Eiendomsutviklingsdagene 2017

NYBYGG og REHABILITERING – BYUTVIKLING – MILJØ

Befolkningen øker, men hvor skal alle disse menneskene flytte? Til gode og levende byområder. Byene, drabantbyene og tettstedene skal fortettes, bygges ut og utvikles med vekt på bærekraft, robuste løsninger og gode urbane kvaliteter. Men hvordan tenker vi byutvikling og fremtidens byer – er vi på riktig spor?
Byutviklingen skal planlegges og gjennomføres til det beste for byen og menneske – hvordan skape robuste og vakre byer for en verdifull fremtid?

Vi lever i et raskt skiftende samfunn – digitalisering og globalisering gjør at vi kan bo, jobbe og kommunisere hvor som helst. Et markant generasjonsskifte dikterer nye regler og krav. Hva innebærer dette for måten vi designer våre byer, kontorer, næringslokaler, handel og boligområder? Hva kjennetegner prosjekter og byrom som har både merverdi og langsiktig bærekraft? Og hvilke trender som vil gi de viktigste fotavtrykkene?

Under Eiendomsutviklingsdagene 24-25 august vil erfarne norske og internasjonale aktører dele sine erfaringer og synspunkter om fremtidsrettet og verdifull byutvikling, arkitektur og estetikk, lønnsomhet i prosjekter og ikke minst flerfaglig samspill. Bli med i en tverrfaglig arena hvor du kan skape nye business-relasjoner, få faglig påfyll og bli inspirert!

PROGRAM TORSDAG 24. AUGUST

11.00

REGISTRERING I RESEPSJONEN

12.00

LUNSJ

13.00

VELKOMMEN TIL EIENDOMSUTVIKLINGSDAGENE 2017 – DAG 1

13.10

VISJONER FOR OSLO

Hvilke visjoner har vi for hovedstaten? Oslo er i finalen i konkurransen om å bli European Green Capital 2019 som en trygg, vakker, miljøvennlig og sporty by.
Hvordan skal Oslo nå dette målet og imøtekomme fremtiden? Hvordan kan vi samtidig møte befolkningsveksten og sørge for at Oslo fortsetter å være en by for de mange, og ikke blir en by for de få?

Victoria Marie Evensen , Leder av Byutviklingskomiteen i Oslo kommune

13.30

BYENES UTFORDRINGER - BOLIG, NÆRING OG HANDEL

Vi lever i et moderne og forandringspreget samfunn. Byene vokser og utvikles med vekt på både best arealutnyttelse og livskvalitet. Bolig, næring og handel må kombineres på en fornuftig måte for å skape gode og trivelige byer. Men hvilke utfordringer ligger i dette og hvordan få det til? Hvordan har samfunnet endret seg de siste årene? Beboere, arbeidende, syklende, handlende og konsumenter – hvem er de, hvilke fraflyttingsmønstre har skjedd og hva kan vi forvente fremover? Hvem skal byene og byrommene være for?

Hanne M Toftdahl , Economic Geographer og partner i Vista Analyse

13.50

FREMTIDENS BYER

Flere gamle og nedslitte områder trenger å bli forvandlet til attraktive destinasjoner, og nye bydeler må formes og utvikles. Dette setter politikere, planleggere og forvaltere på prøve. Hvordan skal byer og områder fortettes og utvikles for en verdifull og bærekraftig fremtid? Hva skal til for å revitalisere et område, forsterke egenart og identitet, og styrke konkurransekraft? Er vi på riktig spor i forhold til hvordan vi dimensjonerer menneskelige tilpassede byer og byrom?

Alexander Ståhle , CEO i Spacescape – Stockholm

14.20

PAUSE & MINGLING

14.50

Å BO SPREDT, KOSTER SKJORTA

Erling Røed Larsen , Head of Research i Eiendomsverdi og professor II - Institutt for samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI

15.20

FREMTIDSRETTET BYUTVIKLING

Byer må bli smartere og mer anvendelige. Vi må tenke mer langsiktig, tenke stedsutvikling på tvers av eiendomsgrenser og utvikle byene våre med en større langsiktighet. Vi må ha service, handel og kulturtilbud der vi jobber og bor. Den opplevelsesbaserte handelen er på full fart inn. Vi vil møtes i de gode offentlige byområdene som tilrettelegger for programmering på tvers. Vi skal ikke lenger bare shoppe eller gå på museum. Vi ønsker et sammensatt tilbud og vi ønsker sosialisering i gode, inkluderende byrom.
Byer endrer seg også hele tiden. Vi må derfor investere smartere i den bygningsmassen vi utvikler slik at den bedre er tilpasset for fremtidig bruk.

