Meld deg på 91 dager igjen

Eiendomsutviklingsdagene 2017

NYBYGG og REHABILITERING – BYUTVIKLING – MILJØ

Befolkningen øker, men hvor skal alle disse menneskene flytte? Til gode og levende byområder. Byene, drabantbyene og tettstedene skal fortettes, bygges ut og utvikles med vekt på bærekraft, robuste løsninger og gode urbane kvaliteter. Men hvordan tenker vi byutvikling og fremtidens byer – er vi på riktig spor?
Byutviklingen skal planlegges og gjennomføres til det beste for byen og menneske – hvordan skape robuste og vakre byer for en verdifull fremtid?

Vi lever i et raskt skiftende samfunn – digitalisering og globalisering gjør at vi kan bo, jobbe og kommunisere hvor som helst. Et markant generasjonsskifte dikterer nye regler og krav. Hva innebærer dette for måten vi designer våre byer, kontorer, næringslokaler, handel og boligområder? Hva kjennetegner prosjekter og byrom som har både merverdi og langsiktig bærekraft? Og hvilke trender som vil gi de viktigste fotavtrykkene?

Under Eiendomsutviklingsdagene 24-25 august vil erfarne norske og internasjonale aktører dele sine erfaringer og synspunkter om fremtidsrettet og verdifull byutvikling, arkitektur og estetikk, lønnsomhet i prosjekter og ikke minst flerfaglig samspill. Bli med i en tverrfaglig arena hvor du kan skape nye business-relasjoner, få faglig påfyll og bli inspirert!

PROGRAM TORSDAG 24. AUGUST

11.00

REGISTRERING I RESEPSJONEN

12.00

LUNSJ

13.00

VELKOMMEN TIL EIENDOMSUTVIKLINGSDAGENE 2017 – DAG 1

13.10

VISJONER FOR OSLO

Hvilke visjoner har vi for hovedstaten? Oslo er i finalen i konkurransen om å bli European Green Capital 2019 som en trygg, vakker, miljøvennlig og sporty by.
Hvordan skal Oslo nå dette målet og imøtekomme fremtiden? Hvordan kan vi samtidig møte befolkningsveksten og sørge for at Oslo fortsetter å være en by for de mange, og ikke blir en by for de få?

Victoria Marie Evensen , Leder av Byutviklingskomiteen i Oslo kommune

13.30

BYENES UTFORDRINGER - BOLIG, NÆRING OG HANDEL

Vi lever i et moderne og forandringspreget samfunn. Byene vokser og utvikles med vekt på både best arealutnyttelse og livskvalitet. Bolig, næring og handel må kombineres på en fornuftig måte for å skape gode og trivelige byer. Men hvilke utfordringer ligger i dette og hvordan få det til? Hvordan har samfunnet endret seg de siste årene? Beboere, arbeidende, syklende, handlende og konsumenter – hvem er de, hvilke fraflyttingsmønstre har skjedd og hva kan vi forvente fremover? Hvem skal byene og byrommene være for?

Hanne M Toftdahl , Economic Geographer og partner i Vista Analyse

13.50

FREMTIDENS BYER

Flere gamle og nedslitte områder trenger å bli forvandlet til attraktive destinasjoner, og nye bydeler må formes og utvikles. Dette setter politikere, planleggere og forvaltere på prøve. Hvordan skal byer og områder fortettes og utvikles for en verdifull og bærekraftig fremtid? Hva skal til for å revitalisere et område, forsterke egenart og identitet, og styrke konkurransekraft? Er vi på riktig spor i forhold til hvordan vi dimensjonerer menneskelige tilpassede byer og byrom?

Alexander Ståhle , CEO i Spacescape – Stockholm

14.20

PAUSE & MINGLING

14.50

MODERNE BYUTVIKLING

Et større antall mennesker vil bo, leve, jobbe, handle og møtes der vi vedlikeholder og bygger nye boligområder, kontorer, næringslokaler, restauranter og butikker. Byutvikling må skje for både nåværende og fremtidens generasjoner – hva er suksessfaktorene? Hvordan kan eiendomsaktører tenke by og eiendom for å matche samfunnets endringer og trender? Hvordan tenke nytt og ri bølgen, og hvor ligger lønnsomheten for både eiere og forbrukere? Hvordan ser fremtiden ut?

