Citykonferansen Bergen 2018

Estate kunnskap avholder Citykonferansen i Bergen den 6. juni 2018 på Terminus Hall.

Citykonferansen er en faglig møteplass for eiendomsbransjen. Konferansen samler bransjens ledere og beslutningstakere, og er blitt en sentral nettverksarena i byene den avholdes. Konferansen byr på aktualitetsbaserte  temaer i regionen  og belyser eiendomsmarkedet på ulike felt. Vi inviterer eiendomsbransjen i Hordaland til faglig påfyll, gjennom spennende konferanse, bankett med underholdning. Det blir holdt en presentasjon av årets nasjonale vinner av  Cityprisen 2018, Media City i Bergen ved Norsk Eiendom.

 

Tidligere vinnere:

2018: Media City Bergen

2017: Hotel Zander K i Bergen

 

Vi ønsker eiendomsbransjen i Hordaland hjertelig velkommen og håper vi sees!

Fagprogram 2018

09.00

Velkommen til Citykonferansen

09:10

Hvordan kan vi gjøre den tette byen attraktiv for alle?

Mette Svanes , Direktør for Plan- og bygningsetaten (PBE) i Bergen kommune, byrådsavdeling for byutvikling.

09:30

Utsikter for norsk økonomi og boligmarkedet

Knut A. Magnussen , Seniorøkonom i DNB

10:00

Handelsarealer og arealer for Co-working - Dramatiske endringer på kontraktssiden. Nye maler.

Stig L. Bech , Advokat og partner i Advokatfirmaet BAHR AS

10:30

PAUSE

11:00

Media City Bergen - Hvordan realisere en visjon!

Celia Glanfield , Arkitekt og partner i MAD arkitekter

11:30

Rentespøkelset gir ny dynamikk og muligheter

Gunnar Selbyg , Direktør Analyse i DNB Næringsmegling

11:50

Markedsoppdatering for Næringseiendom i bergensområdet!

Lars Erik Wirsching , Daglig leder og partner i WPS Næringsmegling

12:15 - 13:15

LUNSJ

13:15

Kvalitet og tempo – kan det kombineres? 

Aina Tjosås , Kommunalsjef samfunnsutvikling, Os kommune

13:45

Først og størst i massivtre!

Gunnar Hernborg , Prosjektdirektør i GC Rieber Eiendom as

14:10

PAUSE

14:40

Debatt - Hvordan sikre godt samarbeid mellom det private og det offentlige?

Moderator: Stig L. Bech

Panelet: Aina Tjosås, Mette Svanes, Erlend Andreassen Bolstad og Tor Instanes

15:10

Presentasjon av Cityprisvinner 2018 - MEDA CITY BERGEN

Thor Olaf Askjer , Administrerende direktør, Norsk Eiendom

15:30

Bring back the city!

Antoni Vives Tomas , CEO of the City Transformation Agency

16:00 -18:00

Sosial intermezzo

Vorspiel med våre samarbeidspartnere i lougen utenfor Terminus Hall. Det serveres kanapeer og musserende til alle.

18:00 -21:30

Citybanketten 2018

3 retters middag med underholdning og taler i Terminus Hall. Vi ønsker alle hjertelig velkommen til årets bransjeaften!

Antoni Vives Tomas

CEO of the City Transformation Agency

BRING BACK THE CITY!

It’s time for cities. Good cities we, the Europeans, know how to do them, and we know that there are no good cities without equal opportunities, social wel fare, quality urbanism within the reach of everyone, and good public services. It is necessary, then, to vindicate them, and the technology must be used to make them possible

Antoni is an international consultant, political advisor and policy analyst with 25 years of experience in the public and private sectors. He created the City Transformation Agency Barcelona, an innovative firm that seeks to radically improve peoples lives generating hope and delivering welfare in cities all around the world. He consults for city, national governments and companies on Disruptive Political Agendas, Smart Cities and City Anatomy. He is currently engaged in several projects in Europe, America, Africa and Central Asia. He is senior advisor of the London School of Economics and a regular contributor with articles in the national press. He has published several essays and novels, some of which have received awards. He is about to publish under Sussex Academic Press and the London School of Economics his last essay, to be in bookshops by January: “Smart City Barcelona: The Catalan Quest to Improve Future Urban Living.»

