Citykonferansen Bergen 2017

Estate kunnskap går i samarbeid med Stadsporten, Kyte Eiendom, Nordea og Advokatfirmaet Thommessen og avholder Citykonferansen i Bergen den 3. mai 2017.

Citykonferansen samler bransjens ledere og beslutningstakere. Konferansen er blitt en sentral nettverksarena i byene den avholdes og vi inviterer til faglig påfyll, gjennom spennende konferanse, bankett og utdeling av Cityprisen som den gjeveste eiendomsprisen i regionen.

Tidligere vinnere:

2017: Hotel Zander K i Bergen

 

 

Vi ønsker dere alle velkommen og håper vi sees!

Onsdag 3.mai 2017

09:00

Velkommen til Citykonferansen Bergen

Estate kunnskap ønsker velkommen m/ konferansier Gunnar Wiederstrøm

09:05

Byutvikling i globaliseringens tidsalder

Klimaendringer og Paris-avtalen. Digitalisering og nye forretningsmodeller. Migrasjon og urbanisering. De store globaliseringsbølgene gir byene nye problemer og muligheter, også for eiendomsbransjen. Byrådsleder Harald Schjelderup åpner konferansen med å fortelle om hvordan Bergen kan løse sine utfordringer.

Harald Schjelderup , Byrådsleder

09:20

Trendskifte i rentemarkedet?

Foredrag

Fallende renter har vært normen de siste 35 årene. Det har vært definerende for verdsettingen av lange kontantstrømmer som aksjer, obligasjoner og ikke minst eiendom.
Vi må bak konjunkturer for å forklare utviklingen. Hvilke sekulære drivere har vært viktige, og kan vi være nær et paradigmeskifte?

Kjetil Olsen , Seniorøkonom, Nordea

09:45

Juridiske nyheter for eiendomsbransjen

Foredrag

Vi går igjennom ulike endringer av de juridiske rammebetingelsene for bransjen. Hvilken betydning får den nye skatteforvaltningsloven i transaksjonsmarkedet, og forhandlinger rundt skatteposisjoner? Har det kommet noen viktige avklaringer fra Høyesterett? Og hvorfor i all verden har Finansdepartementet tatt ut søksmål mot Skatteklagenemnda?

Ivar Strandenes , Advokat fra Advokatfirmaet Thommessen AS

10:10

Asymmetrisk endring: Byutvikling i Trumps og Slagsvold Vedums tidsalder

Foredrag

Samfunnsformerne de siste 30 årene har vært unge mennesker med høy utdannelse som begeistret har høstet fordelene av ny teknologi, urbanisering og raske endringer.  Hva vil skje med Bergen og andre større byer om det fremover blir andre gruppers behov som kommer i første rekke?

Victor Norman , Professor fra NHH

10:35

Mingling i utstillerområdet

Pause

11:00

Med arkitektur som drivkraft for en bærekraftig utvikling. – Planer for en etat i støpeskjeen

Foredrag

Arkitektur er mer enn fasader og høyder. Molden vil snakke om hvordan arkitektur kan bidra til en økonomisk, sosial og miljømessig bærekraftig byutvikling. Hun vil dra igjennom de foreløpige planene for etaten med spesielt fokus på hvordan utvikle godt samarbeid i bransjen.

Maria Molden , Byarkitekt i Bergen

11:25

Workspace as a Service

Foredrag

Bedrifter møter en stadig raskere endringstakt noe som vil kunne kreve en rask tilpasning av driften ift markedssituasjonen. Teknologi endrer måten vi jobber på, nye generasjoner entrer arbeidslivet og arbeidsstyrken har stor mobilitet. Hvordan påvirker dette bedrifters fremtidige valg av kontorløsning, krav til fleksibilitet og organisering av kontor? Hvilke trender ser man globalt i Norge og Norden? Hvordan posisjonerer IWG/Regus seg i dette markedsbildet og hvilke muligheter ligger i dette for gårdeiere?

