Business Arena 11. mai 2023 Radisson Blu Scandinavia Hotel

Business Arena

BUSINESS ARENA samler by og land, privat og offentlig under ett tak!

Dialog på tvers av private selskaper og offentlig sektor er helt avgjørende for at vi skal få til bedre by -og samfunnsutvikling. God dialog skaper vi når vi møtes!
Kommuner som er opptatt av vekst vil vise fram relevante caser, og eiendomsutviklere får oversikt over investeringsmuligheter i hele landet.
BUSINESS ARENA byr på kunnskap gjennom innlegg, paneldiskusjoner og debatter.
I samarbeid med Bane NOR Eiendom vil også årets Knutepunktkonferanse være en del av Business Arena.

/HEI, KOMMUNE!
Utstillingsvindu for fremoverlente kommuner
Vi gir seks utvalgte kommuner muligheten til å vise utviklere og investorer at landet vårt er fullt av spennende initiativer langt utenfor Oslogryta.
Det vil bli intervjuer og Q & A i Business Arena loungen, samtidig med at deltakerne kan nyte frokost og kaffe.

 /KNUTEPUNKTKONFERANSEN i samarbeid med Bane NOR Eiendom
Skal vi til Paris, må vi fortette i knutepunktene! Vi ser på hvordan utviklingen av sentrumsområder kan bidra til å nå nullvekstmålet i Parisavtalen. Hva må vektlegges og hvilke gevinster kan vi forvente? 
Tilrettelegger vi for et godt liv mellom husene? Vi bygger for folk, men i hvilken grad klarer vi å skape trivsel, mangfold og inkludering? Er fortetting og godt bomiljø forenelig? Vi drar frem erfaringer fra inn- og utland.

/SAMHANDLING PRIVAT-OFFENTLIG
De gode historiene fra Norge rundt
Vi presenterer caser der samarbeid mellom private utviklere og offentlig myndighet har gitt resultater for folk, næringsliv og samfunn.

/SAMFUNN & SIKKERHET
Dagens trusselbilde - hva må vi ta høyde for når vi utvikler nye byer og bygg?
Hvordan navigere i en ny geopolitisk virkelighet? Hvordan påvirker krigen i Ukraina det sivile samfunn og sivile bygg, anlegg og installasjoner. 

Se detaljert program under. 

Program

Speakers

Berit Svendsen
Spesialrådgiver, Advansia
Berit Svendsen
Spesialrådgiver, Advansia
Berit er en kjent lederprofil i Norge. Hun har tidligere hatt lederstillinger i Telenor Norge og Skandinavia, Vipps internasjonal og Ski VM i Trondheim, og har styreerfaring fra flere ideelle og kommersielle selskap, blant annet som styreleder for VY.
 
Inge Kampenes
Spesialrådgiver, Advansia
Inge Kampenes
Spesialrådgiver, Advansia
Tidligere generalmajor og sjef for Cyberforsvaret i Norge. I Cyberforsvaret har han ledet store omstillinger for å tilpasse organisasjonen til det endrede trusselbildet og den teknologiske utviklingen og for å møte Forsvarets behov for økt digitalisering og cybersikkerhet. 
Inge har også bakgrunn som jagerflyger med mer enn 30 års erfaring fra lederposisjoner i Luftforsvaret, forsvarsdepartementet og Cyberforsvaret - inkludert ledelse under krise og krig. Kampenes har omfattende erfaring med strategi, organisasjonsutvikling og analyse- og utredningsarbeid. 
 
Eli Westad Garmann
Gruppeleder cyber, Advansia
Eli Westad Garmann
Gruppeleder cyber, Advansia
Eli er jurist med videreutdanning i IT og har mer enn 20 års erfaring som konsulent innenfor IT- og informasjonssikkerhet, Software Asset Management, internkontroll og risikostyring, sourcing, vurdering av programvarekontrakter, personvern (GDPR), sikkerhetsloven mv. Eli bistår blant annet virksomheter i forbindelse med overgang til skybaserte tjenester, oppbygning av deteksjons- og hendelseshåndteringsevne, overholdelse av sikkerhetsloven og personvernbestemmelsene. Hun har omfattende erfaring med gjennomføring av interne revisjoner og modenhetsvurderinger knyttet til overholdelse av ulike sikkerhetsstandarder.
 
Vidar Fiskum
Fagsjef bransjeutvikling, Norsk Eiendom
Vidar Fiskum
Fagsjef bransjeutvikling, Norsk Eiendom
Vidar Fiskum, Fagsjef Bransjeutvikling i Norsk Eiendom. Har bakgrunn som fysisk planlegger fra NTNU, og har bred erfaring fra tidligfase eiendomsutvikling. Vidar har erfaring om akkvisisjon og forretningsutvikling i Skanska, JM og Selvaag, samt prosjektledelse for reguleringsplan Filipstad, regulering for OPS-skoleprosjekter og saksbehandling utbyggingsavtaleforhandlinger i Oslo kommune. Han kjenner således utfordringene og mulighetesbildet fra begge sider av bordet, og hvordan tidligfase best mulig kan utføres for å skape verdier for samfunnet og utbygger.  
Alle speakers

Bilder fra konferansen

Aktuell konferanse

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om våre konferanser med eiendomsrelaterte temaer.

    Til toppen