Meld deg på 17 dager igjen

Smarte, digitale byggeplasser

Konferansen SMARTE, DIGITALE BYGGEPLASSER setter fokus på innovasjon i byggebransjen og hvordan fremtidens byggeplass vil se ut. Byggebransjen har tidligere hatt ord på seg for å være en tradisjonell bransje, men nå er bransjen i betydelig innovativ bevegelse.

Standardisering og digitalisering av verdikjedeinformasjon bidrar til en mer rasjonell byggeprosess, noe som igjen kan utløse økonomiske besparelser. Digitale verktøy tas i stadig større grad i bruk, det fokuseres stadig mer på gjenbruk, samtidig som tradisjonelle og mer miljøvennlige byggematerialer tas i bruk på helt nye måter.
Konferansen har fokus på innovasjon, digitalisering, og nye metoder og verktøy som bidrar til at prosjekter og byggeplasser blir smartere, mer innovative og lønnsomme, og ikke minst mer miljøvennlige.

SMARTE, DIGITALE BYGGEPLASSER er årets konferanse for byggherrer, utviklere, arkitekter, forskere, rådgivere og relevante leverandører som ønsker å bli bedre rigget for fremtiden innen byggebransjen.

Smarte, digitale byggeplasser

08.30

REGISTRERING OG KAFFE

09.00

EN MER INNOVATIV BYGGEBRANSJE?

Automatisering, robotisering, Big Data, BIM og 3D-printing. The sky is the limit for teknologien innen fremtidens byggebransje. Hvordan benytte seg av mulighetene? Hvor går veien videre?

Sverre Tiltnes , Programdirektør i Bygg21

09.20

NYTT DIGITALISERINGSPROSJEKT GIR INNSPARINGER

Vær i forkant med raskere og tryggere planlegging!
Automatiserte eiendomsanalyser kombinert med gode data gir mulighet til å jobbe raskere og mer effektivt for blant annet kvalitetssikring i plan- og byggesaker. Raskere kontroll av saker, bedre beslutningsgrunnlag, mindre tillitsbaserte byggesaker (og plansaker) blir akseptert på bedre datagrunnlag og flere datasett, samt at man bedrer sporbarhet i ettertid for hva en beslutning er basert på.

Kenneth Øyen-Eriksen , Prosjektleder i Norkart

09.50

TAR COMPUTER OG ARTIFICIAL INTELLIGENCE OVER?

Store mengder data må samles inn og analyseres for at byggeprosjekter skal tilfredsstille definerte krav, og representere de beste urbane og kommersielle kvalitetene. Grunnutnyttelse – lysforhold – støyforurensning – grønnstruktur – reguleringsbestemmelser – typer bebyggelse. Dette er bare noen av de valg og hensyn som må tas. Med innovative, teknologiske verktøy kan vi nå analysere, ta hensyn og gjøre valg i byggeprosjekter i et annet tempo og omfang enn før, og dermed spare både tid og penger.

Erik Lund , Daglig leder i CO IN As
Magnus Berg Jørgensen , Partner og Head of Urbanism i A-Lab
Håvard Hakeland , Gründer i Spacemaker

10.30

PAUSE & MINGLING

10.50

VISUALISERING OG PROSJEKTINFORMASJON I SANNTID 

3D-prosjektering revolusjonerer formgiving, kommunikasjon og byggeprosess. Hva betyr dette? Hvilke muligheter åpner seg? Hvordan endrer dette byggeprosessene i fremtiden?

Gaute Grønmo , Arkitekt og BIM/3D-ansvarlig i NIELSTORP+ Arkitekter

11.20

INNOVASJON FRA ET ENTREPRENØRPERSPEKTIV

I en bransje der mange hevder utviklingen har stått stille, har entreprenør- og industrikonsernet AF Gruppen i sin strategi mot 2020 satt seg som mål å bli ledende innen innovasjon og nyskaping.
Hvordan tar de fatt på en slik endringsprosess? Hva ønsker de å oppnå og er det i det hele tatt realistisk?

Andreas Jul Røsjø , Konserndirektør AF Gruppen
Ole Blaauw Johansen , Prosjektleder strategi og risikostyring i AF Gruppen

11.50

LUNSJ

12.45

MED HOLOLENS-BRILLER PÅ BYGGEPLASSEN

Nye digitale verktøy kan forandre hele byggebransjen ved å skape nye, avanserte plattformer hvor arkitekter, designere og alle som er involvert får en helt ny virtuell visjon om hva de bygger. De vil nemlig betrakte det de jobber med i 3D, fremtidens design!

