Eiendomsutviklingsdagene 2018

Fremtidens by- og eiendomsutvikling: Fortette og bygge ut – der mennesker ønsker å bo

Under Eiendomsutviklingsdagene 2018 vil en rekke norske og internasjonale fagpersoner dele sine erfaringer og synspunkter om byutvikling, arkitektur, transformasjon, nye trender og konsepter. Delta på en tverrfaglig arena der du kan skape nye businessrelasjoner og få faglig påfyll og inspirasjon!

Velkommen til Farris Bad i Larvik 30.-31. august!

Befolkningsveksten i Oslo stopper opp
Hva skjer i Oslo, og hvordan takle det som skjer? Hvilke andre distrikter, tettsteder og byer flytter folk til? Hvordan vil utbygging av ny infrastruktur og kommunesammenslåing påvirke flyttemønster og urbanisering?

Hvordan vil fremtidens byer se ut?
Vi former byens utrykk ved å kombinere kulturelle, sosiale, miljømessige og arkitektoniske elementer. Vi prøver å skape byen slik vi vil ha den. Hvilke premisser burde vi legge for en fremtidsrettet, verdifull byutvikling? Hvordan kan Oslo og andre norske byer bli moderne, attraktive destinasjoner i et internasjonalt perspektiv?

Endringene skjer akkurat nå!
Digitalisering, urbanisering og et markant generasjonsskifte fører til store endringer innen byutvikling. Hvordan møter vi disse endringene på best mulig måte? Hva er de langsiktige trendene? Hvilke byrom og konsepter vil fremtidens generasjoner nyte godt av?

PROGRAM TORSDAG 30. AUGUST

11.00

REGISTRERING I RESEPSJONEN

12.00

Lunsj

13.00

VELKOMMEN TIL EIENDOMSUTVIKLINGSDAGENE 2018 – DAG 1

13.10

HVOR SKAL BEFOLKNINGEN FLYTTE?

Det sies at Oslo er på vei til å bli en millionby. Men befolkningsveksten i hovedstaden har nå stoppet opp, mens tettsteder i nærheten vokser og fortettes. Hva skjer i Oslo? Hvilke andre distrikter og kommuner flytter folk til? Hvilken sammensetning av aldersgrupper forventes i disse områdene, og hva betyr det for by- og områdeutvikling? Og hvor skal det bygges og fortettes i årene som kommer?

Nejra Macic , Sjeføkonom i Prognosesenteret AS

13.40

KOMMUNEREFORM OG IC-UTBYGGING - EFFEKTER PÅ EIENDOMSMARKEDET

Kommunereformen styrker mange av Østlandsbyene – Lillestrøm, Asker, Drammen, Moss, Ski, Askim og Vestfoldbyene blir større og mer kraftfulle. Akershus slås sammen med Buskerud og Østfold, og vil danne et kjempefylke på 1,2 millioner innbyggere. Strukturendringene forsterkes av intercity-utbyggingen som gjør byer som Hamar, Tønsberg, Fredrikstad og Hønefoss til en del av arbeidsmarkedet i Oslo. Hva betyr endringene for Østlandsbyene, for Norge og for eiendomsmarkedet?

Bernt Sverre Mehammer , Markedssjef By & Samfunn i Multiconsult

14.00

Pause & mingling

14.30

60 MINUTES ”NYE UTVIKLINGSOMRÅDER” - HVA, HVOR OG HVORFOR?

Flere områder rundt Oslo – som Gardermoen, Lørenskog, Ski og Lillestrøm – samt mindre distrikter utvikles og bygges ut. Hvilket potensial finnes i disse områdene, og hvordan kan vi videreføre gode tradisjoner og kvaliteter som preger klassiske bydeler i tilsvarende attraktive og sentrale områder i Oslo? Vi tar for oss utviklingen i drabantbyer og tettsteder rundt Oslo, og fire utvalgte prosjekter blir presentert. Hva tenker byggherrene om utfordringer, muligheter, risiko og lønnsomhet?

