Kallmyr-Jran.jpg

Bildetekst:
KRAFTIG REDUKSJON I UTNYTTELSE: - Resultatet vil bli mange tusen færre boliger i Oslo, sier Ræder-partner Jøran Kallmyr om byrådets forslag om å redusere utnyttelsen i småhusområdene.

- Kun de rikeste får kjøpe hus i Oslo

Byrådet foreslår å redusere utnyttelsen i småhusområdene med opptil 46%. Mange utbyggere har allerede kjøpt dyre tomter for å bygge etter de gamle bestemmelsene. Både tomteselger og tomtekjøper risikerer store tap, med mindre byggesøknaden allerede har vært til behandling i minst 12 uker.

Vi har i lengre tid hørt rykter om at at byrådet faktisk vurderer å redusere utnyttelsen i småhusplanen fra 24% BYA til 16% BYA. Det betyr at en tomt på 1 mål kan få redusert utnyttelsen fra 600 m2 BRA til 320 m2 BRA. Ikke bare utnyttelsen foreslås redusert, byggene skal også bli lavere. Reduksjonen for enkelte tomter blir dermed nesten en halvering. Noen områder blant annet i Oslo vest får faktisk en enda lavere utnyttelse, bare 12% BYA. I tillegg blir det også slutt på å bygge seksjonssameier med flere eneboliger på samme tomt. Tomtestørrelsen skal nå bli 500 m2 pr boenhet.

Aktuell konferanse

Til toppen