Morgendagens eiendomsbransje

Er du interessert i hva som vil prege morgendagens eiendomsbransje? På konferansen MORGENDAGENS EIENDOMSBRANSJE får du vite hvilke trender som vil kjennetegne eiendomsbransjen fremover!

MORGENDAGENS EIENDOMSBRANSJE er en helt ny arena, der unge og erfarne eiendomsaktører vil utveksle erfaringer om nye trender, utfordringer og muligheter i eiendomsbransjen. Denne konferansen vil ta pulsen på alt fra disruptiv innovasjon til megatrender i ulike segmenter.

Unge mennesker er oppvokst i en digital verden – de er fremtidsorienterte, visjonære og innovative. Erfarne aktører har et annet perspektiv, mer kunnskap og erfaring. Hva kan unge og erfarne lære av hverandre? Hvordan tenke nytt på tvers av generasjoner? Hva er smarte strategier og forretningsmodeller for en ny tid?

Er du klar for å knuse gamle paradigmer og tenke utenfor boksen? Å plukke opp nye trender og disruptive impulser? Hva innebærer det egentlig å tenke nytt og velge nye forretningsmodeller og partnerskap som skaper nye kundeopplevelser og seriøs tillit?

Konferansen er et samarbeid mellom Estate Media og Ung i Næringseiendom (UiN). Carl Erik Krefting er dagens æresgjest. Dagen avsluttes med After Work, middag og kåring av 10 på vei opp.

Morgendagens eiendomsbransje

12.30

REGISTRERING OG KAFFE

13.00

VELKOMMEN TIL MORGENDAGENS EIENDOMSBRANSJE!

Carl Erik Krefting , Eier i Carusel Eiendom og dagens konferansier
Estate Kunnskap

13.10

HVA ER DIN STRATEGI?

Det er lett å gå seg vill i spekulasjoner rundt fremtidens teknologi trender. Vi står midt oppi en digital transformasjon og mange stiller seg spørsmålet – Hva gjør vi nå? Teknologi gir muligheten til å sette kunden i fokus på en helt ny måte. Siri Børsum kommer til Fremtidens Eiendomsbransje for å dele noen av sine tanker med oss.

Siri Gomnæs Børsum , Leader of Digital Transformation i Google Norge

13.40

AMAZONEFFEKT FOR RETAIL

Retail står i en dramatisk brytningstid. Kjøpesenter og handelseiendom vil fortsette å ha en sentral rolle både i urbane strøk og mindre lokalsamfunn, men – for å unngå å bli en anakronisme som ikke lenger møter behovene i markedet – må horisonten utvides, og vi må tenke nytt. De gamle suksessoppskriftene gjelder ikke lenger. Retail må tilpasse seg endret demografi og forbruksmønster samt se mulighetene i ny teknologi. Hvilke globale trender ser vi, og hvordan kan dette påvirke handel også her hjemme?

Håvard Bjorå , Head of Research, Norden i i Cushman & Wakefield Realkapital
Marit Elisabeth Jensen , Head of Retail Services, Norge i Cushman & Wakefield Realkapital
David Hutchings , International Partner, Head of European Investment Strategy i Cushman & Wakefield

14.20

MEGATRENDER FOR KONTOR

Teknologiutvikling og strukturelle skifter revolusjonerer ikke bare handelslokaler, men også arbeidsliv og kontormarked. Hoveddriverne for mange selskaper, gründere og selvstendig næringsdrivende er nettverk og kunnskapsutveksling. Kontorlokaler som tilbyr felleskap – fysisk og virtuelt – er i vinden.
I USA har antall arbeidsplasser innen coworking doblet seg årlig siden 2005. Vil coworking revolusjonere leiemarkedet i Norge? Hvilke andre arbeidsformer vil være ettertraktet?

Øivind Breen , Strategisk Facilitator/Strategisk provokatør Breen.as/Strategysprint og UrbanLab

14.50

PAUSE & MINGLING

15.10

BANK OG FINANS – NY KONKURRANSEHVERDAG

Foredrag og debatt

Blockchain skaper et nytt scenario for norsk banknæring, med nye forretningsmodeller for kapitalmarked- og forvaltning, finansielle banktjenester og forsikring. Digitale verktøy tillater å investere og trade i digital valuta, investorer og næringsliv kobles på virtuelle markedsplasser. Nye programvarer vil kunne håndtere enorme datamengder, kunders finansielle posisjoner, investeringsporteføljer og transaksjoner på en helt ny måte.