Eirik Thrygg , Administrerende direktør i Höegh Eiendom
Kathrine Nyhus , Director, CBRE

15.50

RISIKO, TILLITT OG SAMARBEID

Utfallet av et utviklingsprosjekt er ofte knyttet til de involverte partenes evne til å samarbeide og hvordan de forholder seg til risiko. Av og til kan det være beslutninger der man delvis må følge magefølelsen.
Vi skal se nærmere på dette ved å spille noen enkle spill, der både hodet og magefølelsen må brukes for å finne løsningen. Hvordan påvirker magefølelsen din handlingene dine i forhold til alle andre? Finn ut!

Anders Eika , Doktorgradsstudent ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU)

16.05

PAUSE & MINGLING

16.30

60 MINUTES – DE BESTE UTVIKLINGSPROSJEKTENE

Hva skjer på utviklingsfronten i dag? Vi presenterer fire utvalgte utviklingsprosjekter med klare definerte krav – prosjekter har særpreg og identitet, arealeffektive planløsninger og fremtidsrettede kvaliteter, og ikke minst tilfredsstiller moderne trender. Vi ser på tankene bak prosjektene, utfordringer, muligheter, risiko og lønnsomhet.

LYSAKER – den nye byen i byen
RUSELØKKVEIEN 26 – et høyt og miljøvennlig prosjekt
MEDIACITY BERGEN – den mest fremtidsrettede næringsklynge
SUNDTKVARTALET – et nytt bydelssentrum i Oslo som vil knytte Grünerløkka og Bjørvika tettere sammen

Olav Line , Administrerende direktør i Mustad Eiendom
Truls Nergaard , Leder Eiendom i Storebrand Asset Management
Björn Mattsson , Administrerende direktør i Skanska Commercial Development

17.30

AVSLUTNING DAG 1

19.30

APERITIFF

20.00

MIDDAG

PROGRAM FREDAG 25. AUGUST

09.30

VELKOMMEN TIL EIENDOMSUTVIKLINGSDAGENE - DAG 2

09.35

HVORDAN SKAL VI DESIGNE FREMTIDENS BYER?

Vi vet hvordan arkitekt-teoretikerne vil gjøre det. Men hvordan ville Steve Jobs gjort det? Hvordan ville Ingvard Kamprad eller Richard Branson gjort det? Bygninger og byrom uttrykker en fortelling som former og påvirker oss. Hvordan vil en designstrategisk tilnærming endre krav til arkitektur og planlegging? Hvordan vil det å sette ord på funksjonalitet, følelser og estetikk gi andre svar? Hvordan skape identiteter som tiltrekker folk? Hvordan tenke god og attraktiv ”placemaking” i større utviklingsprosjekter, og hvilke medvirkningsprosesser kan spille inn?

Øivind Breen , Strategisk Facilitator/Strategisk provokatør Breen.as/Strategysprint og UrbanLab

10.00

EIENDOM I DIGITALISERINGENS TID

Den fjerde industrielle revolusjonen endrer ikke bare forretningsmodeller og markedsposisjoner – disruptive teknologier påvirker også samfunnet vi lever i og skaper behovet for raskere innovasjons takt i store bedrifter og offentlig forvaltning.
Hva krever dette i forhold til utforming av nye arbeidsplasser, næringslokaler, byrom, butikker eller rekreasjonssteder? Hvordan opprettholde vår velstand som nasjon og hvordan kan vi best tilpasse oss denne store teknologidrevne omveltningen av alle næringer og samfunn?

