Citykonferansen Oslo 2017

Citykonferansen Oslo – Vi fyller 30 år!

Årskonferansen til Norsk Eiendom er en sentral nettverksarena som samler bransjens ledere og beslutningstakere til faglig påfyll gjennom årets spennende konferanse, bankettmiddag med underholdning, samt utdeling av årets Citypris.

I 2017 arrangeres Citykonferansen for 30. gang og vi inviterer alle til storslagen feiring av vårt jubileum.

Vi slipper fagdrypp i ukene mot gjennomføring den 16. februar på Radisson Blu Plaza, så følg med for løpende oppdateringer her og på vår facebook side.

Vi har rekordhøy deltagelse i år, med hele 600 eiendomsaktører! Det er straks fullsatt, så vær snar og meld deg på i dag.

Ruth Astrid Sæter

Konferansier

Ruth Astrid L. Sæter er utdannet journalist med mange års erfaring fra norsk dags- og ukepresse, som Stavanger Aftenblad, Tønsbergs Blad og magasinet HENNE. De siste årene har hun konsentrert seg om kommunikasjonsfeltet, blant annet som ansatt i Bellona og Forskningsrådet – og nå som partner i nystartede Gehør Strategi og rådgivning AS. Noe Ruth Astrid jobber stadig mer med, er møteledelse. Og det er i den rollen Citykonferansens deltakere vil se henne 16. februar: som møteleder for konferansen, i tospann med Norsk Eiendoms Thor Olaf Askjer.

 

Ruth Astrid L. Sæter er utdannet journalist med mange års erfaring fra norsk dags- og ukepresse. De siste årene har hun konsentrert seg om kommunikasjonsfeltet, blant annet som ansatt i Bellona og Forskningsrådet – og nå som partner i nystartede Gehør Strategi og rådgivning AS. Noe Ruth Astrid jobber stadig mer med, er møteledelse.

Monica Mæland

Næringsminister i Nærings- og fiskeridepartementet

Næringsministeren vil åpne årets konferanse rundt tematikken næringspolitikk og omstilling.

Olav Thon

Eiendomsmogul, Olav Thon Eiendomsselskap ASA

Min reise

Nina Jensen

Generalsekretær, WWF- Norge

Det grønne byggeskiftet

Naturen og klimaet trenger en offensiv og innovativ byggebransje, som kan bidra i større grad til løsningene enn problemene. Det er et stort mulighetsrom for innovasjon og forretningsutvikling, men griper eiendomsbransjen mulighetene?

Raymond Johansen

Byrådsleder, Oslo

Oslos løsninger

Byrådsleder Raymond Johansen intervjues direkte på scenen om Oslos boligpolitiske utfordringer og presenterer byrådets planer for et taktskifte i boligbyggingen i hovedstaden.

Christian Ringnes

Administrerende direktør, Eiendomsspar

Slik blir 2017!

Christian Ringnes kommer med sine årvisse prognose om eiendomsmarkedets utvikling.

Synger han fortsatt glade sanger  eller er det skumle spøkelseshistorier som gjelder for 2017?

Aina Tjosås

Kommunalsjef samfunnsutvikling, Os kommune

Lær å velge dine kamper – hva er «godt nok»?

 I Os kommune har FrP/Høgre sittet i posisjon i 17 år. I løpet av denne perioden har vi hatt stor folkevekst, de siste årene på rundt 3 prosent. Vi planlegger nå for en dobling i folketallet, fra 20 000 til 40 000 de neste 25 årene.Samtidig som vi jobber med ulike kommunale områdeplaner og rullering av arealplanen, har vi over 70 private planforslag til behandling. Hvordan håndterer administrasjonen dette og hvordan balanserer vi politiske ønsker om å være en JA-kommune, mot lover, forskrifter og faglig integritet? Hva er godt nok – for hvem?

Kyrre Aamdal

Seniorøkonom, DNB Markets

Økonomiske utsikter: Krise i oljesektoren, fest i eiendom

Norsk økonomi er rammet av nedgangen i petroleumssektoren. Kraftige finanspolitiske stimulanser har imidlertid dempet utslagene og bidratt til at det er vekst i den samlede verdiskapingen. Lave renter har bidratt til optimisme og en svak kroner. Men politikken har ikke vært uten sideeffekter. Lave renter stimulerer eiendomsmarkedene, både for bolig og næringseiendom, og finanspolitikken kan ha svekket mulighetene for bærekraftig omstilling.