11:45

Fra puddersnø i Zermatt til brostein i Lars Hilles gate

Foredrag

Millenials-generasjonen kommer til å sprenge rammene for det vi trodde vi visste om arbeidsplassarkitektur.

Hvordan kan arkitekter og utviklere svare på utfordringene til millennials-generasjonen, som aller helst vil sitte på terrassen i Zermatt etter en lang dag i puddersnøen mens hun gjør siste touch på konsernregnskapet?

Lars Clementsen Pedersen , CEO, Architect, Partner i MAD Bergen

12:10

Matservering i Spissen

Lunsj

13:10

Ledelse i digitaliseringens tid

Foredrag

Den fjerde industrielle revolusjonen endrer ikke bare forretningsmodeller og markedsposisjoner, den endrer hvordan vi jobber og hvordan vi leder, og hvordan vi er. Vi ser på hva som skjer i denne store teknologidrevne omveltningen av alle næringer og samfunn, og hvordan vi kan best tilpasse oss og drive denne endringsreisen på en konstruktiv måte som ledere og ansatte.

Silvija Seres , Forsker, matematiker og Associate Partner i TechnoRocks

13:35

Fuck technology!

Foredrag

Menneskene har mistet kontrollen. Tradisjoner og institusjoner blir feid vekk. Holdbarheten av kunnskap og ferdigheter er kortere enn noen gang. Unntakene blir sjeldne. Alt som kan være digitalt kan oversettes til maskinspråk og blir kopiert. Alt er i maskinen i dag. Bortsett fra det som er unikt. Velkommen til en alder av vill kunnskap!

Kjell Nordström , Forfatter, økonom og trendanalytiker

14:00

Er vi endringsvillige? Vi tar for oss hvordan vi skal omstille oss i takt med den økende teknologiske utviklingen.

Debatt

Lars Clementsen Pedersen , CEO, Architect, Partner i MAD Bergen
Maria Molden , Byarkitekt i Bergen
Kjell Nordström , Forfatter, økonom og trendanalytiker
Silvija Seres , Forsker, matematiker og Associate Partner i TechnoRocks

14:30

Cityprisen Bergen - De 3 nominerte presenteres

Thor Olaf Askjer , Administrerende direktør, Norsk Eiendom

14:40

Kaffe pause m/ mingling i utstillerområdet

Pause

15:05

Næringseiendomsmarkedet i Bergen

Foredrag

Hva skjer i næringseiendomsmarkedet i Bergen, herunder trender, avkastning-leiepriser og prognoser.

Lars Morten Kyte , Partner/daglig leder i Kyte Eiendom AS

15:30

En langsiktig investor

Foredrag

Karsten Kallevig , Chief Excutive Officer for Norges Bank Real Estate Management

16:00-17:45

Minglevorspiel i utstillerområdet m/ lettere servering

Nordea og Fazer, sammen med Estate kunnskap inviterer til minglevorspiel i foajeen utenfor Per Gynt salen. Det blir servert kanapeer, litt i glasset frem til vi sammen går inn til bankett i Spissen kl. 1800.

18:00-22:00

Bankett og utdeling av Cityprisen Bergen 2017

3 retters bankett i Spissen med underholdning, taler og utdeling av Cityprisen Bergen 2017.

Vi ønsker dere alle hjertelig velkommen!

Harald Schjelderup

Byrådsleder

Byutvikling i globaliseringens tidsalder

Klimaendringer og Paris-avtalen. Digitalisering og nye forretningsmodeller. Migrasjon og urbanisering. De store globaliseringsbølgene gir byene nye problemer og muligheter, også for eiendomsbransjen. Byrådsleder Harald Schjelderup åpner konferansen med å fortelle om hvordan Bergen kan løse sine utfordringer.