– MEIERIKVARTALET I LILLESTRØM

– EN NY BYDEL PÅ GARDERMOEN

– EN NY SPENNENDE VINTERSPORTSDESTINASJON PÅ LØRENSKOG

– BERGELØKKA, ET NYTT SIGNALPROSJEKT I LARVIK

Ole Johnny Paulsen , Utviklingssjef i Øie Eiendomsutvikling
Thor E. Thoeneie , Administrerende direktør i Oslo Airport City
Erik Hammer , Administrerende direktør i Vinterparken Holding
Tore Møgster , Administrerende direktør i Fritzøe Eiendom
Gaute Grønmo , Arkitekt i NIELSTORP+ Arkitekter

15.30

Pause & mingling

16.00

HVORDAN SKAPE ET PULSERENDE, URBANT LIV?

Debatt

Eierkonstellasjonen i et utviklingsområde er ofte fragmentert. Forskjellige eiere kan ha ulike utviklingsstrategier, men felles interesser i å aktivisere og vitalisere området, for dermed å løfte kvalitet og verdi. Samtidig endrer både globalisering, digitalisering, coworking og et markant generasjonsskifte reglene i eiendomsbransjen. Yngre generasjoner ønsker større fleksibilitet og frihet i bolig- og arbeidssituasjoner. Skillet mellom jobb og fritid forsvinner. Hvordan ta hensyn til dette? Hvordan kan vi styrke mangfold og kvalitet, og samtidig øke kontantstrømmen i prosjektene? Ulike aktører fra eiendomsbransjen forteller hvordan de spiller på lag for å utvikle et område best mulig.

Debattleder
Dag Henden Torsteinsen , Partner og advokat i Grette

Debattdeltakere
Thomas Weeden , Country Manager Norway i Regus - Int. Workplace Group
Thomas Holth , Project Director i Steen & Strøm Norge
Christen Wikborg , Daglig leder i Bragernes Invest

16.30

ARCHITECTURE AND CITY-MAKING

Architecture plays vital role in shaping attractive cities. One of the world`s leading architects offices – Zaha Hadid Architects – shares their experiences on how they combine context, programmatic requirements and innovative engineering to create inspiring architectural and urban projects.

Gianluca Racana , Director and Architect at Zaha Hadid Architects - London

17.00

AVSLUTNING DAG 1

19.30

APERITIFF

20.00

MIDDAG

PROGRAM FREDAG 31. AUGUST

09.30

VELKOMMEN TIL EIENDOMSUTVIKLINGSDAGENE 2018 - DAG 2

09.40

THE FUTURE OF INTELLIGENT COMMUNICATION IN THE URBAN ENVIRONMENT

Alle snakker om byutvikling og fortetting, men hvilke game changer og disruptive krefter styrer egentlig utformingen av byene våre? Hva skjer med digitalisering, globalisering og millenniums-generasjoners hverdag? Hva betyr dette for utforming av framtidens byer?

Alexander Bard , Filosof, musiker, debattør og forfatter

10.20

IDENTITETSKRISE I BYER?

Moderne tårn i stål og betong bygges verden rundt, og arkitektoniske løsninger kopieres overalt. Får vi litt for like og kjedelige bygninger når det bygges ut i høyt tempo? Byggets design og estetikk bidrar til å skape byens uttrykk i sine urbane omgivelser. Hvordan få en god estetisk variasjon? Hvordan kan Oslo og andre norske byer utvikles ved å kombinere norsk tradisjon og historie med et fremtidsrettet, moderne uttrykk?

Camilla Moneta , Fagsjef i Norske Arkitekters Landsforbund (NAL)

10.40

LANDEMERKEPROSJEKTER MED GLASSFASADE

Et sterkt strategisk design er viktig for å bidra til å forme byens skiftende landskap. Eckersley O’Callaghan har designet alle Retail Stores for Apple – fra The Cube i NY og The Steve Jobs Theatre i California og Apple Zorlu i Istanbul – samt andre spektakulære prosjekter. Her deler de tanker og erfaringer om hvordan de prosjekterer og utformer sine spektakulære landemerkeprosjekter, og hvordan glassfasader kan inkludere en fascinerende innovasjon.

