Citykonferansen Oslo 2018

Årskonferansen til Norsk Eiendom er en sentral og nasjonal nettverksarena som samler bransjens ledere og beslutningstakere til faglig påfyll gjennom årets spennende konferanse, Citybanketten med urban underholdning, samt utdeling av årets Citypris og Cityglød.

For 31 året på rad inviterer vi alle som brenner for by- og stedsutvikling, og som er engasjert i de gode bærkraftige løsningene for fremtiden.  Vi ønsker alle aktører innen bygg- og eiendomsbranjse fra hele landet velkommen for å dele kunnskap og sammen arbeide for de smarte arbeidsmetodene.

 

HVA ER SMART CITY? 

Årets hovedtema er «Smart City» for Oslo. Hva ligger egentlig i begrepet og hva betyr det for fremtidens Oslo og bransjen vår.

Til fagkonferansen vil vi samle de beste foredragsholdere innen sine felt, presentere spennende caser innen by – og eiendomsutvikling, samt oppfordre til relasjonsbygging på tvers av nettverk. Etter fagprogrammet inviterer vi til Citybanketten med god mat og drikke, musikalsk underholdning, samt utdeling av Cityprisen 2018.

 

Cityglød 2018

Under jubileumet for Citykonferansen i februar lanserte vi prisen for de unge og lovende i eiendomsbransjen. Juryen er i gang med å saumfare landet for kandidater. Vi trenger din hjelp og ber alle sende inn tips til oss på personer som har utvist særpreg i form at innovative arbeidsmetoder, imponert særskilt og som representerer fremtidens eiendomsbransje.

Sammen med Ung i Næringeiendom og Aspelin Ramm denne årlige prisen under Citykonferansen i Oslo.

Statutt: For å bidra til innovative og fremtidsorienterte arbeidsmetoder utgis en årlig pris til en person under 35 år som har stått for skapelse og endring, og i den forbindelse utløst positive ringvirkninger for dagens og fremtidig eiendomsutvikling.

Nominer din kandidat her

Program 2018

09:00 - 09:05

VELKOMMEN TIL CITYKONFERANSEN 2018

Carl Henrik Borchsenius , Næringspolitisk rådgiver, Norsk Eiendom
Ruth Astrid Sæter , Konferansier

09:05 - 09:15

Smarte og bærekraftige byer

Åpning av Klima- og miljøminister, Ola Elvestuen

09:15 -09:40

Bring back the city!

Antoni Vives Tomas , CEO of the City Transformation Agency

09:40 - 09:45

Smarte byer

Innledning hovedtema

Ruth Astrid Sæter , Konferansier

09:45 - 10: 10

Fremtidens byutvikling med Hologramteknologi og Mixed-reality

Stina Birkeland , SmartCity ansvarlig i IT konsulentselskapet Sopra Steria

10:10 - 10:35

NSB på digitale skinner

Geir Petter Isaksen , Konsernleder i NSB

10:35 - 11:00

Smarte byer – nødvendige premisser for byutvikling

Petter Eiken , Konserndirektør i Bane NOR Eiendom

11:00 - 11:30

Pause

11:30 - 11:55

Byplanleggingens bidrag til Smart Oslo

Andreas Vaa Bermann , Direktør for avdeling for områdeutvikling i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune

11:55 - 12:20

Fremtidens mobilitet: Smart, grønn og fleksibel

Frode Hvattum , Strategisjef i Ruter

12:20 - 12:45

SmartOslo – kobling mellom kommune og næringsliv

Lene Lad Johansen , Prosjektleder SmartOslo - Byrådsavdeling for næring og eierskap i Oslo kommune

12:45 - 13:15

Moderator ved Ruth Astrid Sæter

Debatt - Hvordan skal Oslo bli en smartere by?

Andreas Vaa Bermann , Direktør for avdeling for områdeutvikling i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune
Frode Hvattum , Strategisjef i Ruter
Stina Birkeland , SmartCity ansvarlig i IT konsulentselskapet Sopra Steria
Petter Eiken , Konserndirektør i Bane NOR Eiendom
Lene Lad Johansen , Prosjektleder SmartOslo - Byrådsavdeling for næring og eierskap i Oslo kommune

13:15 - 14:15

Lunsj

14:10 - 14:45

4 ulike presentasjoner om fremtidens arbeidsmetoder - Hvem vinner publikumsprisen?

