne bygger innhold i form av kunnskaps-, innovasjons- og inkubatormiljøer.

Hvordan forstå dagens og fremtidens leietakere? Hvordan skape sterke communityhubs? Hvordan ta en solid posisjon som “serviced office business” i vår nye digitale verden?

Mark Dixon , Administrerende direktør og gründer i REGUS – London

12.05

KRYSTALLKULE 2018 – SANT ELLER EI?

Peter Hermanrud , Sjefsstrateg i SpareBank 1 Markets

12.30

GÅRSDAGENS VINNERE – FREMTIDENS TAPERE?

Norge er et rikt land og nordmenn heldige. Målinger viser at vi er best i verden på flere områder. Men – suksess er farlig. I en tid med rask teknologisk utvikling kan gårsdagens vinnere fort bli fremtidens tapere. Hvordan takler vi dette?

Stefan Hyttfors , Futurist, forfatter og global foredragsholder

13.10

AVSLUTNING EIENDOMSDAGENE 2018

Jan Ludvig Andreassen

Sjeføkonom i Eika

Debatt
TORSDAG 18. JANUAR kl 13.10

FINANSIERING AV NÆRINGSEIENDOM

2017 har så langt vært et knallsterkt transaksjonsår, og den store aktiviteten viser seg blant annet i stadig flere ulike typer långivere. Tøffere krav fra bankene har gitt en sterk økning i finansiering i obligasjonsmarkedet, og livselskapene er en viktig kapitalkilde.

Hvordan vil finansiering av næringseiendom se ut fremover? Hvordan få inn kapital – og på hvilke rammebetingelser? Hvilke finansieringskilder og kombinasjoner av disse kan velges i dagens eiendomsmarked og fremover? Hvordan påvirker forskjellige regulatoriske krav finansieringsmarkedet, og hvordan tilpasse seg disse kravene som låntaker?

Sist, men ikke minst – hvordan står det til i Norge i forhold til andre land?

Olav T. Løvstad

Leder for Seksjon Eiendom & Entreprenør i DNB Storkunde og Internasjonal

Debatt
TORSDAG 18. JANUAR kl 13.10

FINANSIERING AV NÆRINGSEIENDOM

2017 har så langt vært et knallsterkt transaksjonsår, og den store aktiviteten viser seg blant annet i stadig flere ulike typer långivere. Tøffere krav fra bankene har gitt en sterk økning i finansiering i obligasjonsmarkedet, og livselskapene er en viktig kapitalkilde.

Hvordan vil finansiering av næringseiendom se ut fremover? Hvordan få inn kapital – og på hvilke rammebetingelser? Hvilke finansieringskilder og kombinasjoner av disse kan velges i dagens eiendomsmarked og fremover? Hvordan påvirker forskjellige regulatoriske krav finansieringsmarkedet, og hvordan tilpasse seg disse kravene som låntaker?

Sist, men ikke minst – hvordan står det til i Norge i forhold til andre land?

Kristian Berg

Partner Structured Finance and Fixed Income i Arctic Securities AS

Debatt
TORSDAG 18. JANUAR kl 13.10

FINANSIERING AV NÆRINGSEIENDOM

2017 har så langt vært et knallsterkt transaksjonsår, og den store aktiviteten viser seg blant annet i stadig flere ulike typer långivere. Tøffere krav fra bankene har gitt en sterk økning i finansiering i obligasjonsmarkedet, og livselskapene er en viktig kapitalkilde.

Hvordan vil finansiering av næringseiendom se ut fremover? Hvordan få inn kapital – og på hvilke rammebetingelser? Hvilke finansieringskilder og kombinasjoner av disse kan velges i dagens eiendomsmarked og fremover? Hvordan påvirker forskjellige regulatoriske krav finansieringsmarkedet, og hvordan tilpasse seg disse kravene som låntaker?

Sist, men ikke minst – hvordan står det til i Norge i forhold til andre land?

