Eiendomsforvaltning

Kampen på eiendomsmarkedet hardner til. Tiden da det var mulig å sitte på gjerdet og høste lettvint gevinst er over. For at potensielle investorer skal investere i eiendom, må fremtidens eiendom ha et definert potensial. Det inkluderer kontinuerlig oppfølging og optimalt tilrettelagt og planlagt eiendomsforvaltning.

Hvordan optimalisere avkasting på investeringer gjennom en godt kvalifisert forvaltnings- og utviklingsstrategi? Hvilke tiltak og tjenester vil øke eiendommens attraktivitet og verdi i et utfordrende og raskt skiftende marked?

Konferansen EIENDOMSFORVALTNING skal diskutere og definere innholdet i fremtidens eiendomsforvaltning. Enten du er investor, utvikler, forvalter eller bruker av bygget: denne konferansen vil gi deg ny og nyttig kunnskap om morgendagens eiendomsforvaltning!

Eiendomsforvatning

08.30

Registrering og morgenkaffe

09.00

STRATEGISK INVESTERING OG FORVALTNING

Debatt

Første halvår av 2017 har vært knallsterkt på eiendomsmarkedet, med et transaksjonsvolum på 40 milliarder kroner. Den store aktiviteten viser seg også i bredden av type investorer:
Norske og internasjonale investorer, egenkapitaltunge fond, store livselskap, syndikater og pensjonskasser med økte pensjonsmidler.
Forholdene ligger til rette for et fortsatt attraktivt marked. For å gjennomføre lønnsomme investeringer, må kjøperne ha målrettede investerings- og forvaltningsstrategier. Hvordan tenker de ulike aktørene, og hvordan få optimal investering – på kort og lang sikt?

Debattleder
Jon H. Dahlberg Årstad , Administrerende direktør og partner i Newsec AS

Debattdeltakere
Allan Sønderbæk , CEO i NRE Norway
Alf Kjærheim Astrup , Administrerende direktør og CEO i Technopolis Fornebu

09.50

EIENDOMSFORVALTNING – FØR OG I FREMTIDEN

Debatt

Innovasjon, digitalisering, globalisering og etterspørsel etter lokaler som markerer bedriftens utviklings- og innovasjonsprosesser har påvirket eiendomsbransjen sterkt de siste årene. For profesjonelle forvaltere innebærer dette behov for nytenking i forhold til hvordan de kommuniserer med gårdeiere, hvilke tjenester kunder ønsker, hvordan innkjøpsprosesser må planlegges og gjennomføres m.m.
Hvordan skal gårdeiere og forvaltere innrette seg for å beholde eksisterende leietakere eller attrahere nye leietakere i forbindelse med kontrakts utløp? Hvilke krav og behov har leietakere når de vurderer hvor de skal leie, og hele prosessen fra leiekontrakt/kravspesifikasjon til innflytting.
Vi ser nærmere på hvordan forvaltningsbransjen endrer seg, og hvor veien går videre. Hvilke trender vil påvirke bransjen mest i fremtiden? Hvem er morgendagens eiendomsforvaltere?

Debattleder
Christer Farstad , Chief Operating Officer | COO i CBRE

Debattdeltakere
Cecilie Martinsen , Administrerende direktør i Selvaag Eiendom
Nora Benedicte Brinchmann , Partner og senior rådgiver i Malling & Co
Lovisa Hegborn , Hospitality Manager i Fornebuporten
Gjermund Fossnes , Regiondirektør i Newsec Basale

10.30

Pause og mingling

10.55

DIGITALISERING – KONSEKVENSER FOR BRANSJEN?

If you don´t grow, you die, sies det. Digitalisering er et buzz-ord på linje med det grønne skiftet. Utviklingen innen software og teknologi går nå ekstremt fort. Det gjelder å henge med i svingene.
Hvordan kan bransjen håndtere denne digitaliseringen? Hvem blir vinnere og tapere i det nye digitale landskapet?

Daniel Kraft , Head of Proptech, Stronghold Invest

11.35

EIENDOMSFORVALTNING VED HJELP AV TINGENES INTERNETT

Frode Aardal , Forretningsutvikler Smartbygg, Veni AS
Randi Stray , Production Manager

12.05

Lunsj

12.50

KONVERTERING AV ENBRUKERBYGG TIL FLERBRUKERBYGG – FORNUFTIG RISIKOSPREDNING ELLER AVKASTNINGSTAP?

