En arena for fremtidsrettet byutvikling!

Citykonferansen Stavanger er viktig for oss som jobber med eiendom i regionen. En slik faglig og sosial møteplass er en god pådriver for en fremtidsrettet byutvikling. Sjur Christian Monsen, markedsdirektør i Smedvig Eiendom, brenner for Citykonferansen i Stavanger. 15. november går Citykonferansen av stabelen for fjerde gang. Monsen er nok en gang en sentral ildsjel i arbeidet for en faglig og sosial møteplass for bransjen.

Flere hensyn å ta.

Citykonferansen Stavanger er rett og slett et viktig bidrag for utviklingen av byen og hele regionen rundt. Naturlig nok er det ulike standpunkter om hvordan en by skal utvikles, og i Stavanger har vi særskilte utfordringer med historiske bygninger, en fredet trehusby og vann som utviklingen skal tilpasses. Det er mange hensyn å ta, kanskje er det noe av årsaken til at vi fortsatt mangler en helhetlig sentrumsplan for Stavanger, sier Monsen.

En positiv arena.

Målet er å skape en positiv og effektiv arena som kan være inspirerende og stimulerende for eiendomsbransjen. Skarp meningsutveksling og gode diskusjoner mellom representanter for det offentlige og privat næringsliv på konferansen utgjør en god plattform for byutvikling, og nettopp dette har vært tilfellet på de tre tidligere konferansene.

Proaktive temaer.

Vi gleder oss til november. Tema for årets konferanse vil være Fra planer til gjennomføring, og skal ha et solid innslag av deltemaer rundt innovasjon og teknologi. Med andre ord er årets konferanse viet morgendagens utfordringer. Vi ser frem til å møte deltakere fra Sola, Sandnes, Stavanger og hele den dynamiske regionen vi er en del av på Citykonferansen Stavanger 15. november, sier en forventningsfull Sjur Christian Monsen.

 

meld deg på