Eiendomsanalyse, verdivurdering og finansiering 2020 (NY DATO) 20. mai 2020 Hotel Continental, Oslo

Eiendomsanalyse, verdivurdering og finansiering 2020 (NY DATO)

Estate kunnskap følger rådene til Folkehelseinstituttet og har besluttet å flytte alle våre arrangementer til det igjen er mulig å samle folk til konferanse. Vi vil holde dere løpende orientert om endringer, evt. nye datoer på mail, web og i sosiale medier. Ta kontakt på konferanse@estatekunnskap.no ved spørsmål.


Om konferansen:

Konferansen vil holde deg oppdatert innen analyse, finansiering og verdivurdering av næringseiendommer.

En god analyse og nøyaktig verdivurdering er det viktigste grunnlaget for en god investering. Hvordan kan du identifisere og vurdere muligheter og trusler? Hvordan kan ny teknologi gi bedre beslutningsgrunnlag for investeringer? Hva er AIF-loven, og hvordan vil den påvirke markedet fremover? Hvordan er forholdet mellom leiepris og transaksjonspris?

Skal eiendomsmarkedet være attraktivt, må investorer ta gode investeringsbeslutninger. Det krever markedskunnskap og god tilgang til databaser, informasjon, fremmedkapital og gunstig lånefinansiering.Velkommen til konferansen Eiendomsanalyse, verdivurdering og finansiering 2020!

Program

Speakers

Alle speakers

Samarbeidspartnere

Aktuell konferanse

Til toppen