Damian Rogan , Director of Facade Engineering at Eckersley O'Callaghan - London

11.10

Pause & mingling

11.40

BÆREKRAFTIG ARKITEKTUR - BRUK AV TRE SOM KONSTRUKSJONSMATERIALE

Trekonstruksjoner kjennetegner Skandinavias tradisjon og historie. Samtidig bidrar de til å nå målene i Kommuneplanens samfunnsdel og Grønn Strategi. Det er mange ulike måter å bygge med tre på, avhengig av type prosjekt, og stadig flere signalbygg, næringsbygg og boligprosjekter bygges nå i dette materialet. Vi ser på fordeler og muligheter i spennende prosjekter.

Reinhard Kropf , Founder og CEO i Helen & Hard - Stavanger

12.10

SKIPET – BERGENS STØRSTE NÆRINGSBYGG I MASSIVTRE

Skipet i Bergen er et godt, konkret eksempel på et spektakulært næringsbygg i massivtre. Eiendomsbesitter GC Rieber deler erfaringer og tanker. Hvorfor valgte de massivtre foran betong som konstruksjonsmateriale? Hvordan utviklet de et unikt og bærekraftig prosjekt? Og – får de betalt for sin spennende arkitektur og satsing på bærekraft?

Gunnar Hernborg , Prosjektdirektør i GC Rieber Eiendom - Bergen

12.30

GJENBRUK AV MATERIALER, NYE KRAV OG BYUTVIKLING

Miljøperspektivet er grunnleggende for en god og bærekraftig by- og eiendomsutvikling. Det betyr at vi ikke nødvendigvis må rive, men bevare og gjenbruke. Hvordan kan vi tenke nytt og smart, og hvilke miljømessige, sosiale, arkitektoniske og økonomiske fordeler finnes?

Fredrik Barth , Daglig leder i Vill Arkitektur og partner i Vill Urbanisme

13.00

ET HOTELL - EN DESTINASJON!

Kan et tettsted eller et ukjent område transformeres til en attraktiv destinasjon? Hvordan tilføye et område et helt unikt særpreg og kvalitet? Hvilken rolle kan hoteller ha i en slik transformasjon?

Arthur Buchardt , AB Invest
Anders Buchardt , Styreleder i AB Invest

13.30

AVSLUTNING EIENDOMSUTVIKLINGSDAGENE 2018 - LUNSJ

Nejra Macic

Sjeføkonom i Prognosesenteret AS

PROGRAM TORSDAG 30. AUGUST kl 13.10

HVOR SKAL BEFOLKNINGEN FLYTTE?

Det sies at Oslo er på vei til å bli en millionby. Men befolkningsveksten i hovedstaden har nå stoppet opp, mens tettsteder i nærheten vokser og fortettes. Hva skjer i Oslo? Hvilke andre distrikter og kommuner flytter folk til? Hvilken sammensetning av aldersgrupper forventes i disse områdene, og hva betyr det for by- og områdeutvikling? Og hvor skal det bygges og fortettes i årene som kommer?

Nejra har en mastergrad i samfunnsøkonomisk analyse fra Universitetet i Oslo, med studieopphold ved Universitat Pompeu Fabra i Barcelona. Hun arbeider med analyser av bygge- og anleggsmarkedene samt makroøkonomiske vurderinger.

Bernt Sverre Mehammer

Markedssjef By & Samfunn i Multiconsult

PROGRAM TORSDAG 30. AUGUST kl 13.40

KOMMUNEREFORM OG IC-UTBYGGING - EFFEKTER PÅ EIENDOMSMARKEDET

Kommunereformen styrker mange av Østlandsbyene – Lillestrøm, Asker, Drammen, Moss, Ski, Askim og Vestfoldbyene blir større og mer kraftfulle. Akershus slås sammen med Buskerud og Østfold, og vil danne et kjempefylke på 1,2 millioner innbyggere. Strukturendringene forsterkes av intercity-utbyggingen som gjør byer som Hamar, Tønsberg, Fredrikstad og Hønefoss til en del av arbeidsmarkedet i Oslo. Hva betyr endringene for Østlandsbyene, for Norge og for eiendomsmarkedet?