Mats Fensholt , Prosjektleder i Trimble Norge

13.10

PLANLEGGING FOR SMARTE, DIGITALE BYGGEPLASSER

Konkurransen mellom entreprenørene intensiveres. Et mer globalt marked skaper behov for ny kunnskap og kompetanse. Optimal planlegging, logistikk og drift på byggeplassen er en forutsetning for å forbedre din produktivitet og lønnsomhet. Hvordan takle nye teknologiske endringer? Hvordan styre en digital byggeplass? Hvilke rammebetingelser og fordeler medfører denne utviklingen?

ÅF Advansia

13.40

REAL ESTATE RECYCLING – DEN NYE BØLGEN

Kravet om bærekraftige løsninger og redusert transport tvinger frem økt gjenbruk av materialer i byggebransjen. Den nye bølgen kalles real estate recycling. Gjenvinning av byggematerialer er nå i ferd med å bli en ny næring. Er du klar for kampen om å være først ute med pilotprosjekter som baserer sin virksomhet på sirkulær økonomi?

Fredrik Barth , Sivilarkitekt, Plan og urbanisme Bergen i Asplan Viak

14.10

DIGITALE BEFARINGSVERKTØY

Daglig gjennomføres 10.000-vis av befaringer i Bygg, Anlegg og Eiendomsbransjen i Norge. Tross digitale modeller i både 3, 4 og 5 dimensjoner så blir “funnene” som regel skrevet ned på papir (eller bak øret) og bilder lagret sammen med kone, barn og venner på mobilen. Hvorfor?

Tom-Erik von Krogh-Martinsen , CEO i CHECKD

14.30

AVSLUTNING

Sverre Tiltnes

Programdirektør i Bygg21

Smarte, digitale byggeplasser kl 09.00

EN MER INNOVATIV BYGGEBRANSJE?

Automatisering, robotisering, Big Data, BIM og 3D-printing. The sky is the limit for teknologien innen fremtidens byggebransje. Hvordan benytte seg av mulighetene? Hvor går veien videre?

Tiltnes har bred erfaring fra mange ledd i byggenæringens verdikjede. Han har blant annet bakgrunn som direktør i Skifte eiendom, daglig leder i Norwegian Green Building Council, og initiativtaker til BREEM-NOR, Norges fremste metode for klassifisering av bærekraftige bygg.

Kenneth Øyen-Eriksen

Prosjektleder i Norkart

Smarte, digitale byggeplasser kl 09.20

NYTT DIGITALISERINGSPROSJEKT GIR INNSPARINGER

Vær i forkant med raskere og tryggere planlegging!
Automatiserte eiendomsanalyser kombinert med gode data gir mulighet til å jobbe raskere og mer effektivt for blant annet kvalitetssikring i plan- og byggesaker. Raskere kontroll av saker, bedre beslutningsgrunnlag, mindre tillitsbaserte byggesaker (og plansaker) blir akseptert på bedre datagrunnlag og flere datasett, samt at man bedrer sporbarhet i ettertid for hva en beslutning er basert på.

Kenneth har en bachelorgrad i geomatikk fra Universitetet i Oslo (UiO), samt ett år ved Forsvarets Ingeniørhøgskole (FIH). Kenneth har bred erfaring med kartlegging, GIS og datainnsamling, og har drevet og utført operasjoner i Europa, USA, Midtøsten og Afrika, dette gjennom sin tidligere jobb i Terratec AS, som GIS konsulent, og nå prosjektleder og kundeansvarlig i Norkart. Han har også vært administrator for Kommunekart.com, Kommunekart app’n, Kommunekart Proff og tilhørende klienter, så vet han hva som må til for få dine data ut til innbyggeren og saksbehandleren. Kenneth har også spesialkompetanse innen orthofoto, skråfoto, laserdata, og 3D, og dekker derfor mange fagområder.

Erik Lund

Daglig leder i CO IN As

Smarte, digitale byggeplasser kl 09.50

TAR COMPUTER OG ARTIFICIAL INTELLIGENCE OVER?

Store mengder data må samles inn og analyseres for at byggeprosjekter skal tilfredsstille definerte krav, og representere de beste urbane og kommersielle kvalitetene. Grunnutnyttelse – lysforhold – støyforurensning – grønnstruktur – reguleringsbestemmelser – typer bebyggelse. Dette er bare noen av de valg og hensyn som må tas. Med innovative, teknologiske verktøy kan vi nå analysere, ta hensyn og gjøre valg i byggeprosjekter i et annet tempo og omfang enn før, og dermed spare både tid og penger.

Magnus Berg Jørgensen

Partner og Head of Urbanism i A-Lab

Smarte, digitale byggeplasser kl 09.50

TAR COMPUTER OG ARTIFICIAL INTELLIGENCE OVER?

Store mengder data må samles inn og analyseres for at byggeprosjekter skal tilfredsstille definerte krav, og representere de beste urbane og kommersielle kvalitetene. Grunnutnyttelse – lysforhold – støyforurensning – grønnstruktur – reguleringsbestemmelser – typer bebyggelse. Dette er bare noen av de valg og hensyn som må tas. Med innovative, teknologiske verktøy kan vi nå analysere, ta hensyn og gjøre valg i byggeprosjekter i et annet tempo og omfang enn før, og dermed spare både tid og penger.