Ivar Tollefsen

Eiendomsbesitter, rallykjører, skiløper og fjellklatrer

25 år – 25 000 leiligheter!

Ivar Tollefsen forteller hvordan Fredensborg har blitt en av de største boligeiendomsselskapene i Skandinavia og refleksjoner om hans reise i eiendomsbransjen.

Daniel Kraft

Head of Proptech, Stronghold Invest

Kan 1285 startups forvandle en konservativ eiendomsbransje?

Ifølge CB Insights har ca 100 milliarder (SEK) på risikovillig kapital investert i eiendoms tech, og Angel List List anslår at det finnes over 1285 startups som ønsker å endre bransjen. Hvem blir vinnere og tapere i det nye digitale landskapet?

Med bakgrunn i management consulting, er Daniel ansvarlig for Strong Realtech Ventures den digitale akseleratoren i Stronghold Invest. Fokuset her å utnytte konsernets digitale eiendeler og bransjeledende portefølje av selskaper, for å skape og levere morgendagens tjenester for eiendomsbransjen. Med argusøye ser han etter forstyrrende, skalerbare og innovative forretningsmodeller, med potensial til å skape unik verdi for kunder og bedrifter. Han jobber I dag med selskap som Newsec, Niam og Datscha. Han sitter for tiden i styret for Stronghold’s digitale ventures Datscha, Tessin og Workaround.

 

Øystein Thøgersen

Professor ved Norges Handelshøyskole (NHH)

Økonomien i endring: Perspektiver på vekst og investeringsklima

Norsk økonomi endres i respons til «oljebrems» og internasjonal uro så vel som megatrender knyttet til digitalisering og befolkningsdynamikk. Hva skjer med vekst og investeringsklima inn mot eiendomsbransjen når vi også vet at myndighetenes bekymringer kan utløse nye reguleringer?

Matilda Vinje

Direktør eiendom i AF Gruppen

Bankettens taler

Magnar Danielsen

Fagdirektør, KMD

Crash-kurs i Plan- og bygningsloven

Planprosesser er krevende og involverer mange aktører, som ofte har motstridende interesser. Planlegging foregår i skjæringspunktet mellom fag, politikk og samordning. Det handler om rolleforståelse, kommunikasjon, tillit og samhandling. Hva skal til for at aktørene opplever et felles ansvar for å finne løsninger og lykkes i planarbeidet?

Arthur Wøhni

Plansjef, Bærum kommune

Godt samspill gir raske planprosesser!

Når Aker ASA skulle bygge Fornebuporten ble de og Bærum kommune som planmyndighet, enige om et samarbeid om en kombinert omrеdeplan for helheten og en detaljregulering for første byggetrinn . Planarbeidet ble utført på 8 måneder. En rask planprosess fordrer godt samspill og rolleforståelse mellom aktørene, dedikerte arkitekter og saksbehandlere og felles vilje til å finne løsninger.

Torstein Storækre

Administrerende direktør, Fornebuporten - Aker ASA

Godt samspill gir raske planprosesser!

Når Aker ASA skulle bygge Fornebuporten ble de og Bærum kommune som planmyndighet, enige om et samarbeid om en kombinert omrеdeplan for helheten og en detaljregulering for første byggetrinn . Planarbeidet ble utført på 8 måneder. En rask planprosess fordrer godt samspill og rolleforståelse mellom aktørene, dedikerte arkitekter og saksbehandlere og felles vilje til å finne løsninger.

Stig L. Bech

Advokat og partner i Advokatfirmaet BAHR AS

BYGG21 – God start og høye ambisjoner, men hva skjer nå?

– Sammen setter vi standarden

Nestleder Stig L. Bech i styret i Bygg21 gjennomgår status i arbeidet til Bygg21. Bech vil også forklarer hvordan Bygg21 skal utfordre eiendoms- og byggebransjen fremover – ikke minst om hvordan man skal nå målet om 20 % kostnadsreduksjon innen utgangen av 2020.

