Meld deg på 98 dager igjen

Eiendomsrådgiverdagen

-For både rådgivere og oppdragsgivere

Hvordan ta de rette valgene, foreslå de mest innovative løsningene, levere den høyeste kvaliteten og få et gunstig resultat på bunnlinjen?
Svaret er enkelt: Det gjelder å ha de beste eiendomsrådgiverne rundt seg, in-house eller innleid.

Konkurransen i eiendomsbransjen er knallhard. Enten du jobber med kjøp og salg av fast eiendom, eller utvikling og realisering av et prosjekt, er du nødt til å ha god fagkunnskap innen ulike spesialområder for å gjennomføre et godt og lønnsomt eiendomsprosjekt.

Blant eiendomsutviklere, meglere, advokater, ingeniører og entreprenører finnes mange solide rådgivere som kan bistå deg i å identifisere nye muligheter, tilføye innovative merverdier og løfte prosjektet mange hakk.

Et godt samarbeid med kvalifisert eiendomsrådgiver er viktig for å skape konkurransekraft, og bli best i klassen. Men hvilke rådgivere trenger du for ditt prosjekt? Hvem har best kompetanse, ekspertise og innovativ kraft? Hvordan bruke denne kompetansen og øke innovasjonstakten hos alle involverte?

Innholdet på konferansen vil hjelpe deg med å velge rådgivere med den beste fagkompetansen, og gi gode råd om hvordan du får til et godt tverrfaglig samarbeid. Enten du er oppdragsgiver eller rådgiver, vil du få innblikk i hva som gir økonomiske og kvalitative merverdier til prosjekter.

Er du klar for å tilpasse organisasjonen til utviklingen, og stake ut kursen fremover? Har du en fortid eller fremtid som en eiendomsaktør å regne med?

Konferansen er tilrettelagt for både oppdragsgivere og rådgivere fra ulike fagfelt.

Eiendomsrådgiverdagen

12.30

REGISTRERING OG KAFFE

13.00

KUNNSKAP FOR Å LYKKES

Gode ideer er gull verdt. Å lykkes betyr å gjøre ting riktig, men handler også om å skape et trygt og innovativt miljø, hvor ny kunnskap og nye verdimuligheter kan blomstre. Smarte ledere må investere i tverrfaglighet, og dele kunnskap internt i bedriften og i organisasjonen på en nyttig måte. De må stimulere til å tenke nytt, men også tørre å se og gjøre ting annerledes. Hvordan lykkes med dette, og skape rom og frihet for at rådgivere blir mer kreative?

13.30

DEN GODE RÅDGIVEREN – DEN GODE OPPDRAGSGIVEREN

Debatt

Forskjellen på suksess og fiasko er ofte avhengig av sammensetning og samspill. Dyktige eiendomsaktører overlater ingenting til tilfeldighetene – de er alltid på jakt etter de beste rådgiverne for å kunne håndtere og styre et eiendomsprosjekt fra tidlig fase. Hvordan kan oppdragsgivere finne rådgivere som har sterk markedsforståelse og kunnskap, og samtidig ser muligheter for det aktuelle prosjektet? Hvordan bør rådgivere forholde seg til bransjen for å synliggjøre sin egen kompetanse?
Hva kjennetegner en god eiendomsrådgiver – og en god oppdragsgiver?

Debattdeltakere
Mathis Grimstad , Administrerende direktør i Stor Oslo Eiendom
Rune Hardersen , Administrerende direktør i ÅF Consult

14.00

PROSJEKTORGANISERING OG ROLLEFORDELING

For å best mulig kunne organisere et utviklingsprosjekt er det viktig å ha kontroll på planlegging og drift fra dag én. Hvordan kan du både ivareta ulike behov i prosjektet og i organisasjonen? Hvilke typer rådgivere – interne og eksterne – er det lurt å knytte til seg, og hvordan kan de bidra med forbedring og verdiskaping?
En utfordring som ofte oppstår er å få et team med ulik tverrfaglig kompetanse til å fungere godt sammen. Hvordan får du til dette, og hvordan fordeler du de ulike rollene slik at rådgivere og oppdragsgivere bruker ressursene mest mulig effektivt?

