92 dager igjen

Knutepunktkonferansen 2018

Hvilke muligheter gir det for Østlands-byene at Staten investerer milliarder i jernbanen?

Aldri før har Staten investert mer i utbygging av jernbanens infrastruktur. Hva veier tyngst når stasjonens plassering skal bestemmes? Hvilke effekter har valget av plassering for byens vekstmuligheter og på folks bruk av toget? Hvilken drivkraft kan utviklingen av knutepunktet være for byen? Er byene klare til å utnytte mulighetene som skapes når reisetidene reduseres? Hvilke bykvaliteter ønsker folk og hvordan kan byene skape levende sentrum med liv og trivsel? Vi ser også noen ti-år frem i tid og ser for oss hvordan vi reiser, bor og bruker byens tilbud.

BaneNor har i samarbeid med Estate Media gleden av å invitere deg til Knutepunktkonferansen 2018 – vi sees den 23. januar!

Programmet er under utarbeidelse og publiseres i løpet av kort tid.

Eiendomsforvaltning

Les mer

Eiendom 2017: Fremtidsbyen

Les mer
Alle våre konferanser →
↑ Til toppen