Eirik Thrygg , Administrerende direktør i Höegh Eiendom
Kathrine Nyhus , Arkitekt og planlegger

15.20

MERVERDI SOM DRIVKRAFT FOR EN GOD BYUTVIKLING

Hva skaper verdi og hva avhenger verdiskapingen av? Vi presenterer resultater fra et forskningsprosjekt som ser på hva verdi er med fokus på bruker og eier av bygninger. Hva er best value approach – hvilke elementer bør man ha i en gjennomføringsmodell for verdiskaping, og hvordan få det til i dagens byggebransje, samt overvinne utfordringene? Vi ser nærmere på norske og internasjonale caseprosjekter, slik som et sykehus i San Francisco og i Tønsberg.

Amin Haddadi , Sivilingeniør i Multiconsult og Phd student ved NTNU

15.40

RISIKO, TILLITT OG SAMARBEID

Utfallet av et utviklingsprosjekt er ofte knyttet til de involverte partenes evne til å samarbeide og hvordan de forholder seg til risiko. Av og til kan det være beslutninger der man delvis må følge magefølelsen.
Vi skal se nærmere på dette ved å spille noen enkle spill, der både hodet og magefølelsen må brukes for å finne løsningen. Hvordan påvirker magefølelsen din handlingene dine i forhold til alle andre? Finn ut!

Anders Eika , Doktorgradsstudent ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU)

16.00

PAUSE & MINGLING

16.30

HVORDAN SKAL VI DESIGNE FREMTIDENS BYER?

Vi vet hvordan arkitekt-teoretikerne vil gjøre det. Men hvordan ville Steve Jobs gjort det? Hvordan ville Ingvard Kamprad eller Richard Branson gjort det? Bygninger og byrom uttrykker en fortelling som former og påvirker oss. Hvordan vil en designstrategisk tilnærming endre krav til arkitektur og planlegging? Hvordan vil det å sette ord på funksjonalitet, følelser og estetikk gi andre svar? Hvordan skape identiteter som tiltrekker folk? Hvordan tenke god og attraktiv ”placemaking” i større utviklingsprosjekter, og hvilke medvirkningsprosesser kan spille inn?

Øivind Breen , Rådgiver i Grid

16.50

EN HELT ANNEN MÅTE Å TENKE DESTINASJONSUTVIKLING PÅ

Boxparker er forholdvis nytt i Norge, men de kommer! Midlertidige container-bygg, ofte i påvente av en regulering eller før neste leietaker flytter inn, har vist seg å være svært populære prosjekter i flere byer i Europa og Asia. De kan være gårdeierens viktigste betaling i et vanskelig og midlertidig stedsutviklingsprosjekt.
Midlertidige butikker, restauranter og cafeer bidrar til å skape liv i områdene, tiltrekke folk, samt gi potensielle leietakere mulighet til å teste konseptet sitt og danne et grunnlag for en senere permanent etablering.
Men hva er dynamikken og lønnsomheten i disse prosjektene – for både område og gårdeier? Vi presenterer et vellykket case – Pop-Up Brixton syd for London!

Charlie Gent , Marketing Director at Make Skift, London

17.20

AVSLUTNING DAG 1

19.30

APERITIFF

20.00

MIDDAG

PROGRAM FREDAG 25. AUGUST

09.30

VELKOMMEN TIL EIENDOMSUTVIKLINGSDAGENE - DAG 2

09.35

FREMTIDSPLANETEN

Hva blir de nye globale vanene og livsmønstrene når alt kan styres av en app, biler kjører av seg selv og insekter inngår i vårt daglige kosthold? Hvordan kan kreativitet og adaptiv tenkning slå ut god oppførsel og en bærekraftig planet, der urbanisering endrer måten vi tenker på byer og bygg?
Hør et inspirerende foredrag, der trendspotter og inspirator Johnny Sundin tar oss med på en gjennomtenkt reise inn i grenseland mellom nåtid og fremtid, mellom det analoge og det virtuelle og mellom nano- og astronomiske perspektiv.
Det handler om trend spotting og kreative tanker i et univers av muligheter!

