Boligdagene 2018

Boligmarkedet har hatt en voldsom vekst de 10 siste årene. De største byene i Norge har hatt en lynrask utvikling og fortetting. Endringene i markedet har skjedd i et høyt tempo, men nå begynner det å roe seg ned litt. Flere har lenger spådd en brå stopp i boligmarkedet – er vi der nå, eller er dette kun en midlertidig stagnasjon?

Urbanisering og fortetting kan styrke byenes konkurransekraft – det er i urbane samfunn menneskeheten skinner sterkest. Men tetthet i seg selv ikke er tilstrekkelig for livskvalitet og godt byliv. Så hvordan skape gode boområder, og hva kjennetegner kvalitative og moderne byggeprosjekter?

Sted, boliger og folk – hva skal til for å bygge den riktige interaksjonen? Det å kunne utvikle gode boliger og levende byrom er utslagsgivende for hvorvidt et boligprosjekt blir lønnsomt for eiere og utviklere.

Lurer du på hvordan boligmarkedet skal utvikle seg fremover? Hvordan løse by- og urban fortettingen på en vellykket måte? Kunne du tenke deg mer spennende og lønnsomme boligprosjekter som treffer moderne kjøpere? Svaret vil du få den 26-27 april på Boligdagene 2018 – velkommen til Strømstad!

TORSDAG 26. APRIL

11.00

VELKOMST OG REGISTRERING I RESEPSJON

12.00

LUNSJ

13.00

VELKOMMEN TIL BOLIGDAGENE – DAG 1

Christian Vammervold Dreyer , Administrerende direktør i Eiendom Norge
Estate Kunnskap

13.10

FUTURE HUMAN BEHAVIOUR IN THE CITY OF THE FUTURE

In this talk, strategic foresight expert Thimon de Jong will deep dive into how people will behave in the future. How will societies and cities develop the coming years and how can we expect people to respond? What will the human response to the (future) digitalisation and automation of society be? With a closer look into the next generations (the Millennials and Generation Z): how do they want to live and what do they want from a future city?

Thimon De Jong , Futurist, verdens foredragsholder og eier i Whetston – Amsterdam

13.50

HAR FALLET I BEFOLKNINGSVEKSTEN GITT ET VARIG LAVERE BOLIGBEHOV?

Befolkningsveksten i Oslo og andre norske storbyer har vært svært høy i mer enn et tiår, men noe er skjedd de siste par årene. Arbeidsinnvandringen fortsetter å falle, og veksten er fortsatt svak. Samtidig har boligbyggingen økt mye, og enkelte mener nå at det bygges for mye. Har den lavere befolkningsveksten gitt et varig lavere boligbehov? Hva betyr dette for boligmarkedet, og vil bedringen i norsk økonomi resultere i at veksten igjen tiltar?

Christian Vammervold Dreyer , Administrerende direktør i Eiendom Norge

14.05

HVOR STABILT ER MARKEDET?

Debatt

Dagens boligskatt og økte formuesverdier i skattesystemet bidrar til at folk investerer mindre i bolig. Samtidig har aktiviteter i boligmarkedet roet seg ned grunnet en vanskeligere tilgang til kreditt og strengere boliglånsforskrifter. Situasjonen er alvorlig.
Hvordan opplever boligaktørene dilemma og intensitet i utfordringer? Tar de risiko til å investere i og bygge boliger i et marked preget av et lavt boligsalg, eller er det mer fornuftig å vente på bedre tider? Og hva gjør store konsernselskaper som sitter i hele verdikjeden – kan de eventuelt flytte/allokere resurser og mennesker til andre områder eller tenke nye boligformer?

Debattleder
Christian Vammervold Dreyer , Administrerende direktør i Eiendom Norge

Debattdeltakere
Øyvind Moen , Admnistrerende direktør i Veidekke Eiendom
Thorbjørn Brevik , Konserndirektør i Skanska Eiendomsutvikling
Kristen Rikter-Svendsen , Markedsansvarlig i Profier

14.35

PAUSE & MINGLING

15.05

BOLIGMARKEDET – HVA MENER EKSPERTENE?

