Eiendomsanalyse, verdivurdering og finansiering 2018

Konferansen Eiendomsanalyse, verdivurdering og finansiering 2018 er konferansen for deg som vil holde deg oppdatert innen analyse, finansiering og verdivurdering av næringseiendommer. Her vil erfarne finans- og eiendomsaktører fortelle hvordan du kan optimalisere avkastningskravene og vurdere risikofaktorene.

Rammebetingelsene har endret seg vesentlig de siste årene, og påvirket verdisetting på næringseiendom betydelig. En god analyse og nøyaktig verdivurdering er uansett det viktigste grunnlaget for en god investering. Hvordan kan du identifisere og vurdere muligheter og trusler? Hvilket potensial og hvilken risiko har ulike investeringsobjekter innen kontor, retail, logistikk, bolig- og næringseiendom? Hvordan er forholdet mellom leiepris og transaksjonspris?

Transaksjonsvolumet har vært høyt de siste årene. Skal eiendomsmarkedet fortsatt være attraktivt, må investorer ta gode investeringsbeslutninger. Det krever markedskunnskap og god tilgang til databaser, informasjon, fremmedkapital og gunstig lånefinansiering.

Velkommen til konferansen Eiendomsanalyse, verdivurdering og finansiering 2018!

Program

08.30

REGISTRERING OG MORGENKAFFE

09.00

ÅPNING OG VELKOMST

09.05

HVORDAN BLIR TRANSAKSJONSÅRET 2018?

Farten i transaksjonsmarkedet i Norge har vært svært høy i 2017, med et rekordhøyt antall transaksjoner på totalt 85 milliarder kroner. Vi ser nærmere på noen av de største transaksjonene og yieldene i noen utvalgte transaksjoner. Hvilke segmenter blir mest attraktive i fremtiden, og vil 2018 toppe fjoråret?

Ragnar Eggen , Partner og analysesjef i Akershus Eiendom

09.30

SYNDIKATER – HVA SKJER I GODE OG DÅRLIGE TIDER?

Hva slags type eiendom er syndikater på jakt etter? Hvordan gjennomføre gunstige investeringer med høy yield? Hva skjer når tilgang til kapital og finansiering blir vanskeligere? Og ikke minst – kan eventuelle utviklingspartnerskap være interessant for disse aktørene?

Kristoffer Røhne , Corporate Finance i Arctic Securities

10.00

EIENDOMSKREDITT OG MARGINER I VERDIVURDERING

Tilgang til kapital og kredittmarginer kan være avgjørende for hvorvidt en transaksjon lar seg gjennomføre og bli lønnsom. Hva tenker bankene i forhold til kredittmarginer, risikofaktorer og andre variabler? Hvordan vurderer bankene eiendomsverdien, og hva forventes med hensyn til utlånslysten og marginer i 2018?

Hroar Gudbrandsen , Banksjef og leder Verdivurdering i Handelsbanken

10.20

PAUSE & MINGLING

10.40

INNFØRING I VERDSETTELSE AV NÆRINGSEIENDOM

Hva er de viktigste komponentene i en eiendomsverdsettelse, og hvordan påvirker de ulike verdidriverne eiendomsverdien?

Martin Nyberg , Direktør verdivurdering og partner i Newsec

11.00

EIENDOMSVERDSETTELSE – MARKEDSUTVIKLING

Debatt

I hvilken retning beveger markedet seg, og hvilke parametere vil gjøre seg gjeldende i nærmeste fremtid?
Hvilken betydning har leietakers merkevareidentitet for eiendomsverdsettelsen og markedsverdi?
Vi ser nærmere på hvordan de ulike parameterne vil bevege seg, deres påvirkning på eiendomsverdi, samt de viktigste aspektene og betraktingene for en riktig verdivurdering av ulike typer næringseiendom.