Samtidig utfordrer Vipps, Apple Pay, Google og Messenger bransjen og tradisjonelle banktjenester med sine nye, digitale betalingsløsninger. Hvor dramatisk har bank- og finansmarkedet endret seg? Blir det slik at rådgivingstjenester reduseres og at banker, eiendomsmeglere og advokater mister kunder til andre aktører?

Debattleder
Elin Mack Løvdal , Partner og advokat i advokatfirmaet CLP

Debattdeltakere
Kjerstin Braathen , Konserndirektør Konsernfinans i DNB
Elisabeth Haug , COO i Vipps
Julija Pauriene , Medgrunder av Alva Technologies

16.20

MULIGHETER I MORGENDAGENS MARKED

Vil reglene endres når nye trender revolusjonerer gamle forretningsmodeller og måten verdier skapes på? Hva skjer egentlig når digitalisering og globalisering lager disruptive løsninger? Hvilke investeringer og satsingsområder vil da bli gunstige? Hvilke muligheter for merverdiskapning finnes i morgendagens eiendomsbransje?

Sjur Christian Monsen , Markedsdirektør i Smedvig Eiendom - Stavanger

16.40

PAUSE & MINGLING

17.00

VIKTIGHETEN AV KULTUR OG VERDIER FOR DAGENS LEDERE

Eiendomsbransjen er inne i et generasjonsskifte, og flere unge og kvinnelige ledere er på vei opp og frem. Den nye generasjonen ledere er mer opptatt enn sine forgjengere av at virksomheten har en misjon og verdier som de kan identifisere seg med og være stolte av. I en verden med økende digitalisering og endringstakt, betyr den menneskelige faktoren og evnen til å inspirere og engasjere stadig mer. Hvordan kan dagens ledere bygge en sunn bedriftskultur og forvalte virksomhetens verdier på en måte som tiltrekker morgendagens ledertalenter?

Aase Lindahl , Partner i PwC
Karina Arnsen , L&D Director i PwC

17.30

HVA TILFØRER NYE GENERASJONER BRANSJEN?

Arbeidslivet er i endring, og nye generasjoner på vei inn i eiendomsbransjen. Disse tar nøkkelposisjoner i ulike virksomheter. Når de inntar scenen, kan det ofte bety nye krav, forventninger og ambisjoner, og en ny måte å se ting på. De yngre generasjonene har vokst opp med sosiale medier i et trådløst, brukertilpasset samfunn. Hvilke nye verdier og strategier vil et generasjonsskifte tilføre virksomheten? Hva slags visjoner har unge ledere, og hva tenker de om vår nære fremtid?

Siri A. Olsen , Daglig leder i Girl Crush
Piotr Kolacz , Analyst | Sales & Business Development i CBRE
Magnus Meisingset-Haug , Assosiert partner i Advokatfirmaet Haavind
Herman Roksund , Assosiert partner i Advokatfirmaet Haavind

18.30

AVSLUTNING MED AFTER WORK – MINGLING OG BUSINESS

Det blir aperitif, avslappet stemning og høy minglefaktor. After Work er en nyttig arena for både unge og erfarne eiendomsaktører for utveksling av erfaringer, tanker og ideer.

19.30

MIDDAG OG KÅRING AV 10 PÅ VEI OPP

Under middagen presenterer vi dyktige folk som har utmerket seg og fortjener en plass på listen 10 på vei opp.

Salman Saeed , CEO i Bonum Utvikling og leder i Ung i Næringseiendom (UiN)

21.00

KVELDEN FORTSETTER TIL KLOKKEN 23.00 – FOR ALLE SOM ØNSKER DET!

Carl Erik Krefting

Eier i Carusel Eiendom og dagens konferansier

Morgendagens eiendomsbransje kl 13.00

VELKOMMEN TIL MORGENDAGENS EIENDOMSBRANSJE!

Estate Kunnskap

Morgendagens eiendomsbransje kl 13.00

VELKOMMEN TIL MORGENDAGENS EIENDOMSBRANSJE!

Siri Gomnæs Børsum

Leader of Digital Transformation i Google Norge

Morgendagens eiendomsbransje kl 13.10

HVA ER DIN STRATEGI?

Det er lett å gå seg vill i spekulasjoner rundt fremtidens teknologi trender. Vi står midt oppi en digital transformasjon og mange stiller seg spørsmålet – Hva gjør vi nå? Teknologi gir muligheten til å sette kunden i fokus på en helt ny måte. Siri Børsum kommer til Fremtidens Eiendomsbransje for å dele noen av sine tanker med oss.