Ole Johnny Paulsen

Utviklingssjef i Øie Eiendomsutvikling

PROGRAM TORSDAG 30. AUGUST kl 14.30

60 MINUTES ”NYE UTVIKLINGSOMRÅDER” - HVA, HVOR OG HVORFOR?

Flere områder rundt Oslo – som Gardermoen, Lørenskog, Ski og Lillestrøm – samt mindre distrikter utvikles og bygges ut. Hvilket potensial finnes i disse områdene, og hvordan kan vi videreføre gode tradisjoner og kvaliteter som preger klassiske bydeler i tilsvarende attraktive og sentrale områder i Oslo? Vi tar for oss utviklingen i drabantbyer og tettsteder rundt Oslo, og fire utvalgte prosjekter blir presentert. Hva tenker byggherrene om utfordringer, muligheter, risiko og lønnsomhet?

– MEIERIKVARTALET I LILLESTRØM

– EN NY BYDEL PÅ GARDERMOEN

– EN NY SPENNENDE VINTERSPORTSDESTINASJON PÅ LØRENSKOG

– BERGELØKKA, ET NYTT SIGNALPROSJEKT I LARVIK

Thor E. Thoeneie

Administrerende direktør i Oslo Airport City

PROGRAM TORSDAG 30. AUGUST kl 14.30

60 MINUTES ”NYE UTVIKLINGSOMRÅDER” - HVA, HVOR OG HVORFOR?

Flere områder rundt Oslo – som Gardermoen, Lørenskog, Ski og Lillestrøm – samt mindre distrikter utvikles og bygges ut. Hvilket potensial finnes i disse områdene, og hvordan kan vi videreføre gode tradisjoner og kvaliteter som preger klassiske bydeler i tilsvarende attraktive og sentrale områder i Oslo? Vi tar for oss utviklingen i drabantbyer og tettsteder rundt Oslo, og fire utvalgte prosjekter blir presentert. Hva tenker byggherrene om utfordringer, muligheter, risiko og lønnsomhet?

– MEIERIKVARTALET I LILLESTRØM

– EN NY BYDEL PÅ GARDERMOEN

– EN NY SPENNENDE VINTERSPORTSDESTINASJON PÅ LØRENSKOG

– BERGELØKKA, ET NYTT SIGNALPROSJEKT I LARVIK

Erik Hammer

Administrerende direktør i Vinterparken Holding

PROGRAM TORSDAG 30. AUGUST kl 14.30

60 MINUTES ”NYE UTVIKLINGSOMRÅDER” - HVA, HVOR OG HVORFOR?

Flere områder rundt Oslo – som Gardermoen, Lørenskog, Ski og Lillestrøm – samt mindre distrikter utvikles og bygges ut. Hvilket potensial finnes i disse områdene, og hvordan kan vi videreføre gode tradisjoner og kvaliteter som preger klassiske bydeler i tilsvarende attraktive og sentrale områder i Oslo? Vi tar for oss utviklingen i drabantbyer og tettsteder rundt Oslo, og fire utvalgte prosjekter blir presentert. Hva tenker byggherrene om utfordringer, muligheter, risiko og lønnsomhet?

– MEIERIKVARTALET I LILLESTRØM

– EN NY BYDEL PÅ GARDERMOEN

– EN NY SPENNENDE VINTERSPORTSDESTINASJON PÅ LØRENSKOG

– BERGELØKKA, ET NYTT SIGNALPROSJEKT I LARVIK

Tore Møgster

Administrerende direktør i Fritzøe Eiendom

PROGRAM TORSDAG 30. AUGUST kl 14.30

60 MINUTES ”NYE UTVIKLINGSOMRÅDER” - HVA, HVOR OG HVORFOR?

Flere områder rundt Oslo – som Gardermoen, Lørenskog, Ski og Lillestrøm – samt mindre distrikter utvikles og bygges ut. Hvilket potensial finnes i disse områdene, og hvordan kan vi videreføre gode tradisjoner og kvaliteter som preger klassiske bydeler i tilsvarende attraktive og sentrale områder i Oslo? Vi tar for oss utviklingen i drabantbyer og tettsteder rundt Oslo, og fire utvalgte prosjekter blir presentert. Hva tenker byggherrene om utfordringer, muligheter, risiko og lønnsomhet?