Debattleder
Jon H. Dahlberg Årstad , Administrerende direktør og partner i Newsec AS

Debattdeltakere
Per Espen Ramnefjell , Økonomidirektør i Oslo Areal
Harald Mohn , Partner i Lerka Eiendom
Hroar Gudbrandsen , Banksjef og leder Verdivurdering i Handelsbanken
John Solberg , Administrerende direktør i CBRE

11.40

RISIKOSTYRING AV OLJEFONDETS EIENDOMSINVESTERINGER

For å oppnå god langsiktig avkastning på investeringer i unotert eiendom er det viktig å identifisere, vurdere og håndtere kortsiktig og langsiktig risiko knyttet til disse investeringene. Oljefondet har i dag en portefølje bestående av kontor- og handelseiendommer i utvalgte byer over hele verden, samt logistikkeiendommer tilknyttet globale distribusjonskjeder. Hvilke risikofaktorer er de viktigste for fondet og hvordan jobber fondet med å håndtere risikoen forbundet med eiendomsinvesteringene?

Lars Dahl , Chief Risk Officer, Real Estate - Norges Bank Real Estate Management (NBREM)

12.10

LUNSJ & MINGLING

13.00

EIENDOMSVERDSETTELSE – «USYNLIGE» SKATTE- OG AVGIFTSPOSISJONER

Skatte- og avgiftsposisjoner som ikke «synes» kan påvirke verdsettelsen. Slike posisjoner som hverken knytter seg til bygget eller eiendommen, som ikke har sammenheng med finansieringen og som ikke nødvendigvis synes av regnskapet kan få betydning for kjøper, og kan også være et argument for selger i prisdiskusjonen.
Vi ser nærmere på hvordan ulike skatte- og avgiftsposisjoner bør påvirke prisingen av aksjene i selskapet som eier eiendommen. Vi kommer blant annet inn på tema som gjelder underskudd til fremføring, overtakelse av justeringsposisjoner, forhold som kan påvirke kostpris og avskrivningsgrunnlag på driftsmidler samt skattemessig innbetalt kapital knyttet til den enkelte aksje i selskapet.

Tone Kaarbø , Partner og advokat i Advokatfirmaet Hammervoll Pind
Jørgen Bull , Partner og advokat i Advokatfirmaet Hammervoll Pind

13.30

VEIEN FRA BRUTTO EIENDOMSVERDI TIL ENDELIG KJØPESUM

Før champagnekorkene kan fly og nye «bakkerekorder» etableres, skal kjøper og selger enes om prisen. Pågående prosjekter, investeringer, skatte- og avgiftsposisjoner vil være av ulik betydning på tvers av transaksjoner. Uavhengig av hvilket salgsobjektet det gjelder, vil brutto eiendomsverdi og endelig kjøpesum i transaksjonen ofte være vesentlig forskjellig.

Finnes det en etablert «markedspraksis» eller definerte kjøreregler?
Valg av prinsipper, oppgjørsmetode, tidspunkt og reguleringer er av stor betydning både for en smidig prosess og endelig oppgjør. Av den grunn er det er viktig å forstå hvordan de ulike elementene bør tilnærmes og prises.

Christian Næss , Senior Transaksjonsrådgiver i Newsec

14.00

OPPSUMMERING OG AVSLUTNING

Ragnar Eggen

Partner og analysesjef i Akershus Eiendom

Program kl 09.05

HVORDAN BLIR TRANSAKSJONSÅRET 2018?

Farten i transaksjonsmarkedet i Norge har vært svært høy i 2017, med et rekordhøyt antall transaksjoner på totalt 85 milliarder kroner. Vi ser nærmere på noen av de største transaksjonene og yieldene i noen utvalgte transaksjoner. Hvilke segmenter blir mest attraktive i fremtiden, og vil 2018 toppe fjoråret?

Kristoffer Røhne

Corporate Finance i Arctic Securities

Program kl 09.30

SYNDIKATER – HVA SKJER I GODE OG DÅRLIGE TIDER?

Hva slags type eiendom er syndikater på jakt etter? Hvordan gjennomføre gunstige investeringer med høy yield? Hva skjer når tilgang til kapital og finansiering blir vanskeligere? Og ikke minst – kan eventuelle utviklingspartnerskap være interessant for disse aktørene?

Hroar Gudbrandsen

Banksjef og leder Verdivurdering i Handelsbanken

Program kl 10.00

EIENDOMSKREDITT OG MARGINER I VERDIVURDERING

Tilgang til kapital og kredittmarginer kan være avgjørende for hvorvidt en transaksjon lar seg gjennomføre og bli lønnsom. Hva tenker bankene i forhold til kredittmarginer, risikofaktorer og andre variabler? Hvordan vurderer bankene eiendomsverdien, og hva forventes med hensyn til utlånslysten og marginer i 2018?