Håvard Hakeland

Gründer i Spacemaker

Smarte, digitale byggeplasser kl 09.50

TAR COMPUTER OG ARTIFICIAL INTELLIGENCE OVER?

Store mengder data må samles inn og analyseres for at byggeprosjekter skal tilfredsstille definerte krav, og representere de beste urbane og kommersielle kvalitetene. Grunnutnyttelse – lysforhold – støyforurensning – grønnstruktur – reguleringsbestemmelser – typer bebyggelse. Dette er bare noen av de valg og hensyn som må tas. Med innovative, teknologiske verktøy kan vi nå analysere, ta hensyn og gjøre valg i byggeprosjekter i et annet tempo og omfang enn før, og dermed spare både tid og penger.

Gaute Grønmo

Arkitekt og BIM/3D-ansvarlig i NIELSTORP+ Arkitekter

Smarte, digitale byggeplasser kl 10.50

VISUALISERING OG PROSJEKTINFORMASJON I SANNTID 

3D-prosjektering revolusjonerer formgiving, kommunikasjon og byggeprosess. Hva betyr dette? Hvilke muligheter åpner seg? Hvordan endrer dette byggeprosessene i fremtiden?

Andreas Jul Røsjø

Konserndirektør AF Gruppen

Smarte, digitale byggeplasser kl 11.20

INNOVASJON FRA ET ENTREPRENØRPERSPEKTIV

I en bransje der mange hevder utviklingen har stått stille, har entreprenør- og industrikonsernet AF Gruppen i sin strategi mot 2020 satt seg som mål å bli ledende innen innovasjon og nyskaping.
Hvordan tar de fatt på en slik endringsprosess? Hva ønsker de å oppnå og er det i det hele tatt realistisk?

Ole Blaauw Johansen

Prosjektleder strategi og risikostyring i AF Gruppen

Smarte, digitale byggeplasser kl 11.20

INNOVASJON FRA ET ENTREPRENØRPERSPEKTIV

I en bransje der mange hevder utviklingen har stått stille, har entreprenør- og industrikonsernet AF Gruppen i sin strategi mot 2020 satt seg som mål å bli ledende innen innovasjon og nyskaping.
Hvordan tar de fatt på en slik endringsprosess? Hva ønsker de å oppnå og er det i det hele tatt realistisk?

Mats Fensholt

Prosjektleder i Trimble Norge

Smarte, digitale byggeplasser kl 12.45

MED HOLOLENS-BRILLER PÅ BYGGEPLASSEN

Nye digitale verktøy kan forandre hele byggebransjen ved å skape nye, avanserte plattformer hvor arkitekter, designere og alle som er involvert får en helt ny virtuell visjon om hva de bygger. De vil nemlig betrakte det de jobber med i 3D, fremtidens design!

ÅF Advansia

Smarte, digitale byggeplasser kl 13.10

PLANLEGGING FOR SMARTE, DIGITALE BYGGEPLASSER

Konkurransen mellom entreprenørene intensiveres. Et mer globalt marked skaper behov for ny kunnskap og kompetanse. Optimal planlegging, logistikk og drift på byggeplassen er en forutsetning for å forbedre din produktivitet og lønnsomhet. Hvordan takle nye teknologiske endringer? Hvordan styre en digital byggeplass? Hvilke rammebetingelser og fordeler medfører denne utviklingen?

Fredrik Barth

Sivilarkitekt, Plan og urbanisme Bergen i Asplan Viak

Smarte, digitale byggeplasser kl 13.40

REAL ESTATE RECYCLING – DEN NYE BØLGEN

Kravet om bærekraftige løsninger og redusert transport tvinger frem økt gjenbruk av materialer i byggebransjen. Den nye bølgen kalles real estate recycling. Gjenvinning av byggematerialer er nå i ferd med å bli en ny næring. Er du klar for kampen om å være først ute med pilotprosjekter som baserer sin virksomhet på sirkulær økonomi?

Tom-Erik von Krogh-Martinsen

CEO i CHECKD

Smarte, digitale byggeplasser kl 14.10

DIGITALE BEFARINGSVERKTØY

Daglig gjennomføres 10.000-vis av befaringer i Bygg, Anlegg og Eiendomsbransjen i Norge. Tross digitale modeller i både 3, 4 og 5 dimensjoner så blir “funnene” som regel skrevet ned på papir (eller bak øret) og bilder lagret sammen med kone, barn og venner på mobilen. Hvorfor?

Citykonferansen Nord 2017

Les mer

Eiendomsforvaltning

Les mer
Alle våre konferanser →
↑ Til toppen