– MEIERIKVARTALET I LILLESTRØM

– EN NY BYDEL PÅ GARDERMOEN

– EN NY SPENNENDE VINTERSPORTSDESTINASJON PÅ LØRENSKOG

– BERGELØKKA, ET NYTT SIGNALPROSJEKT I LARVIK

Gaute Grønmo

Arkitekt i NIELSTORP+ Arkitekter

PROGRAM TORSDAG 30. AUGUST kl 14.30

60 MINUTES ”NYE UTVIKLINGSOMRÅDER” - HVA, HVOR OG HVORFOR?

Flere områder rundt Oslo – som Gardermoen, Lørenskog, Ski og Lillestrøm – samt mindre distrikter utvikles og bygges ut. Hvilket potensial finnes i disse områdene, og hvordan kan vi videreføre gode tradisjoner og kvaliteter som preger klassiske bydeler i tilsvarende attraktive og sentrale områder i Oslo? Vi tar for oss utviklingen i drabantbyer og tettsteder rundt Oslo, og fire utvalgte prosjekter blir presentert. Hva tenker byggherrene om utfordringer, muligheter, risiko og lønnsomhet?

– MEIERIKVARTALET I LILLESTRØM

– EN NY BYDEL PÅ GARDERMOEN

– EN NY SPENNENDE VINTERSPORTSDESTINASJON PÅ LØRENSKOG

– BERGELØKKA, ET NYTT SIGNALPROSJEKT I LARVIK

Dag Henden Torsteinsen

Partner og advokat i Grette

Debatt
PROGRAM TORSDAG 30. AUGUST kl 16.00

HVORDAN SKAPE ET PULSERENDE, URBANT LIV?

Eierkonstellasjonen i et utviklingsområde er ofte fragmentert. Forskjellige eiere kan ha ulike utviklingsstrategier, men felles interesser i å aktivisere og vitalisere området, for dermed å løfte kvalitet og verdi. Samtidig endrer både globalisering, digitalisering, coworking og et markant generasjonsskifte reglene i eiendomsbransjen. Yngre generasjoner ønsker større fleksibilitet og frihet i bolig- og arbeidssituasjoner. Skillet mellom jobb og fritid forsvinner. Hvordan ta hensyn til dette? Hvordan kan vi styrke mangfold og kvalitet, og samtidig øke kontantstrømmen i prosjektene? Ulike aktører fra eiendomsbransjen forteller hvordan de spiller på lag for å utvikle et område best mulig.

Dag Henden Torsteinsen har særlig kompetanse innen utvikling og transaksjoner for næringseiendom. Torsteinsen er medlem av redaksjonsrådet i fagtidsskriftet Tidsskrift for eiendomsrett, og er en etterspurt foreleser for eiendomsbransjen og næringsmeglere.

Thomas Weeden

Country Manager Norway i Regus - Int. Workplace Group

Debatt
PROGRAM TORSDAG 30. AUGUST kl 16.00

HVORDAN SKAPE ET PULSERENDE, URBANT LIV?

Eierkonstellasjonen i et utviklingsområde er ofte fragmentert. Forskjellige eiere kan ha ulike utviklingsstrategier, men felles interesser i å aktivisere og vitalisere området, for dermed å løfte kvalitet og verdi. Samtidig endrer både globalisering, digitalisering, coworking og et markant generasjonsskifte reglene i eiendomsbransjen. Yngre generasjoner ønsker større fleksibilitet og frihet i bolig- og arbeidssituasjoner. Skillet mellom jobb og fritid forsvinner. Hvordan ta hensyn til dette? Hvordan kan vi styrke mangfold og kvalitet, og samtidig øke kontantstrømmen i prosjektene? Ulike aktører fra eiendomsbransjen forteller hvordan de spiller på lag for å utvikle et område best mulig.

