Meld deg på 58 dager igjen

Skatte- og avgiftsdagen 2018 – Oslo

Skattereglene endres stadig, påvirket av internasjonale trender (BEPS), norsk politisk ledelse, digitalisering og delingsøkonomi. Dette påvirker også eiendomsbransjens rammevilkår.

Det er varslet at det i løpet av 2018 vil bli foreslått regler for rentebegrensning av eksterne renter, og at det vil bli foreslått å lovfeste en gjennomskjæringsregel. Det oppstår derfor stadig skattespørsmål der du hele tiden må være oppdatert på den siste utviklingen.

Vi gir deg en gjennomgang på siste nytt innenfor flere aktuelle skatteområder der det har skjedd endringer den siste tiden. Denne gangen har PwC invitert CBRE for å gi sine synspunkter på utviklingen i markedet. Vi ser også på hvordan utlendingen oppfatter skattereglene i Norge.

Skatte- og avgiftsdagen 2018

08:30

Registrering og morgenkaffe

09:00

Åpning og velkommen til Den årlige skatte- og avgiftsdagen 2018

09:05

Skattepolitisk bakteppe

Sentral finanspolitiker tar for seg de politiske signalene relatert til skatt og mva. Med utgangspunkt i siste års høringsrunder tar vi temperaturen på den politiske retningen.

09:35

Oppdatering på skattereformen for eiendomsbransjen:

– Oppdatering på skattereformen – er skatteforliket oppfylt og er 23 % skatt lavt nok?
– Det skjer en omlegging mot bredere grunnlag, hvilken betydning kan dette få for eiendom?
– Rentebegrensning på eksterne renter, hvem vil få økt – og redusert skatteregning?
– Hva vil en lovfesting av gjennomskjæring bety for salg av singelpurpose AS
– Delingsøkonomi og digitalisering i eiendomsbransjen
– Aktuelle endringer, uttalelser og dommer

Lars Helge Aasen , Senior skatterådgiver | Partner i PwC

10:15

Pause

10:45

Finansiering og finansiell due dilligence – hvordan gi bankene trygghet?

Hvordan kan finansiell due diligence i eiendomstransaksjoner gi banken trygghet og innsikt i:

– Eksisterende forpliktelser som skal refinansieres
– Investeringsforpliktelser eller andre uvisse betingde forpliktelser
– Netto resultat før finansiering til betjening av finanskost og
– Svingninger i likviditet på månedsbasis

Elin Young , Director og leder for Deals Eiendom i PwC

11:30

Markedsoppdatering Næringseiendom

Einar Melberg , Senior Analyst | Valuation and Advisory i CBRE

12:00

Lunsj i kantinen, PwC

13:00

Skatteposisjoner og skattesatser i eiendom som forvirrer utlendinger – og andre.

Hvordan er «egentlig» eiendomsbeskatningen i Norge?

– Eiendomsskattegrunnlaget
– Avskrivningsgrunnlaget
– Realisasjonsbeskatningsgrunnlaget
– Formuesskattegrunnlaget
– Dokumentavgiftsgrunnlaget
– Kildeskattegrunnlaget
– Rentefradragsgrunnlaget

Lars Helge Aasen , Senior skatterådgiver | Partner i PwC

13:45

Merverdiavgift

Co-workingselskap og MVA – hvordan håndtere MVA i fremtidens kontorløsninger?

De 3 viktigste fallgruvene og mulighetene knyttet til oppføring og utvikling av eiendom – ved Trond Ingebrigtsen PwC

– Free seating og MVA
– Fisjon og fusjon under oppføring
– Fremleie ifb rehabilitering og oppføring

Trond Ingebrigtsen , Partner | Leder i PwC

14:30

Avslutning

Lars Helge Aasen

Senior skatterådgiver | Partner i PwC

Skatte- og avgiftsdagen 2018 kl 09:35

Oppdatering på skattereformen for eiendomsbransjen:

– Oppdatering på skattereformen – er skatteforliket oppfylt og er 23 % skatt lavt nok?
– Det skjer en omlegging mot bredere grunnlag, hvilken betydning kan dette få for eiendom?
– Rentebegrensning på eksterne renter, hvem vil få økt – og redusert skatteregning?
– Hva vil en lovfesting av gjennomskjæring bety for salg av singelpurpose AS
– Delingsøkonomi og digitalisering i eiendomsbransjen
– Aktuelle endringer, uttalelser og dommer

Skatte- og avgiftsdagen 2018 kl 13:00

Skatteposisjoner og skattesatser i eiendom som forvirrer utlendinger – og andre.

