Eiendomsanalyse, verdivurdering og finansiering 2020 2. april 2020 Stortingsgaten 24/26

Eiendomsanalyse, verdivurdering og finansiering 2020

Konferansen vil holde deg oppdatert innen analyse, finansiering og verdivurdering av næringseiendommer.

En god analyse og nøyaktig verdivurdering er det viktigste grunnlaget for en god investering. Hvordan kan du identifisere og vurdere muligheter og trusler? Hvordan kan ny teknologi gi bedre beslutningsgrunnlag for investeringer? Hva er AIF-loven, og hvordan vil den påvirke markedet fremover? Hvordan er forholdet mellom leiepris og transaksjonspris?

Skal eiendomsmarkedet være attraktivt, må investorer ta gode investeringsbeslutninger. Det krever markedskunnskap og god tilgang til databaser, informasjon, fremmedkapital og gunstig lånefinansiering.Velkommen til konferansen Eiendomsanalyse, verdivurdering og finansiering 2020!

Program


Samarbeidspartnere

Aktuell konferanse

Til toppen