Torgeir Waterhouse , Direktør internett og nye medier i IKT-Norge

10.30

MERVERDI SOM DRIVKRAFT FOR EN GOD BYUTVIKLING

Hva skaper verdi og hva avhenger verdiskapingen av? Vi presenterer resultater fra et forskningsprosjektet som ser på hva verdi er med fokus på bruker og eier av bygninger. Hva er best value approach – hvilke elementer man bør ha i en gjennomføringsmodell for verdiskaping? Og hvordan få det til i dagens byggebransjen, samt overvinne utfordringene? Vi ser nærmere på norske og internasjonale caseprosjekter, slik som et sykehus i San Francisco og i Tønsberg.

Amin Haddadi , Sivilingeniør i Multiconsult og Phd student ved NTNU

10.50

RISIKO, TILLITT OG SAMARBEID – HVORDAN GIKK DET?

Hvordan påvirker magen din handlingene dine i forhold til alle andre? Nå får du vite resultatet!

Anders Eika , Doktorgradsstudent ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU)

11.00

PAUSE OG MINGLING

11.30

ARKITEKTUR DRIVET AV OMGIVELSER OG MENNESKER

Kjetil Trædal Thorsen , Founding Partner, Architect i Snøhetta

12.00

EN HELT ANNEN MÅTE Å TENKE DESTINASJONSUTVIKLING PÅ

Boxparker er forholdvis nytt i Norge, men de kommer! Midlertidige container-bygg, ofte i påvente av en regulering eller før neste leietaker flytter inn, har vist seg å være svært populære prosjekter i flere byer i Europa og Asia. De kan være gårdeierens viktigste betaling i et vanskelig og midlertidig stedsutviklingsprosjekt.
Midlertidige butikker, restauranter eller cafeer bidrar til å skape liv i område, tiltrekker folk, samt gir potensielle leietakere mulighet til å teste konseptet sitt og danne et grunnlag for en senere permanent etablering.
Men hva er dynamikken og lønnsomheten i disse prosjektene – for både område og gårdeier? Vi presenterer et vellykket case – Pop-Up Brixton syd for London!

Charlie Gent , Marketing Director at Make Skift, London

12.30

CITY-MAKING IN A FLUID WORLD

Flexibilization is a mega-trend that’s radically changing urban lifestyles. Which remarkable developments are important in the city of today and tomorrow, and how can we use them to make our cities better places? Will robots save declining shopping streets, are self-driving cars our new living rooms, and does the sharing economy offer opportunities to create smarter living environments? Pop-Up City’s co-founder Jeroen Beekmans will highlight inspiring practices and show the opportunities of this trend for real estate development.

Jeroen Beekmans , Founder of Pop-up City / Golfstromen - Amsterdam

13.00

AVSLUTNING EIENDOMSUTVIKLINGSDAGENE 2017 MED LUNSJ

Victoria Marie Evensen

Leder av Byutviklingskomiteen i Oslo kommune

PROGRAM TORSDAG 24. AUGUST kl 13.10

VISJONER FOR OSLO

Hvilke visjoner har vi for hovedstaten? Oslo er i finalen i konkurransen om å bli European Green Capital 2019 som en trygg, vakker, miljøvennlig og sporty by.
Hvordan skal Oslo nå dette målet og imøtekomme fremtiden? Hvordan kan vi samtidig møte befolkningsveksten og sørge for at Oslo fortsetter å være en by for de mange, og ikke blir en by for de få?

Hanne M Toftdahl

Economic Geographer og partner i Vista Analyse

PROGRAM TORSDAG 24. AUGUST kl 13.30

BYENES UTFORDRINGER - BOLIG, NÆRING OG HANDEL

Vi lever i et moderne og forandringspreget samfunn. Byene vokser og utvikles med vekt på både best arealutnyttelse og livskvalitet. Bolig, næring og handel må kombineres på en fornuftig måte for å skape gode og trivelige byer. Men hvilke utfordringer ligger i dette og hvordan få det til? Hvordan har samfunnet endret seg de siste årene? Beboere, arbeidende, syklende, handlende og konsumenter – hvem er de, hvilke fraflyttingsmønstre har skjedd og hva kan vi forvente fremover? Hvem skal byene og byrommene være for?