Boligprisene i Norge har hatt en enorm vekst de siste årene, men våren 2017 snudde markedet. Antall usolgte boliger sammenlignet med prisfall i 2008 og 2013 er blitt mye høyere på kortere tid. Tidligere boligprisfall har gitt seg etter kort tid, men denne gang er det vanskelig å vite om prisene allerede er på bunnen. Er det grunn til bekymring? Hvilke forventninger kan vi ha til fremtiden – vil nedgangen i boliginvesteringer gi en signifikant forskjell på totaløkonomien?

Nejra Macic , Sjeføkonom i Prognosesenteret AS

15.25

KOMMUNEPLANEN SOM STYRINGSVERKTØY FOR BOLIGBYGGING

For litt over to år siden ble gjeldende Kommuneplan for Oslo vedtatt. Ny kommuneplan er allerede under utarbeidelse og utkast til ny samfunnsdel har vært på høring.
I innlegget skal vi sette kommuneplanen inn i en rettslig kontekst, se nærmere på noen av planens juridiske virkemidler, hvordan den påvirker tidligere praksis, samt refleksjoner knyttet til anvendelse av planen hittil.

Stian Berger Røsland , Partner og advokat i Advokatfirmaet Selmer

15.45

BÆREKRAFTIG FORTETTING, HVOR, HVORDAN OG NÅR

Kommuneplanen skal bidra til å sikre god arkitektur og bærekraftig utvikling i en by i vekst. Planstrategien utpeker områder for fortetting. Dette har stor betydning for hvor og hvordan boligutviklingen skjer og legger flere steder opp til store endringer. Områdene for fortetting har ulik karakter vedrørende eksisterende kvaliteter, potensial, avhengighet, hindringer og fremdrift. Vi deler erfaringer om planen, og reflekterer over noen områder for utvikling.

Maren Bjerkeng , Partner og arkitekt i Grape Architects

16.05

PAUSE & MINGLING

16.35

60 MINUTES – DE BESTE BOLIGPROSJEKTENE

I løpet av en time ser vi på fire utvalgte boligprosjekter, der arkitekter og utviklere har skapt noe unikt. Dette er eksempler på prosjekter med særpreg, identitet og kvalitet. Prosjektene har skapt formidabel interesse. Her blir det korte innslag, høyt tempo og mye inspirasjon!

Fyrstikkbakken 14 – leiligheter for skilte par

Aveny Vest – første BREEAM-sertifiserte boligprosjekt i Lillestrøm

Ski Magasinleir – over halvparten av leiligheter gikk ved salgsstart

Fjellhamar – fra gammelt industriområde til moderne bydel

Olav Birkenes , Administrerende direktør og partner i Birk & Co.
Thorbjørn Brevik , Konserndirektør i Skanska Eiendomsutvikling
Andreas Martinussen , Administrerende direktør i Solon Eiendom
Martin Mæland , Styreleder, Fjellhamar Bruk Utvikling AS

17.35

AVSLUTNING – TID TIL MINGLING, SPA & RELAX

19.30

APERITIFF

20.00

MIDDAG

FREDAG 27. APRIL

08.30

TID TIL SPA, RELAX & EGEN TRENING

10.00

VELKOMMEN TIL BOLIGDAGENE – DAG 2

Christian Vammervold Dreyer , Administrerende direktør i Eiendom Norge

10.10

BYENS UTFORDRENDE ULIKHETER

Områdene i Oslo har ulik befolkningssammensetning, kultur og sosialt potensial. Vi ser på arkitektur og sosial ulikhet, og betydningen dette har for nabolag og interaksjon mellom mennesker og by. Hvilke gamle og nye skillelinjer har hovedstaden, og hvordan vil byens fremtidige byutvikling være? Og hvordan bør goder og byrder fordeles mellom bydelene?

Jørn Ljunggren , Ph.d. i sosiologi og forsker II ved Institutt for Samfunnsforskning

10.30

HVA KJENNETEGNER EN GOD BY?