 

Harald Schjelderup er født og oppvokst i Bergen og utdannet Cand.polit i 1997 ved Universitetet i Bergen. Schjelderup arbeidet som informasjonskonsulent i Media Bergen 1997-1999, før ordfører Anne-Grete Strøm Erichsen høsten 1999 hentet ham inn som politisk sekretær. Han var rådgiver i byrådet i perioden 2000-2003. Deretter arbeidet han som informasjonssjef i Statoil frem til 2006, før han tiltrådte som prosjektleder for prosjektet Bergenscenarier 2020. Fra 2009 til 2011 arbeidet Schjelderup som daglig leder i O. Kavli og Knut Kavlis Almennyttige Fond (Kavlifondet) Fra 2011 har Schjelderup vært heltidspolitiker i Bergen bystyre.

Kjetil Olsen

Seniorøkonom, Nordea

Trendskifte i rentemarkedet?

Fallende renter har vært normen de siste 35 årene. Det har vært definerende for verdsettingen av lange kontantstrømmer som aksjer, obligasjoner og ikke minst eiendom.
Vi må bak konjunkturer for å forklare utviklingen. Hvilke sekulære drivere har vært viktige, og kan vi være nær et paradigmeskifte?

Kjetil Olsen er sjeføkonom i Nordea Markets.
Olsen har tidligere jobbet i Norges Bank (1995-2015), hovedsakelig med pengepolitikk. Han er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo (UiO)

Ivar Strandenes

Advokat fra Advokatfirmaet Thommessen AS

Juridiske nyheter for eiendomsbransjen

Vi går igjennom ulike endringer av de juridiske rammebetingelsene for bransjen. Hvilken betydning får den nye skatteforvaltningsloven i transaksjonsmarkedet, og forhandlinger rundt skatteposisjoner? Har det kommet noen viktige avklaringer fra Høyesterett? Og hvorfor i all verden har Finansdepartementet tatt ut søksmål mot Skatteklagenemnda?

Ivar Strandenes har Master i Rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen (2006), og har arbeidet i advokatfirmaet Thommessen AS siden 2006, kun avbrutt av en periode som dommerfullmektig ved Sogn tingrett (2009-2010). Ivar Strandenes er i dag senioradvokat i Thommessen, og jobber særlig med eiendomsbransjen. Han har lang erfaring med tvisteløsning og transaksjoner, samt skatt- og merverdiavgiftsrettslige spørsmål av betydning for eiendom.

Silvija Seres

Forsker, matematiker og Associate Partner i TechnoRocks

Ledelse i digitaliseringens tid

Den fjerde industrielle revolusjonen endrer ikke bare forretningsmodeller og markedsposisjoner, den endrer hvordan vi jobber og hvordan vi leder, og hvordan vi er. Vi ser på hva som skjer i denne store teknologidrevne omveltningen av alle næringer og samfunn, og hvordan vi kan best tilpasse oss og drive denne endringsreisen på en konstruktiv måte som ledere og ansatte.

Silvija Seres er matematiker og teknologiinvestor. Hun har bakgrunn fra algoritmeforskning i Oxford, utvikling av søkemotoren Alta Vista i Silicon Valley, strategisk ledelse i Fast Search and Transfer, og tjenesteutvikling i Microsoft. Hun jobber nå som styremedlem i flere store selskaper, inkludert Nordea Bank AB og NRK, og som aktiv investor i flere teknologibedrifter. Silvija er president i Polyteknisk Forening.

Thomas Weeden

Country Manager Norway i Regus - Int. Workplace Group

Workspace as a Service

Bedrifter møter en stadig raskere endringstakt noe som vil kunne kreve en rask tilpasning av driften ift markedssituasjonen. Teknologi endrer måten vi jobber på, nye generasjoner entrer arbeidslivet og arbeidsstyrken har stor mobilitet. Hvordan påvirker dette bedrifters fremtidige valg av kontorløsning, krav til fleksibilitet og organisering av kontor? Hvilke trender ser man globalt i Norge og Norden? Hvordan posisjonerer IWG/Regus seg i dette markedsbildet og hvilke muligheter ligger i dette for gårdeiere?

