Boliglånsforskriften – dop for en frisk pasient?

Kristen Rikter-Svendsen i Profier kan den tabloide kunsten. Den kunsten som noen ganger er helt nødvendig for å sette saken i relieff. Nå spør han om Boliglånsforskriften fra 2016 er rett medisin for boligmarkedet i dag. Eller doper vi ned en frisk pasient ved å forlenge og skjerpe forskriften to år senere? Under Boligdagene 2018 på Strømstad Spa 26.-27. april fyrer han løs i paneldebatten som setter fokus på tilstanden i boligmarkedet.

 

Null makroøkonomer

Han er ikke alene i panelet. Med seg har han konserndirektør i Skanska Eiendomsutvikling, Thorbjørn Brevik og administrerende direktør i Veidekke Eiendom, Øyvind Moen. Et panel kjemisk fritt for makroøkonomer skal ta pulsen på markedet, og prøve å gi et nyansert bilde av situasjonen i boligmarkedet.

 

Drivere av betydning

–Vi må diskutere de driverne som får størst betydning fremover. Til nå har makroøkonomene dominert debatten med varsler om vekstnedgang i befolkningen og bekymring for nordmenns låneopptak. Viktige poenger, men er de viktigst? Nordmenn opplever velstandsøkning og økt levealder. Kombinert med ekstremt lave renter gjør dette boliginvesteringer sentrale i et godt liv. De unge flytter mer, og eldrebølgen lander ikke på gamlehjem, men i praktiske, lettstelte boliger av betong, der de eldre klarer seg selv, sier Rikter-Svendsen.

 

Har relevant verktøy

Rikter-Svendsen er kritisk til at Finanstilsynet, regjeringen og politikerne virker enige om at struping av lån brukt til boligformål er rett medisin. For to år siden var forskriften berettiget, og prisveksten i Oslo ekstrem. Behovet for å dempe etterspørselen var relevant og tiltakene i forskriften var riktig medisin for bobletendensen i markedet. Nå er situasjonen en helt annen: Fem-ganger-regelen rammer folk som skiller seg, som må klare seg på én inntekt og familier med vanlige inntekter som har behov for en større bolig. –Hvorfor i all verden skal de nektes tilstrekkelig kreditt med pant i sin egen bolig når de har god nok betalingsevne? Nå kreves en nyansert debatt om hva som er riktig medisin, og hva vi vil oppnå, sier Rikter-Svendsen. Den debatten kan du få med deg på Boligdagene 2018 på Strømstad Spa 26.-27. april!