Torstein Hagen

Leder Debt Investments i Storebrand Asset Management

Debatt
TORSDAG 18. JANUAR kl 13.10

FINANSIERING AV NÆRINGSEIENDOM

2017 har så langt vært et knallsterkt transaksjonsår, og den store aktiviteten viser seg blant annet i stadig flere ulike typer långivere. Tøffere krav fra bankene har gitt en sterk økning i finansiering i obligasjonsmarkedet, og livselskapene er en viktig kapitalkilde.

Hvordan vil finansiering av næringseiendom se ut fremover? Hvordan få inn kapital – og på hvilke rammebetingelser? Hvilke finansieringskilder og kombinasjoner av disse kan velges i dagens eiendomsmarked og fremover? Hvordan påvirker forskjellige regulatoriske krav finansieringsmarkedet, og hvordan tilpasse seg disse kravene som låntaker?

Sist, men ikke minst – hvordan står det til i Norge i forhold til andre land?

Lang bank erfaring fra DNB, NORD/LB, DNB NORD og Storebrand Bank.

Bård Bjølgerud

Administrerende direktør og partner i Pangea Property Partners

TORSDAG 18. JANUAR kl 14.15

EIENDOMSMARKEDET I NORDEN - HVA SKJEDDE I 2017? HVORDAN BLIR 2018?

Hvorfor bør norske aktører på eiendomsmarkedet investere nordisk, og hva skal til for at crossborder deals blir mer interessante? Blir Norden nå i større grad ett hjemmemarked?

Farten i transaksjonsmarkedet i Norden har vært svært høy i 2017, og mange norske og utenlandske investorer er involvert. Mye tyder på at utviklingen fortsetter i 2018, men hva kan vi egentlig forvente? Hvem kjøper og hvem selger – og i hvilke sektorer og regioner blir det lønnsomt å investere?

Håvard A. Nustad

Direktør og partner i Pangea Property Partners

TORSDAG 18. JANUAR kl 14.15

EIENDOMSMARKEDET I NORDEN - HVA SKJEDDE I 2017? HVORDAN BLIR 2018?

Hvorfor bør norske aktører på eiendomsmarkedet investere nordisk, og hva skal til for at crossborder deals blir mer interessante? Blir Norden nå i større grad ett hjemmemarked?

Farten i transaksjonsmarkedet i Norden har vært svært høy i 2017, og mange norske og utenlandske investorer er involvert. Mye tyder på at utviklingen fortsetter i 2018, men hva kan vi egentlig forvente? Hvem kjøper og hvem selger – og i hvilke sektorer og regioner blir det lønnsomt å investere?

Pangea Property Partners er en uavhengig corporate finance- og transaksjonsrådgiver med fokus på det nordiske eiendomsmarkedet, og har omfattende erfaring med transaksjoner hvor nordiske eiendommer møter internasjonal kapital. Pangea Property Partners var kjøpsrådgiver for Citycon ved deres oppkjøp av Sektor Gruppen, det nest største kjøpesenterselskapet i Norge. Transaksjonen omfattet 34 kjøpesentre med et samlet areal på 600 000 kvadratmeter. Det var den største nordiske eiendomstransaksjonen i 2015, med en underliggende eiendomsverdi på ca. EUR 1,5 milliarder.

Ilija Batljan

Administrerende direktør i SBB Norden - Stockholm

TORSDAG 18. JANUAR kl 14.40

INVESTERINGSSTRATEGIER – RISIKO OG SUKSESSFAKTORER

Hva mener Skandinavias beste investorer om situasjonen og markedsmulighetene i dagens og morgensdagens eiendomsmarked? Hvor attraktivt er det nordiske eiendomsmarkedet? Hvilke er de beste segmentene? Hva er suksessfaktorer for en god investering – og hva er risikobildet?

Gunnar Bøyum

Administrerende direktør i Aspelin Ramm

TORSDAG 18. JANUAR kl 14.40

INVESTERINGSSTRATEGIER – RISIKO OG SUKSESSFAKTORER

Hva mener Skandinavias beste investorer om situasjonen og markedsmulighetene i dagens og morgensdagens eiendomsmarked? Hvor attraktivt er det nordiske eiendomsmarkedet? Hvilke er de beste segmentene? Hva er suksessfaktorer for en god investering – og hva er risikobildet?