Stig L. Bech

Advokat og partner i Advokatfirmaet BAHR AS

HANDELSAREALER OG AREALER FOR CO-WORKING – DRAMATISKE ENDRINGER PÅ KONTRAKTSSIDEN – NYE MALER
Utleie av arealer til handel og co-working etablerer et behov for helt nye leiekontrakter basert på dramatisk endrede markedsforutsetninger. Bli oppdatert på de siste malutkastene, de rettslige utfordringer (personvern mv) og den vanskelige balansen opp mot bakgrunnsretten.

Stig L. Bech er i samtlige norske og internasjonale advokatratinger (Finansavisen, Chambers, Legal 500 mv.) ansett som en av de ledende eiendomsadvokatene i det norske markedet. Stig har svært omfattende erfaring i transaksjonsmarkedet. Han arbeider også med større eiendomsutviklingsprosjekter (bolig og næring), strukturering og forvaltning av næringseiendom og eiendomsselskaper og leieavtaler. Stig er sentral i arbeidsgruppene som løpende utarbeider standard leie- og kjøpekontrakter for de norske bransjeaktørene, kontrakter som i dag er markedets ledende maler. Stig er leder av BA-HRs eiendomsgruppe.

Aina Tjosås

Kommunalsjef samfunnsutvikling, Os kommune

Kvalitet og tempo – kan det kombineres? 
Os opplever stor folkevekst og i 2.kvartal 2017 stod kommunen for over 20 prosent av veksten i Hordaland. Veksten krever høyt utbyggingstempo og raske beslutninger. Samtidig skjerpes kravene til kvalitet, helhetlig planlegging og bærekraft. Er det mulig å få til begge deler og hva krever det av de ulike aktørene?

Celia Glanfield

Arkitekt og partner i MAD arkitekter

Media City Bergen-  Hvordan realisere en visjon

Det planlegges stadig nye næringsklynger, og felles for dem alle er at de henter inspirasjon fra Media City Bergen, der mediebransjen har samlet både store og små aktører under ett tak. I tillegg til å være Nordens største mediehus er bygget det største og høyeste næringsbygget som per dags dato er lokalisert i Bergen sentrum.  Media City Bergen er et eksempel hvordan klyngedannelse forsterker innovasjonskraften for bransjen og samtidig gir synergieffekt til byen. Hva har vi lært ved å gjennomføre et klyngeprosjekt i så stor skala for utbygger Entra OPF Utvikling og leietakere som NRK, TV 2, Bergens Tidende, Bergensavisen, Vizrt og Universitetet i Bergen? Hvordan kan vi bruke det vi har lært videre i fremtidens eiendomsutvikling? Og hvordan klarte Mad å tenke bærekraftig gjennom gjenbruk?  Celia deler sin erfaring fra prosjektering og gjennomføring av visjonen Media City Bergen.

 

Celia Glanfield er arkitekt og partner i MAD arkitekter. Hun ble uteksaminert ved Bergen Arkitekskole i 2007 med utmerkelse. Hun er spesialist på komplekse bygningsanlegg innen næring, helse, og mediehus i en urban setting. Celia Glanfield var sammen med Jonny Klokk de to partnerne i MAD som ledet prosjektering og oppføring av Media City Bergen.

Mette Svanes

Direktør for Plan- og bygningsetaten (PBE) i Bergen kommune, byrådsavdeling for byutvikling.

Hvordan kan vi gjøre den tette byen attraktiv for alle?

PBE bidrar til å forme fremtidens Bergen. Målet for vedtatt arealpolitikk er den kompakte og aktive gåbyen.  Hva slags rammer legger vi i kommuneplanens arealdel for å sikre kvalitet i utbyggingsprosjekter?

 

Mette Svanes er utdannet sivilingeniør ved NTH/NTNU i Trondheim. Hun har jobbet med byplanlegging i snart 30 år, og har erfaring fra kommuner og private plankontor (bl.a. Link Arkitektur). Hun har jobbet i bergen kommune i 17 år, og leder Plan og geodata siden 2007 og Plan- og bygningsetaten siden oktober 2016.