Oslo er kåret til én av 25 toppbyer i Most Livable Cities Index, en årlig undersøkelse om livskvalitet, som det prestisjefylte magasinet Monocle utfører blant utvalgte metropoler. Kriterier er blant annet offentlig transport, klima og miljø, sjarm og attraktivitet, design, arkitektur og sikkerhet. Hvordan påvirker disse faktorene byens utforming og beboernes livskvalitet? Finnes det andre oppskrifter for å skape gode byer og boområder? Hva har andre internasjonale byer å by på?

Reiulf Ramstad , Architect and Design Director at Reiulf Ramstad Arkitekter

10.55

SENIORBOLIGER – ET VIKTIG, VOKSENDE MARKED?

Ola T. Gjørtz , Administrerende direktør i Møller Eiendom

11.20

PAUSE & MINGLING

11.50

MORGENDAGENS BOLIGKJØPERE

Foredrag og debatt

Hvem er morgendagens boligkjøpere – og hva skiller dem fra dagens boligkunder? En god innsikt i ønsket boligform er svært viktig for å kunne tilby riktige prosjekter i ulike områder. Vi ser på folks ønsker, krav og alt som ellers har betydning for valg av bolig.

Debattleder
Christian Vammervold Dreyer , Administrerende direktør i Eiendom Norge

Debattdeltakere
Reiulf Ramstad , Architect and Design Director at Reiulf Ramstad Arkitekter
Ola T. Gjørtz , Administrerende direktør i Møller Eiendom
Arild Jacobsen , Prosjektleder Plan i Bonum
Christina Lyngtveit-Petersson , Kjedesjef Prosjekt og kompetanse i PrivatMegleren

12.30

NYTT KONSEPT – BÆREKRAFTIG, SOSIALT OG KOMMERSIELT

Sosialt rettede boliger er på dagsorden, også studentboliger. Som første kommune i Danmark vedtok København i oktober 2017 at midlertidige studentboliger er en del av kommunens tilbud.
CPH Village tilbyr studenter billige, midlertidige, flyttbare boliger. De er av høy kvalitet, og plasseres på tomme arealer og industriområder under forandring. Det innebærer at gamle byrom får nytt liv og ny kultur – med studenter, kafeer og festivaler. Konseptet er bærekraftig, sosialt og lønnsomt for eierne. Hør hvordan gründere bak CPH Village har lyktes, og om deres ambisiøse planer for fremtiden!

Frederik Noltenius Busck , Co-Founder & Director i CPH Village, København
Michael Plesner , Co-Founder i CPH Village, København

13.00

AVSLUTNING BOLIGDAGENE 2018 & LUNSJ - VI SEES OM ET ÅR!

Christian Vammervold Dreyer

Administrerende direktør i Eiendom Norge

TORSDAG 26. APRIL kl 13.00

VELKOMMEN TIL BOLIGDAGENE – DAG 1

TORSDAG 26. APRIL kl 13.50

HAR FALLET I BEFOLKNINGSVEKSTEN GITT ET VARIG LAVERE BOLIGBEHOV?

Befolkningsveksten i Oslo og andre norske storbyer har vært svært høy i mer enn et tiår, men noe er skjedd de siste par årene. Arbeidsinnvandringen fortsetter å falle, og veksten er fortsatt svak. Samtidig har boligbyggingen økt mye, og enkelte mener nå at det bygges for mye. Har den lavere befolkningsveksten gitt et varig lavere boligbehov? Hva betyr dette for boligmarkedet, og vil bedringen i norsk økonomi resultere i at veksten igjen tiltar?

Debatt
TORSDAG 26. APRIL kl 14.05

HVOR STABILT ER MARKEDET?

