Eiendomsforvaltning 2020 20. oktober 2020 Connect

Eiendomsforvaltning 2020

Profesjonell eiendomsforvaltning kommer både gårdeiere og brukere til gode, og ny teknologi er med på å skape stadig smartere og mer attraktive bygg. Årets konferanse legger vekt på hvilke muligheter du har for å drive verdiskapning gjennom forvaltning – fra investering og utvikling til utleie, drift og tilbud av tilleggstjenester. 
Du møter fageksperter som deler sine tanker rundt investeringsstrategier og erfaringer med teknisk og økonomisk forvaltning, samt utvikling av næringseiendommer. Enten du er investor, utvikler, forvalter eller leietaker; denne konferansen vil gi deg ny og nyttig kunnskap om morgendagens eiendomsforvaltning!
 
NB! Årets konferanse vil bli avholdt digitalt.

Speakers

Alle speakers

Aktuell konferanse

Til toppen