Stig L. Bech er i samtlige norske og internasjonale advokatratinger (Finansavisen, Chambers, Legal 500 mv.) ansett som en av de ledende eiendomsadvokatene i det norske markedet. Stig har svært omfattende erfaring i transaksjonsmarkedet. Han arbeider også med større eiendomsutviklingsprosjekter (bolig og næring), strukturering og forvaltning av næringseiendom og eiendomsselskaper og leieavtaler. Stig er sentral i arbeidsgruppene som løpende utarbeider standard leie- og kjøpekontrakter for de norske bransjeaktørene, kontrakter som i dag er markedets ledende maler. Stig er leder av BA-HRs eiendomsgruppe.

Programkomité

Anders Buchardt
Styreleder i AB Invest

Christine Kahrs
Daglig leder, Paal Kahrs Eiendom AS

Øystein R. Kristoffersen
Styremedlem, Senter for Eiendomsfag

Carl Henrik Borchsenius
Næringspolitisk rådgiver, Norsk Eiendom

Citypriskomiteen

Thor Olaf Askjer
Administrerende direktør, Norsk Eiendom

Nicolai Riise
Konsernleder i MAD arkitekter

Roar Sandnes
Partner/arbeidende styreformann, Akershus Eiendom

Netten Østberg
Fagdirektør divisjon plan og arkitektur i Asplan Viak

Paul E. Lødøen
Frittstående rådgiver med styrearbeid og byutviklingsprosjekter som spesialområder

Cityprisen 2017

Cityprisen ble etablert av Huseiernes Landsforbund og delt ut første gang i 1998. Prisen skulle skape oppmerksomhet om vellykkede eiendomsprosjekter.

Cityprisen og Citykonferansen eies nå av bransjeforeningen Norsk Eiendom og NE kunnskap. Som det fremgår av kriteriene setter Cityprisen fokus på prosjekter som er nyskapende, økonomisk vellykkede og slik utformet at de bidrar positivt til sine omgivelser.

Statutter

For å bidra til bedre bygg, byer og tettsteder og for å premiere de byggherrer som strekker seg lengre med sine nybygg eller rehabiliteringsprosjekter, kan det hvert år – i forbindelse med Citykonferansen – deles ut en pris. Det står enhver fritt å komme med forslag. Prosjekter fra byer og tettsteder i hele landet omfattes.

Og de nominerte er ….

Cityprisvinnere

 • 2016: Aker Brygge
 • 2015: Karenslyst allé
 • 2014: Tjuvholmen
 • 2013: Operakvarteret i Oslo
 • 2012: Vulkan i Oslo
 • 2011: Rockheim i Trondheim
 • 2010: Lysaker Park ved Storebrand Eiendom
 • 2009: Skattekvartalet på Vaterland
 • 2008: Agrokvartalet i Asker
 • 2007: Hausmanns gate 16
 • 2006: Nydalen Campus
 • 2005: Pirsenteret i Trondheim
 • 2004: Posthuset
 • 2003: Alna senter
 • 2002: Christiania Qvartalet
 • 2001: Nedre Elvehavn Trondheim
 • 2000: Frydenlund-området i Oslo
 • 1999: Molde Stadion i Molde
 • 1998: Kristiania Torv i Oslo

Fredrikstad Sentrum

v/ Cityplan AS

Fra butikkdød til levende bygater

Fredrikstad er en av de norske byene med de rikeste urbane tradisjonene og en by som har gjennomgått en rekke faser. Fra gamlebyen med røtter tilbake til 1600-tallet, via trelasthandlenes gullalder på starten av 1900-tallet og storstilt bygging av ærverdige trevillaer til en sentrumsdannelse med halvhøye bygninger og en brokete, bilbasert infrastruktur slik vi kjenner det fra mange norske småbyer i etterkrigstiden.

Fredrikstad sentrum er slik et eksempel på at byutvikling ikke behøver å handle om å bygge en masse fancy nybygg, men i stedet arbeide strategisk og målrettet for å nennsomt bearbeide det som allerede finnes. Ikke minst i form av bruk og innhold. I Fredrikstad ser vi nå hvordan god byutvikling også er utvikling av holdninger, samarbeidsformer og innovasjon innen næringslivet.