14.30

PAUSE & MINGLING

14.50

INTERNASJONALE INVESTORER OM NORSK OG UTENLANDSK KOMPETANSE

Utenlandske investorer konkurrerer om å kjøpe sentrale kontoreiendommer, highend handelsarealer og andre næringseiendommer her i Norge.
Hvordan tenker de i forhold til norsk og internasjonal kompetanse? Hva med kultur, arbeidsmetoder, regelverk og andre spesifikke utfordringer? Hvilke ulemper og utfordringer innebærer det å bruke norsk kompetanse, og hva kan vi lære av andre land? Og hva forventer utenlandske aktører av norske rådgivere?

15.20

BRUK AV RÅDGIVERE I BESLUTNINGSPROSESSER

Hvem bør ha kontrollen i prosjekter – prosjektleder eller lederteam?
Prosjektleder kjenner ofte godt til prosjektet og prosessen i alle utviklingsfaser, mens styret i selskapet har det overordnede ansvaret. De tar ofte beslutninger som krever forståelse på andre nivåer. I noen tilfeller tas beslutninger fra andre steder i verden, hvor man ikke har den samme lokale kunnskapen.
Hvilke grep kan styremedlemmer gjøre for å kvalitativsikre beslutningsprosesser? Bør prosjektleder og andre rådgivere involveres i større grad?
Å gjenta en suksess er ikke så enkelt, men samtidig er det skummelt å ”hvile på laurbærne”.
Hvordan få til en kontinuerlig utvikling som skaper konkurransedyktige forretningmodeller? Hvem bør trekkes inn i beslutningsprosesser for å få inn nye, friske ideer – og hvem bør til syvende og sist styre prosjektet?

15.50

PAUSE & MINGLING

16.10

RÅDGIVERS ANSVAR

I dette innlegget ser vi på reglene som gjelder for når rådgiver kan holdes ansvarlig for feil og forsømmelser i utførelsen av oppdraget. Hvor langt går rådgivers forpliktelser? Har rådgiver ansvar for resultatet? Hva bør kontraktsreguleres? Hvilke forsikringsmuligheter eksisterer?

Ståle O. Meleng , Advokat og partner i Advokatfirmaet Wiersholm

16.40

CASE FRA VIRKELIGHETEN

Hvordan kan rådgivere skape merverdi i et prosjekt, og sammen med oppdragsgivere skape noe man ikke har tenkt på før? Her vil du få praktiske eksempler på hvordan rådgivere og oppdragsgivere har samarbeidet og fått dette til.

A-lab

17.10

HVEM VIL LYKKES I FREMTIDEN?

Hvem blir oppdragsgivere – og hvem blir rådgivere i fremtiden?
Artificial intelligence, blockchain og big data. Den nye teknologien vil utfordre oss på hvordan vi utfører jobben, bruker informasjonsmengden og kommuniserer med hverandre. Vi har foreløpig bare sett begynnelsen av den digitale bølgen. Hvordan vil alt dette påvirke beslutningsprosesser og prosjektstyring? Hva vil være rådgivers rolle, og hvordan vil et eiendomsprosjekt blir styrt om 5-10 år?
Hvordan kan du med andre ord bli best mulig rustet til å møte fremtiden?

17.40

AVSLUTNING & MINGLING - APERIF OG LETT SERVERING

Mathis Grimstad

Administrerende direktør i Stor Oslo Eiendom

Debatt
Eiendomsrådgiverdagen kl 13.30

DEN GODE RÅDGIVEREN – DEN GODE OPPDRAGSGIVEREN

Forskjellen på suksess og fiasko er ofte avhengig av sammensetning og samspill. Dyktige eiendomsaktører overlater ingenting til tilfeldighetene – de er alltid på jakt etter de beste rådgiverne for å kunne håndtere og styre et eiendomsprosjekt fra tidlig fase. Hvordan kan oppdragsgivere finne rådgivere som har sterk markedsforståelse og kunnskap, og samtidig ser muligheter for det aktuelle prosjektet? Hvordan bør rådgivere forholde seg til bransjen for å synliggjøre sin egen kompetanse?
Hva kjennetegner en god eiendomsrådgiver – og en god oppdragsgiver?