Debatt
Program kl 11.00

EIENDOMSVERDSETTELSE – MARKEDSUTVIKLING

I hvilken retning beveger markedet seg, og hvilke parametere vil gjøre seg gjeldende i nærmeste fremtid?
Hvilken betydning har leietakers merkevareidentitet for eiendomsverdsettelsen og markedsverdi?
Vi ser nærmere på hvordan de ulike parameterne vil bevege seg, deres påvirkning på eiendomsverdi, samt de viktigste aspektene og betraktingene for en riktig verdivurdering av ulike typer næringseiendom.

Martin Nyberg

Direktør verdivurdering og partner i Newsec

Program kl 10.40

INNFØRING I VERDSETTELSE AV NÆRINGSEIENDOM

Hva er de viktigste komponentene i en eiendomsverdsettelse, og hvordan påvirker de ulike verdidriverne eiendomsverdien?

Jon H. Dahlberg Årstad

Administrerende direktør og partner i Newsec AS

Debatt
Program kl 11.00

EIENDOMSVERDSETTELSE – MARKEDSUTVIKLING

I hvilken retning beveger markedet seg, og hvilke parametere vil gjøre seg gjeldende i nærmeste fremtid?
Hvilken betydning har leietakers merkevareidentitet for eiendomsverdsettelsen og markedsverdi?
Vi ser nærmere på hvordan de ulike parameterne vil bevege seg, deres påvirkning på eiendomsverdi, samt de viktigste aspektene og betraktingene for en riktig verdivurdering av ulike typer næringseiendom.

Per Espen Ramnefjell

Økonomidirektør i Oslo Areal

Debatt
Program kl 11.00

EIENDOMSVERDSETTELSE – MARKEDSUTVIKLING

I hvilken retning beveger markedet seg, og hvilke parametere vil gjøre seg gjeldende i nærmeste fremtid?
Hvilken betydning har leietakers merkevareidentitet for eiendomsverdsettelsen og markedsverdi?
Vi ser nærmere på hvordan de ulike parameterne vil bevege seg, deres påvirkning på eiendomsverdi, samt de viktigste aspektene og betraktingene for en riktig verdivurdering av ulike typer næringseiendom.

Harald Mohn

Partner i Lerka Eiendom

Debatt
Program kl 11.00

EIENDOMSVERDSETTELSE – MARKEDSUTVIKLING

I hvilken retning beveger markedet seg, og hvilke parametere vil gjøre seg gjeldende i nærmeste fremtid?
Hvilken betydning har leietakers merkevareidentitet for eiendomsverdsettelsen og markedsverdi?
Vi ser nærmere på hvordan de ulike parameterne vil bevege seg, deres påvirkning på eiendomsverdi, samt de viktigste aspektene og betraktingene for en riktig verdivurdering av ulike typer næringseiendom.

John Solberg

Administrerende direktør i CBRE

Debatt
Program kl 11.00

EIENDOMSVERDSETTELSE – MARKEDSUTVIKLING

I hvilken retning beveger markedet seg, og hvilke parametere vil gjøre seg gjeldende i nærmeste fremtid?
Hvilken betydning har leietakers merkevareidentitet for eiendomsverdsettelsen og markedsverdi?
Vi ser nærmere på hvordan de ulike parameterne vil bevege seg, deres påvirkning på eiendomsverdi, samt de viktigste aspektene og betraktingene for en riktig verdivurdering av ulike typer næringseiendom.

Lars Dahl

Chief Risk Officer, Real Estate - Norges Bank Real Estate Management (NBREM)

Program kl 11.40

RISIKOSTYRING AV OLJEFONDETS EIENDOMSINVESTERINGER

For å oppnå god langsiktig avkastning på investeringer i unotert eiendom er det viktig å identifisere, vurdere og håndtere kortsiktig og langsiktig risiko knyttet til disse investeringene. Oljefondet har i dag en portefølje bestående av kontor- og handelseiendommer i utvalgte byer over hele verden, samt logistikkeiendommer tilknyttet globale distribusjonskjeder. Hvilke risikofaktorer er de viktigste for fondet og hvordan jobber fondet med å håndtere risikoen forbundet med eiendomsinvesteringene?

