Meld deg på 62 dager igjen

Morgendagens eiendomsbransje

Er du interessert i hva som vil prege morgendagens eiendomsbransje? På konferansen MORGENDAGENS EIENDOMSBRANSJE får du vite hvilke trender som vil kjennetegne eiendomsbransjen fremover!

MORGENDAGENS EIENDOMSBRANSJE er en helt ny arena, der unge og erfarne eiendomsaktører vil utveksle erfaringer om nye trender, utfordringer og muligheter i eiendomsbransjen. Denne konferansen vil ta pulsen på alt fra disruptiv innovasjon til megatrender i ulike segmenter.

Unge mennesker er oppvokst i en digital verden – de er fremtidsorienterte, visjonære og innovative. Erfarne aktører har et annet perspektiv, mer kunnskap og erfaring. Hva kan unge og erfarne lære av hverandre? Hvordan tenke nytt på tvers av generasjoner? Hva er smarte strategier og forretningsmodeller for en ny tid?

Er du klar for å knuse gamle paradigmer og tenke utenfor boksen? Å plukke opp nye trender og disruptive impulser? Hva innebærer det egentlig å tenke nytt og velge nye forretningsmodeller og partnerskap som skaper nye kundeopplevelser og seriøs tillit?

Konferansen er et samarbeid mellom Estate Media og Ung i Næringseiendom (UiN). Carl Erik Krefting er dagens æresgjest. Dagen avsluttes med After Work, middag og kåring av 10 på vei opp.

Morgendagens eiendomsbransje

12.30

REGISTRERING OG KAFFE

13.00

VELKOMMEN TIL MORGENDAGENS EIENDOMSBRANSJE!

13.10

FORSKJELLEN PÅ SEIER OG TAP

Endringer skjer hurtig. Små marginer kan være forskjellen på seier og tap. Etablerte, veldrevne selskaper kan fort gå i den fella at de tror de gjør alt riktig, mens faktum er at de ofte undervurderer viktige signaler. Det gjelder å se mulighetene og investere i nye produkter og tjenester. Hvordan fange opp mulighetene, tenke nytt og ta riktige valg? Hvordan forstå hva som skjer på et tidlig stadium og adoptere forretningsmodeller for fremtiden?

13.30

AMAZONEFFEKT FOR RETAIL

Retailmarkedet står ved et veiskille, der netthandel og nye kjøpsvaner utfordrer nye og etablerte handelsaktører. I en stadig voksende amerikansk økonomi stengte cirka 8.000 amerikanske handelsbutikker dørene i fjor. Situasjonen er dramatisk. Det er høyst uvisst om effekten vil spre seg til Norge, men netthandelen øker voldsomt også her. Hva skjer internasjonalt, og hvor stor er risikoen at kjøpesentre blir halvtomme spøkelsessentre på grunn av Amazon-effekten i Norge? Hvordan kan kjøpesentre og andre handelsarenaer takle situasjonen? Hva betyr dette for investeringer og fremtidens forretningsmodeller?

Håvard Bjorå , Head of Research, Norden i i Cushman & Wakefield Realkapital
Marit Elisabeth Jensen , Head of Retail Services, Norge i Cushman & Wakefield Realkapital
David Hutchings , International Partner, Head of European Investment Strategy i Cushman & Wakefield

14.10

MEGATRENDER FOR KONTOR

Teknologiutvikling og strukturelle skifter revolusjonerer ikke bare handelslokaler, men også arbeidsliv og kontormarked. Hoveddriverne for mange selskaper, gründere og selvstendig næringsdrivende er nettverk og kunnskapsutveksling. Kontorlokaler som tilbyr felleskap – fysisk og virtuelt – er i vinden.
I USA har antall arbeidsplasser innen coworking doblet seg årlig siden 2005. Vil coworking revolusjonere leiemarkedet i Norge? Hvilke andre arbeidsformer vil være ettertraktet?