Siri Børsum jobber som Leader for Digital Transformation i Google Norway. Hun fikk den rollen etter å ha tilbragt 3 mnd i Sillicon Valley som Google Evangelist. Hennes primæroppgave er å bidra til å akselerere den digital transformasjonen i Norge gjennom å heve det digitale-kompetansenivået på toppledernivå på tvers av bransjer. Hun har et sterk og lidenskapelig “forhold” til digitalisering og mulighetene teknologi byr på for næringslivet.
Hun har en MA i International Business, BA (hon) i Media & Communication og 20 års erfaring fra medieindustrien innenfor salg og ledelse. I tillegg til å ha jobbet for Google i nesten 10 år, har hun erfaring som salgsdirektør i kanal 24 (nå Radio Norge) og som medierådgiver og kundeansvarlig fra ulike mediebyråer. Hun sitter i styret for Varier (møbelbutikk), Tidligere styreerfaring: Visit Lillehammer, Virke – Teknologi og kunnskap og American Chamber of Commerce (Norge).

Håvard Bjorå

Head of Research, Norden i i Cushman & Wakefield Realkapital

Morgendagens eiendomsbransje kl 13.40

AMAZONEFFEKT FOR RETAIL

Retail står i en dramatisk brytningstid. Kjøpesenter og handelseiendom vil fortsette å ha en sentral rolle både i urbane strøk og mindre lokalsamfunn, men – for å unngå å bli en anakronisme som ikke lenger møter behovene i markedet – må horisonten utvides, og vi må tenke nytt. De gamle suksessoppskriftene gjelder ikke lenger. Retail må tilpasse seg endret demografi og forbruksmønster samt se mulighetene i ny teknologi. Hvilke globale trender ser vi, og hvordan kan dette påvirke handel også her hjemme?

Håvard leder analysearbeidet i Norden og er synlig i bransjefora og finanspressen med markeds-, trend- og omverdensanalyser. Håvard har lang fartstid fra Morgan Stanley Capital International (MSCI tidl. IPD) innenfor både strategi- og markedsanalyse fra London og Stockholm.

Marit Elisabeth Jensen

Head of Retail Services, Norge i Cushman & Wakefield Realkapital

Morgendagens eiendomsbransje kl 13.40

AMAZONEFFEKT FOR RETAIL

Retail står i en dramatisk brytningstid. Kjøpesenter og handelseiendom vil fortsette å ha en sentral rolle både i urbane strøk og mindre lokalsamfunn, men – for å unngå å bli en anakronisme som ikke lenger møter behovene i markedet – må horisonten utvides, og vi må tenke nytt. De gamle suksessoppskriftene gjelder ikke lenger. Retail må tilpasse seg endret demografi og forbruksmønster samt se mulighetene i ny teknologi. Hvilke globale trender ser vi, og hvordan kan dette påvirke handel også her hjemme?

Marit har jobbet med flere store high-end og retail utviklingsprosjekter i Oslo. Disse inkluderer blant annet Eger Karl Johan, Steen & Strøm Magasin og Vikaterrassen. Marit har lang erfaring fra både gårdeier- og leietakersiden.

David Hutchings

International Partner, Head of European Investment Strategy i Cushman & Wakefield

Morgendagens eiendomsbransje kl 13.40

AMAZONEFFEKT FOR RETAIL

Retail står i en dramatisk brytningstid. Kjøpesenter og handelseiendom vil fortsette å ha en sentral rolle både i urbane strøk og mindre lokalsamfunn, men – for å unngå å bli en anakronisme som ikke lenger møter behovene i markedet – må horisonten utvides, og vi må tenke nytt. De gamle suksessoppskriftene gjelder ikke lenger. Retail må tilpasse seg endret demografi og forbruksmønster samt se mulighetene i ny teknologi. Hvilke globale trender ser vi, og hvordan kan dette påvirke handel også her hjemme?

David’s main areas of responsibility is in producing and managing investment and strategy research to provide better understanding and actionable ideas in response to the changing world. David has a wide range of experience in economic and property market analysis, risk and return analysis and strategy development.