Speed Talks

Håvard Haukeland , Medgründer i Spacemaker AI
Roar Fosse , Sjefrådgiver, Operasjonell Effektivitet i Skanska
Ingebjørg Foss Daae , Head of Business Development, Siemens Building Technologies.
Jan-Erik Vinje , Systemutvikler, Norkart

14:45 -15:00

Presentasjon av kandidater til Cityglød 2018

Juryen bestående av jurlyleder Salman Saeed og Henrik B. Taubøll i UIN, Gunnar Bøyum fra Aspelin Ramm og Cecilie Helen Walle fra Estate kunnskap presenterer årets kandidater.

15:00 - 15:30

Pause

15:30 - 15:45

Ulik tolkning av enkle norske ord gir uante konsekvenser

Thor Olaf Askjer , Administrerende direktør, Norsk Eiendom

15:45 - 15:55

Presentasjon av de 3 nominerte for Cityprisen 2018

Juryen bestående av Juryleder Netter Østberg fra Asplan Viak, Thor Olaf Askjer fra Norsk Eiendom, Maren Bjerkeng fra Grape Architects, Andreas Vaa Bermann fra Plan og bygningsetaten og Roar Sandnes fra Akershus Eiendom presenterer årets nominerte. Vinnerer utropes under Citybanketten.

15:55 -16:20

Norsk makroøkonomi og boligmarkedet

Jeanette Strøm Fjære , Analytiker, DNB Markets

16:20 -18:00

DNB inviterer til sosial intermezzo i foajeen

18:00 - 22:00

Velkommen til Citybanketten 2018

Under Citybanketten serveres 3 retters middag, musikalsk underholdning, velvalgte ord, samt utdeling av Cityprisen og Cityglød 2018. Vi gleder oss!

Ola Elvestuen

Klima- og miljøvminister

Åpningsinnlegg fra Klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen

Ola Elvestuen har vært nestleder i Venstre siden 2008 og innvalgt på Stortinget fra Oslo siden 2013, etter å ha vært vararepresentant siden 2001. Elvestuen var byråd for miljø og samferdsel i Oslo fra oktober 2011 til september 2013, og leder i Oslo bystyres komité for byutvikling i årene 2003–2011. Norges klima- og miljøvernminister fra 17.januar 2018.

Foto: Audun Halaas / Venstre

Antoni Vives Tomas

CEO of the City Transformation Agency

Bring back the city!

It’s time for cities. Good cities we, the Europeans, know how to do them, and we know that there are no good cities without equal opportunities, social wel fare, quality urbanism within the reach of everyone, and good public services. It is necessary, then, to vindicate them, and the technology must be used to make them possible

Antoni is an international consultant, political advisor and policy analyst with 25 years of experience in the public and private sectors. He created the City Transformation Agency Barcelona, an innovative firm that seeks to radically improve peoples lives generating hope and delivering welfare in cities all around the world. He consults for city, national governments and companies on Disruptive Political Agendas, Smart Cities and City Anatomy. He is currently engaged in several projects in Europe, America, Africa and Central Asia. He is senior advisor of the London School of Economics and a regular contributor with articles in the national press. He has published several essays and novels, some of which have received awards. He is about to publish under Sussex Academic Press and the London School of Economics his last essay, to be in bookshops by January: “Smart City Barcelona: The Catalan Quest to Improve Future Urban Living.»

Petter Eiken

Konserndirektør i Bane NOR Eiendom

Smarte byer – nødvendige premisser for byutvikling

Noen byer lykkes i sin utvikling, mens andre henger etter.  Hva gjør at noen lykkes?  Byutvikling blir stadig mer krevende i samspillet mellom private, kommunale og statlige aktører.  Hva er forutsetningen for å skape retning og framdrift?

Sivilingeniør fra NTH i 1980.  Petter Eiken har jobbet i lederstillinger i Veidekke og Skanska.  Vært leder av ROM Eiendom/Bane NOR Eiendom de siste fire årene.  Ledet også Bygg21 i startfase.

