Eiendomsanalyse, verdivurdering og finansiering 2020 17. september 2020 Hotel Continental, Oslo

Eiendomsanalyse, verdivurdering og finansiering 2020

Om konferansen:
Konferansen vil holde deg oppdatert innen analyse, finansiering og verdivurdering av næringseiendommer.

En god analyse og nøyaktig verdivurdering er det viktigste grunnlaget for en god investering. Hvordan kan du identifisere og vurdere muligheter og trusler? Hvordan kan ny teknologi gi bedre beslutningsgrunnlag for investeringer? Hva er AIF-loven, og hvordan vil den påvirke markedet fremover? Hvordan er forholdet mellom leiepris og transaksjonspris?

Skal eiendomsmarkedet være attraktivt, må investorer ta gode investeringsbeslutninger. Det krever markedskunnskap og god tilgang til databaser, informasjon, fremmedkapital og gunstig lånefinansiering.
 Velkommen til en trygg konferanse med Estate Kunnskap
Vi følger myndighetenes anbefalinger for smittevern nøye. Det betyr hyppig rengjøring av fellesområder og kontaktflater, tilgjengelig håndsprit og god merking. Dessuten legger vi til rette for at de skal være enkelt å praktisere trygg avstand mellom alle deltakere.
 
Nyhet! Nå tilbyr vi også digitale billetter til våre kommende dagskonferanser til redusert pris.
Velg mellom ordinær billett og digital billett ved bestilling. Digital konferanse vil bli tilgjengelig to virkedager etter den fysisk avholdte konferansen.
 

Speakers

Alle speakers

Samarbeidspartnere

Aktuell konferanse

Til toppen