 

Lars Erik Wirsching

Daglig leder og partner i WPS Næringsmegling

Markedsoppdatering for Næringseiendom i bergensområdet!

Markedet for næringseiendom i regionen er i endring med forventning om lavere arealledighet, høyere leiepriser og  fortsatt høy aktivitet i transaksjonsmarkedet.

Lars Erik er en av regionens mest erfarne næringsmeglere med 17 års fartstid i bransjen, blant annet som regionsdirektør for Sparebanken NOR Eiendom, markedssjef Vital Eiendom, og senest som direktør for DNB Næringsmegling sitt Bergenskontor.

Knut A. Magnussen

Seniorøkonom i DNB

Utsikter for norsk økonomi og boligmarkedet.

Aktiviteten i norsk økonomi er på vei opp igjen etter en oljedrevet nedtur. Høyere oljepris og sterkere vekst internasjonalt bidrar positivt.

Arbeidsledigheten er på vei nedover, og renten vil snart bli satt opp. Boligmarkedet har vært gjennom en korreksjon, men utvikler seg nå mer positivt.

I foredraget diskuteres også viktige usikkerhetsfaktorer, både globalt og nasjonalt. I tillegg belyses enkelte spesifikke utviklingstrekk for Bergensregionen.

Utdannet Samfunnsøkonom fra UiO med tilleggsutdannelse MBA i Finans fra NHH. Seniorøkonom i DNB Markets siden 1998. Innen dette tilbragte han 10 år i SSBs forskningsavdeling.

 

Gunnar Selbyg

Direktør Analyse i DNB Næringsmegling

Rentespøkelset gir ny dynamikk og muligheter

Stigende rentetendens er i ferd med å gi en ny dynamikk i transaksjonsmarkedet, påvirker investoretterspørselen og legger grunnlag for nye transaksjoner. Gunnar Selbyg, direktør for analyse i DNB Næringsmegling, tar for seg hvordan de nasjonale aktørene posisjonerer seg og presenterer status og prognoser for næringseiendom.

Gunnar Selbyg har jobbet 19 år med markedsanalyse og prognoser for bygg- og eiendomsmarkedene i Norge, og har blant annet vært analysesjef i Prognosesenteret og i UNION Gruppen. Fra høsten 2014 har han vært direktør for analyse i DNB Næringsmegling og formidler prognoser og trender innen næringseiendom mot internasjonale, nasjonale og lokale investorer.

Gunnar Hernborg

Prosjektdirektør i GC Rieber Eiendom as

Først og størst i massivtre!

GC Rieber presenterer sitt nye kontorbygg og hotell i Solheimsviken. Kontorbygget blir regionens første og største næringsbygg oppført i massivtre! GC Rieber har også ambisjoner om at bygget skal bli sertifisert som et Bream Excellent-bygg. Det nye hotellet vil ligge vegg i vegg, og skal driftes av verdens største hotellkjede Marriot Moxy.

Gunnar Hernborg er utdannet siv. Ing. Energi og Miljø. Han har jobbet 4 år som Prosjektdirektør i GC Rieber Eiendom. Før dette jobbet han som forretningsutvikler og prosjektutvikler i energiselskapet BKK.

Thor Olaf Askjer

Administrerende direktør, Norsk Eiendom

Presentasjon av den nasjonale vinneren av Cityprisen 2018 – Media City Bergen

Thor Olaf Askjer er administrerende direktør i Norsk Eiendom som er en bransjeforening for eiendomsaktører. Norsk Eiendom er tilknyttet NHO.
Askjer har tidligere arbeidet som toppleder i JM Norge AS og Stiftelsen Signo.
Askjer er særlig opptatt av eiendommenes bidrag til den samlede verdiskapningen i samfunnet.

Sturla Hjelmervik

Leder Entra Bergen

Citybankettens takk for maten taler

Programkomité 2018

Citykonferansen Oslo 2019

Les mer

Praktisk Husleierett

Les mer
Alle våre konferanser →
↑ Til toppen