Lene Lad Johansen

Prosjektleder SmartOslo - Byrådsavdeling for næring og eierskap i Oslo kommune

 SmartOslo – kobling mellom kommune og næringsliv

Byene er sentrale for å løse klimautfordringene. Smart by  er et viktig virkemiddel for å gjøre byene våre mer miljøvennlige og effektive og bidra til livskvalitet for innbyggerne. Oslo kommune skal gjennom SmartOslo samarbeide med innbyggere, næringsliv og kunnskapsmiljøer for å øke takten på innovasjon og nyskapning i byen vår.

Lene Lad Johansen er prosjektleder for SmartOslo og sitter til daglig i Byrådsavdeling for næring og eierskap i Oslo kommune. Hun har tidligere jobbet med realiseringen av utviklingsprosjekter både hos Byrådslederens kontor og i Omsorgsbygg. Hun har studert sosilogi ved NTNU og har tidligere jobbet i VG og Røde Kors.

Andreas Vaa Bermann

Direktør for avdeling for områdeutvikling i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune

Byplanleggingens bidrag til Smart Oslo

Hvordan bidrar PBE til å legge til rette for smart, attraktiv og bærekraftig utvikling av byområder, bygninger, byrom og infrastruktur?Er byplanleggingen en av nøklene for at Oslo skal lykkes som en Smart by?

Andreas Vaa Bermann er utdannet sivilarkitekt og urbanist. Han er direktør for avdeling for områdeutvikling i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Han har tidligere vært direktør forNorsk Form – Stiftelsen for design og arkitektur i Norge og jobbet som prosjekterende arkitekt og planlegger.

Frode Hvattum

Strategisjef i Ruter

Fremtidens mobilitet: Smart, grønn og fleksibel

Transportbehovet i hovedstadsregionen vil øke fremover og digitalisering vil være en avgjørende faktor når vi beveger oss fra dagens kollektivtrafikk til å løse morgendagens mobili tetsbehov for våre kunder. Ruter navigerer i det nye, digitale landskapet som rett og slett betyr at vi må tegne opp kartet på nytt. Tilbudet skal bli smarte, grønnere og mer fleksibelt.

Frode Hvattum er strategisjef i Ruter og har ansvaret for strategi, miljø og strategiskeendringsprogram i Ruter. Han er også styreleder for WWF og er brennende engasjert i miljø og bærekraft. Frode var tidligere ansvarlig for å bygge opp og lede Accentures enhet for sustainability services i Norden med hovedfokus på smartcity, sirkulærøkonomi og miljø og bærekraftstrategi.

Stina Birkeland

SmartCity ansvarlig i IT konsulentselskapet Sopra Steria

Fremtidens byutvikling med Hologramteknologi og Mixed-reality

Flere byer vokser i en fart. Oslo er en av Europas raskest vokse nde byer og urbaniseringen setter stadig større press på å bygge mer effektivt, raskere og ikke minst mer innbyggervennlig. Hvor skal bygget stå, hvordan vil det se ut sammen med de andre byggene er viktige faktorer. I tillegg, hvordan kan man vedlikeholde byggene på en smartere måte. Med mixed reality ser vi helt nye måter å jobbe med arkitektur, byplanlegging og smartvedlikehold. Gjennom mixed-reality og hologram løsninger bidrar dette til fremtidens co-engineering og samhandling med flere aktører gjør det enklere med hilogramteknologi. Foredraget vil vise til flere internasjonale eksempler hvor mixed reality er tatt i bruk samt hvilke gevinster det har gitt.

Stina Birkeland jobber med forretningsutvikling i IT konsulentselskapet Sopra Steria og leder SmartCity satsingen der. Hun er også en del av det internasjonale SmartCity styre til Sopra Steria hvor de jobber med nye innovative Smartby løsninger og tjenester for å gjøre byene våre ende mer digitale til det beste for innbyggerne. I tillegg sitter hun i styre til Faggruppen Smartebyer i Dataforeningen. Birkeland har en internasjonal bakgrunn fra salg og markedsføring fra både Sveits, England og Puerto Rico og har vært salgsdirektør for ulike selskap før hun ble grunder drev eget IT selskap. I 2013 ble hun kåret til årets kvinnelige Grunder og skaffet stor oppmerksomhet nasjonalt med selskapet sitt.