Thomas leder International Workplace Group, (tidligere Regus PLC) i Norge. I tillegg til daglig drift av operasjonen i Norge er hovedfokuset til Thomas å bygge et nasjonalt nettverk av serviced office/co-work lokasjoner noe som har resultert i at selskapet i 2016 har signert over 15 000 kvm med kontorareal i Norge, bl.a Spaces Kvadraturen på 6000 kvm som åpner sommeren 2017 og Spaces i Media City på 1700 kvm som åpner høsten 2017. Før IWG har Thomas hatt ulike salgs og lederstillinger innenfor IT/Telecom og FMCG.

Thomas Holth

Project Director i Steen & Strøm Norge

Debatt
PROGRAM TORSDAG 30. AUGUST kl 16.00

HVORDAN SKAPE ET PULSERENDE, URBANT LIV?

Eierkonstellasjonen i et utviklingsområde er ofte fragmentert. Forskjellige eiere kan ha ulike utviklingsstrategier, men felles interesser i å aktivisere og vitalisere området, for dermed å løfte kvalitet og verdi. Samtidig endrer både globalisering, digitalisering, coworking og et markant generasjonsskifte reglene i eiendomsbransjen. Yngre generasjoner ønsker større fleksibilitet og frihet i bolig- og arbeidssituasjoner. Skillet mellom jobb og fritid forsvinner. Hvordan ta hensyn til dette? Hvordan kan vi styrke mangfold og kvalitet, og samtidig øke kontantstrømmen i prosjektene? Ulike aktører fra eiendomsbransjen forteller hvordan de spiller på lag for å utvikle et område best mulig.

Christen Wikborg

Daglig leder i Bragernes Invest

Debatt
PROGRAM TORSDAG 30. AUGUST kl 16.00

HVORDAN SKAPE ET PULSERENDE, URBANT LIV?

Eierkonstellasjonen i et utviklingsområde er ofte fragmentert. Forskjellige eiere kan ha ulike utviklingsstrategier, men felles interesser i å aktivisere og vitalisere området, for dermed å løfte kvalitet og verdi. Samtidig endrer både globalisering, digitalisering, coworking og et markant generasjonsskifte reglene i eiendomsbransjen. Yngre generasjoner ønsker større fleksibilitet og frihet i bolig- og arbeidssituasjoner. Skillet mellom jobb og fritid forsvinner. Hvordan ta hensyn til dette? Hvordan kan vi styrke mangfold og kvalitet, og samtidig øke kontantstrømmen i prosjektene? Ulike aktører fra eiendomsbransjen forteller hvordan de spiller på lag for å utvikle et område best mulig.

Gianluca Racana

Director and Architect at Zaha Hadid Architects - London

PROGRAM TORSDAG 30. AUGUST kl 16.30

ARCHITECTURE AND CITY-MAKING

Architecture plays vital role in shaping attractive cities. One of the world`s leading architects offices – Zaha Hadid Architects – shares their experiences on how they combine context, programmatic requirements and innovative engineering to create inspiring architectural and urban projects.

Alexander Bard

Filosof, musiker, debattør og forfatter

PROGRAM FREDAG 31. AUGUST kl 09.40

THE FUTURE OF INTELLIGENT COMMUNICATION IN THE URBAN ENVIRONMENT

Alle snakker om byutvikling og fortetting, men hvilke game changer og disruptive krefter styrer egentlig utformingen av byene våre? Hva skjer med digitalisering, globalisering og millenniums-generasjoners hverdag? Hva betyr dette for utforming av framtidens byer?

Camilla Moneta

Fagsjef i Norske Arkitekters Landsforbund (NAL)

PROGRAM FREDAG 31. AUGUST kl 10.20

IDENTITETSKRISE I BYER?