Dersom en stor leietaker flytter ut, kan det bli aktuelt å konvertere typiske enbrukerbygg til bruk for flere leietakere. Da er det viktig å være klar over forskjellen på kontraktstrukturen på enbruker- og flerbrukerbygg, samt hva som kan gjøres til fellesareal og felleskostnader. Vi vil peke på hva må man særlig må være oppmerksom mht. kontraktstruktur etc. ved slik konvertering.

Flerbrukerbygg kan gi en investor med en eller få eiendommer en fornuftig risikospredning i kontraktsmotparter. Likevel kan mange oppleve at det skaper utfordringer i forvaltingen og at kostnadene blir høyere. Vi vil ta utgangspunkt i leiemarkedets realiteter, for deretter å se på hvordan dette kan ses opp mot de forvaltningsmessige konsekvensene av å eie et flerbrukerbygg fremfor et enbrukerbygg. Transaksjonsmarkedets syn på de to strukturene vil også bli vurdert.

Anette Thunes , Senioradvokat i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen
Jacob Solheim , Advokat og partner i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen
Haakon Ødegaard , Head of Research & Valuation/ Partner i Malling & Co.

13.30

Avslutning

Jon H. Dahlberg Årstad

Administrerende direktør og partner i Newsec AS

Debatt
Eiendomsforvatning kl 09.00

STRATEGISK INVESTERING OG FORVALTNING

Første halvår av 2017 har vært knallsterkt på eiendomsmarkedet, med et transaksjonsvolum på 40 milliarder kroner. Den store aktiviteten viser seg også i bredden av type investorer:
Norske og internasjonale investorer, egenkapitaltunge fond, store livselskap, syndikater og pensjonskasser med økte pensjonsmidler.
Forholdene ligger til rette for et fortsatt attraktivt marked. For å gjennomføre lønnsomme investeringer, må kjøperne ha målrettede investerings- og forvaltningsstrategier. Hvordan tenker de ulike aktørene, og hvordan få optimal investering – på kort og lang sikt?

Allan Sønderbæk

CEO i NRE Norway

Debatt
Eiendomsforvatning kl 09.00

STRATEGISK INVESTERING OG FORVALTNING

Første halvår av 2017 har vært knallsterkt på eiendomsmarkedet, med et transaksjonsvolum på 40 milliarder kroner. Den store aktiviteten viser seg også i bredden av type investorer:
Norske og internasjonale investorer, egenkapitaltunge fond, store livselskap, syndikater og pensjonskasser med økte pensjonsmidler.
Forholdene ligger til rette for et fortsatt attraktivt marked. For å gjennomføre lønnsomme investeringer, må kjøperne ha målrettede investerings- og forvaltningsstrategier. Hvordan tenker de ulike aktørene, og hvordan få optimal investering – på kort og lang sikt?

NRE Group AS ble stiftet i 2010. Selskapet er basert på mer enn 25 års erfaring i bygge- og eiendomsbransjen i Danmark og Skandinavia. NRE leverer nøkkelferdige eiendomsprosjekter av høy kvalitet som oppfyller de nyeste miljø- og energikrav. NRE Group utvikler og oppfører eiendomsprosjekter innen handel, kontor og bolig. Allan Sønderbæk er administrerende direktør i NRE Norway. Allan er utdannet cand. merc i internasjonal marketing fra Syddansk Universitet. Tidligere jobbet han som administrerende direktør i Conceptor Eiendom, og før det var han 10 år vært i Steen & Strøm som prosjekt- og utviklingsdirektør.

Alf Kjærheim Astrup

Administrerende direktør og CEO i Technopolis Fornebu

Debatt
Eiendomsforvatning kl 09.00

STRATEGISK INVESTERING OG FORVALTNING

Første halvår av 2017 har vært knallsterkt på eiendomsmarkedet, med et transaksjonsvolum på 40 milliarder kroner. Den store aktiviteten viser seg også i bredden av type investorer:
Norske og internasjonale investorer, egenkapitaltunge fond, store livselskap, syndikater og pensjonskasser med økte pensjonsmidler.
Forholdene ligger til rette for et fortsatt attraktivt marked. For å gjennomføre lønnsomme investeringer, må kjøperne ha målrettede investerings- og forvaltningsstrategier. Hvordan tenker de ulike aktørene, og hvordan få optimal investering – på kort og lang sikt?