Geir Petter Isaksen

Konsernleder i NSB

NSB på digitale skinner – Veien til en smartere by

Transportsektoren er i starten av en gjennomgripende endring, der byutviklingen stiller helt nye krav til kapasitet og fleksibilitet. For at vi i NSB-konsernet skal bidra til å løse utfordringene for fremtidens byer, må vi gjøre livet lettere for kundene våre ved å utnytte ny teknologi og tilby dør til dør-reiser. Den utfordringen griper vi med begge hender!

Geir Isaksen er Dr. Scient i landbruksøkonomi med utdannelse fra  Landbrukshøyskolen i Ås. Isaksen har vært ansatt som konsernsjef i NSB AS siden september 2011.  Før han begynte i NSB var han Konsernsjef  i Cermaq ASA (tidligere Statkorn HoldingASA), Adm. dir. Statkorn AS, Direktør i Landbruksorganisasjonenes Brüsselkontor samt Vare- og organisasjonsdirektør i Gartnerhallen. I tillegg til sin stilling som konsernsjef i NSB AS er Geir Isaksen styreleder i NSBs heleide datterselskap Nettbuss AS og CargoNet AS, styremedlem i Yara International ASA og nestleder i styret i arbeidsgiverforeningen Spekter. Han har tidligere hatt en rekke styreverv, bla. styreformann i Enova, styremedlem i Fellesstyret for UMB og Norges veterinærhøyskole og i en rekke bedrifter i eller tilknyttet Cermaq ASA.

Håvard Haukeland

Medgründer i Spacemaker AI

Speedtalk 1:

Kunstig intelligens i eiendomsutvikling

Software demo og gjennomgang av noen utvalgte pilotprosjekter. Hvilken innsikt og verdiskapning har teknologien gitt prosjektene og hva tror vi kunstig intelligens kan medføre av endringer i eiendomsutvikling fremover.

Håvard er adm. dir og medgründer Spacemaker AI – en norsk startup som har skapt en banebrytende AI-teknologi for eiendomsutvikling. Teknologien kan oppdage de smarteste måtene å maksimere verdien på enhver tomt, hvor som helst i verden. Håvard er utdannet arkitekt, og er spesialist på tidligfase eiendomsutvikling. Etter å ha jobbet i årevis med utviklingsprosjekter, ble han stadig mer frustrert av mangelen på beslutningsstøtte og tungvindte arbeidsmåter. Han innså at det ville være et enormt marked for et system som kunne forbedre prosessen. Fra denne innsikten ble ideen om Spacemaker født.

Roar Fosse

Sjefrådgiver, Operasjonell Effektivitet i Skanska

Speedtalk: 2

Virtual Design & Construction (VDC) – moderne samhandling i byggeprosjekt

I dagens byggebransje finnes det mange nye begreper, verktøy og trebokstavsforkortelser som Lean, BIM, TAKT, SCRUM, IPD, 4D, VR osv. Men hvordan henger disse sammen? Og kanskje viktigere; hvordan kan disse omgjøres til praksis for å gi oss bedre byggeprosjekter? Virtual Design & Construction (VDC) er ikke ment som et begrep i tillegg til de andre, men derimot et fagfelt for å samle og systematisere disse andre. Hør hvordan Skanska benytter VDC på prosjektnivå for å sikre beste praksis i moderne planlegging, samhandling og digitalisering.

Roar Fosse er utdannet byggingeniør fra NTNU (2014), med spesialisering i effektivisering av byggeprosesser gjennom Lean, et fagfelt han møtte som student i USA i 2012. I Skanska har Roar hatt 3 stillinger; BIM-koordinator, regionrådgiver Trimmet Bygging og sjefrådgiver Operasjonell Effektivitet. Han er styremedlem i Lean Construction Norge (LC-NO) og i programkomitéen for Den Kloke Teknologi (DKT). Roar har også skrevet forskningsartikler til konferanser i det internasjonale Lean Construction-miljøet IGLC og er gjesteforeleser og masteroppgave-sensor og -rådgiver på NTNU.

Jan-Erik Vinje

Systemutvikler, Norkart

Speedtalk 3:

Et virtuelt lag over våre fysiske omgivelser –  BorderGo introduserer en ny verden av muligheter for eiendomsbransjen

 

Augmented reality (AR) har nylig blitt allemannseie etter at iPhone slapp ARKit-apiet. IKEA Place appen lar iPhone brukere plassere virtuelle sofaer og andre møbler i sitt hjem og se hvordan de tar seg ut og om de får plass. Dette får appen til fordi ARKit bruker kamera og andre sensorer til å forstå omgivelsene og lage et lokalt koordinatsystem man kan plassere objekter i forhold til.