Moderne tårn i stål og betong bygges verden rundt, og arkitektoniske løsninger kopieres overalt. Får vi litt for like og kjedelige bygninger når det bygges ut i høyt tempo? Byggets design og estetikk bidrar til å skape byens uttrykk i sine urbane omgivelser. Hvordan få en god estetisk variasjon? Hvordan kan Oslo og andre norske byer utvikles ved å kombinere norsk tradisjon og historie med et fremtidsrettet, moderne uttrykk?

Damian Rogan

Director of Facade Engineering at Eckersley O'Callaghan - London

PROGRAM FREDAG 31. AUGUST kl 10.40

LANDEMERKEPROSJEKTER MED GLASSFASADE

Et sterkt strategisk design er viktig for å bidra til å forme byens skiftende landskap. Eckersley O’Callaghan har designet alle Retail Stores for Apple – fra The Cube i NY og The Steve Jobs Theatre i California og Apple Zorlu i Istanbul – samt andre spektakulære prosjekter. Her deler de tanker og erfaringer om hvordan de prosjekterer og utformer sine spektakulære landemerkeprosjekter, og hvordan glassfasader kan inkludere en fascinerende innovasjon.

Reinhard Kropf

Founder og CEO i Helen & Hard - Stavanger

PROGRAM FREDAG 31. AUGUST kl 11.40

BÆREKRAFTIG ARKITEKTUR - BRUK AV TRE SOM KONSTRUKSJONSMATERIALE

Trekonstruksjoner kjennetegner Skandinavias tradisjon og historie. Samtidig bidrar de til å nå målene i Kommuneplanens samfunnsdel og Grønn Strategi. Det er mange ulike måter å bygge med tre på, avhengig av type prosjekt, og stadig flere signalbygg, næringsbygg og boligprosjekter bygges nå i dette materialet. Vi ser på fordeler og muligheter i spennende prosjekter.

Gunnar Hernborg

Prosjektdirektør i GC Rieber Eiendom - Bergen

PROGRAM FREDAG 31. AUGUST kl 12.10

SKIPET – BERGENS STØRSTE NÆRINGSBYGG I MASSIVTRE

Skipet i Bergen er et godt, konkret eksempel på et spektakulært næringsbygg i massivtre. Eiendomsbesitter GC Rieber deler erfaringer og tanker. Hvorfor valgte de massivtre foran betong som konstruksjonsmateriale? Hvordan utviklet de et unikt og bærekraftig prosjekt? Og – får de betalt for sin spennende arkitektur og satsing på bærekraft?

Fredrik Barth

Daglig leder i Vill Arkitektur og partner i Vill Urbanisme

PROGRAM FREDAG 31. AUGUST kl 12.30

GJENBRUK AV MATERIALER, NYE KRAV OG BYUTVIKLING

Miljøperspektivet er grunnleggende for en god og bærekraftig by- og eiendomsutvikling. Det betyr at vi ikke nødvendigvis må rive, men bevare og gjenbruke. Hvordan kan vi tenke nytt og smart, og hvilke miljømessige, sosiale, arkitektoniske og økonomiske fordeler finnes?

Arthur Buchardt

AB Invest

PROGRAM FREDAG 31. AUGUST kl 13.00

ET HOTELL - EN DESTINASJON!

Kan et tettsted eller et ukjent område transformeres til en attraktiv destinasjon? Hvordan tilføye et område et helt unikt særpreg og kvalitet? Hvilken rolle kan hoteller ha i en slik transformasjon?

Anders Buchardt

Styreleder i AB Invest

PROGRAM FREDAG 31. AUGUST kl 13.00

ET HOTELL - EN DESTINASJON!

Kan et tettsted eller et ukjent område transformeres til en attraktiv destinasjon? Hvordan tilføye et område et helt unikt særpreg og kvalitet? Hvilken rolle kan hoteller ha i en slik transformasjon?

Morgendagens eiendomsbransje

Les mer

Boligdagene 2019

Les mer
Alle våre konferanser →
↑ Til toppen