Hvordan er «egentlig» eiendomsbeskatningen i Norge?

– Eiendomsskattegrunnlaget
– Avskrivningsgrunnlaget
– Realisasjonsbeskatningsgrunnlaget
– Formuesskattegrunnlaget
– Dokumentavgiftsgrunnlaget
– Kildeskattegrunnlaget
– Rentefradragsgrunnlaget

Lars H. Aasen er skatterådgiver og partner i Advokatfirmaet PwC. Han har over 10 års erfaring fra selskapsbeskatning ved Oslo Ligningskontor, og har vært i PwC siden 2002, partner siden 2006. Lars er ansvarlig for PwC sin skattebistand til fast eiendom, og har de siste årene bistått ved en rekke større eiendomstransaksjoner, særlig ved oppkjøp fra utenlandske investorer, men har også en stor portefølje av norske selskap han bistår, gjerne i samarbeid med våre revisorer.

Elin Young

Director og leder for Deals Eiendom i PwC

Skatte- og avgiftsdagen 2018 kl 10:45

Finansiering og finansiell due dilligence – hvordan gi bankene trygghet?

Hvordan kan finansiell due diligence i eiendomstransaksjoner gi banken trygghet og innsikt i:

– Eksisterende forpliktelser som skal refinansieres
– Investeringsforpliktelser eller andre uvisse betingde forpliktelser
– Netto resultat før finansiering til betjening av finanskost og
– Svingninger i likviditet på månedsbasis

Elin er Director i PwC Deals (transaction services). Hun har over ti års erfaring med finansiell due diligence og annen transaksjonsrelatert rådgivning for private equity fond og industrielle aktører. Elin har utstrakt erfaring fra eiendomstransaksjoner, inkludert arbeid for nasjonale og internasjonale institusjonelle investorer. Gjennom arbeidet med finansiell due diligence bistår hun finansielle og industrielle kjøpere og selgere av selskap og konsern, samt ved børsintroduksjoner.

Einar Melberg

Senior Analyst | Valuation and Advisory i CBRE

Skatte- og avgiftsdagen 2018 kl 11:30

Markedsoppdatering Næringseiendom

Einar startet i CBRE i oktober 2017 og arbeider med research og analyse. Før dette jobbet han i flere år som finansjournalist i Dagens Næringsliv og TDN Finans, hvor han dekket både økonomi og flere viktige norske industrier. Einar har i tillegg arbeidet som analytiker i Bank of America Merrill Lynch i London, hvor han først og fremst jobbet med valuta- og renteprodukter. Han har en BSc (Hons) Finance & Economics fra Lancaster University i Storbritannia.

Trond Ingebrigtsen

Partner | Leder i PwC

Skatte- og avgiftsdagen 2018 kl 13:45

Merverdiavgift

Co-workingselskap og MVA – hvordan håndtere MVA i fremtidens kontorløsninger?

De 3 viktigste fallgruvene og mulighetene knyttet til oppføring og utvikling av eiendom – ved Trond Ingebrigtsen PwC

– Free seating og MVA
– Fisjon og fusjon under oppføring
– Fremleie ifb rehabilitering og oppføring

Trond er advokat og har siden 1997 jobbet med avgiftsrelaterte spørsmål i advokatfirmaet PwC. Trond har også flere års erfaring med merverdiavgift fra skattekontor og Skattedirektoratet. Trond har bred erfaring fra de fleste områder innen MVA. Han har særskilt kompetanse innenfor fast eiendom og MVA samt internasjonal VAT, herunder logistikk og distribusjonsløsninger over landegrensene.

Eiendomsutviklingsdagene 2018

Les mer

Fremtidens kontorlokaler 2018

Les mer
Alle våre konferanser →
↑ Til toppen