Thomas leder International Workplace Group, (tidligere Regus PLC) i Norge. I tillegg til daglig drift av operasjonen i Norge er hovedfokuset til Thomas å bygge et nasjonalt nettverk av serviced office/co-work lokasjoner noe som har resultert i at selskapet i 2016 har signert over 15 000 kvm med kontorareal i Norge, bl.a Spaces Kvadraturen på 6000 kvm som åpner sommeren 2017 og Spaces i Media City på 1700 kvm som åpner høsten 2017. Før IWG har Thomas hatt ulike salgs og lederstillinger innenfor IT/Telecom og FMCG.

Lars Clementsen Pedersen

CEO, Architect, Partner i MAD Bergen

Fra puddersnø i Zermatt til brostein i Lars Hilles gate

Millenials-generasjonen kommer til å sprenge rammene for det vi trodde vi visste om arbeidsplassarkitektur.

Hvordan kan arkitekter og utviklere svare på utfordringene til millennials-generasjonen, som aller helst vil sitte på terrassen i Zermatt etter en lang dag i puddersnøen mens hun gjør siste touch på konsernregnskapet?

 

Pedersen (f. 1980) er utdannet økonom fra University College Dublin (2002) og sivilarkitekt med utmerkelse fra BAS (2008). Pedersen har bakgrunn fra privat og offentlig virksomhet, og har bl.a. vært prosjektleder i Forsvarsbygg før han startet MAD arkitekters Bergenskontor i 2013.

Leder i dag MAD Bergen AS, et arkitektkontor med 11 ansatte i sterk vekst.

 

Maria Molden

Byarkitekt i Bergen

Med arkitektur som drivkraft for en bærekraftig utvikling.
– Planer for en etat i støpeskjeen

Arkitektur er mer enn fasader og høyder. Molden vil snakke om hvordan arkitektur kan bidra til en økonomisk, sosial og miljømessig bærekraftig byutvikling. Hun vil dra igjennom de foreløpige planene for etaten med spesielt fokus på hvordan utvikle godt samarbeid i bransjen.

Maria Molden tiltrer som byarkitekt den 7. august 2017. Hun vil bruke sine 22 års erfaring som arkitekt og byplanlegger til å bygge opp byarkitektetaten til et drivende organ for Bergens framtidige utvikling. Hun er utdannet sivilarkitekt ved Arkitekthøgskolen i Oslo, og kommer fra Arkitektgruppen CUBUS AS, der hun har arbeidet siden 1998. Hun har arbeidet som arkitekt, byplanlegger og tettstedsutvikler, og har vært lærer ved Institutt for Urbanisme ved Arkitektur- og designskolen i Oslo (AHO) og på Bergen Arkitekthøgskole( BAS) samt ved Høyskolen i Bergen (HIB). Hun har lang erfaring fra juryarbeid i Norske Arkitekter Landsforbund (NAL) og har et bredt nettverk innen arkitektur, plan, næringsliv, helse, kunst og klima.

Lars Morten Kyte

Partner/daglig leder i Kyte Eiendom AS

Næringseiendomsmarkedet i Bergen

Hva skjer i næringseiendomsmarkedet i Bergen, herunder trender, avkastning-leiepriser og prognoser.

Lars M. Kyte er daglig leder og partner i Kyte Eiendom AS, som er nytt næringsmeglerselskap etablert januar 2017.
Lars har arbeidet med næringseiendom siden 1990, både som eiendomsjef i Vital Eiendom, og som grunder og næringsmegler i tidligere Kyte Næringsmegling. Han har bred erfaring innen drift, eiendomsutvikling og næringsmegling.

Kjell Nordström

Forfatter, økonom og trendanalytiker

Fuck technology

Menneskene har mistet kontrollen. Tradisjoner og institusjoner blir feid vekk. Holdbarheten av kunnskap og ferdigheter er kortere enn noen gang. Unntakene blir sjeldne. Alt som kan være digitalt kan oversettes til maskinspråk og blir kopiert. Alt er i maskinen i dag. Bortsett fra det som er unikt. Velkommen til en alder av vill kunnskap!