Christer Farstad

Chief Operating Officer | COO i CBRE

Debatt
Eiendomsforvatning kl 09.50

EIENDOMSFORVALTNING – FØR OG I FREMTIDEN

Innovasjon, digitalisering, globalisering og etterspørsel etter lokaler som markerer bedriftens utviklings- og innovasjonsprosesser har påvirket eiendomsbransjen sterkt de siste årene. For profesjonelle forvaltere innebærer dette behov for nytenking i forhold til hvordan de kommuniserer med gårdeiere, hvilke tjenester kunder ønsker, hvordan innkjøpsprosesser må planlegges og gjennomføres m.m.
Hvordan skal gårdeiere og forvaltere innrette seg for å beholde eksisterende leietakere eller attrahere nye leietakere i forbindelse med kontrakts utløp? Hvilke krav og behov har leietakere når de vurderer hvor de skal leie, og hele prosessen fra leiekontrakt/kravspesifikasjon til innflytting.
Vi ser nærmere på hvordan forvaltningsbransjen endrer seg, og hvor veien går videre. Hvilke trender vil påvirke bransjen mest i fremtiden? Hvem er morgendagens eiendomsforvaltere?

Christer Farstad har 20 års erfaring fra strategisk og operasjonell rådgivning og forretningsutvikling for ledende, internasjonale selskaper og har hatt lederroller i selskaper som Coor Service Management, Det Norske Veritas, Ernst & Young, Capgemini og Leif Høegh & Co. Han har bred strategisk og operasjonell erfaring fra facility management, telecom, shipping og olje & gass. Christer har 6 års erfaring fra å bo og jobbe i Asia. Christer innehar en MSc in International Business fra UMIST og en BSc in Management Science fra Warwick Business Scool. Christer begynte i CBRE i november 2013.

Cecilie Martinsen

Administrerende direktør i Selvaag Eiendom

Debatt
Eiendomsforvatning kl 09.50

EIENDOMSFORVALTNING – FØR OG I FREMTIDEN

Innovasjon, digitalisering, globalisering og etterspørsel etter lokaler som markerer bedriftens utviklings- og innovasjonsprosesser har påvirket eiendomsbransjen sterkt de siste årene. For profesjonelle forvaltere innebærer dette behov for nytenking i forhold til hvordan de kommuniserer med gårdeiere, hvilke tjenester kunder ønsker, hvordan innkjøpsprosesser må planlegges og gjennomføres m.m.
Hvordan skal gårdeiere og forvaltere innrette seg for å beholde eksisterende leietakere eller attrahere nye leietakere i forbindelse med kontrakts utløp? Hvilke krav og behov har leietakere når de vurderer hvor de skal leie, og hele prosessen fra leiekontrakt/kravspesifikasjon til innflytting.
Vi ser nærmere på hvordan forvaltningsbransjen endrer seg, og hvor veien går videre. Hvilke trender vil påvirke bransjen mest i fremtiden? Hvem er morgendagens eiendomsforvaltere?

Nora Benedicte Brinchmann

Partner og senior rådgiver i Malling & Co

Debatt
Eiendomsforvatning kl 09.50

EIENDOMSFORVALTNING – FØR OG I FREMTIDEN

Innovasjon, digitalisering, globalisering og etterspørsel etter lokaler som markerer bedriftens utviklings- og innovasjonsprosesser har påvirket eiendomsbransjen sterkt de siste årene. For profesjonelle forvaltere innebærer dette behov for nytenking i forhold til hvordan de kommuniserer med gårdeiere, hvilke tjenester kunder ønsker, hvordan innkjøpsprosesser må planlegges og gjennomføres m.m.
Hvordan skal gårdeiere og forvaltere innrette seg for å beholde eksisterende leietakere eller attrahere nye leietakere i forbindelse med kontrakts utløp? Hvilke krav og behov har leietakere når de vurderer hvor de skal leie, og hele prosessen fra leiekontrakt/kravspesifikasjon til innflytting.
Vi ser nærmere på hvordan forvaltningsbransjen endrer seg, og hvor veien går videre. Hvilke trender vil påvirke bransjen mest i fremtiden? Hvem er morgendagens eiendomsforvaltere?