Men det hverken ARKit eller Android sitt kommende ARCore-api får til er å koble dette koordinatsystemet på en presis måte til et globalt geografisk koordinatsystem.

Kartverket sitter på store mengder stedfestet informasjon og tok initiativ til prosjektet BorderGo for å se om man kunne bruke AR til å vise tomtegrenser på en presis måte.

Koden til prosjektet skulle publiseres som open source slik at hvem som helst kan bruke den til å bygge egne innovative løsninger. Norkart AS fikk tidlig i 2017  oppdraget med å implementere en prototyp. Nå er koden tilgjengelig på github.com/kartverket/bordergo

Slik Norkart ser det peker prototypen frem mot en ny verden av muligheter.

Jan-Erik Vinje har vært systemutvikler hos Norkart siden 2014 og har sin utdannelse fra NTNU, hvor han blant annet studerte datasyn og multimodal menneske maskin interaksjon. I 1995 mens han gikk på videregående skole designet han Norges første virtuelle studiobakgrunner for fjernsyn til Midt i Smørøyet på NRK. TV-kameraene ble plassert og orientert i studioet etter håndskrevne notater av hvordan de virtuelle kameraene var plassert og orientert. I BorderGo prosjektet har Jan-Erik jobbet med å samkjøre mobilkameraets posisjon og orientering med geografiske koordinater i sanntid.

Ingebjørg Foss Daae

Head of Business Development, Siemens Building Technologies.

Speedtalk 4:

Bygg snakker!

Visste dere at bygg faktisk kan snakke? Men lytter vi til dem? Siemens lytter, og med vår teknologi hjelper vi folk med å lytte til byggene sine og skape verdi av det de kan fortelle oss. Noen eksempler er bygg som forteller kantinepersonell hvor mange mennesker som kommer til lunsj i dag, som kan kjøpe og selge energi med nettselskaper helt selv, og nabolag som kan handle energi med hverandre.

Ingebjørg Foss Daae er utdannet ingeniør fra Høgskolen i Oslo (2008), og har en master i ledelse fra Handelshøyskolen BI. Daae startet som programmerer og systemutvikler i det norske teknologisselskapet Goodtech, jobbet en periode som rådgiver i avdeling Bygg&Eiendom i Multiconsult før hun begynte som fagansvarlig systemintegrasjon I Siemens. Det siste året har hun jobbet som Head of Business Development i Siemens Building Technoligies med hovedfokus på innovasjon og digitalisering.

Jeanette Strøm Fjære

Analytiker, DNB Markets

Norsk makroøkonomi og boligmarkedet

Den forsiktige oppturen i norsk økonomi fortsetter og kronen holder seg svak. Kan vi få en renteheving allerede i 2018? Og hva blir implikasjonene for boligmarkedet?

Jeanette Strøm Fjære er makroøkonom i analysegruppa i DNB Markets med hovedfokus på norsk og svensk økonomi. Hun har tidligere jobbet med analyse av norske rentemarkeder i Norges Bank og er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo og sertifisert renteanalytiker.

 

Thor Olaf Askjer

Administrerende direktør, Norsk Eiendom

Ulik tolkning av enkle norske ord gir skremmende konsekvenser

Bygg 21 ser på hvordan næringen og myndigheter sammen kan oppnå reguleringsplaner raskere og med bedre kvalitet. En arbeidsgruppe ledet av Thor Olaf Askjer har identifisert mange snublestener. Gruppen gir råd til statsråden hvordan disse kan forseres. Svært mange konflikter kan spores tilbake til noen små enkle ord. Det er utrolig hvor forskjellig oppfatning man kan ha av ordene «nødvendig», «rimelig» og «forholdsmessig». Thor Olaf Askjer vil gi noen eksempler som belyser hvorfor det vil være særdeles viktig å bringe større klarhet i dette og en rekke andre forhold i plan- og byggesak.