14.40

PAUSE & MINGLING

15.00

BANK OG FINANS – NY KONKURRANSEHVERDAG

Foredrag og debatt

Blockchain skaper et nytt scenario for norsk banknæring, med nye forretningsmodeller for kapitalmarked- og forvaltning, finansielle banktjenester og forsikring. Digitale verktøy tillater å investere og trade i digital valuta, investorer og næringsliv kobles på virtuelle markedsplasser. Nye programvarer vil kunne håndtere enorme datamengder, kunders finansielle posisjoner, investeringsporteføljer og transaksjoner på en helt ny måte.

Samtidig utfordrer Vipps, Apple Pay, Google og Messenger bransjen og tradisjonelle banktjenester med sine nye, digitale betalingsløsninger. Hvor dramatisk har bank- og finansmarkedet endret seg? Blir det slik at rådgivingstjenester reduseres og at banker, eiendomsmeglere og advokater mister kunder til andre aktører?

Elin Mack Løvdal , Partner og advokat i advokatfirmaet CLP
Kjerstin Braathen , Konserndirektør Konsernfinans i DNB
Elisabeth Haug , COO i Vipps

16.10

MULIGHETER I MORGENDAGENS MARKED

Vil reglene endres når nye trender revolusjonerer gamle forretningsmodeller og måten verdier skapes på? Hva skjer egentlig når digitalisering og globalisering lager disruptive løsninger? Hvilke investeringer og satsingsområder vil da bli gunstige?

Disrupsjon vil bestå av nye aktører som kommer inn i markedet med nye roller og makt. Amazon, Google og Facebook er ikke lenger bare internasjonale giganter innen digital annonsering og markedsføring, men også nye eiendomskonkurrenter fordi de investerer i sine egne kontorlokaler. Hvordan tenker nye eiendomsinvestorer, hva ser de etter, og hvordan har de organisert seg? Spørsmålet er: Hvilke muligheter for merverdiskapning finnes i morgendagens eiendomsbransje?

16.40

PAUSE & MINGLING

17.00

FORSKJELL PÅ UNGE OG ERFARNE LEDERE?

Hvilket utbytte har unge og erfarne ledere av å jobbe sammen? Hvordan fungerer en organisasjon med flere generasjoner ledere? Hvordan få medarbeidere i ulike aldre og med ulik bakgrunn til å bli et godt, innovativt team?
Strukturelle skifter i arbeidslivet og endringer i den fysiske utformingen av kontorlokaler påvirker måten vi jobber på, og hvordan et selskap skal ledes. Hva er forskjellen mellom erfarne og unge ledere?

17.30

HVA TILFØRER NYE GENERASJONER BRANSJEN?

Arbeidslivet er i endring, og nye generasjoner på vei inn i eiendomsbransjen. Disse tar nøkkelposisjoner i ulike virksomheter. Når de inntar scenen, kan det ofte bety nye krav, forventninger og ambisjoner, og en ny måte å se ting på. De yngre generasjonene har vokst opp med sosiale medier i et trådløst, brukertilpasset samfunn. Hvilke nye verdier og strategier vil et generasjonsskifte tilføre virksomheten? Hva slags visjoner har unge ledere, og hva tenker de om vår nære fremtid?

Piotr Kolacz , Analyst | Sales & Business Development i CBRE

18.30

AVSLUTNING MED AFTER WORK – MINGLING OG BUSINESS

Det blir aperitif, avslappet stemning og høy minglefaktor. After Work er en nyttig arena for både unge og erfarne eiendomsaktører for utveksling av erfaringer, tanker og ideer.

19.30

MIDDAG OG KÅRING AV 10 PÅ VEI OPP

Under middagen presenterer vi dyktige folk som har utmerket seg og fortjener en plass på listen 10 på vei opp.

21.00

KVELDEN FORTSETTER TIL KLOKKEN 23.00 – FOR ALLE SOM ØNSKER DET!

