Meld deg på 94 dager igjen

Oslo Future Living 2018

”Oslo Future Living” er en festival om bærekraftige, smarte og fremtidsrettede byer, et samarbeid mellom Estate Media og Multiconsult.

Vi lever i en hurtig skiftende verden.
Vi står ovenfor en rask urbanisering og fortetting, samtidig som samfunnet blir mer digital og globalt. Byer blir større og samtidig smartere og mer globale. Nye teknologier og innovative løsninger vil påvirke hvordan vi lever, jobber, handler og beveger oss.
Så hva gir dette av trusler og muligheter, og hvordan bør vi imøtekomme disse endringene miljømessig, sosialt og digitalt?

For å ta miljøutfordringer på alvor må vi tenke grønt, nytt og smart.
Bærekraft må stå øverst på alles agenda, og det er nå på tiden å gå fra ”theory” til ”action”. Vi må tenke grønt og innovativt på hvordan vi skaper byer og byrom. En bærekraftig byutvikling er avgjørende for å løse klimautfordringer, men den vil også skape økonomi- og velferdsvekst – det lønner seg for både byer og Norges økonomi!

På scenen under ”Oslo Future Living” møter du ledende aktører innen økonomi, bærekraft, eiendomsutvikling, teknologi og arkitektur. Enten du er pådriver for de store grønne ideene, eller bare nysgjerrig på hva det grønne skifte kan bety av trusler og muligheter, vil ”Oslo Future Living” la deg inspirere – velkommen til Salt den 23. mai!

Hold av datoen – program publiseres i løpet av kort tid.

Praktisk Husleierett

Les mer

Morgendagens eiendomsbransje

Les mer
Alle våre konferanser →
↑ Til toppen