Dr Nordström har 25 års erfaring med multinasjonale selskaper og har fungert som rådgiver og konsulent for flere store multinasjonale rundt om i verden. Han har en doktorgrad i International Business fra Stockholm School of Economics. Hans forskning og rådgivning har fokus på områdene strategi, multinasjonale selskaper og globalisering.

Kjell Nordström har publisert fire bøker og en rekke artikler om internasjonalisering av bedrifter. Hans bok Funky Business, sammen Jonas Ridderstråle solgte mer enn 300.000 eksemplarer og har vært omtalt i både CNN og CNBC, samt en rekke magasin.

Hans siste bok Urban Express, med hans medforfatter med Per Schlingmann, forteller en historie om en stille revolusjon, ledet av byer og kvinner. Forfatterne ser multinasjonale selskaper blir forvandlet til multi-urbane selskaper. De ser Urban som «the new black» med ordførere som statsministrene i vår tid.

Karsten Kallevig

Chief Excutive Officer for Norges Bank Real Estate Management

En langsiktig investor

Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) eier i dag en av verdens største eiendomsporteføljer. Karsten Kallevig vil presentere fondets investeringsstrategi innenfor unotert eiendom og beskrive hvordan porteføljen ble bygget opp.
 

Karsten Kallevig ble utnevnt til Chief Excutive Officer for Norges Bank Real Estate Management 1. januar 2016. Kallevig begynte i Norges Bank Investment management i september 2010, som Global Head of Real Estate Asset Strategies og var investeringsdirektør for eiendom 1. april 2011. Kallevig arbeidet før det i Grove International Partners, senest som leder for selskapets japanske avdeling mellom mai 2006 og juni 2010. Han var også partner i Groves europeiske investerings-enhet i London fra oktober 2004 til april 2006, og jobbet før det i Soros Real Estate Partners i London. 

Victor Norman

Professor fra NHH

Asymmetrisk endring: Byutvikling i Trumps og Slagsvold Vedums tidsalder

Samfunnsformerne de siste 30 årene har vært unge mennesker med høy utdannelse som begeistret har høstet fordelene av ny teknologi, urbanisering og raske endringer.  Hva vil skje med Bergen og andre større byer om det fremover blir andre gruppers behov som kommer i første rekke?

Norman har siden 1975 vært forsker og professor i samfunnsøkonomi ved Norges handelshøyskole (NHH) i Bergen, hvor han var rektor 1999–2001.

Han har også vært stipendiat ved Norges almenvitenskapelige forskningsråd 1969–1971, amunensis i skipsfartsøkonomi ved NHH 1971–1975 og professor i internasjonal økonomi ved Høyskolen i Agder 1993–1995.

Han var arbeids- og administrasjonsminister i Kjell Magne Bondevigs regjering fra 2001–2004.

Gunnar Wiederstrøm

Møteleder/Spesialrådgiver, Opus

Konferansier og moderator

Gunnar Wiederstrøm har siden 2008 vært spesialrådgiver i Opus Bergen AS, et større konsulentselskap for plan- og arkitekturtjenester og kjenner eiendomsbransjen fra sine år der. Han har før dette jobbet i over 20 år som journalist og/eller redaktør i radio, avis og fjernsyn. Wiederstrøm er en erfaren debatt- og møteleder både fra radio og TV og for en rekke konferanser og større politiske debatter.

Programkomité 2017

Dagfinn Heradstveit
Senioradvokat, Advokatfirmaet Thommesen

Mons Alfred Paulsen
Advokat/Partner, Advokatfirmaet Thommesen

Stein Olaf Onarheim
Administrerende direktør, Stadsporten

Lars Morten Kyte
Partner/daglig leder i Kyte Eiendom AS

Tormod Raa
Ass. Banksjef, Nordea

Citypriskomité 2017

Thor Olaf Askjer
Administrerende direktør, Norsk Eiendom

Egil Herman Sjursen
Administrerende direktør og partner, Holberg Fondene

Hans Martin Moxnes
Direktør /regiondirektør - Vestenfjelske avdeling (EBAV) og EBA Sogn og Fjordane Lokallag