Øivind Breen

Strategisk Facilitator/Strategisk provokatør Breen.as/Strategysprint og UrbanLab

Morgendagens eiendomsbransje kl 14.20

MEGATRENDER FOR KONTOR

Teknologiutvikling og strukturelle skifter revolusjonerer ikke bare handelslokaler, men også arbeidsliv og kontormarked. Hoveddriverne for mange selskaper, gründere og selvstendig næringsdrivende er nettverk og kunnskapsutveksling. Kontorlokaler som tilbyr felleskap – fysisk og virtuelt – er i vinden.
I USA har antall arbeidsplasser innen coworking doblet seg årlig siden 2005. Vil coworking revolusjonere leiemarkedet i Norge? Hvilke andre arbeidsformer vil være ettertraktet?

Øivind Breen har vært rådgiver i designbyrået Grid med ansvar for å utvikle områdene branded environments og urban design. Før det har han vært administrerende direktør hos Hille Melbye arkitekter og hos DARK arkitekter. Går vi tredve år tilbake var Øivind folkevalgt bystyremedlem for Høyre i Oslo med plass i Byutviklingskomiteen og dens forgjenger Boligutvalget. Han har vært tekstforfatter, Creative Director, Strategic Director og administrerende direktør i reklamebransjen og jobbet både nasjonalt og internasjonalt, bl.a. har han hentet kreative priser i inn og utland, både som tekstforfatter og kreativ leder. I dag er Øivind strategisk facilitator og provokatør i Breen AS, Strategysprint og UrbanLab.

Elin Mack Løvdal

Partner og advokat i advokatfirmaet CLP

Foredrag og debatt
Morgendagens eiendomsbransje kl 15.10

BANK OG FINANS – NY KONKURRANSEHVERDAG

Blockchain skaper et nytt scenario for norsk banknæring, med nye forretningsmodeller for kapitalmarked- og forvaltning, finansielle banktjenester og forsikring. Digitale verktøy tillater å investere og trade i digital valuta, investorer og næringsliv kobles på virtuelle markedsplasser. Nye programvarer vil kunne håndtere enorme datamengder, kunders finansielle posisjoner, investeringsporteføljer og transaksjoner på en helt ny måte.

Samtidig utfordrer Vipps, Apple Pay, Google og Messenger bransjen og tradisjonelle banktjenester med sine nye, digitale betalingsløsninger. Hvor dramatisk har bank- og finansmarkedet endret seg? Blir det slik at rådgivingstjenester reduseres og at banker, eiendomsmeglere og advokater mister kunder til andre aktører?

Kjerstin Braathen

Konserndirektør Konsernfinans i DNB

Foredrag og debatt
Morgendagens eiendomsbransje kl 15.10

BANK OG FINANS – NY KONKURRANSEHVERDAG

Blockchain skaper et nytt scenario for norsk banknæring, med nye forretningsmodeller for kapitalmarked- og forvaltning, finansielle banktjenester og forsikring. Digitale verktøy tillater å investere og trade i digital valuta, investorer og næringsliv kobles på virtuelle markedsplasser. Nye programvarer vil kunne håndtere enorme datamengder, kunders finansielle posisjoner, investeringsporteføljer og transaksjoner på en helt ny måte.

Samtidig utfordrer Vipps, Apple Pay, Google og Messenger bransjen og tradisjonelle banktjenester med sine nye, digitale betalingsløsninger. Hvor dramatisk har bank- og finansmarkedet endret seg? Blir det slik at rådgivingstjenester reduseres og at banker, eiendomsmeglere og advokater mister kunder til andre aktører?

Kjerstin Braathen er konserndirektør konsernfinans i DNB siden mars 2017.
Tidligere var hun konserndirektør for Bedriftsmarked Norge og har mange års erfaring fra Shipping, Offshore og Logistics (SOL) i Oslo. Hun begynte i DNB i 1999, tidligere hadde hun erfaring fra Hydro Agri International.
Hun har en utdannelse i Master in Management ved Ecole Supérieure de Commerce de Nice Sophia Antipolis.

Elisabeth Haug

COO i Vipps

Foredrag og debatt
Morgendagens eiendomsbransje kl 15.10

BANK OG FINANS – NY KONKURRANSEHVERDAG

Blockchain skaper et nytt scenario for norsk banknæring, med nye forretningsmodeller for kapitalmarked- og forvaltning, finansielle banktjenester og forsikring. Digitale verktøy tillater å investere og trade i digital valuta, investorer og næringsliv kobles på virtuelle markedsplasser. Nye programvarer vil kunne håndtere enorme datamengder, kunders finansielle posisjoner, investeringsporteføljer og transaksjoner på en helt ny måte.