Lovisa Hegborn

Hospitality Manager i Fornebuporten

Debatt
Eiendomsforvatning kl 09.50

EIENDOMSFORVALTNING – FØR OG I FREMTIDEN

Innovasjon, digitalisering, globalisering og etterspørsel etter lokaler som markerer bedriftens utviklings- og innovasjonsprosesser har påvirket eiendomsbransjen sterkt de siste årene. For profesjonelle forvaltere innebærer dette behov for nytenking i forhold til hvordan de kommuniserer med gårdeiere, hvilke tjenester kunder ønsker, hvordan innkjøpsprosesser må planlegges og gjennomføres m.m.
Hvordan skal gårdeiere og forvaltere innrette seg for å beholde eksisterende leietakere eller attrahere nye leietakere i forbindelse med kontrakts utløp? Hvilke krav og behov har leietakere når de vurderer hvor de skal leie, og hele prosessen fra leiekontrakt/kravspesifikasjon til innflytting.
Vi ser nærmere på hvordan forvaltningsbransjen endrer seg, og hvor veien går videre. Hvilke trender vil påvirke bransjen mest i fremtiden? Hvem er morgendagens eiendomsforvaltere?

Gjermund Fossnes

Regiondirektør i Newsec Basale

Debatt
Eiendomsforvatning kl 09.50

EIENDOMSFORVALTNING – FØR OG I FREMTIDEN

Innovasjon, digitalisering, globalisering og etterspørsel etter lokaler som markerer bedriftens utviklings- og innovasjonsprosesser har påvirket eiendomsbransjen sterkt de siste årene. For profesjonelle forvaltere innebærer dette behov for nytenking i forhold til hvordan de kommuniserer med gårdeiere, hvilke tjenester kunder ønsker, hvordan innkjøpsprosesser må planlegges og gjennomføres m.m.
Hvordan skal gårdeiere og forvaltere innrette seg for å beholde eksisterende leietakere eller attrahere nye leietakere i forbindelse med kontrakts utløp? Hvilke krav og behov har leietakere når de vurderer hvor de skal leie, og hele prosessen fra leiekontrakt/kravspesifikasjon til innflytting.
Vi ser nærmere på hvordan forvaltningsbransjen endrer seg, og hvor veien går videre. Hvilke trender vil påvirke bransjen mest i fremtiden? Hvem er morgendagens eiendomsforvaltere?

Daniel Kraft

Head of Proptech, Stronghold Invest

Eiendomsforvatning kl 10.55

DIGITALISERING – KONSEKVENSER FOR BRANSJEN?

If you don´t grow, you die, sies det. Digitalisering er et buzz-ord på linje med det grønne skiftet. Utviklingen innen software og teknologi går nå ekstremt fort. Det gjelder å henge med i svingene.
Hvordan kan bransjen håndtere denne digitaliseringen? Hvem blir vinnere og tapere i det nye digitale landskapet?

Med bakgrunn i management consulting, er Daniel ansvarlig for Strong Realtech Ventures den digitale akseleratoren i Stronghold Invest. Fokuset her å utnytte konsernets digitale eiendeler og bransjeledende portefølje av selskaper, for å skape og levere morgendagens tjenester for eiendomsbransjen. Med argusøye ser han etter forstyrrende, skalerbare og innovative forretningsmodeller, med potensial til å skape unik verdi for kunder og bedrifter. Han jobber I dag med selskap som Newsec, Niam og Datscha. Han sitter for tiden i styret for Stronghold’s digitale ventures Datscha, Tessin og Workaround.

 

Frode Aardal

Forretningsutvikler Smartbygg, Veni AS

Eiendomsforvatning kl 11.35

EIENDOMSFORVALTNING VED HJELP AV TINGENES INTERNETT

Randi Stray

Production Manager

Eiendomsforvatning kl 11.35

EIENDOMSFORVALTNING VED HJELP AV TINGENES INTERNETT

Anette Thunes

Senioradvokat i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen

Eiendomsforvatning kl 12.50

KONVERTERING AV ENBRUKERBYGG TIL FLERBRUKERBYGG – FORNUFTIG RISIKOSPREDNING ELLER AVKASTNINGSTAP?

Dersom en stor leietaker flytter ut, kan det bli aktuelt å konvertere typiske enbrukerbygg til bruk for flere leietakere. Da er det viktig å være klar over forskjellen på kontraktstrukturen på enbruker- og flerbrukerbygg, samt hva som kan gjøres til fellesareal og felleskostnader. Vi vil peke på hva må man særlig må være oppmerksom mht. kontraktstruktur etc. ved slik konvertering.