Dagens boligskatt og økte formuesverdier i skattesystemet bidrar til at folk investerer mindre i bolig. Samtidig har aktiviteter i boligmarkedet roet seg ned grunnet en vanskeligere tilgang til kreditt og strengere boliglånsforskrifter. Situasjonen er alvorlig.
Hvordan opplever boligaktørene dilemma og intensitet i utfordringer? Tar de risiko til å investere i og bygge boliger i et marked preget av et lavt boligsalg, eller er det mer fornuftig å vente på bedre tider? Og hva gjør store konsernselskaper som sitter i hele verdikjeden – kan de eventuelt flytte/allokere resurser og mennesker til andre områder eller tenke nye boligformer?

FREDAG 27. APRIL kl 10.00

VELKOMMEN TIL BOLIGDAGENE – DAG 2

Foredrag og debatt
FREDAG 27. APRIL kl 11.50

MORGENDAGENS BOLIGKJØPERE

Hvem er morgendagens boligkjøpere – og hva skiller dem fra dagens boligkunder? En god innsikt i ønsket boligform er svært viktig for å kunne tilby riktige prosjekter i ulike områder. Vi ser på folks ønsker, krav og alt som ellers har betydning for valg av bolig.

Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak. Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet og det norske samfunnet. De har som mål å være landets ledende organisasjon innen bolig- og bransjepolitiske spørsmål, og de arbeider for eiendomsmeglingsbransjens rammebetingelser og for å sikre forbrukerne effektive og trygge eiendomstransaksjoner. Organisajonen ble stiftet 4. april 2001 under navnet Eiendomsmeglerforetakenes Forening. Foreningen skiftet navn til Eiendom Norge 8. april 2014.

Estate Kunnskap

TORSDAG 26. APRIL kl 13.00

VELKOMMEN TIL BOLIGDAGENE – DAG 1

Thimon De Jong

Futurist, verdens foredragsholder og eier i Whetston – Amsterdam

TORSDAG 26. APRIL kl 13.10

FUTURE HUMAN BEHAVIOUR IN THE CITY OF THE FUTURE

In this talk, strategic foresight expert Thimon de Jong will deep dive into how people will behave in the future. How will societies and cities develop the coming years and how can we expect people to respond? What will the human response to the (future) digitalisation and automation of society be? With a closer look into the next generations (the Millennials and Generation Z): how do they want to live and what do they want from a future city?

Øyvind Moen

Admnistrerende direktør i Veidekke Eiendom

Debatt
TORSDAG 26. APRIL kl 14.05

HVOR STABILT ER MARKEDET?

Dagens boligskatt og økte formuesverdier i skattesystemet bidrar til at folk investerer mindre i bolig. Samtidig har aktiviteter i boligmarkedet roet seg ned grunnet en vanskeligere tilgang til kreditt og strengere boliglånsforskrifter. Situasjonen er alvorlig.
Hvordan opplever boligaktørene dilemma og intensitet i utfordringer? Tar de risiko til å investere i og bygge boliger i et marked preget av et lavt boligsalg, eller er det mer fornuftig å vente på bedre tider? Og hva gjør store konsernselskaper som sitter i hele verdikjeden – kan de eventuelt flytte/allokere resurser og mennesker til andre områder eller tenke nye boligformer?

Thorbjørn Brevik

Konserndirektør i Skanska Eiendomsutvikling

Debatt
TORSDAG 26. APRIL kl 14.05

HVOR STABILT ER MARKEDET?

Dagens boligskatt og økte formuesverdier i skattesystemet bidrar til at folk investerer mindre i bolig. Samtidig har aktiviteter i boligmarkedet roet seg ned grunnet en vanskeligere tilgang til kreditt og strengere boliglånsforskrifter. Situasjonen er alvorlig.
Hvordan opplever boligaktørene dilemma og intensitet i utfordringer? Tar de risiko til å investere i og bygge boliger i et marked preget av et lavt boligsalg, eller er det mer fornuftig å vente på bedre tider? Og hva gjør store konsernselskaper som sitter i hele verdikjeden – kan de eventuelt flytte/allokere resurser og mennesker til andre områder eller tenke nye boligformer?