Samtidig utfordrer Vipps, Apple Pay, Google og Messenger bransjen og tradisjonelle banktjenester med sine nye, digitale betalingsløsninger. Hvor dramatisk har bank- og finansmarkedet endret seg? Blir det slik at rådgivingstjenester reduseres og at banker, eiendomsmeglere og advokater mister kunder til andre aktører?

Elisabeth Haug har langt fartstid fra sterke digitale merkevarer som FINN og mCASH, og er nå nestjef i Vipps.

Julija Pauriene

Medgrunder av Alva Technologies

Foredrag og debatt
Morgendagens eiendomsbransje kl 15.10

BANK OG FINANS – NY KONKURRANSEHVERDAG

Blockchain skaper et nytt scenario for norsk banknæring, med nye forretningsmodeller for kapitalmarked- og forvaltning, finansielle banktjenester og forsikring. Digitale verktøy tillater å investere og trade i digital valuta, investorer og næringsliv kobles på virtuelle markedsplasser. Nye programvarer vil kunne håndtere enorme datamengder, kunders finansielle posisjoner, investeringsporteføljer og transaksjoner på en helt ny måte.

Samtidig utfordrer Vipps, Apple Pay, Google og Messenger bransjen og tradisjonelle banktjenester med sine nye, digitale betalingsløsninger. Hvor dramatisk har bank- og finansmarkedet endret seg? Blir det slik at rådgivingstjenester reduseres og at banker, eiendomsmeglere og advokater mister kunder til andre aktører?

Julija har i over 10 år utviklet innovative produkter og forretningsmodeller i finans- og eiendomsbransjen. Med bakgrunn i matematikk og finans jobber hun daglig med å hjelpe selskaper å ta i bruk nye teknologier som kunstig intelligens for å øke effektivitet og lønnsomhet. “

Hun er medgrunder i Alva Technologies, et spin off selskap fra Ambita, hvor staten er hovedaksjonær med 73 %.

Sjur Christian Monsen

Markedsdirektør i Smedvig Eiendom - Stavanger

Morgendagens eiendomsbransje kl 16.20

MULIGHETER I MORGENDAGENS MARKED

Vil reglene endres når nye trender revolusjonerer gamle forretningsmodeller og måten verdier skapes på? Hva skjer egentlig når digitalisering og globalisering lager disruptive løsninger? Hvilke investeringer og satsingsområder vil da bli gunstige? Hvilke muligheter for merverdiskapning finnes i morgendagens eiendomsbransje?

Aase Lindahl

Partner i PwC

Morgendagens eiendomsbransje kl 17.00

VIKTIGHETEN AV KULTUR OG VERDIER FOR DAGENS LEDERE

Eiendomsbransjen er inne i et generasjonsskifte, og flere unge og kvinnelige ledere er på vei opp og frem. Den nye generasjonen ledere er mer opptatt enn sine forgjengere av at virksomheten har en misjon og verdier som de kan identifisere seg med og være stolte av. I en verden med økende digitalisering og endringstakt, betyr den menneskelige faktoren og evnen til å inspirere og engasjere stadig mer. Hvordan kan dagens ledere bygge en sunn bedriftskultur og forvalte virksomhetens verdier på en måte som tiltrekker morgendagens ledertalenter?

Karina Arnsen

L&D Director i PwC

Morgendagens eiendomsbransje kl 17.00

VIKTIGHETEN AV KULTUR OG VERDIER FOR DAGENS LEDERE

Eiendomsbransjen er inne i et generasjonsskifte, og flere unge og kvinnelige ledere er på vei opp og frem. Den nye generasjonen ledere er mer opptatt enn sine forgjengere av at virksomheten har en misjon og verdier som de kan identifisere seg med og være stolte av. I en verden med økende digitalisering og endringstakt, betyr den menneskelige faktoren og evnen til å inspirere og engasjere stadig mer. Hvordan kan dagens ledere bygge en sunn bedriftskultur og forvalte virksomhetens verdier på en måte som tiltrekker morgendagens ledertalenter?

Siri A. Olsen

Daglig leder i Girl Crush

Morgendagens eiendomsbransje kl 17.30

HVA TILFØRER NYE GENERASJONER BRANSJEN?