Dette samarbeidet, som også inkluderer dialog og forpliktende kontakt mellom handelsstanden og kommunen og ikke minst kjøpesenteret Torgbyen, har skapt en konstellasjon som må sies å være temmelig uvanlig, der utvikler, det offentlige og de enkelte næringsdrivende har gått sammen i et forbund som reverserer en utvikling som har blitt så typisk at den nesten har blitt innskrevet i planfaget som en naturlov, nemlig kjøpesenterets kraft til å suge alle mindre bysentrum tomme for all aktivitet.

Det snakkes mye og høyt om bærekraft i disse dager, og ofte refereres det til tiltak der nybygg med lavt energibruk eller femten etasjer leilighetsbygg på toppen av en togstasjon. Men vi må ikke glemme at det aller meste av fremtidens hus allerede står bygget. Og at det å ta vare på både enkeltbygg og bygningsmiljøer på en god måte, er det aller mest bærekraftige vi kan gjøre. Og da snakker vi bærekraft også i sosial forstand.

Vi mener at Cityplan AS arbeider på en innovativ og intelligent måte for å gi Fredrikstad tilbake til byens befolkning. Det tjener utvikleren til all ære at hele prosjektet gjennomsyres av en genuin vilje til å ikke bygge spektakulære nybygg eller monumenter over seg selv, men tvert imot forsøke å få det eksisterende til å fungere best mulig. Og om den positive given fortsetter, vil dette sentrumsprosjektet kunne bli stående som et vannskille for hvordan vi tenker om hva som er mulig å oppnå i det som lenge var sett som fortapte bysentra i norske småbyer.

fotograf: Hans Erik Syversen
fotograf: Hans Erik Syversen
gatesentrum 2

Union Brygge

v/ Union Eiendomsutvikling AS

Fra Industri til levende by 

Det er etter hvert lenge siden Drammen var hele Norges huggestabbe og kroneksempel på hvor fullstendig håpløse vi nordmenn var til å bygge byer. For gjennom flere år har drammenserne arbeidet målbevisst og innovativt for å omskape det som på mange måter er en utrolig utfordrende urban situasjon midt i Oslos slagskygge, til å bli et levende, selvstendig bysentrum. Og Union Brygge er på mange måter selve kromtappen i dette prosjektet.

Etter å ha blitt referert til og holdt frem som forbilde en rekke ganger, er det nesten lett å glemme hvor nyskapende og banebrytende dette prosjektet er. Og det Union Eiendomsutvikling AS var ekstremt tidlig ute med å forstå, er at hvis man skal få en god by, må man av og til gjøre mer enn det som synes nødvendig. Det vil si, det er ikke nok å etablere det foreskrevne antall kvadratmeter bolig kombinert med det foreskrevne antall kvadratmeter næring og så legge Veivesenets normer til grunn for en praktisk infrastruktur mellom disse.

Med Union Brygge ble det skapt en destinasjon i Drammen. Der Ypsilon gangbru ikke bare er et smykke og postkortmotiv – broen maktet å endre gangmønsteret i byen og bli det mest fotgjenger-trafikkerte punktet i hele Drammen. Og slik har broen bidratt til at nye bygninger og god arkitektur har blitt befolket og at dette har blitt en ny bydel med en energi og et folkeliv.

Nærheten til elva er selvsagt et naturlig fokus og elvepromenaden som er opparbeidet er helt forbilledlig. Men vi vil også trekke frem den jobben som er gjort med rommene mellom husene også utover denne henvendelsen mot vannet. Torg, plasser, smug og gater er en vital og viktig del av Union Brygge som ikke bare skaper kvaliteter internt i prosjektet men som bidrar til å binde utviklingen sammen med resten av byen.

Supplert med et solid miljøfokus og en evne til å ta vare på historien, er Union Brygge et prosjekt som lenge har stått som en velfortjent standardreferanse for hvordan man utvikler en mellomstor norsk by.