TORSDAG 26. APRIL kl 16.35

60 MINUTES – DE BESTE BOLIGPROSJEKTENE

I løpet av en time ser vi på fire utvalgte boligprosjekter, der arkitekter og utviklere har skapt noe unikt. Dette er eksempler på prosjekter med særpreg, identitet og kvalitet. Prosjektene har skapt formidabel interesse. Her blir det korte innslag, høyt tempo og mye inspirasjon!

Fyrstikkbakken 14 – leiligheter for skilte par

Aveny Vest – første BREEAM-sertifiserte boligprosjekt i Lillestrøm

Ski Magasinleir – over halvparten av leiligheter gikk ved salgsstart

Fjellhamar – fra gammelt industriområde til moderne bydel

Kristen Rikter-Svendsen

Markedsansvarlig i Profier

Debatt
TORSDAG 26. APRIL kl 14.05

HVOR STABILT ER MARKEDET?

Dagens boligskatt og økte formuesverdier i skattesystemet bidrar til at folk investerer mindre i bolig. Samtidig har aktiviteter i boligmarkedet roet seg ned grunnet en vanskeligere tilgang til kreditt og strengere boliglånsforskrifter. Situasjonen er alvorlig.
Hvordan opplever boligaktørene dilemma og intensitet i utfordringer? Tar de risiko til å investere i og bygge boliger i et marked preget av et lavt boligsalg, eller er det mer fornuftig å vente på bedre tider? Og hva gjør store konsernselskaper som sitter i hele verdikjeden – kan de eventuelt flytte/allokere resurser og mennesker til andre områder eller tenke nye boligformer?

Nejra Macic

Sjeføkonom i Prognosesenteret AS

TORSDAG 26. APRIL kl 15.05

BOLIGMARKEDET – HVA MENER EKSPERTENE?

Boligprisene i Norge har hatt en enorm vekst de siste årene, men våren 2017 snudde markedet. Antall usolgte boliger sammenlignet med prisfall i 2008 og 2013 er blitt mye høyere på kortere tid. Tidligere boligprisfall har gitt seg etter kort tid, men denne gang er det vanskelig å vite om prisene allerede er på bunnen. Er det grunn til bekymring? Hvilke forventninger kan vi ha til fremtiden – vil nedgangen i boliginvesteringer gi en signifikant forskjell på totaløkonomien?

Nejra har en mastergrad i samfunnsøkonomisk analyse fra Universitetet i Oslo, med studieopphold ved Universitat Pompeu Fabra i Barcelona. Hun arbeider med analyser av bygge- og anleggsmarkedene samt makroøkonomiske vurderinger.

Stian Berger Røsland

Partner og advokat i Advokatfirmaet Selmer

TORSDAG 26. APRIL kl 15.25

KOMMUNEPLANEN SOM STYRINGSVERKTØY FOR BOLIGBYGGING

For litt over to år siden ble gjeldende Kommuneplan for Oslo vedtatt. Ny kommuneplan er allerede under utarbeidelse og utkast til ny samfunnsdel har vært på høring.
I innlegget skal vi sette kommuneplanen inn i en rettslig kontekst, se nærmere på noen av planens juridiske virkemidler, hvordan den påvirker tidligere praksis, samt refleksjoner knyttet til anvendelse av planen hittil.

Maren Bjerkeng

Partner og arkitekt i Grape Architects

TORSDAG 26. APRIL kl 15.45

BÆREKRAFTIG FORTETTING, HVOR, HVORDAN OG NÅR

Kommuneplanen skal bidra til å sikre god arkitektur og bærekraftig utvikling i en by i vekst. Planstrategien utpeker områder for fortetting. Dette har stor betydning for hvor og hvordan boligutviklingen skjer og legger flere steder opp til store endringer. Områdene for fortetting har ulik karakter vedrørende eksisterende kvaliteter, potensial, avhengighet, hindringer og fremdrift. Vi deler erfaringer om planen, og reflekterer over noen områder for utvikling.

Olav Birkenes

Administrerende direktør og partner i Birk & Co.