Thor Olaf Askjer er administrerende direktør i Norsk Eiendom som er en bransjeforening for eiendomsaktører. Norsk Eiendom er tilknyttet NHO.
Askjer har tidligere arbeidet som toppleder i JM Norge AS og Stiftelsen Signo.
Askjer er særlig opptatt av eiendommenes bidrag til den samlede verdiskapningen i samfunnet.

Ruth Astrid Sæter

Konferansier

 

Ruth Astrid L. Sæter er utdannet journalist med mange års erfaring fra norsk dags- og ukepresse. De siste årene har hun konsentrert seg om kommunikasjonsfeltet, blant annet som ansatt i Bellona og Forskningsrådet – og nå som partner i nystartede Gehør Strategi og rådgivning AS. Noe Ruth Astrid jobber stadig mer med, er møteledelse.

Henrik Botten Taubøll

Advokat i Advokatfirmaet BAHR DA

Citybankettens taler

 

Henrik Botten Taubøll er advokat i Advokatfirmaet BAHR DA siden 2011 og er også en av de som var med å etablere Ung i Næringseiendom.

Henrik Botten Taubøll arbeider hovedsakelig med fast eiendom, med fokus på transaksjoner og eiendomsutvikling. Han har hatt et særlig engasjement for ny teknologi og innovasjon i eiendomsbransjen (PropTech) og er sentral i UiNs initativ rundt dette

Programkomité

Anders Buchardt
Styreleder i AB Invest

Carl Henrik Borchsenius
Næringspolitisk rådgiver, Norsk Eiendom

Mona Aarebrot
Eiendomsdirektør, Aspelin Ramm

Bente Sollid Storehaug
CEO Wizaly Nordic

Unn Hofstad
Sustainability manager at Storebrand Eiendom, Storebrand Asset Management

Citypriskomiteen

Thor Olaf Askjer
Administrerende direktør, Norsk Eiendom

Maren Bjerkeng
Partner og arkitekt i Grape Architects

Andreas Vaa Bermann
Avdelingsdirektør for områdeutvikling i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune

Roar Sandnes
Partner/arbeidende styreformann, Akershus Eiendom

Netten Østberg
Fagdirektør divisjon plan og arkitektur i Asplan Viak

Cityprisen

Cityprisen ble etablert av Huseiernes Landsforbund og delt ut første gang i 1998. Prisen skulle skape oppmerksomhet om vellykkede eiendomsprosjekter.

Cityprisen og Citykonferansen eies nå av bransjeforeningen Norsk Eiendom og Estate kunnskap. Som det fremgår av kriteriene setter Cityprisen fokus på prosjekter som er nyskapende, økonomisk vellykkede og slik utformet at de bidrar positivt til sine omgivelser.

Statutter

For å bidra til bedre bygg, byer og tettsteder og for å premiere de byggherrer som strekker seg lengre med sine nybygg eller rehabiliteringsprosjekter, kan det hvert år – i forbindelse med Citykonferansen – deles ut en pris. Det står enhver fritt å komme med forslag.

Og de nominerte er ….

Cityprisvinnere

 • 2017: Union Brygge
 • 2016: Aker Brygge
 • 2015: Karenslyst allé
 • 2014: Tjuvholmen
 • 2013: Operakvarteret i Oslo
 • 2012: Vulkan i Oslo
 • 2011: Rockheim i Trondheim
 • 2010: Lysaker Park ved Storebrand Eiendom
 • 2009: Skattekvartalet på Vaterland
 • 2008: Agrokvartalet i Asker
 • 2007: Hausmanns gate 16
 • 2006: Nydalen Campus
 • 2005: Pirsenteret i Trondheim
 • 2004: Posthuset
 • 2003: Alna senter
 • 2002: Christiania Qvartalet
 • 2001: Nedre Elvehavn Trondheim
 • 2000: Frydenlund-området i Oslo
 • 1999: Molde Stadion i Molde
 • 1998: Kristiania Torv i Oslo

Kvadraturen er den urbane kjernen i Oslo, men har likevel ikke det pulserende bylivet man finner i andre byers historiske sentrum. Etablering av Sentralen er et viktig bidrag til en etterlengtet revitalisering av bydelen.