Johnny Sundin , Global foredragsholder om trend, innovasjon and kreativitet

10.20

EIENDOM I DIGITALISERINGENS TID

Den fjerde industrielle revolusjonen endrer ikke bare forretningsmodeller og markedsposisjoner – disruptive teknologier påvirker også samfunnet vi lever i og skaper behovet for raskere innovasjons takt i store bedrifter og offentlig forvaltning.
Hva krever dette i forhold til utforming av nye arbeidsplasser, næringslokaler, byrom, butikker eller rekreasjonssteder? Hvordan opprettholde vår velstand som nasjon og hvordan kan vi best tilpasse oss denne store teknologidrevne omveltningen av alle næringer og samfunn?

10.50

PAUSE & MINGLING

11.20

RISIKO, TILLITT OG SAMARBEID – HVORDAN GIKK DET?

Hvordan påvirker magen din handlingene dine i forhold til alle andre? Nå får du vite resultatet!

Anders Eika , Doktorgradsstudent ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU)

11.30

BÆREKRAFTIG OG MENNESKEDREVET ARKITEKTUR

12.00

60 MINUTES – DE BESTE UTVIKLINGSPROSJEKTENE

Hva skjer på utviklingsfronten i dag? Vi presenterer fire utvalgte utviklingsprosjekter med klare definerte krav – prosjekter har særpreg og identitet, arealeffektive planløsninger og fremtidsrettede kvaliteter, og ikke minst tilfredsstiller moderne trender. Vi ser på tankene bak prosjektene, utfordringer, muligheter, risiko og lønnsomhet.

– Et spennende utviklingsprosjekt fra Skanska Commercial Development

– Ny masterplan på Lysaker

Björn Mattsson , Administrerende direktør i Skanska Commercial Development
Olav Line , Administrerende direktør i Mustad Eiendom

13.00

AVSLUTNING EIENDOMSUTVIKLINGSDAGENE 2017 MED LUNSJ

Victoria Marie Evensen

Leder av Byutviklingskomiteen i Oslo kommune

PROGRAM TORSDAG 24. AUGUST kl 13.10

VISJONER FOR OSLO

Hvilke visjoner har vi for hovedstaten? Oslo er i finalen i konkurransen om å bli European Green Capital 2019 som en trygg, vakker, miljøvennlig og sporty by.
Hvordan skal Oslo nå dette målet og imøtekomme fremtiden? Hvordan kan vi samtidig møte befolkningsveksten og sørge for at Oslo fortsetter å være en by for de mange, og ikke blir en by for de få?

Hanne M Toftdahl

Economic Geographer og partner i Vista Analyse

PROGRAM TORSDAG 24. AUGUST kl 13.30

BYENES UTFORDRINGER - BOLIG, NÆRING OG HANDEL

Vi lever i et moderne og forandringspreget samfunn. Byene vokser og utvikles med vekt på både best arealutnyttelse og livskvalitet. Bolig, næring og handel må kombineres på en fornuftig måte for å skape gode og trivelige byer. Men hvilke utfordringer ligger i dette og hvordan få det til? Hvordan har samfunnet endret seg de siste årene? Beboere, arbeidende, syklende, handlende og konsumenter – hvem er de, hvilke fraflyttingsmønstre har skjedd og hva kan vi forvente fremover? Hvem skal byene og byrommene være for?