TORSDAG 26. APRIL kl 16.35

60 MINUTES – DE BESTE BOLIGPROSJEKTENE

I løpet av en time ser vi på fire utvalgte boligprosjekter, der arkitekter og utviklere har skapt noe unikt. Dette er eksempler på prosjekter med særpreg, identitet og kvalitet. Prosjektene har skapt formidabel interesse. Her blir det korte innslag, høyt tempo og mye inspirasjon!

Fyrstikkbakken 14 – leiligheter for skilte par

Aveny Vest – første BREEAM-sertifiserte boligprosjekt i Lillestrøm

Ski Magasinleir – over halvparten av leiligheter gikk ved salgsstart

Fjellhamar – fra gammelt industriområde til moderne bydel

Birk & Co AS er et eiendomsutviklingsselskap som ble etablert i november 2015 av Olav Birkenes og Carl Erik Krefting. De utvikler kvalitetsboliger i Oslo- og Akershus- området.

Andreas Martinussen

Administrerende direktør i Solon Eiendom

TORSDAG 26. APRIL kl 16.35

60 MINUTES – DE BESTE BOLIGPROSJEKTENE

I løpet av en time ser vi på fire utvalgte boligprosjekter, der arkitekter og utviklere har skapt noe unikt. Dette er eksempler på prosjekter med særpreg, identitet og kvalitet. Prosjektene har skapt formidabel interesse. Her blir det korte innslag, høyt tempo og mye inspirasjon!

Fyrstikkbakken 14 – leiligheter for skilte par

Aveny Vest – første BREEAM-sertifiserte boligprosjekt i Lillestrøm

Ski Magasinleir – over halvparten av leiligheter gikk ved salgsstart

Fjellhamar – fra gammelt industriområde til moderne bydel

Martin Mæland

Styreleder, Fjellhamar Bruk Utvikling AS

TORSDAG 26. APRIL kl 16.35

60 MINUTES – DE BESTE BOLIGPROSJEKTENE

I løpet av en time ser vi på fire utvalgte boligprosjekter, der arkitekter og utviklere har skapt noe unikt. Dette er eksempler på prosjekter med særpreg, identitet og kvalitet. Prosjektene har skapt formidabel interesse. Her blir det korte innslag, høyt tempo og mye inspirasjon!

Fyrstikkbakken 14 – leiligheter for skilte par

Aveny Vest – første BREEAM-sertifiserte boligprosjekt i Lillestrøm

Ski Magasinleir – over halvparten av leiligheter gikk ved salgsstart

Fjellhamar – fra gammelt industriområde til moderne bydel

Jørn Ljunggren

Ph.d. i sosiologi og forsker II ved Institutt for Samfunnsforskning

FREDAG 27. APRIL kl 10.10

BYENS UTFORDRENDE ULIKHETER

Områdene i Oslo har ulik befolkningssammensetning, kultur og sosialt potensial. Vi ser på arkitektur og sosial ulikhet, og betydningen dette har for nabolag og interaksjon mellom mennesker og by. Hvilke gamle og nye skillelinjer har hovedstaden, og hvordan vil byens fremtidige byutvikling være? Og hvordan bør goder og byrder fordeles mellom bydelene?

Reiulf Ramstad

Architect and Design Director at Reiulf Ramstad Arkitekter

FREDAG 27. APRIL kl 10.30

HVA KJENNETEGNER EN GOD BY?

Oslo er kåret til én av 25 toppbyer i Most Livable Cities Index, en årlig undersøkelse om livskvalitet, som det prestisjefylte magasinet Monocle utfører blant utvalgte metropoler. Kriterier er blant annet offentlig transport, klima og miljø, sjarm og attraktivitet, design, arkitektur og sikkerhet. Hvordan påvirker disse faktorene byens utforming og beboernes livskvalitet? Finnes det andre oppskrifter for å skape gode byer og boområder? Hva har andre internasjonale byer å by på?