Hanne Toftdahl er cand. philol. med fagene økonomi og geografi fra Universitetet i Oslo. Hun har yrkeserfaring fra flere departementer, forskning og rådgivende konsulentfirma.
Hanne bistår både offentlig og privat sektor med rådgivning, prosessbistand og analyser. Hun arbeider med regional utvikling og byutvikling der kommersielle mål møter offentlige rammevilkår. Regional bærekraft, offentlige virkemidler og rammevilkår samt arealbruk sammen med steds- og byutvikling er innenfor hennes kjernekompetanse. Kultur, reiseliv, handel, opplevelsesøkonomi og næringsutvikling er spesifikke temaområder. Hun deltar i en rekke byutviklingsprosjekter som underleverandør til en rekke arkitektfirma, landskapsarkitektfirma og ingeniørfirma.

Alexander Ståhle

CEO i Spacescape – Stockholm

PROGRAM TORSDAG 24. AUGUST kl 13.50

FREMTIDENS BYER

Flere gamle og nedslitte områder trenger å bli forvandlet til attraktive destinasjoner, og nye bydeler må formes og utvikles. Dette setter politikere, planleggere og forvaltere på prøve. Hvordan skal byer og områder fortettes og utvikles for en verdifull og bærekraftig fremtid? Hva skal til for å revitalisere et område, forsterke egenart og identitet, og styrke konkurransekraft? Er vi på riktig spor i forhold til hvordan vi dimensjonerer menneskelige tilpassede byer og byrom?

Alexander Ståhle er «stadsbyggnadsforskare» og administrerende direktør i konsulentselskapet Spacescape. Spacescape analyserer bymiljøer og nye planer i samarbeid med kommuner, eiendomsbesittere, statlige virksomheter, store eiendomsutviklere og arkitektkontor. Spacescape lager også egne planforslag basert på ny urban forskning.

Erling Røed Larsen

Head of Research i Eiendomsverdi og professor II - Institutt for samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI

PROGRAM TORSDAG 24. AUGUST kl 14.50

Å BO SPREDT, KOSTER SKJORTA

Eirik Thrygg

Administrerende direktør i Höegh Eiendom

PROGRAM TORSDAG 24. AUGUST kl 15.20

FREMTIDSRETTET BYUTVIKLING

Byer må bli smartere og mer anvendelige. Vi må tenke mer langsiktig, tenke stedsutvikling på tvers av eiendomsgrenser og utvikle byene våre med en større langsiktighet. Vi må ha service, handel og kulturtilbud der vi jobber og bor. Den opplevelsesbaserte handelen er på full fart inn. Vi vil møtes i de gode offentlige byområdene som tilrettelegger for programmering på tvers. Vi skal ikke lenger bare shoppe eller gå på museum. Vi ønsker et sammensatt tilbud og vi ønsker sosialisering i gode, inkluderende byrom.
Byer endrer seg også hele tiden. Vi må derfor investere smartere i den bygningsmassen vi utvikler slik at den bedre er tilpasset for fremtidig bruk.

Höegh Eiendom er et familieeiet eiendomsselskap som utvikler, eier og forvalter eiendommer i Oslo sentrum og det sentrale østlandsområdet. Selskapets eiendomsporteføljen omfatter 350 000 kvm med en årlig leieverdi på 435 MNOK. De har boligprosjekter med 700 leiligheter under salg/bygging, og tre store stedsutviklingsprosjekter i Oslo, Moss og Ski. Dette tilsvarer 800 mål ubebygde tomter for utvikling av handel, logistikk, næring og boliger.

Kathrine Nyhus

Director, CBRE

PROGRAM TORSDAG 24. AUGUST kl 15.20

FREMTIDSRETTET BYUTVIKLING

Byer må bli smartere og mer anvendelige. Vi må tenke mer langsiktig, tenke stedsutvikling på tvers av eiendomsgrenser og utvikle byene våre med en større langsiktighet. Vi må ha service, handel og kulturtilbud der vi jobber og bor. Den opplevelsesbaserte handelen er på full fart inn. Vi vil møtes i de gode offentlige byområdene som tilrettelegger for programmering på tvers. Vi skal ikke lenger bare shoppe eller gå på museum. Vi ønsker et sammensatt tilbud og vi ønsker sosialisering i gode, inkluderende byrom.
Byer endrer seg også hele tiden. Vi må derfor investere smartere i den bygningsmassen vi utvikler slik at den bedre er tilpasset for fremtidig bruk.

