Eiendomsutvikling og seksjonering

Seksjonering representerer et sentralt og nærliggende alternativ når profesjonelle utviklere av bolig- og næringseiendom må organisere et utviklingsprosjekt. Leietakere, kjøpere, långivere og forsikringsselskaper må også forholde seg til eierseksjonslovens system, med de begrensninger og muligheter som følger av denne.

I dette halvdagsseminaret tar vi opp noen grunnleggende og viktige tema knyttet til seksjonering av eiendom i nærings- og boligprosjekter. Vi kommer også inn på og redegjør for forslaget til ny eierseksjonslov, som ble fremsatt like før jul i fjor. Vi får også høre hvilke problemstillinger og utfordringer kommunale myndigheter som godkjennende og kontrollerende organ stilles overfor i seksjoneringsprosessen.

Seminaret gjennomføres av Estate Media i samarbeid med Oslo kommune, Advokatfirmaet Haavind og Advokatfirmaet Wiersholm.

Eiendomsutvikling og seksjonering

08.30

Morgenkaffe og registrering

09.00

Seksjonering i utvikling – orientering om forslaget til ny lov

Tom Rune Lian , Advokat og partner i Advokatfirmaet Wiersholm
Ståle O. Meleng , Advokat og partner i Advokatfirmaet Wiersholm

09.30

Kommunalt blikk på seksjoneringsprosessen – utfordringer og gode råd

Sofie Søiland , Enhetsleder i Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

10.00

Pause & mingling

10.15

Organisering av parkering i eierseksjonssameier

Ståle O. Meleng , Advokat og partner i Advokatfirmaet Wiersholm
Kittil Eriksrud Bergan , Advokat i Advokatfirmaet Haavind

10.45

Prosjektorganisering og finansiering

Erling Marcussen Timm , Advokat og partner i Advokatfirmaet Haavind
Tom Rune Lian , Advokat og partner i Advokatfirmaet Wiersholm

11.15

Vedtektsutforming i kombinerte sameier

Erling Marcussen Timm , Advokat og partner i Advokatfirmaet Haavind
Tom Rune Lian , Advokat og partner i Advokatfirmaet Wiersholm

12.15

Avslutning med lunsj

Tom Rune Lian

Advokat og partner i Advokatfirmaet Wiersholm

Eiendomsutvikling og seksjonering kl 09.00

Seksjonering i utvikling – orientering om forslaget til ny lov

Eiendomsutvikling og seksjonering kl 10.45

Prosjektorganisering og finansiering

Eiendomsutvikling og seksjonering kl 11.15

Vedtektsutforming i kombinerte sameier

Tom Rune Lian arbeider hovedsakelig med fast eiendom, med vekt på transaksjoner og finansiering, drift og utvikling av næringseiendom. Lian har gjennom en årrekke bistått betydelige finansielle og operasjonelle aktører i næringseiendomsmarkedet med oppkjøp, salg, strukturering, forvaltning og strategisk rådgivning. Lian er rangert som en av Norges aller fremste eksperter på fast eiendom av Chambers Europe og Legal 500 og i Finansavisens årlige advokatundersøkelse.

Ståle O. Meleng

Advokat og partner i Advokatfirmaet Wiersholm

Eiendomsutvikling og seksjonering kl 09.00

Seksjonering i utvikling – orientering om forslaget til ny lov

Eiendomsutvikling og seksjonering kl 10.15

Organisering av parkering i eierseksjonssameier

Ståle O. Meleng arbeider med næringseiendom, med hovedvekt transaksjoner, utleie og forvaltning samt strukturering av eiendomsprosjekter. Han har håndtert flere store utbyggingsprosesser fra tomteervervet, gjennom prosessene med regulering og byggetillatelser, med inngåelse og oppfølgning av entreprisekontrakter, samt ved finansieringen og realisering av verdiene i prosjektene. Meleng har også bred erfaring fra prosedyre og tvisteløsning, herunder entreprise-, nabo-, sameie- og festetvister. Han blir ofte benyttet som foredragsholder innenfor alle relevante næringseiendomstemaer.
Meleng er rangert som en av Norges ledende eiendomsrettsadvokater av Chambers Europe og Legal 500.

Sofie Søiland

Enhetsleder i Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Eiendomsutvikling og seksjonering kl 09.30

Kommunalt blikk på seksjoneringsprosessen – utfordringer og gode råd

Sofie Søiland leder enhet for delingssøknader og seksjonering i Plan- og bygningsetaten. Hun har utdannelse fra Ås den gang det het NLH (Norges landbrukshøyskole) innen kartfag/geodesi. Hun har erfaring som landmåler både fra privat og offentlig virksomhet. De senere årene har hun jobbet med deling og seksjoneringssaker i kommunen.

Kittil Eriksrud Bergan

Advokat i Advokatfirmaet Haavind

Eiendomsutvikling og seksjonering kl 10.15

Organisering av parkering i eierseksjonssameier

Kittil er spesialisert innen eiendomsutvikling, boligrett og prosess i tilknytning til utbyggingsprosjekter, og bistår eiendomsutviklere og entreprenører. Kittil har de siste årene vært involvert i flere av de største utbyggingsprosjektene i landet. Han har bred erfaring med organisering av større utviklingsprosjekter, herunder salg/markedsføring, seksjonering og tinglysning. Kittil jobber også med entrepriserett, og har håndtert mange tvistesaker for utbyggere/entreprenører de siste årene.

Erling Marcussen Timm

Advokat og partner i Advokatfirmaet Haavind

Eiendomsutvikling og seksjonering kl 10.45

Prosjektorganisering og finansiering

Eiendomsutvikling og seksjonering kl 11.15

Vedtektsutforming i kombinerte sameier

Erling er spesialisert innen eiendomsutvikling, transaksjoner og leie/utleie av næringsarealer.
Erling har erfaring med utvikling og strukturering av større bolig- og næringsprosjekter for eiendomsutviklere og eiendomsselskaper; kjøp og salg av industri- og handelseiendommer og eiendomsporteføljer; tilrettelegging for syndikering av eiendomsprosjekter; leie/utleie av næringseiendom; offentlig/privat samarbeid for bygging/finansiering/leie av offentlige bygninger.
Erling er foredragsholder innenfor fagområdene husleierett og generell eiendomsutvikling, og engasjeres jevnlig av private aktører. Han har siden 2011 vært rangert av Chambers Europe blant landets ledende advokater innen området «real estate», er omtalt i Legal 500 og ble i Finansavisens advokatundersøkelse (2014) listet som en av landets beste eiendomsadvokater.

Citykonferansen Oslo 2019

Les mer

Praktisk Husleierett

Les mer
Alle våre konferanser →
↑ Til toppen