Håvard Bjorå

Head of Research, Norden i i Cushman & Wakefield Realkapital

Morgendagens eiendomsbransje kl 13.30

AMAZONEFFEKT FOR RETAIL

Retailmarkedet står ved et veiskille, der netthandel og nye kjøpsvaner utfordrer nye og etablerte handelsaktører. I en stadig voksende amerikansk økonomi stengte cirka 8.000 amerikanske handelsbutikker dørene i fjor. Situasjonen er dramatisk. Det er høyst uvisst om effekten vil spre seg til Norge, men netthandelen øker voldsomt også her. Hva skjer internasjonalt, og hvor stor er risikoen at kjøpesentre blir halvtomme spøkelsessentre på grunn av Amazon-effekten i Norge? Hvordan kan kjøpesentre og andre handelsarenaer takle situasjonen? Hva betyr dette for investeringer og fremtidens forretningsmodeller?

Håvard leder analysearbeidet i Norden og er synlig i bransjefora og finanspressen med markeds-, trend- og omverdensanalyser. Håvard har lang fartstid fra Morgan Stanley Capital International (MSCI tidl. IPD) innenfor både strategi- og markedsanalyse fra London og Stockholm.

Marit Elisabeth Jensen

Head of Retail Services, Norge i Cushman & Wakefield Realkapital

Morgendagens eiendomsbransje kl 13.30

AMAZONEFFEKT FOR RETAIL

Retailmarkedet står ved et veiskille, der netthandel og nye kjøpsvaner utfordrer nye og etablerte handelsaktører. I en stadig voksende amerikansk økonomi stengte cirka 8.000 amerikanske handelsbutikker dørene i fjor. Situasjonen er dramatisk. Det er høyst uvisst om effekten vil spre seg til Norge, men netthandelen øker voldsomt også her. Hva skjer internasjonalt, og hvor stor er risikoen at kjøpesentre blir halvtomme spøkelsessentre på grunn av Amazon-effekten i Norge? Hvordan kan kjøpesentre og andre handelsarenaer takle situasjonen? Hva betyr dette for investeringer og fremtidens forretningsmodeller?

Marit har jobbet med flere store high-end og retail utviklingsprosjekter i Oslo. Disse inkluderer blant annet Eger Karl Johan, Steen & Strøm Magasin og Vikaterrassen. Marit har lang erfaring fra både gårdeier- og leietakersiden.

David Hutchings

International Partner, Head of European Investment Strategy i Cushman & Wakefield

Morgendagens eiendomsbransje kl 13.30

AMAZONEFFEKT FOR RETAIL

Retailmarkedet står ved et veiskille, der netthandel og nye kjøpsvaner utfordrer nye og etablerte handelsaktører. I en stadig voksende amerikansk økonomi stengte cirka 8.000 amerikanske handelsbutikker dørene i fjor. Situasjonen er dramatisk. Det er høyst uvisst om effekten vil spre seg til Norge, men netthandelen øker voldsomt også her. Hva skjer internasjonalt, og hvor stor er risikoen at kjøpesentre blir halvtomme spøkelsessentre på grunn av Amazon-effekten i Norge? Hvordan kan kjøpesentre og andre handelsarenaer takle situasjonen? Hva betyr dette for investeringer og fremtidens forretningsmodeller?

David’s main areas of responsibility is in producing and managing investment and strategy research to provide better understanding and actionable ideas in response to the changing world. David has a wide range of experience in economic and property market analysis, risk and return analysis and strategy development.

Elin Mack Løvdal

Partner og advokat i advokatfirmaet CLP

Foredrag og debatt
Morgendagens eiendomsbransje kl 15.00

BANK OG FINANS – NY KONKURRANSEHVERDAG

Blockchain skaper et nytt scenario for norsk banknæring, med nye forretningsmodeller for kapitalmarked- og forvaltning, finansielle banktjenester og forsikring. Digitale verktøy tillater å investere og trade i digital valuta, investorer og næringsliv kobles på virtuelle markedsplasser. Nye programvarer vil kunne håndtere enorme datamengder, kunders finansielle posisjoner, investeringsporteføljer og transaksjoner på en helt ny måte.

Samtidig utfordrer Vipps, Apple Pay, Google og Messenger bransjen og tradisjonelle banktjenester med sine nye, digitale betalingsløsninger. Hvor dramatisk har bank- og finansmarkedet endret seg? Blir det slik at rådgivingstjenester reduseres og at banker, eiendomsmeglere og advokater mister kunder til andre aktører?