Flerbrukerbygg kan gi en investor med en eller få eiendommer en fornuftig risikospredning i kontraktsmotparter. Likevel kan mange oppleve at det skaper utfordringer i forvaltingen og at kostnadene blir høyere. Vi vil ta utgangspunkt i leiemarkedets realiteter, for deretter å se på hvordan dette kan ses opp mot de forvaltningsmessige konsekvensene av å eie et flerbrukerbygg fremfor et enbrukerbygg. Transaksjonsmarkedets syn på de to strukturene vil også bli vurdert.

Thunes har betydelig erfaring innen rådgivning relatert til næringseiendom, med hovedvekt på utleie, samt kjøp og salg av eiendommer og eiendomsselskaper. Thunes bistår også for en stor del med rådgivning knyttet til utvikling, forvaltning, tomtefeste, seksjonering, samt andre spørsmål innen fast eiendoms rettsforhold.
Thunes har bred erfaring innen tvisteløsning relatert til fast eiendom og generell kontraktsrett, herunder betydelig prosedyreerfaring.

Jacob Solheim

Advokat og partner i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen

Eiendomsforvatning kl 12.50

KONVERTERING AV ENBRUKERBYGG TIL FLERBRUKERBYGG – FORNUFTIG RISIKOSPREDNING ELLER AVKASTNINGSTAP?

Dersom en stor leietaker flytter ut, kan det bli aktuelt å konvertere typiske enbrukerbygg til bruk for flere leietakere. Da er det viktig å være klar over forskjellen på kontraktstrukturen på enbruker- og flerbrukerbygg, samt hva som kan gjøres til fellesareal og felleskostnader. Vi vil peke på hva må man særlig må være oppmerksom mht. kontraktstruktur etc. ved slik konvertering.

Flerbrukerbygg kan gi en investor med en eller få eiendommer en fornuftig risikospredning i kontraktsmotparter. Likevel kan mange oppleve at det skaper utfordringer i forvaltingen og at kostnadene blir høyere. Vi vil ta utgangspunkt i leiemarkedets realiteter, for deretter å se på hvordan dette kan ses opp mot de forvaltningsmessige konsekvensene av å eie et flerbrukerbygg fremfor et enbrukerbygg. Transaksjonsmarkedets syn på de to strukturene vil også bli vurdert.

Solheim har bred erfaring når det gjelder bolig- og næringseiendom, herunder eiendomstransaksjoner, eiendomsutvikling, entrepriserett, leieforhold og øvrige spørsmål relatert til fast eiendoms rettsforhold.

Haakon Ødegaard

Head of Research & Valuation/ Partner i Malling & Co.

Eiendomsforvatning kl 12.50

KONVERTERING AV ENBRUKERBYGG TIL FLERBRUKERBYGG – FORNUFTIG RISIKOSPREDNING ELLER AVKASTNINGSTAP?

Dersom en stor leietaker flytter ut, kan det bli aktuelt å konvertere typiske enbrukerbygg til bruk for flere leietakere. Da er det viktig å være klar over forskjellen på kontraktstrukturen på enbruker- og flerbrukerbygg, samt hva som kan gjøres til fellesareal og felleskostnader. Vi vil peke på hva må man særlig må være oppmerksom mht. kontraktstruktur etc. ved slik konvertering.

Flerbrukerbygg kan gi en investor med en eller få eiendommer en fornuftig risikospredning i kontraktsmotparter. Likevel kan mange oppleve at det skaper utfordringer i forvaltingen og at kostnadene blir høyere. Vi vil ta utgangspunkt i leiemarkedets realiteter, for deretter å se på hvordan dette kan ses opp mot de forvaltningsmessige konsekvensene av å eie et flerbrukerbygg fremfor et enbrukerbygg. Transaksjonsmarkedets syn på de to strukturene vil også bli vurdert.

Haakon Ødegaard har jobbet som analytiker i Malling & Co siden 2010, og leder nå Malling & Co Reserach And Valuation AS. Haakon har også erfaring fra managment consulting, er utdannet sivilingenør innen industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU, er autiorisert finansanalytiker fra NHH og REV-sertifisert verdivurderer.

Citykonferansen Oslo 2019

Les mer

Praktisk Husleierett

Les mer
Alle våre konferanser →
↑ Til toppen