Eiendomsanalyse, verdivurdering og finansiering 2020 (NY DATO) 17. september 2020 Hotel Continental, Oslo

Eiendomsanalyse, verdivurdering og finansiering 2020 (NY DATO)

Etter en vår uten mulighet til å møte bransjekolleger ansikt til ansikt, er det med stor glede og forventning at vi endelig kan invitere til konferanse igjen!

Om konferansen:
Konferansen vil holde deg oppdatert innen analyse, finansiering og verdivurdering av næringseiendommer.

En god analyse og nøyaktig verdivurdering er det viktigste grunnlaget for en god investering. Hvordan kan du identifisere og vurdere muligheter og trusler? Hvordan kan ny teknologi gi bedre beslutningsgrunnlag for investeringer? Hva er AIF-loven, og hvordan vil den påvirke markedet fremover? Hvordan er forholdet mellom leiepris og transaksjonspris?

Skal eiendomsmarkedet være attraktivt, må investorer ta gode investeringsbeslutninger. Det krever markedskunnskap og god tilgang til databaser, informasjon, fremmedkapital og gunstig lånefinansiering.Velkommen til konferansen Eiendomsanalyse, verdivurdering og finansiering 2020!

Program

Speakers

Alle speakers

Samarbeidspartnere

Aktuell konferanse

Til toppen