Foredrag og debatt
FREDAG 27. APRIL kl 11.50

MORGENDAGENS BOLIGKJØPERE

Hvem er morgendagens boligkjøpere – og hva skiller dem fra dagens boligkunder? En god innsikt i ønsket boligform er svært viktig for å kunne tilby riktige prosjekter i ulike områder. Vi ser på folks ønsker, krav og alt som ellers har betydning for valg av bolig.

15.10 BÆREKRAFT ER LIK KVALITET

Ola T. Gjørtz

Administrerende direktør i Møller Eiendom

FREDAG 27. APRIL kl 10.55

SENIORBOLIGER – ET VIKTIG, VOKSENDE MARKED?

Foredrag og debatt
FREDAG 27. APRIL kl 11.50

MORGENDAGENS BOLIGKJØPERE

Hvem er morgendagens boligkjøpere – og hva skiller dem fra dagens boligkunder? En god innsikt i ønsket boligform er svært viktig for å kunne tilby riktige prosjekter i ulike områder. Vi ser på folks ønsker, krav og alt som ellers har betydning for valg av bolig.

Arild Jacobsen

Prosjektleder Plan i Bonum

Foredrag og debatt
FREDAG 27. APRIL kl 11.50

MORGENDAGENS BOLIGKJØPERE

Hvem er morgendagens boligkjøpere – og hva skiller dem fra dagens boligkunder? En god innsikt i ønsket boligform er svært viktig for å kunne tilby riktige prosjekter i ulike områder. Vi ser på folks ønsker, krav og alt som ellers har betydning for valg av bolig.

Arild er utdannet sivilarkitekt og har lang erfaring som prosjekterende arkitekt, fra undervisning og fra offentlig forvaltning. I Bonum har han stilling som prosjektleder og har særlig ansvar for prosjekter i tidligfase og reguleringsprosesser.

Christina Lyngtveit-Petersson

Kjedesjef Prosjekt og kompetanse i PrivatMegleren

Foredrag og debatt
FREDAG 27. APRIL kl 11.50

MORGENDAGENS BOLIGKJØPERE

Hvem er morgendagens boligkjøpere – og hva skiller dem fra dagens boligkunder? En god innsikt i ønsket boligform er svært viktig for å kunne tilby riktige prosjekter i ulike områder. Vi ser på folks ønsker, krav og alt som ellers har betydning for valg av bolig.

Frederik Noltenius Busck

Co-Founder & Director i CPH Village, København

FREDAG 27. APRIL kl 12.30

NYTT KONSEPT – BÆREKRAFTIG, SOSIALT OG KOMMERSIELT

Sosialt rettede boliger er på dagsorden, også studentboliger. Som første kommune i Danmark vedtok København i oktober 2017 at midlertidige studentboliger er en del av kommunens tilbud.
CPH Village tilbyr studenter billige, midlertidige, flyttbare boliger. De er av høy kvalitet, og plasseres på tomme arealer og industriområder under forandring. Det innebærer at gamle byrom får nytt liv og ny kultur – med studenter, kafeer og festivaler. Konseptet er bærekraftig, sosialt og lønnsomt for eierne. Hør hvordan gründere bak CPH Village har lyktes, og om deres ambisiøse planer for fremtiden!

Michael Plesner

Co-Founder i CPH Village, København

FREDAG 27. APRIL kl 12.30

NYTT KONSEPT – BÆREKRAFTIG, SOSIALT OG KOMMERSIELT

Sosialt rettede boliger er på dagsorden, også studentboliger. Som første kommune i Danmark vedtok København i oktober 2017 at midlertidige studentboliger er en del av kommunens tilbud.
CPH Village tilbyr studenter billige, midlertidige, flyttbare boliger. De er av høy kvalitet, og plasseres på tomme arealer og industriområder under forandring. Det innebærer at gamle byrom får nytt liv og ny kultur – med studenter, kafeer og festivaler. Konseptet er bærekraftig, sosialt og lønnsomt for eierne. Hør hvordan gründere bak CPH Village har lyktes, og om deres ambisiøse planer for fremtiden!

Morgendagens eiendomsbransje

Les mer

Boligdagene 2019

Les mer
Alle våre konferanser →
↑ Til toppen