Eiendomstalenter - 2020 9. juni 2020 Oslo

Eiendomstalenter - 2020

EIENDOMSTALENTER – 2020
Ferske talenter vs. erfarne ringrever 
 
Vi inviterer både de unge talentene og de erfarne eiendomsaktørene til en unik arena, der vi sammen tar for oss utfordringer og muligheter for morgendagens eiendomsbransje.

Er du klar for fremtiden?
Samfunnet er i stadig endring. Nye trender forandrer folks livsstil, holdninger, smak og preferanser. Hvordan skal vi i eiendomsbransjen imøtekomme dette, og hvordan kan vi lykkes med å skape vellykkede eiendomsprosjekter? Hvilke nye forretningsstrategier må vi ta i bruk for å takle de nye utfordringene? 

Hva kan de unge lære av de eldre – og vice versa?
Skal vi overleve og vokse i tiden fremover, må vi være åpne for nyskapning. Vi må tenke innovativt og fremtidsrettet. Det er ikke så enkelt å forstå dynamikken i et stadig skiftende marked, men noen eiendomstalenter klarer det. 

Den yngre generasjonen tenker og handler annerledes. De har vokst opp i en tid preget av globalisering og digitalisering. Dermed er de mer digitale og nysgjerrige og mer opptatt av bærekraft og fleksibel livsstil. Den eldre generasjonen har lengre fartstid og solid erfaring, og har tidligere kommet seg helskinnet gjennom perioder med store endringer. Det er med andre ord mye de kan lære av hverandre!
 
Velkommen til konferansen Eiendomstalenter – 9. juni 2020 – en inspirerende konferanse der du vil møte spennende eiendomstalenter i alle aldre!

Pris: kr. 4 950,- eks. mva, pris for UiN medlemmer: kr 3 465,- eks mva.
Retten til forandringer forbeholdes. Påmelding er bindende, og eventuell avmelding må skje skriftlig senest 14 dager før arrangementet.

Program

Speakers

Alle speakers

Samarbeidspartnere

Aktuell konferanse

Til toppen