Hanne Toftdahl er cand. philol. med fagene økonomi og geografi fra Universitetet i Oslo. Hun har yrkeserfaring fra flere departementer, forskning og rådgivende konsulentfirma.
Hanne bistår både offentlig og privat sektor med rådgivning, prosessbistand og analyser. Hun arbeider med regional utvikling og byutvikling der kommersielle mål møter offentlige rammevilkår. Regional bærekraft, offentlige virkemidler og rammevilkår samt arealbruk sammen med steds- og byutvikling er innenfor hennes kjernekompetanse. Kultur, reiseliv, handel, opplevelsesøkonomi og næringsutvikling er spesifikke temaområder. Hun deltar i en rekke byutviklingsprosjekter som underleverandør til en rekke arkitektfirma, landskapsarkitektfirma og ingeniørfirma.

Alexander Ståhle

CEO i Spacescape – Stockholm

PROGRAM TORSDAG 24. AUGUST kl 13.50

FREMTIDENS BYER

Flere gamle og nedslitte områder trenger å bli forvandlet til attraktive destinasjoner, og nye bydeler må formes og utvikles. Dette setter politikere, planleggere og forvaltere på prøve. Hvordan skal byer og områder fortettes og utvikles for en verdifull og bærekraftig fremtid? Hva skal til for å revitalisere et område, forsterke egenart og identitet, og styrke konkurransekraft? Er vi på riktig spor i forhold til hvordan vi dimensjonerer menneskelige tilpassede byer og byrom?

Alexander Ståhle er «stadsbyggnadsforskare» og administrerende direktør i konsulentselskapet Spacescape. Spacescape analyserer bymiljøer og nye planer i samarbeid med kommuner, eiendomsbesittere, statlige virksomheter, store eiendomsutviklere og arkitektkontor. Spacescape lager også egne planforslag basert på ny urban forskning.

Eirik Thrygg

Administrerende direktør i Höegh Eiendom

PROGRAM TORSDAG 24. AUGUST kl 14.50

MODERNE BYUTVIKLING

Et større antall mennesker vil bo, leve, jobbe, handle og møtes der vi vedlikeholder og bygger nye boligområder, kontorer, næringslokaler, restauranter og butikker. Byutvikling må skje for både nåværende og fremtidens generasjoner – hva er suksessfaktorene? Hvordan kan eiendomsaktører tenke by og eiendom for å matche samfunnets endringer og trender? Hvordan tenke nytt og ri bølgen, og hvor ligger lønnsomheten for både eiere og forbrukere? Hvordan ser fremtiden ut?

Höegh Eiendom er et familieeiet eiendomsselskap som utvikler, eier og forvalter eiendommer i Oslo sentrum og det sentrale østlandsområdet. Selskapets eiendomsporteføljen omfatter 350 000 kvm med en årlig leieverdi på 435 MNOK. De har boligprosjekter med 700 leiligheter under salg/bygging, og tre store stedsutviklingsprosjekter i Oslo, Moss og Ski. Dette tilsvarer 800 mål ubebygde tomter for utvikling av handel, logistikk, næring og boliger.

Kathrine Nyhus

Arkitekt og planlegger

PROGRAM TORSDAG 24. AUGUST kl 14.50

MODERNE BYUTVIKLING

Et større antall mennesker vil bo, leve, jobbe, handle og møtes der vi vedlikeholder og bygger nye boligområder, kontorer, næringslokaler, restauranter og butikker. Byutvikling må skje for både nåværende og fremtidens generasjoner – hva er suksessfaktorene? Hvordan kan eiendomsaktører tenke by og eiendom for å matche samfunnets endringer og trender? Hvordan tenke nytt og ri bølgen, og hvor ligger lønnsomheten for både eiere og forbrukere? Hvordan ser fremtiden ut?

Amin Haddadi

Sivilingeniør i Multiconsult og Phd student ved NTNU

PROGRAM TORSDAG 24. AUGUST kl 15.20

MERVERDI SOM DRIVKRAFT FOR EN GOD BYUTVIKLING

Hva skaper verdi og hva avhenger verdiskapingen av? Vi presenterer resultater fra et forskningsprosjekt som ser på hva verdi er med fokus på bruker og eier av bygninger. Hva er best value approach – hvilke elementer bør man ha i en gjennomføringsmodell for verdiskaping, og hvordan få det til i dagens byggebransje, samt overvinne utfordringene? Vi ser nærmere på norske og internasjonale caseprosjekter, slik som et sykehus i San Francisco og i Tønsberg.