Silvija Seres

Forsker, matematiker og Associate Partner i TechnoRocks

TORSDAG 18. JANUAR kl 16.00

FRA BUZZORD TIL GOOD BUSINESS

Nye teknologier, samarbeidsformer og markedsendringer påvirker nå eiendomsmarkedet betydelig. Eksperter bruker buzzord som digital transformasjon, internet of things og det grønne skiftet. Henger vi med på denne utviklingen?

Norge har som mål om å bli digitalt ledende. Hvilke lønnsomme forretningsmodeller finnes for eiendomsaktører på dette området? Hvordan vil big data og kunstig intelligens endre måten bedrifter jobber på, og hvilke verdier kan realiseres ved bruk av ny teknologi?

Debatt
TORSDAG 18. JANUAR kl 16.20

HVA HAR VI Å VINNE PÅ Å VÆRE I FRONT?

Google og Facebook har endret mediebransjens tradisjonelle konkurransefortrinn i annonsemarkedet. Andre bransjer møter liknende utfordringer. Det gjelder å være godt forberedt. Vi må tenke nytt når vi ønsker å skape verdier i en voksende innovasjons- og teknologibølge. Hvordan gjør vi dette? Og hvorfor bør eiendomsbransjen være i front?

Silvija Seres er matematiker og teknologiinvestor. Hun har bakgrunn fra algoritmeforskning i Oxford, utvikling av søkemotoren Alta Vista i Silicon Valley, strategisk ledelse i Fast Search and Transfer, og tjenesteutvikling i Microsoft. Hun jobber nå som styremedlem i flere store selskaper, inkludert Nordea Bank AB og NRK, og som aktiv investor i flere teknologibedrifter. Silvija er president i Polyteknisk Forening.

Robert Woerdeman

Head of Property Research i Kempen - Amsterdam

Debatt
FREDAG 19. JANUAR kl 10.05

RETAIL – MORGENDAGENS TRENDER

Hvilke nye trender og forretningsmodeller har inntatt retailmarkedet, og hva kan vi forvente fremover? Hvordan gjøre den globale utfordringen i netthandelen til et konkurransefortrinn?

En internasjonalt markedsledende handelsaktør vil avsløre hvorfor de satser på det norske markedet – og strategien fremover. Vi diskuterer hvordan vi kan dra nytte av digitalisering, og hvordan et godt retailtilbud kan skape økt merverdi for morgendagens byer og bygg.

Marcel Kokkeel

Administrerende direktør i Citycon - Finland

Debatt
FREDAG 19. JANUAR kl 10.05

RETAIL – MORGENDAGENS TRENDER

Hvilke nye trender og forretningsmodeller har inntatt retailmarkedet, og hva kan vi forvente fremover? Hvordan gjøre den globale utfordringen i netthandelen til et konkurransefortrinn?

En internasjonalt markedsledende handelsaktør vil avsløre hvorfor de satser på det norske markedet – og strategien fremover. Vi diskuterer hvordan vi kan dra nytte av digitalisering, og hvordan et godt retailtilbud kan skape økt merverdi for morgendagens byer og bygg.

Andrew Phipps

Head of Retail Research i CBRE - London

Debatt
FREDAG 19. JANUAR kl 10.05

RETAIL – MORGENDAGENS TRENDER

Hvilke nye trender og forretningsmodeller har inntatt retailmarkedet, og hva kan vi forvente fremover? Hvordan gjøre den globale utfordringen i netthandelen til et konkurransefortrinn?

En internasjonalt markedsledende handelsaktør vil avsløre hvorfor de satser på det norske markedet – og strategien fremover. Vi diskuterer hvordan vi kan dra nytte av digitalisering, og hvordan et godt retailtilbud kan skape økt merverdi for morgendagens byer og bygg.