Kathrine Nyhus er utdannet arkitekt ved Arkitekthøgskolen i Oslo. Hun har en master i arkitektur og en master i urbanisme og har jobbet flere år på byggherresiden spesielt med det som omhandler tidligfase. Kathrine har ledet flere store prosjekter i Osloregionen og har et sterkt fokus på at byer må bli smartere. Hun er også opptatt av bedre samspill mellom det offentlige og private og engasjerer seg for å få utviklere til å tenke mer langsiktig og velge løsninger som er mer gjennomtenkt.

Anders Eika

Doktorgradsstudent ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU)

PROGRAM TORSDAG 24. AUGUST kl 15.50

RISIKO, TILLITT OG SAMARBEID

Utfallet av et utviklingsprosjekt er ofte knyttet til de involverte partenes evne til å samarbeide og hvordan de forholder seg til risiko. Av og til kan det være beslutninger der man delvis må følge magefølelsen.
Vi skal se nærmere på dette ved å spille noen enkle spill, der både hodet og magefølelsen må brukes for å finne løsningen. Hvordan påvirker magefølelsen din handlingene dine i forhold til alle andre? Finn ut!

PROGRAM FREDAG 25. AUGUST kl 10.50

RISIKO, TILLITT OG SAMARBEID – HVORDAN GIKK DET?

Hvordan påvirker magen din handlingene dine i forhold til alle andre? Nå får du vite resultatet!

Anders Eika har mastergrad i by- og regionalplanlegging fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet, og skriver doktorgrad ved instituttet for eiendomsfag og juss ved samme universitet. Prosjektet hans tar for seg utfordringer knyttet til bytransformasjonsområder, som effektiv samhandling mellom eiendomsutviklere, grunneiere, og det offentlige. Spesielt ser han på styringsmidler som fremmer samarbeid mellom private aktører.

Olav Line

Administrerende direktør i Mustad Eiendom

PROGRAM TORSDAG 24. AUGUST kl 16.30

60 MINUTES – DE BESTE UTVIKLINGSPROSJEKTENE

Hva skjer på utviklingsfronten i dag? Vi presenterer fire utvalgte utviklingsprosjekter med klare definerte krav – prosjekter har særpreg og identitet, arealeffektive planløsninger og fremtidsrettede kvaliteter, og ikke minst tilfredsstiller moderne trender. Vi ser på tankene bak prosjektene, utfordringer, muligheter, risiko og lønnsomhet.

LYSAKER – den nye byen i byen
RUSELØKKVEIEN 26 – et høyt og miljøvennlig prosjekt
MEDIACITY BERGEN – den mest fremtidsrettede næringsklynge
SUNDTKVARTALET – et nytt bydelssentrum i Oslo som vil knytte Grünerløkka og Bjørvika tettere sammen

Truls Nergaard

Leder Eiendom i Storebrand Asset Management

PROGRAM TORSDAG 24. AUGUST kl 16.30

60 MINUTES – DE BESTE UTVIKLINGSPROSJEKTENE

Hva skjer på utviklingsfronten i dag? Vi presenterer fire utvalgte utviklingsprosjekter med klare definerte krav – prosjekter har særpreg og identitet, arealeffektive planløsninger og fremtidsrettede kvaliteter, og ikke minst tilfredsstiller moderne trender. Vi ser på tankene bak prosjektene, utfordringer, muligheter, risiko og lønnsomhet.

LYSAKER – den nye byen i byen
RUSELØKKVEIEN 26 – et høyt og miljøvennlig prosjekt
MEDIACITY BERGEN – den mest fremtidsrettede næringsklynge
SUNDTKVARTALET – et nytt bydelssentrum i Oslo som vil knytte Grünerløkka og Bjørvika tettere sammen

Björn Mattsson

Administrerende direktør i Skanska Commercial Development

PROGRAM TORSDAG 24. AUGUST kl 16.30

60 MINUTES – DE BESTE UTVIKLINGSPROSJEKTENE

Hva skjer på utviklingsfronten i dag? Vi presenterer fire utvalgte utviklingsprosjekter med klare definerte krav – prosjekter har særpreg og identitet, arealeffektive planløsninger og fremtidsrettede kvaliteter, og ikke minst tilfredsstiller moderne trender. Vi ser på tankene bak prosjektene, utfordringer, muligheter, risiko og lønnsomhet.

