Business Arena 11. mai 2023 Radisson Blu Scandinavia Hotel

Business Arena

Business Arena er Nordens største møteplass for ledende aktører i by, eiendom -og samfunnsutvikling. Ved å samle private og offentlige aktører under samme tak har vi en klar målsetning om at Business Arena skal bidra positivt på disse områdene. Erfaringsutveksling mellom de nordiske landene, dialog på tvers av bransjen og mellom det private og det offentlige, er avgjørende for at vi skal lykkes med god by – og samfunnsutvikling i Norden.

Sammen for god by- og samfunnsutvikling: Vi inviterer kommunene inn, og ønsker at de skal være med å sette preg på Business Arena. Dialog på tvers av private selskaper og offentlig sektor er avgjørende for at vi skal få til best mulig by –og samfunnsutvikling i fremtiden.

Business Arena inviterer til kommunefrokost:
Som tidligere inviterer vi Norges mest fremoverlente kommuner til Business Arena.  Kommunefrokosten blir et utstillingsvindu for kommuner som ønsker å vise seg fram for utviklere og investorer som ser utenfor Oslogryta..
Formatet blir intervjuer og Q & A i Business Arena loungen. Det serveres frokost og kaffe.

Knutepunktkonferansen blir en del av Business Arena 2023:
I samarbeid med Bane Nor Eiendom vil neste års Knutepunktkonferanse bli en del av Business Arena. Programmet utarbeides i samarbeid mellom Bane Nor Eiendom og Estate Media.

Se programskisse med aktuelle temaer, program oppdateres fortløpende.

 

Program

Bilder fra konferansen

Aktuell konferanse

Til toppen