Mark Dixon

Administrerende direktør og gründer i REGUS – London

FREDAG 19. JANUAR kl 11.35

TRENDER INNEN KONTORMARKEDET

I USA har antall arbeidsplasser innen coworking doblet seg hvert år siden de aller første etableringeesne i 2005. Samme trend viser seg i resten av verden. Coworking blir også en stadig viktigere del av tilbudet her i Norge.

Corporates kobler seg på nye innovasjonsnettverk, og vinnerne bygger innhold i form av kunnskaps-, innovasjons- og inkubatormiljøer.

Hvordan forstå dagens og fremtidens leietakere? Hvordan skape sterke communityhubs? Hvordan ta en solid posisjon som “serviced office business” i vår nye digitale verden?

Peter Hermanrud

Sjefsstrateg i SpareBank 1 Markets

FREDAG 19. JANUAR kl 12.05

KRYSTALLKULE 2018 – SANT ELLER EI?

Peter Hermanrud har en MBA med spesialisering i Finans fra University of Chicago (1984) og er siviløkonom fra NHH (1982). Han jobbet i Procter & Gamble, Geneve som finansanalytiker (1984 – 1987), i Elcon Securities ASA som sjefanalytiker (1987-1990) og i Vital Forsikring som investeringsdirektør (1990-1998). Han jobber som sjefstrateg i  Swedbank Securitues og er nå påtroppende sjefsøkonom i SpareBank 1 Markets.

Stefan Hyttfors

Futurist, forfatter og global foredragsholder

FREDAG 19. JANUAR kl 12.30

GÅRSDAGENS VINNERE – FREMTIDENS TAPERE?

Norge er et rikt land og nordmenn heldige. Målinger viser at vi er best i verden på flere områder. Men – suksess er farlig. I en tid med rask teknologisk utvikling kan gårsdagens vinnere fort bli fremtidens tapere. Hvordan takler vi dette?

Årets navn

Send din nominasjon
Årets navn skal være en person i det norske eiendomsmarkedet som har markert seg i Norge/Norden det siste året gjennom betydelig engasjement, initiativ, handlingskraft og nyskapning. Årets navn kan komme fra alle eiendomsrelaterte fagområder, har vært synlig offentlig og bidratt til økt forståelse for at eiendomsbransjens bidrar til verdiskaping. En person som i tillegg har vist ekstra stort mot, og turt å ta tøffe, utradisjonelle valg der andre har vært tilbakeholdne. Den egenskapen vil være gull verdt i bransjen vår i fremtiden. Og 2018s navn er …

"Årets navn" jury

Olav H. Selvaag
Eier og styremedlem i Selvaag Gruppen

Kjell Sagstad
Investeringsdirektør i Niam

Thomas Due
Leder Næringseiendom Norge i Nordea

Lars Even Moe
Partner i UNION Gruppen

Christian Bjørn-Hansen
Partner og advokat i Advokatfirmaet Haavind

Årets navn

Årets navn skal være en person i det norske eiendomsmarkedet som har markert seg i Norge/Norden det siste året gjennom betydelig engasjement, initiativ, handlingskraft og nyskapning. Årets navn kan komme fra alle eiendomsrelaterte fagområder, har vært synlig offentlig og bidratt til økt forståelse for at eiendomsbransjens bidrar til verdiskaping.
En person som i tillegg har vist ekstra stort mot, og turt å ta tøffe, utradisjonelle valg der andre har vært tilbakeholdne. Den egenskapen vil være gull verdt i bransjen vår i fremtiden.

Og 2018s navn er …

«Årets navn» jury

Olav H. Selvaag
Eier og styremedlem i Selvaag Gruppen

Kjell Sagstad
Investeringsdirektør i Niam

Thomas Due
Leder Næringseiendom Norge i Nordea

Lars Even Moe
Partner i UNION Gruppen

Christian Bjørn-Hansen
Partner og advokat i Advokatfirmaet Haavind

Eiendomsforvaltning

Les mer

Eiendom 2017: Fremtidsbyen

Les mer
Alle våre konferanser →
↑ Til toppen