Meld deg på 48 dager igjen

Eiendomsutvikling og seksjonering

Blant de valgmulighetene profesjonelle utviklere av bolig- og næringseiendom har tilgjengelige ved organisering av utviklingsprosjekter, inngår seksjonering som et sentralt og nærliggende alternativ. Leietakere, kjøpere, långivere og forsikringsselskaper må også forholde seg til eierseksjonslovens system, med de begrensninger og muligheter som følger av denne.

I dette halvdagsseminaret tar vi opp noen grunnleggende og viktige tema knyttet til seksjonering av eiendom i nærings- og boligprosjekter. Vi kommer også inn på og redegjør for forslaget til ny eierseksjonslov, som ble fremsatt like før jul i fjor. Vi får også høre hvilke problemstillinger og utfordringer kommunale myndigheter som godkjennende og kontrollerende organ stilles overfor i seksjoneringsprosessen.

Seminaret gjennomføres av Estate Media i samarbeid med Oslo kommune, Advokatfirmaet Haavind og Advokatfirmaet Wiersholm.

Eiendomsutvikling og seksjonering

08.30

Morgenkaffe og registrering

09.00

Seksjonering i utvikling – orientering om forslaget til ny lov

09.30

Kommunalt blikk på seksjoneringsprosessen – utfordringer og gode råd

10.00

Pause & mingling

10.15

Organisering av parkering i eierseksjonssameier

10.45

Prosjektorganisering og finansiering

11.15

Vedtektsutforming i kombinerte sameier

12.15

Avslutning med lunsj

Eiendomsutviklingsdagene 2017

Les mer

Infrastrukturkostnader – optimalisering av utviklingsprosjekter

Les mer
Alle våre konferanser →
↑ Til toppen