Amin Haddadi er Phd student ved NTNU i tilknytning til Oscar. Amin er 31 år og sivilingeniør fra NTNU i Bygg og miljøteknikk. Har var ferdig med utdanningen i 2008. Amin har jobbet 3,5 år med prosjektledelse og usikkerhetsstyring og de siste 3,5 årene har han jobbet med Eiendomsledelse i avdeling for Miljø- og spesialrådgivning hos Multiconsult. Han skrev masteroppgaven om usikkerhetsstyring fra eiers perspektiv i tilknytning til forskningsprosjektet PUS.

Anders Eika

Doktorgradsstudent ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU)

PROGRAM TORSDAG 24. AUGUST kl 15.40

RISIKO, TILLITT OG SAMARBEID

Utfallet av et utviklingsprosjekt er ofte knyttet til de involverte partenes evne til å samarbeide og hvordan de forholder seg til risiko. Av og til kan det være beslutninger der man delvis må følge magefølelsen.
Vi skal se nærmere på dette ved å spille noen enkle spill, der både hodet og magefølelsen må brukes for å finne løsningen. Hvordan påvirker magefølelsen din handlingene dine i forhold til alle andre? Finn ut!

PROGRAM FREDAG 25. AUGUST kl 11.20

RISIKO, TILLITT OG SAMARBEID – HVORDAN GIKK DET?

Hvordan påvirker magen din handlingene dine i forhold til alle andre? Nå får du vite resultatet!

Anders Eika har mastergrad i by- og regionalplanlegging fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet, og skriver doktorgrad ved instituttet for eiendomsfag og juss ved samme universitet. Prosjektet hans tar for seg utfordringer knyttet til bytransformasjonsområder, som effektiv samhandling mellom eiendomsutviklere, grunneiere, og det offentlige. Spesielt ser han på styringsmidler som fremmer samarbeid mellom private aktører.

Øivind Breen

Rådgiver i Grid

PROGRAM TORSDAG 24. AUGUST kl 16.30

HVORDAN SKAL VI DESIGNE FREMTIDENS BYER?

Vi vet hvordan arkitekt-teoretikerne vil gjøre det. Men hvordan ville Steve Jobs gjort det? Hvordan ville Ingvard Kamprad eller Richard Branson gjort det? Bygninger og byrom uttrykker en fortelling som former og påvirker oss. Hvordan vil en designstrategisk tilnærming endre krav til arkitektur og planlegging? Hvordan vil det å sette ord på funksjonalitet, følelser og estetikk gi andre svar? Hvordan skape identiteter som tiltrekker folk? Hvordan tenke god og attraktiv ”placemaking” i større utviklingsprosjekter, og hvilke medvirkningsprosesser kan spille inn?

Øivind Breen har vært administrerende direktør hos DARK arkitekter og før det administrerende direktør hos Hille Melbye arkitekter. Går vi tredve år tilbake var Øivind folkevalgt bystyremedlem for Høyre i Oslo med plass i Byutviklingskomiteen og dens forgjenger Boligutvalget. Han har vært tekstforfatter, Creative Director, Strategic Director og administrerende direktør i reklamebransjen og jobbet både nasjonalt og internasjonalt, bl.a. har han hentet kreative priser i inn og utland, både som tekstforfatter og kreativ leder. I dag er Øivind rådgiver i designbyrået Grid med ansvar for å utvikle områdene branded environments og urban design.