Nydalen i Oslo

v/ Avantor AS

Fra næringsklynge i tegl til en levende by

Nydalen i Oslo står ovenfor sin andre store transformasjon på bare tredve år. For ved inngangen til 1990-tallet var de gamle fabrikklokalene i Nydalen sammen med Aker Brygge det fremste pionerprosjekt i omdanningen fra gamle industrianlegg til ny virksomhet. Og målet var å skape en næringsklynge med kontor, undervisning og fasiliteter for fremtidsrettet arbeidsliv. Da som nå var det Avantor som styrte utviklingen. Og resultatet må regnes som en enorm suksess, da Nydalen gikk fra å være en nedslitt bakevje til å bli en vital del av Oslo der et omfattende boligprogram etter hvert supplerte næringsbyggene.

På bakgrunn av de korte tidshorisontene og alt som er oppnådd, er bare det at Avantor nå går i bresjen for en ny omstilling svært beundringsverdig. Og like imponerende er måten det gjøres på. Med en klar ambisjon om at Nydalen skal bli en levende bydel med rikt liv på gateplan og en dyp integrasjon i de tilstøtende nærområdene, har det i flere år vært jobbet med norgeshistoriens største privat initierte masterplanen Nydalen+ for å oppnå disse målene.

Sammen med MAD arkitekter og danske Cobe har Avantor med Nydalen+ skapt et veikart som tar sikte på å forbinde, aktivere og fortette Nydalen der mangfold og ulike tilbud skal veves sammen under en klar helhetstanke og felles strategi. Dette er en sjeldenhet i Oslo, og viser igjen hvilket samfunnsansvar og kunnskapsnivå som nå besittes av de beste norske eiendomsutviklerne.

Langsiktighet, tålmodighet og en evne til å holde fast ved visjonene er nøkkelbegreper og de kriteriene en eventuell suksess i Nydalen vil måles opp mot. Men samtidig er det på prosjektnivå det skal leveres for at disse store tankene skal være noe verdt.

Nydalen+ er i sum et av Norgeshistoriens mest ambisiøse byutviklingsprosjekter, der Avantor for andre gang stiller seg helt i spissen for å redefinere hva der er mulig å få til med hovedstaden vår.

Arkitekt:  MAD arkitekter og danske Cobe

Foto: Frank Holtschlag

Cityglød 2017

I anledning Citykonferansens 30 års jubileum lanserer vi en pris som skal hedre de yngre krefter i eiendomsbransjen, og gir ut tidenes første Cityglød!

Sammen med Ung i Næringeiendom og Aspelin Ramm går vi sammen om å gi ut en årlig pris under Citykonferansen i Oslo.

Statutt: For å bidra til innovative og fremtidsorienterte arbeidsmetoder utgis en årlig pris til en person under 35 år som har stått for skapelse og endring, og i den forbindelse utløst positive ringvirkninger for dagens og fremtidig eiendomsutvikling.

Møt de nominerte for Cityglød 2017:

Nejra Macic

I en alder av 26 står Nejra Macic på terskelen til å bli et fast navn i den samfunnsøkonomiske debatten i Norge –  og ikke minst i boligmarkedsdebatten. Nejra Macic er samfunnsøkonom fra UiO, og var ferdig med masteren som 23-åring. Som ferdigutdannet gikk hun rett inn i en sentral analysestilling i Prognosesenteret.  Blant hennes fremste egenskaper som fremheves er det å ha oversikt over et vell av informasjon, og presentere komplekse sammenhenger på en enkel og forståelig måte.

Nejra har blitt plukket opp av forskjellige medier, særlig Dagens Næringsliv. I høst har hun blant annet rettet søkelyset mot «investorandelen» i det norske boligmarkedet og konsekvensene av veksten i forbrukslån knyttet til myndighetenes innskjerping av kredittilbudet. Hun har blitt en fast kommentator av boligprisstatistikken og følger boligmarkedet tett. Nejra jobber også daglig med analyser av makroøkonomien og hele bygg- og anleggsmarkedet, og har blitt en populær foredragsholder. Nejra har blitt en tydelig stemme i et viktig marked og vi gleder oss til å følge med på Nejras videre utvikling.

Emil Eriksrød

Emil Eriksrød har med sine unge 33 år, allerede snudd eiendomsbransjen i Telemark og Vestfold på hodet. Med hårete visjoner og en enorm gjennomslagskraft, har han og R8 Property sørget for tre historiske milepæler kun i løpet av de første månedene inn i 2017.