Da DNB skulle samle sin virksomhet i Oslo i Bjørvika, ble to historiske bankbygg fra tidlig 1900-tall frigjort for ny bruk. Sparebankstiftelsen DNB hadde en idé om at Oslo kunne trenge en klynge for kulturliv, frivillighet, innovasjon og sosialt entreprenørskap, og har ved å tilrettelegge for ny aktivitet i dette kvartalet bidratt til å aktivisere Kvadraturen. På en svært vellykket måte er lukket, historisk bebyggelse gjort tilgjengelig og fylt med innhold som tiltrekker seg både målgruppen av kulturentreprenører og byens befolkning for øvrig.

Byggets originale eksteriør var godt vedlikeholdt, mens det aller meste av byggets interiør var ødelagt gjennom gjentagende ombygninger og moderniseringer. Arkitekt og utbygger programmerte og gjennomførte rehabiliteringen med en nennsom hånd. Noe kunne bevares nøyaktig som det var, annet ble omformet og supplert med nye kunstverk, trapper og broforbindelser. Rehabiliteringen har resultert i en kombinasjon av originale detaljer og nye grep i et spennende romforløp, der man kan lese arkitektur- og håndverkshistorie fra forrige århundreskiftet og frem til vår tid.

Miljøkrav er løst så langt det er mulig innenfor eksisterende bygningsmasse og vernehensyn. Juryen har lagt vekt på at gjenbruk av en så massiv bygningsmasse i seg selv er bærekraftig. For å tilfredsstille dagens krav til innemiljø er det etablert hybridventilasjon. Universell utforming er løst ved å sette inn ny heiskjerne og ramper.

Sentralen rommer i dag kulturprodusenter og organisasjoner som tidligere var spredt på ulike steder. Gjennom fysisk og kulturell åpenhet gjør Sentralen kunst, kultur og debatt tilgjengelig for flere enn de som hører til her i det daglige. Utadrettet virksomhet i første etasje med inngang fra flere sider av bygget støtter oppunder dette og gir en enda bredere bruk av bygget.

Til tross for sin filantropiske eier drives Sentralen etter kommersielle prinsipper med en øvre ramme for årlig driftstilskudd. Det yrende livet som allerede er etablert her tiltrekker seg et stort antall brukere som på kommersielle vilkår leier kontorplass og møteromfasiliteter. Byggets to spisesteder har godt besøk fra morgen til kveld.

Suksessen med Sentralen er et resultat av visjonære og langsiktige eiere kombinert med et brennende engasjement, entusiasme og kreativitet fra de enkeltpersoner som har vært med på så vel utvikling som drift.

I Norge finnes det ikke så mange eiere som har evne og vilje til å etablere og drifte en så stor kulturklynge. Juryen er likevel overbevist om at Sentralen vil gi nyttig inspirasjon og viktig lærdom til tilsvarende initiativ.

Med Media City Bergen er det etablert nytt liv i en del av Bergen sentrum folk flest ikke så ofte oppsøkte. Allerede kort tid etter ferdigstillelsen har byggene blitt en attraksjon og destinasjon for store og små mediebedrifter, deres besøkende og byens innbyggere.

Utgangspunktet for prosjektet var at flere ledende, innovative mediebedriftene i Bergen ville etablere en medieklynge. Ambisjonen var en revolusjonerende samlokalisering av nasjonale, internasjonale og lokale aktører som til nå hadde vært arge konkurrenter. Initiativtagerne utlyste en konkurranse blant eiendomsaktører som kunne legge til rette for realiseringen av klyngen.

Juryen er imponert over den dristighet, nyskapning, rendyrking av konsept og gjennomføringsevne som er lagt for dagen i planleggingen og realiseringen av prosjektet MCB.

Et vesentlig element i å lykkes med prosjektet har vært å skaffe solide leietagere med fremragende merkevareposisjoner. Selv om mange av de som nå er leietagere i bygget hadde vært med på å utvikle visjonen, skulle hver og en få dekket sine individuelle behov innenfor visjonens ramme, samtidig som de skulle innordnes en samlet helhet. Dette innebar begrensninger for den enkelte leietagers profilering og behov, men også helt nye interessante muligheter.

Selv om bygget har vært i drift i relativt kort tid er juryens vurdering at denne organiseringen synes å være særdeles vellykket.