Charlie Gent

Marketing Director at Make Skift, London

PROGRAM TORSDAG 24. AUGUST kl 16.50

EN HELT ANNEN MÅTE Å TENKE DESTINASJONSUTVIKLING PÅ

Boxparker er forholdvis nytt i Norge, men de kommer! Midlertidige container-bygg, ofte i påvente av en regulering eller før neste leietaker flytter inn, har vist seg å være svært populære prosjekter i flere byer i Europa og Asia. De kan være gårdeierens viktigste betaling i et vanskelig og midlertidig stedsutviklingsprosjekt.
Midlertidige butikker, restauranter og cafeer bidrar til å skape liv i områdene, tiltrekke folk, samt gi potensielle leietakere mulighet til å teste konseptet sitt og danne et grunnlag for en senere permanent etablering.
Men hva er dynamikken og lønnsomheten i disse prosjektene – for både område og gårdeier? Vi presenterer et vellykket case – Pop-Up Brixton syd for London!

MakeSkift transformerer og forvandler utilgjengelig urbane rom til nye konsepter som tiltrekker folk, skaper gateliv og gir lokale mennesker og uavhengige bedrifter nye muligheter. Deres første prosjekt var Pop-up Brixton i London.
Pop Brixton var i utgangspunktet ment som et kortvarig prosjekt, utviklet for å gi et ubebygd industriområde en midlertidig verdi og utnyttelse inntil videre byutvikling. Prosjektet er bygget opp av containere og ble åpnet i 2015. Pop Brixton ble en så stor suksess, at containerne nå er permanente og prosjektet er videreutviklet. Pop Brixton er ikke bare en av de mest populære destinasjoner i Sør-London, men også svært lønnsomt – det huser i dag et fellesskap av 60 ulike virksomheter, fra pop-up butikker, kreative start-ups, produsenter og sosiale entreprenører. I tillegg har det blitt en sosial arena som tiltrekker seg over 750.000 besøkende hvert år.

Johnny Sundin

Global foredragsholder om trend, innovasjon and kreativitet

PROGRAM FREDAG 25. AUGUST kl 09.35

FREMTIDSPLANETEN

Hva blir de nye globale vanene og livsmønstrene når alt kan styres av en app, biler kjører av seg selv og insekter inngår i vårt daglige kosthold? Hvordan kan kreativitet og adaptiv tenkning slå ut god oppførsel og en bærekraftig planet, der urbanisering endrer måten vi tenker på byer og bygg?
Hør et inspirerende foredrag, der trendspotter og inspirator Johnny Sundin tar oss med på en gjennomtenkt reise inn i grenseland mellom nåtid og fremtid, mellom det analoge og det virtuelle og mellom nano- og astronomiske perspektiv.
Det handler om trend spotting og kreative tanker i et univers av muligheter!

Björn Mattsson

Administrerende direktør i Skanska Commercial Development

PROGRAM FREDAG 25. AUGUST kl 12.00

60 MINUTES – DE BESTE UTVIKLINGSPROSJEKTENE

Hva skjer på utviklingsfronten i dag? Vi presenterer fire utvalgte utviklingsprosjekter med klare definerte krav – prosjekter har særpreg og identitet, arealeffektive planløsninger og fremtidsrettede kvaliteter, og ikke minst tilfredsstiller moderne trender. Vi ser på tankene bak prosjektene, utfordringer, muligheter, risiko og lønnsomhet.

– Et spennende utviklingsprosjekt fra Skanska Commercial Development

– Ny masterplan på Lysaker

Olav Line

Administrerende direktør i Mustad Eiendom

PROGRAM FREDAG 25. AUGUST kl 12.00

60 MINUTES – DE BESTE UTVIKLINGSPROSJEKTENE

Hva skjer på utviklingsfronten i dag? Vi presenterer fire utvalgte utviklingsprosjekter med klare definerte krav – prosjekter har særpreg og identitet, arealeffektive planløsninger og fremtidsrettede kvaliteter, og ikke minst tilfredsstiller moderne trender. Vi ser på tankene bak prosjektene, utfordringer, muligheter, risiko og lønnsomhet.

– Et spennende utviklingsprosjekt fra Skanska Commercial Development

– Ny masterplan på Lysaker

Den årlige skatte- og avgiftsdagen 2017

Les mer

Retail Property 2017

Les mer
Alle våre konferanser →
↑ Til toppen