Lars Dahl tiltrådte stillingen som direktør for markedsrisiko for eiendomsinvesteringene 5. januar 2015. Dahl jobbet før dette i Storebrand, som Head of Economic Capital Management. Dahl har tidligere hatt andre stillinger i Storebrand, som Head of Group Risk Management og Head of Economic Capital Modeling.Dahl har en doktorgrad i matematisk finans fra NTNU.

Tone Kaarbø

Partner og advokat i Advokatfirmaet Hammervoll Pind

Program kl 13.00

EIENDOMSVERDSETTELSE – «USYNLIGE» SKATTE- OG AVGIFTSPOSISJONER

Skatte- og avgiftsposisjoner som ikke «synes» kan påvirke verdsettelsen. Slike posisjoner som hverken knytter seg til bygget eller eiendommen, som ikke har sammenheng med finansieringen og som ikke nødvendigvis synes av regnskapet kan få betydning for kjøper, og kan også være et argument for selger i prisdiskusjonen.
Vi ser nærmere på hvordan ulike skatte- og avgiftsposisjoner bør påvirke prisingen av aksjene i selskapet som eier eiendommen. Vi kommer blant annet inn på tema som gjelder underskudd til fremføring, overtakelse av justeringsposisjoner, forhold som kan påvirke kostpris og avskrivningsgrunnlag på driftsmidler samt skattemessig innbetalt kapital knyttet til den enkelte aksje i selskapet.

Tone Kaarbø har bred erfaring innen skatterett og skatteadministrasjon. Hun arbeider hovedsakelig med generell næringsbeskatning, aksjebeskatning og selskapsrett. Tone har i tillegg prosjektlederutdanning og ledererfaring.

Jørgen Bull

Partner og advokat i Advokatfirmaet Hammervoll Pind

Program kl 13.00

EIENDOMSVERDSETTELSE – «USYNLIGE» SKATTE- OG AVGIFTSPOSISJONER

Skatte- og avgiftsposisjoner som ikke «synes» kan påvirke verdsettelsen. Slike posisjoner som hverken knytter seg til bygget eller eiendommen, som ikke har sammenheng med finansieringen og som ikke nødvendigvis synes av regnskapet kan få betydning for kjøper, og kan også være et argument for selger i prisdiskusjonen.
Vi ser nærmere på hvordan ulike skatte- og avgiftsposisjoner bør påvirke prisingen av aksjene i selskapet som eier eiendommen. Vi kommer blant annet inn på tema som gjelder underskudd til fremføring, overtakelse av justeringsposisjoner, forhold som kan påvirke kostpris og avskrivningsgrunnlag på driftsmidler samt skattemessig innbetalt kapital knyttet til den enkelte aksje i selskapet.

Jørgen Bull har inngående og bred spesialistkompetanse innen nasjonal merverdiavgift, og han har særlig arbeidet med avgiftsmessige problemstillinger knyttet fast eiendom, samt olje- og gassbransjen. Han bistår først og fremst private virksomheter og rådgivere innen avgift.

Christian Næss

Senior Transaksjonsrådgiver i Newsec

Program kl 13.30

VEIEN FRA BRUTTO EIENDOMSVERDI TIL ENDELIG KJØPESUM

Før champagnekorkene kan fly og nye «bakkerekorder» etableres, skal kjøper og selger enes om prisen. Pågående prosjekter, investeringer, skatte- og avgiftsposisjoner vil være av ulik betydning på tvers av transaksjoner. Uavhengig av hvilket salgsobjektet det gjelder, vil brutto eiendomsverdi og endelig kjøpesum i transaksjonen ofte være vesentlig forskjellig.

Finnes det en etablert «markedspraksis» eller definerte kjøreregler?
Valg av prinsipper, oppgjørsmetode, tidspunkt og reguleringer er av stor betydning både for en smidig prosess og endelig oppgjør. Av den grunn er det er viktig å forstå hvordan de ulike elementene bør tilnærmes og prises.

Citykonferansen Oslo 2019

Les mer

Praktisk Husleierett

Les mer
Alle våre konferanser →
↑ Til toppen