Bygget var opprinnelig oppført som regionhovedkontor for et oljeselskap og hadde en solid konstruksjon som man i all hovedsak har valgt å beholde. Til tross for opprinnelige massive proporsjoner og lukket karakter, har man ved noen få svært gode grep lykkes med å skape et bygningsvolum som fremstår som moderne, fleksibelt og inviterende.

Juryen vil særlig fremheve det store og lyse fellesarealet i første etasje med inngang fra begge sider, som inviterer inn til yrende liv. Åpenheten er et bevisst valg, og gjennomført uten å inngå kompromisser av sikkerhetshensyn.

Prosjektet gjenbruker både eksisterende konstruksjoner og enkeltelementer og bidrar på forbilledlig vis til bærekraftig byggeri og sirkulær økonomi. Bygget har oppnådd miljøklassifiseringen BREEAM NOR very good, som ikke er en lett klasse å oppnå ved denne typen ombyggingsprosjekter.

Selv om Media City Bergen har en helt unik visjon og sammensetning av aktører, er juryen overbevisst om at prosjektet vil gi inspirasjon til fremtidsrettede forretningsmodeller i flere næringer i så vel mindre som større målestokker.

Et stenkast fra Den Nationale Scene lå Bergen sentrums siste ledige tomt. Tomten hadde en noe broket historie knyttet til andre utbyggere som hadde forpliktet seg til å gjenreise det demonterte Ekserserhuset. Prosjektene hadde ikke latt seg realisere og tomten hadde ligget brakk i mange år. Da Sparebanken Vest hadde utviklet ideen om «en møteplass for vestnorsk verdiskaping», pekte tomten seg ut som en god lokalisering både for banken og for byen.

Til tross for den sentrale beliggenheten, var området preget av utrygghet og mange slitne bygg. Ved programmeringen ble det lagt vekt på at bygget skulle virke som en inspirasjon for nabolaget til å ta bedre vare på byggene sine og at området kunne oppleves tryggere for folk flest.

Bankens behov for areal og byens ønske om høy utnyttelse la til rette for en relativt massiv kvartalsutnyttelse. Dette var utfordrende i et område med sårbar bevaringsverdig trehusbebyggelse. Geometri og fasadeutformingen gir prosjektet et mer lavmælt uttrykk enn hva byggets volum skulle tilsi, og første etasje åpner seg mot omgivelsene der man gjennom sjenerøse vindusflater kan observere kantine- og serverings-funksjonen. På vestsiden er bygget trukket tilbake for å gi plass til et allment tilgjengelig torg. Både torget og gateløpet mot nord har oppgradert materialbruk. Første etasje og utearealene er gitt en utforming som gjør at man på sikt med mindre grep kan oppnå en enda større grad av åpenhet.

Etter juryens vurdering har arkitekten hatt en særdeles heldig hånd med utforming, materialbruk og detaljering av så vel eksteriør som interiør. Det er grunn til å tro at man gjennom generasjoner vil kunne få en positiv opplevelse av disse kvalitetene gjennom bruk, elde og skiftende moteretninger.

Bygget ble programmert på et tidspunkt der det ikke var vanlig å miljøsertifisere. Bygget har likevel høye miljøambisjoner og har dokumentert lavt energiforbruk. Bygget har egen energisentral for sjøvannskjøling.

I prosjektutformingen var man opptatt av å synliggjøre og realisere sparebankideen som innebærer nærhet til sine kunder og eiere. Men man var også opptatt av at kunder og nærmiljøet skulle kunne benytte kantine, møterom og auditorium til sine aktiviteter. På faste tidspunkt åpnes byggets første etasje for lokalbefolkningen. Tilbudet har blitt godt mottatt og den ønskede interaksjonen mellom sparebanken og byens befolkning er økende.

Prosjektets overføringsverdi ligger i flere elementer. Juryen vil særlig påpeke hvordan man kan med relativt enkle grep kan inkludere lokalbefolkningen i et ellers lukket kontorbygg og hvordan det bidrar til å gi noe tilbake til nærområdet og byen. Byggets arkitektoniske kvaliteter med volumutforming, materialvalg og detaljering vil åpenbart kunne være til inspirasjon for mindre og større bynære næringsbygg i hele landet.

Morgendagens eiendomsbransje

Les mer

Boligdagene 2019

Les mer
Alle våre konferanser →
↑ Til toppen