Prosjektutvikling: Sartor Holding AS 

Allerede i 1978 fikk Sotra sitt første kjøpesenter. To lokale kjøpmenn slo sine pjalter sammen og dro strilene fra krambu til kjøpesenter. Som de fleste andre kjøpesentre hadde Sartor Senter en stor appell hos kundene i relativt stor omkrets og mye handel ble dratt til Straume. En naturlig utvikling var hyppige og lite helhetlige utvidelser. Med tiden erkjente eierne at de ikke lengre kunne lappe på det gamle der siste byggetrinn bare var noen få år gammelt. Man måte ta nye grep ved å gå fra kjøpesenterutvikling, til å skape attraksjoner i en kystby der alle urbane aktiviteter måtte spille på lag etter en helhetlig plan. Etter initiativ fra Sartor Holding AS ble det utarbeidet en områdeplan. Allerede i 2012 sto et nytt mellombygg i kjøpesenteret ferdig og det pågår kontinuerlig utvikling der handelsaktivitetene fremdeles er det primære slik det alltid har vært i byen. Men her er også folkebibliotek, kino med fem saler, lekeland, restauranter og kafeer. Det bygges boliger for nyetablerte og for de mer etablerte som vil bo urbant. Det er bygget lekeapparater for barn og benker for de eldre. «Konglo» laget av Finn Erik Modal har fått noe av den samme effekten som den blå steinen i Bergen sentrum. Ambisjonen var en levende kystby. Det høye aktivitetsnivået man finner her store deler av døgnet hele året rundt, er et bevis på at Straume har blitt by – i alle fall et av Hordalands mest vellykkede regionsenter. Utbyggerne har tatt et viktig og meget spennende grep ved å flytte all parkering i et gedigent fjellanlegg. Fra Kystgarasjen går det heiser direkte opp i dagen til handel, boliger og alle andre attraksjoner både utendørs og innendørs. Utvikler var tidlig ute med urbane analyseverktøy for fotgjengerflyt, og har gjennom prosessen sørget for at bygg, inngangssoner og publikumsutganger fra P-anlegg bygger opp under det folkelivet de ønsker på gateplan. Grunnen under Straume blir ikke bare benyttet til å håndtere bilene. Det er boret et stort antall geobrønner som gir kjøling og varme både til Sartor Storsenter, til boligene og til å sikre snøfrie uteoppholdsarealer der folk skal ferdes på plasser, i gater og på turstier. Senteret har vært Miljøfyrtårnbedrift siden 2011.

Når eierne også kan vise til en sunn økonomi, kvalifiserer prosjektet åpenbart til å bli nominert til Cityprisen Hordaland 2017.

Prosjektutvikling: ROM Eiendom AS

Jernbaneområdene i våre byer har tradisjonelt vært preget av en planlegging der logistikk og teknikk har vært de førende parametere. Samtidig ligger jernbaneområdene ofte sentralt til byens sentrum. Så også i Bergen. Områdene rundt Jernbanestasjonen har hatt begrenset tilgjengelighet samtidig som de har hatt en tiltrekningskraft på innbyggere uten fast bopel. Tett opp til jernbanesporene og stasjonsbygningen lå det en smal tomt med en krevende geometri. Her ville ROM utnytte tomten til et bedre formål samtidig som de vil komplettere området til å få en mer bymessig karakter. I dag har det reist seg et «trebent» kontorbygg i sju etasjer. Når du kommer kjørende med tog inntil Jernbanestasjonen, vil det første møte med byggets høyreiste og spisse fasade kunne gi deg visse assosiasjoner til Flatiron-bygningen i New York City. Fasadeuttrykket gis dels av granitt dels av høyreiste vinduer i et mønster inspirert av annen moderne arkitektur. Med noen heldige grep i form av sprang i fasaden og endret materialbruk, fremstår bygget som en moderne, men harmonisk nabo til det tradisjonsrike hovedbygget i massiv granitt og avgangshallen med den karakteristiske glassbuen – begge fra 1913. Første etasje består av et lokale som er avsatt til kafe, kantine og treningsrom for byggets ansatte. Et viktig element i interiøret er en sentralt beliggende trapp som i tillegg til sin basale funksjon også fungere som en møteplass for byggets 500 ansatte. Mange velrennomerte leietagere har allerede funnet sin plass i bygget og det fortelles om stor tilfredshet blant de ansatte. Arkitektonisk skiller prosjektet seg ut som et positivt innslag i Bergen, og et kjærkomment bidrag til å heve kvaliteten på det bygde miljø i byen. Gjennom Zander Kaaes gate 7 har Bergen har fått et verdifullt bidrag til kontorer av høy standard. Bygget er BREEAM-sertifisert og det ligger i direkte tilknytning til kollektivknutepunktene. Dette bidrar til dokumentert svært redusert bilbruk.