Stor-Oslo Eiendom er en uavhengig partnereid eiendomsutvikler og investeringspartner. Stor-Oslo Eiendom har gjennom sine 13 år utviklet og gjennomført ca. 600.000 kvm kontor og 1.400 boliger. Selskapet forvalter og utvikler i dag 22 eiendomsutviklingsprosjekter med ca. 3500 boliger og 150.000 kvm næring med en samlet realisasjonsverdi på NOK 15 milliarder. Stor-Oslo Eiendom har sin primærkompetanse på bolig, kontor, hotell og logistikk i Stor-Oslo regionen. Selskapet har i dag 25 ansatte med erfaring fra transaksjon, finansiering, myndighetsbehandling, utvikling, prosjektledelse og entreprenør. Mathis Grimstad er administrerende direktør og Managing Partner i selskapet. Han er utdannet Sivilingeniør og Master i Business Administration (MBA). Han har 28 års erfaring fra entreprenør og byggherresiden med prosjektledelse og eiendomsutvikling.

Rune Hardersen

Administrerende direktør i ÅF Consult

Debatt
Eiendomsrådgiverdagen kl 13.30

DEN GODE RÅDGIVEREN – DEN GODE OPPDRAGSGIVEREN

Forskjellen på suksess og fiasko er ofte avhengig av sammensetning og samspill. Dyktige eiendomsaktører overlater ingenting til tilfeldighetene – de er alltid på jakt etter de beste rådgiverne for å kunne håndtere og styre et eiendomsprosjekt fra tidlig fase. Hvordan kan oppdragsgivere finne rådgivere som har sterk markedsforståelse og kunnskap, og samtidig ser muligheter for det aktuelle prosjektet? Hvordan bør rådgivere forholde seg til bransjen for å synliggjøre sin egen kompetanse?
Hva kjennetegner en god eiendomsrådgiver – og en god oppdragsgiver?

Ståle O. Meleng

Advokat og partner i Advokatfirmaet Wiersholm

Eiendomsrådgiverdagen kl 16.10

RÅDGIVERS ANSVAR

I dette innlegget ser vi på reglene som gjelder for når rådgiver kan holdes ansvarlig for feil og forsømmelser i utførelsen av oppdraget. Hvor langt går rådgivers forpliktelser? Har rådgiver ansvar for resultatet? Hva bør kontraktsreguleres? Hvilke forsikringsmuligheter eksisterer?

Ståle O. Meleng arbeider med næringseiendom, med hovedvekt transaksjoner, utleie og forvaltning samt strukturering av eiendomsprosjekter. Han har håndtert flere store utbyggingsprosesser fra tomteervervet, gjennom prosessene med regulering og byggetillatelser, med inngåelse og oppfølgning av entreprisekontrakter, samt ved finansieringen og realisering av verdiene i prosjektene. Meleng har også bred erfaring fra prosedyre og tvisteløsning, herunder entreprise-, nabo-, sameie- og festetvister. Han blir ofte benyttet som foredragsholder innenfor alle relevante næringseiendomstemaer.
Meleng er rangert som en av Norges ledende eiendomsrettsadvokater av Chambers Europe og Legal 500.

A-lab

Eiendomsrådgiverdagen kl 16.40

CASE FRA VIRKELIGHETEN

Hvordan kan rådgivere skape merverdi i et prosjekt, og sammen med oppdragsgivere skape noe man ikke har tenkt på før? Her vil du få praktiske eksempler på hvordan rådgivere og oppdragsgivere har samarbeidet og fått dette til.

Citykonferansen Stavanger 2017

Les mer

Transformasjon & Rehabilitering

Les mer
Alle våre konferanser →
↑ Til toppen