Sterk tro på Norden

Christian Ness i NRP mener det nordiske eiendomsmarkedet vil gi kunne gi en gunstig avkastning i årene fremover. Mikkel Bülow-Lehnsby i danske NREP satser i Norge.

 

–Det har vist seg å være en fordel å satse nordisk. Vi har gjort det siden vi etablerte selskapet Ness, Risan og Partners AS for 17 år siden, og vårt geografiske mandat vil være det samme i årene som kommer. Nordiske markeder er relativt dyre grunnet lang tids rentefall, likevel ser vi absolutt mulighet for gunstig avkastning fremover, sier Managing Partner Christian Ness i NRP. Du kan oppleve ham på Eiendomsdagene 18.-19. januar på Norefjell Ski & Spa.

 

Renten er risikoen

NRP har bevisst valgt å satse på et robust og stabilt eiendomssegment som lager og logistikk, og det har gitt en solid, historisk avkastning de siste ti årene. Satsingen i Norge og Sverige er relativt lik, mens prosjektene i Finland og Danmark er av mer sporadisk karakter. Den store risikofaktoren i eiendomsmarkedet fremover vil være renten, og Ness har tro på fortsatt lavt rentemarked. NRP mener også at en stadig økning i varestrømmene, befolkningsvekst i byer og økt e-handel gjør at timingen er god for å satse i det nordiske lager og logistikksegmentet. Selskapet kan vise til 200 gjennomførte eiendomstransaksjoner til en verdi av 48 mrd. norske kroner siden de etablerte seg i år 2000.

 

Sluttbruker i sentrum

–Et sterkt lokalt nærvær er viktig for oss når vi gjør eiendomsinvesteringer, og årsaken er at sluttbrukeren alltid skal stå i sentrum i våre prosjekter, sier Mikkel Bühlow-Lehnsby, CEO i NREP siden etableringen i 2005. I fjor kjøpte selskapet sine to første logistikkeiendommer i Norge, begge ligger ved E6, på Berger i Skedsmo kommune, senere er fire nye eiendommer kjøpt her i Norge. Strategien er å utvikle og eie eiendommer med den beste beliggenheten for logistikk. Selskapet er i gang med å bygge plattform for denne strategien her i Norge, men har dessuten ambisjoner om å etablere seg utenfor logistikksegmentet i 2018. NREP er kjent for sin sterke operasjonelle hands on-tilnærming til eiendomsinvesteringer. Få med deg Mikkel Bühlow-Lehnsby på Eiendomsdagene 18.-19. januar på Norefjell Ski & Spa!