Når eierne også kan vise til en sunn økonomi, kvalifiserer prosjektet åpenbart til å bli nominert til Cityprisen Hordaland 2017

 

Prosjektutvikling: De Bergenske AS

I en bakgate tett til Jernbanestasjonen i Bergen fant man fra gammelt av to spesielle bygg med arkitektur inspirert fra nyklassisisme og funksjonalisme. De opprinnelige byggherrene hadde åpenbart villet sette sitt positive preg på byen samtidig som de ville profilere sine egne forretninger på en attraktiv måte. Opp gjennom årene hadde tidens tann tæret hardt på begge byggene og rivning ble etterhvert nærliggende. Noen utbyggere hadde nok drømmer om at tomtene kunne egne seg til boligbebyggelse. Reguleringsplanen fastholdt at området skulle brukes til næring og at vesentlige deler av fasaden skulle bevares. Eierne av Hotel Grand Terminus og Villa Terminus så at et komplementært hotellkonsept ville bli et ypperlig supplement til den hotelldriften som allerede hadde befunnet seg her siden 1920-tallet.  Samtidig kunne en nennsom utbygging bidra til en forskjønnelse av det tradisjonsrike området og en berikelse av bylivet. Byggets fasade mot Zander Kaaes gate har fått en særdeles heldig utforming som spiller godt opp mot Hotel Grand Terminus og det integrerte og godt bevarte tårnet på hjørnet mot Lungegårdsbakken. Byggets første etasje inneholder resepsjon, bar og restaurant som på sitt beste kan bidra til økt integrasjon med bylivet. Her finner man også gode lokaler for hotellenes administrasjon og trimaktiviteter for hotellets gjester. Det er etablert parkeringsplasser for et stort antall sykler og det er svært begrensede muligheter for parkering av biler. På utsiden er man i ferd med å opparbeide torglignende utearealer. Positivt må også sies å være utviklers holdning til prosess og arbeidsform med overordnede myndigheter, i dette prosjektet særlig Byantikvaren. I en tid der konflikt med kommunen synes å være mer en regel enn unntaket, har utvikler fokusert på samarbeid, respekt og en felles forståelse og ønske om å få til noe bra. Dette er tydelig lesbart i det ferdige prosjektet der sikkert begge parter føler at de har både vunnet og tapt mindre kamper. Prosjektet er utviklet under krevende forhold, flere ulike interesser og hensyn har måtte tas, og utvikler har klart den balansekunsten det er å bygge komplekse programmer i tett by. Bedriften er Miljøfyrtårnsertifisert. Selv om hotellet har vært i drift en kort periode, kan det vises til svært god kundetilfredshet og til godt belegg i overskuelig fremtid.

Når eierne også kan vise til en sunn økonomi, kvalifiserer prosjektet åpenbart til å bli nominert til Cityprisen Hordaland 2017.

 

 

Hotel Zander K, Bergen, CKR

Citykonferansen Oslo 2019

Les mer

Praktisk Husleierett

Les mer
Alle våre konferanser →
↑ Til toppen