Bildetekst:
Robert Skramstad, daglig leder i Malling & Co Technology AS

Hva har bygget gjort for deg i det siste?

«Alt for lenge har teknisk eiendomsforvaltning vært en reaktiv øvelse. Leietakerne oppdager en feil eller mangel, rapporterer den, og gårdeier utbedrer feilen – med tid og stunder. Men se for deg at feilen er en ødelagt heis; hvor mye penger går tapt i et bygg med, la oss si, 1000 arbeidstakere som blir langt mindre effektive? Tid er penger!»

Aktuell konferanse

Til toppen