Kjerstin Braathen

Konserndirektør Konsernfinans i DNB

Foredrag og debatt
Morgendagens eiendomsbransje kl 15.00

BANK OG FINANS – NY KONKURRANSEHVERDAG

Blockchain skaper et nytt scenario for norsk banknæring, med nye forretningsmodeller for kapitalmarked- og forvaltning, finansielle banktjenester og forsikring. Digitale verktøy tillater å investere og trade i digital valuta, investorer og næringsliv kobles på virtuelle markedsplasser. Nye programvarer vil kunne håndtere enorme datamengder, kunders finansielle posisjoner, investeringsporteføljer og transaksjoner på en helt ny måte.

Samtidig utfordrer Vipps, Apple Pay, Google og Messenger bransjen og tradisjonelle banktjenester med sine nye, digitale betalingsløsninger. Hvor dramatisk har bank- og finansmarkedet endret seg? Blir det slik at rådgivingstjenester reduseres og at banker, eiendomsmeglere og advokater mister kunder til andre aktører?

Kjerstin Braathen er konserndirektør konsernfinans i DNB siden mars 2017.
Tidligere var hun konserndirektør for Bedriftsmarked Norge og har mange års erfaring fra Shipping, Offshore og Logistics (SOL) i Oslo. Hun begynte i DNB i 1999, tidligere hadde hun erfaring fra Hydro Agri International.
Hun har en utdannelse i Master in Management ved Ecole Supérieure de Commerce de Nice Sophia Antipolis.

Elisabeth Haug

COO i Vipps

Foredrag og debatt
Morgendagens eiendomsbransje kl 15.00

BANK OG FINANS – NY KONKURRANSEHVERDAG

Blockchain skaper et nytt scenario for norsk banknæring, med nye forretningsmodeller for kapitalmarked- og forvaltning, finansielle banktjenester og forsikring. Digitale verktøy tillater å investere og trade i digital valuta, investorer og næringsliv kobles på virtuelle markedsplasser. Nye programvarer vil kunne håndtere enorme datamengder, kunders finansielle posisjoner, investeringsporteføljer og transaksjoner på en helt ny måte.

Samtidig utfordrer Vipps, Apple Pay, Google og Messenger bransjen og tradisjonelle banktjenester med sine nye, digitale betalingsløsninger. Hvor dramatisk har bank- og finansmarkedet endret seg? Blir det slik at rådgivingstjenester reduseres og at banker, eiendomsmeglere og advokater mister kunder til andre aktører?

Elisabeth Haug har langt fartstid fra sterke digitale merkevarer som FINN og mCASH, og er nå nestjef i Vipps.

Piotr Kolacz

Analyst | Sales & Business Development i CBRE

Morgendagens eiendomsbransje kl 17.30

HVA TILFØRER NYE GENERASJONER BRANSJEN?

Arbeidslivet er i endring, og nye generasjoner på vei inn i eiendomsbransjen. Disse tar nøkkelposisjoner i ulike virksomheter. Når de inntar scenen, kan det ofte bety nye krav, forventninger og ambisjoner, og en ny måte å se ting på. De yngre generasjonene har vokst opp med sosiale medier i et trådløst, brukertilpasset samfunn. Hvilke nye verdier og strategier vil et generasjonsskifte tilføre virksomheten? Hva slags visjoner har unge ledere, og hva tenker de om vår nære fremtid?

Piotr Kolacz begynte i CBRE i april 2017 og jobber med business development. Han har tidligere erfaring fra shipping og finans. Piotr har tidligere jobbet som skipsmegler i Clarksons Platou, der han fokuserte på nybygg og LNG-prosjekter. Før dette jobbet han i tankavdelingene til Bergen Tanker Brokers og RS Platou. Han har også jobbet som konsulent under oppkjøp av virksomheter og har erfaring med verdsettelse og investeringsanalyse. Ved siden av studier jobbet han deltid i Norne Securities. Piotr er utdannet siviløkonom med spesialisering i finans fra Norges Handelshøyskole.

Knutepunktkonferansen 2018

Les mer

Citykonferansen Oslo 2018

Les mer
Alle våre konferanser →
↑ Til toppen