Arbeidslivet er i endring, og nye generasjoner på vei inn i eiendomsbransjen. Disse tar nøkkelposisjoner i ulike virksomheter. Når de inntar scenen, kan det ofte bety nye krav, forventninger og ambisjoner, og en ny måte å se ting på. De yngre generasjonene har vokst opp med sosiale medier i et trådløst, brukertilpasset samfunn. Hvilke nye verdier og strategier vil et generasjonsskifte tilføre virksomheten? Hva slags visjoner har unge ledere, og hva tenker de om vår nære fremtid?

Piotr Kolacz

Analyst | Sales & Business Development i CBRE

Morgendagens eiendomsbransje kl 17.30

HVA TILFØRER NYE GENERASJONER BRANSJEN?

Arbeidslivet er i endring, og nye generasjoner på vei inn i eiendomsbransjen. Disse tar nøkkelposisjoner i ulike virksomheter. Når de inntar scenen, kan det ofte bety nye krav, forventninger og ambisjoner, og en ny måte å se ting på. De yngre generasjonene har vokst opp med sosiale medier i et trådløst, brukertilpasset samfunn. Hvilke nye verdier og strategier vil et generasjonsskifte tilføre virksomheten? Hva slags visjoner har unge ledere, og hva tenker de om vår nære fremtid?

Piotr Kolacz begynte i CBRE i april 2017 og jobber med business development. Han har tidligere erfaring fra shipping og finans. Piotr har tidligere jobbet som skipsmegler i Clarksons Platou, der han fokuserte på nybygg og LNG-prosjekter. Før dette jobbet han i tankavdelingene til Bergen Tanker Brokers og RS Platou. Han har også jobbet som konsulent under oppkjøp av virksomheter og har erfaring med verdsettelse og investeringsanalyse. Ved siden av studier jobbet han deltid i Norne Securities. Piotr er utdannet siviløkonom med spesialisering i finans fra Norges Handelshøyskole.

Magnus Meisingset-Haug

Assosiert partner i Advokatfirmaet Haavind

Morgendagens eiendomsbransje kl 17.30

HVA TILFØRER NYE GENERASJONER BRANSJEN?

Arbeidslivet er i endring, og nye generasjoner på vei inn i eiendomsbransjen. Disse tar nøkkelposisjoner i ulike virksomheter. Når de inntar scenen, kan det ofte bety nye krav, forventninger og ambisjoner, og en ny måte å se ting på. De yngre generasjonene har vokst opp med sosiale medier i et trådløst, brukertilpasset samfunn. Hvilke nye verdier og strategier vil et generasjonsskifte tilføre virksomheten? Hva slags visjoner har unge ledere, og hva tenker de om vår nære fremtid?

Magnus Meisingset-Haug er spesialisert innen eiendomstransaksjoner, og har de siste årene vært involvert i flere omfattende og komplekse transaksjoner, både for norske og internasjonale aktører. Han har videre erfaring med strukturering og syndikering av investeringsprosjekter innenfor eiendom. Han har utstrakt erfaring som leder for større og kompliserte due diligence prosesser.

Herman Roksund

Assosiert partner i Advokatfirmaet Haavind

Morgendagens eiendomsbransje kl 17.30

HVA TILFØRER NYE GENERASJONER BRANSJEN?

Arbeidslivet er i endring, og nye generasjoner på vei inn i eiendomsbransjen. Disse tar nøkkelposisjoner i ulike virksomheter. Når de inntar scenen, kan det ofte bety nye krav, forventninger og ambisjoner, og en ny måte å se ting på. De yngre generasjonene har vokst opp med sosiale medier i et trådløst, brukertilpasset samfunn. Hvilke nye verdier og strategier vil et generasjonsskifte tilføre virksomheten? Hva slags visjoner har unge ledere, og hva tenker de om vår nære fremtid?

Herman er spesialisert innen næringseiendom. Han har bred erfaring innenfor fast eiendoms rettsforhold, samt tilgrensende fagområder som selskapsrett og avtalerett. Herman arbeider hovedsakelig med bistand til ulike eiendomsaktører i forbindelse med eiendomstransaksjoner og rådgivning knyttet til eiendomsforvaltning, eiendomsutvikling og næringsleie.

Salman Saeed

CEO i Bonum Utvikling og leder i Ung i Næringseiendom (UiN)

Morgendagens eiendomsbransje kl 19.30

MIDDAG OG KÅRING AV 10 PÅ VEI OPP

Under middagen presenterer vi dyktige folk som har utmerket seg og fortjener en plass på listen 10 på vei opp.

Citykonferansen Oslo 2019

Les mer

Praktisk Husleierett

Les mer
Alle våre konferanser →
↑ Til toppen