LYSAKER – den nye byen i byen
RUSELØKKVEIEN 26 – et høyt og miljøvennlig prosjekt
MEDIACITY BERGEN – den mest fremtidsrettede næringsklynge
SUNDTKVARTALET – et nytt bydelssentrum i Oslo som vil knytte Grünerløkka og Bjørvika tettere sammen

Øivind Breen

Strategisk Facilitator/Strategisk provokatør Breen.as/Strategysprint og UrbanLab

PROGRAM FREDAG 25. AUGUST kl 09.35

HVORDAN SKAL VI DESIGNE FREMTIDENS BYER?

Vi vet hvordan arkitekt-teoretikerne vil gjøre det. Men hvordan ville Steve Jobs gjort det? Hvordan ville Ingvard Kamprad eller Richard Branson gjort det? Bygninger og byrom uttrykker en fortelling som former og påvirker oss. Hvordan vil en designstrategisk tilnærming endre krav til arkitektur og planlegging? Hvordan vil det å sette ord på funksjonalitet, følelser og estetikk gi andre svar? Hvordan skape identiteter som tiltrekker folk? Hvordan tenke god og attraktiv ”placemaking” i større utviklingsprosjekter, og hvilke medvirkningsprosesser kan spille inn?

Øivind Breen har vært rådgiver i designbyrået Grid med ansvar for å utvikle områdene branded environments og urban design. Før det har han vært administrerende direktør hos Hille Melbye arkitekter og hos DARK arkitekter. Går vi tredve år tilbake var Øivind folkevalgt bystyremedlem for Høyre i Oslo med plass i Byutviklingskomiteen og dens forgjenger Boligutvalget. Han har vært tekstforfatter, Creative Director, Strategic Director og administrerende direktør i reklamebransjen og jobbet både nasjonalt og internasjonalt, bl.a. har han hentet kreative priser i inn og utland, både som tekstforfatter og kreativ leder. I dag er Øivind strategisk facilitator og provokatør i Breen AS, Strategysprint og UrbanLab.

Torgeir Waterhouse

Direktør internett og nye medier i IKT-Norge

PROGRAM FREDAG 25. AUGUST kl 10.00

EIENDOM I DIGITALISERINGENS TID

Den fjerde industrielle revolusjonen endrer ikke bare forretningsmodeller og markedsposisjoner – disruptive teknologier påvirker også samfunnet vi lever i og skaper behovet for raskere innovasjons takt i store bedrifter og offentlig forvaltning.
Hva krever dette i forhold til utforming av nye arbeidsplasser, næringslokaler, byrom, butikker eller rekreasjonssteder? Hvordan opprettholde vår velstand som nasjon og hvordan kan vi best tilpasse oss denne store teknologidrevne omveltningen av alle næringer og samfunn?

Amin Haddadi

Sivilingeniør i Multiconsult og Phd student ved NTNU

PROGRAM FREDAG 25. AUGUST kl 10.30

MERVERDI SOM DRIVKRAFT FOR EN GOD BYUTVIKLING

Hva skaper verdi og hva avhenger verdiskapingen av? Vi presenterer resultater fra et forskningsprosjektet som ser på hva verdi er med fokus på bruker og eier av bygninger. Hva er best value approach – hvilke elementer man bør ha i en gjennomføringsmodell for verdiskaping? Og hvordan få det til i dagens byggebransjen, samt overvinne utfordringene? Vi ser nærmere på norske og internasjonale caseprosjekter, slik som et sykehus i San Francisco og i Tønsberg.