For det første, en internasjonal lansering av «den grønne diamanten» Powerhouse i Porsgrunn. På en pen andreplass kommer det store løftet han har gjort for sin hjemby Skien, hvor han nylig kjøpte Arkaden kjøpesenter som et ledd i å få sentrum på rett kjøl igjen, samt kjøp, totalrenovering og nesten komplett utleie av ærverdige Centrumgården og Tollboden. Sist, men ikke minst har Emil og R8 Property vunnet NEs leietakerindeks to år på rad, med ny poengrekord i både Norge og Sverige. Leietakerne har sikret seg lange kontrakter, og verdsetter R8s fokus på bl.a. miljø- og samfunnsansvar, samt deres særegne evne til enhver tid å utvikle nye teknologiske løsninger som kommer leietakerne til gode.

Konsernet R8 har de siste 3 årene gått fra 5 til nå 50 ansatte i tre datterselskaper som alle jobber godt sammen for å hele tiden ligger i tet innenfor eiendomssatsningen til konsernet. Emil sin unike evne til på tiltrekke seg og ta vare på sine medarbeidere og relasjoner vil gjøre det utrolig spennende å følge Emil Eriksrød og R8 Property på veien videre!

Anne Marit Kielland Juel

Anne Marit Kielland Juel er prosjektleder i Statsbyggs rådgivningstjeneste og har vært med på utviklingen av tjenesten.  Rådgivningstjenesten bistår statlige leietakere i som leier kontorlokaler i det private næringseiendomsmarkedet. Dette har vært en svært viktig brikke i å samordne og profesjonalisere statens som leietager til gode for både eiendomsbransjen og skattebetalerne! I skrivende stund har Rådgivningstjenesten 55 aktive oppdrag på vegne av små og store statlige virksomheter over hele Norge. Sentralt i Statsbyggs rådgivning er å sikre at staten opptrer profesjonelt i møte med det kommersielle utleiemarkedet, bidra til fornying og modernisering av statlig tjenesteproduksjon og i tillegg sikre balanserte vilkår.

Anne Marit har ledet mange oppdrag og alle med godt resultat og rekordhøy kundetilfredshet-score.

Hun er en prosjektleder av de sjeldne. Hun har gjennomføringsevne og jobber målrettet med oppdragene hun har ansvar for. Hun setter tydelige mål for seg selv og de øvrige prosjektmedlemmene i sine prosjekter og er opptatt av å løfte frem kvalitet som en premissgiver i sine oppdrag. Anne Marit legger vekt på å bygge et felles lag og dyrke samhandling. Hun er inkluderende, faglig sterk og ambisiøs.

Anders Mjåseth / Karl Kristian Wickstrøm

Oppstarten av Mesh Norway er en særdeles innovativ og spennende bidragsyter til grundervirksomhet for norsk næringsliv. Mesh er en original platform som setter oppstartsselskaper sammen med formål om å tilby kontorlokaler og skape møteplasser for gründere i oppstartsfasen. Oppstartsselskapene velger selv hvilket nivå de ønsker, i forhold til hvor hyggig og stor tilgang de ønsker til en arbeidsplass i lokalet, og betaler henholdsvis i tråd med omfang.

I tillegg tjener Mesh penger på tilleggstjenester som kafédrift og utleie av lokalene til arrangementer.
Mesh har omkring 500 årlige arrangementer, hvorav 300 er rent kommersielle.
Driften er nå organisert gjennom fire selskaper. I 2015 omsatte Mesh på konsernnivå for 20,8 millioner kroner.

Anders Mjåseth startet det hele i 2012 og ønsker å nevne sin oppstartskompanjong, Audun Ueland som en viktig medspiller i det tidlige grunderarbeidet, men det er nå Anders og Karl Kristian Wickstrøm som er de to drivende krefter bak Mesh.

 

Vi ønsker alle lykke til, og gleder oss til å kåre vinneren under banketten på Citykonferansen den 16. februar på Plaza her i Oslo!

Citykonferansen Oslo 2019

Les mer

Praktisk Husleierett

Les mer
Alle våre konferanser →
↑ Til toppen