Amin Haddadi er sivilingeniør i Bygg og miljøteknikk og Phd-kandidat ved NTNU med tilknytning til forskningsprosjektene Oscar og SpeedUp. Han skrev sin masteroppgave i 2008 om usikkerhetsstyring fra eiers perspektiv i tilknytning til forskningsprosjektet PUS (Praktisk Usikkerhetsstyring). Amin startet karrieren med prosjektledelse av nybygg- og rehabiliteringsprosjekter, samt rådgivning innen usikkerhetsstyring og usikkerhetsanalyser hos konsulentselskapet OPAK. I 2011 startet han med rådgivning innen Eiendomsledelse med fokus på strategisk eiendomsutvikling og tilstandskartlegging av store bygningsmasser i avdeling for Miljø- og spesialrådgivning hos Multiconsult. Amins doktorgrad er et samarbeid mellom Multiconsult, Forskningsrådet og NTNU som startet i 2015 under tema «Verdiskaping i byggeprosjekter». Han har tilbragt det siste året av sin doktorgrad hos UC Berkeley i California der han har forsket på verdiskaping i komplekse byggeprosjekter med to store sykehusprosjekter som case.

Kjetil Trædal Thorsen

Founding Partner, Architect i Snøhetta

PROGRAM FREDAG 25. AUGUST kl 11.30

ARKITEKTUR DRIVET AV OMGIVELSER OG MENNESKER

Charlie Gent

Marketing Director at Make Skift, London

PROGRAM FREDAG 25. AUGUST kl 12.00

EN HELT ANNEN MÅTE Å TENKE DESTINASJONSUTVIKLING PÅ

Boxparker er forholdvis nytt i Norge, men de kommer! Midlertidige container-bygg, ofte i påvente av en regulering eller før neste leietaker flytter inn, har vist seg å være svært populære prosjekter i flere byer i Europa og Asia. De kan være gårdeierens viktigste betaling i et vanskelig og midlertidig stedsutviklingsprosjekt.
Midlertidige butikker, restauranter eller cafeer bidrar til å skape liv i område, tiltrekker folk, samt gir potensielle leietakere mulighet til å teste konseptet sitt og danne et grunnlag for en senere permanent etablering.
Men hva er dynamikken og lønnsomheten i disse prosjektene – for både område og gårdeier? Vi presenterer et vellykket case – Pop-Up Brixton syd for London!

MakeSkift transformerer og forvandler utilgjengelig urbane rom til nye konsepter som tiltrekker folk, skaper gateliv og gir lokale mennesker og uavhengige bedrifter nye muligheter. Deres første prosjekt var Pop-up Brixton i London.
Pop Brixton var i utgangspunktet ment som et kortvarig prosjekt, utviklet for å gi et ubebygd industriområde en midlertidig verdi og utnyttelse inntil videre byutvikling. Prosjektet er bygget opp av containere og ble åpnet i 2015. Pop Brixton ble en så stor suksess, at containerne nå er permanente og prosjektet er videreutviklet. Pop Brixton er ikke bare en av de mest populære destinasjoner i Sør-London, men også svært lønnsomt – det huser i dag et fellesskap av 60 ulike virksomheter, fra pop-up butikker, kreative start-ups, produsenter og sosiale entreprenører. I tillegg har det blitt en sosial arena som tiltrekker seg over 750.000 besøkende hvert år.

Jeroen Beekmans

Founder of Pop-up City / Golfstromen - Amsterdam

PROGRAM FREDAG 25. AUGUST kl 12.30

CITY-MAKING IN A FLUID WORLD

Flexibilization is a mega-trend that’s radically changing urban lifestyles. Which remarkable developments are important in the city of today and tomorrow, and how can we use them to make our cities better places? Will robots save declining shopping streets, are self-driving cars our new living rooms, and does the sharing economy offer opportunities to create smarter living environments? Pop-Up City’s co-founder Jeroen Beekmans will highlight inspiring practices and show the opportunities of this trend for real estate development.

Jeroen Beekmans (1985) is one of the founders of the agency for urban development ‘Golfstromen’. He is also one of the founders of Pop-Up City, an online magazine for the city of the future. Since 2007 Golfstromen organizes Amsterdam PechaKucha nights – club nights on different locations throughout Amsterdam, where speakers from the creative industry get a chance to present their projects, inspiration or ideas in 20 slides x 20 seconds.

Morgendagens eiendomsbransje

Les mer

Boligdagene 2019

Les mer
Alle våre konferanser →
↑ Til toppen