Fremtidens kontorlokaler

Vil du vite mer om morgendagens kunder og fremtidens kontorlokaler? Vet du hvilke grep du bør ta for å foredle din kundeinnsikt og attraktivitet? FREMTIDENS KONTORLOKALER vil inspirere og informere deg om de mest fremtidsrettede og velfungerende konseptene på kontormarkedet. Budskapet er enkelt: Innovér eller dø!

I en verden der endringer skjer raskt, endrer nye trender vår måte å tenke kontorlokaler på radikalt. Kampen om de skarpeste hodene har aldri vært tøffere, leietakere stiller nye krav i forhold til verdiskaping, fleksibilitet, design og fasiliteter. De vil ha kontorer som stimulerer til synergier og nettverksbygging, og ber om tilbud av tjenester og events som bidrar til innovasjon og nye samarbeidsformer.

Kampen om leietakere handler om å tilfredsstille dagens kunder i en ny og annerledes tid. Eiendomsselskaper som kan tilby kontorlokaler basert på fremtidsrettet innovasjon, vil være morgendagens vinnere. Lokaler som stimulerer til økt produktivitet og kreativitet, men også fleksibilitet, tverrfaglig kommunikasjon og nettverksbygging, er fremtidens kontorlokaler.

Dag 2 av Fremtidens kontorlokaler «Showcase hos MESH» byr på presentasjon av utvalgte prosjekter, og vil gi deg tips og inspirasjon om prosjektering og utforming av bygg med særpreg og identitet. Kontorer som signaliserer tilhørighet, tilfredsstiller nye arbeidsmønstre og tiltrekker seg de mest attraktive leietakerne og de skarpeste hodene, vil bli grundig presentert.

Vi ser på hvordan du transformerer trauste bygg til attraktive arbeidsplasser, og utformer kontorlokaler til møteplasser med fokus på design, løsninger og identitet. Resultatet av en slik transformasjon vil være kontorlokaler som stimulerer til økt produktivitet og kreativitet.

Konferansen Fremtidens kontorlokaler er spesielt tilpasset eiendomsbesittere, utviklere, leietakere, arkitekter, rådgivere, næringsmeglere og alle som er involvert i utforming av fremtidens kontortrender og løsninger!

Program torsdag 7. september hos Gamle Museet

08.30

Lett frokost/ kaffe og registrering

09.00

HVEM ER MORGENDAGENS LEIETAKERE?

Eiendomsselskapene må utvikle kontorlokaler som imøtekommer selskapers ønsker, behov og krav i Oslo og andre norske storbyer. Hvordan gjør de det?
Beliggenhet identifiserer bedriftenes rolle og profil. Hva kjennetegner dagens leietakere og markedet i forhold til akkurat dette? Og hvem er leietakere om 5-10 år?
Muligheten for å ha ulike leietakere i samme bygg/område og dermed skape et tverrfaglig miljø, har aldri vært større. Har eiendomsselskapene tatt tak i denne unike muligheten?

Fredrik Winther , Managing Director i Oslo Business Region

09.20

ER DU RIGGET FOR MORGENDAGEN?

Samtale

Som gårdeier deltar du i en rekke endringsprosesser. Markedet stiller krav om nytenking, innovasjon og større fleksibilitet. Tiden da beliggenhet, design og felles kantine var viktige konkurransefortrinn, er over. Dagens kunder velger sine drømmelokaler i forhold til helt nye behov. Utleiere må ta innover seg at de må by på noe mer, være innovative og tilby et unikt konsept. Hva forventer kundene seg, og hvordan ønsker du å posisjonere deg i møtet med morgendagens kunder?

Debattleder
Toivo Møller-Pettersen , Executive Director | Head of Sales & Business Development i CBRE

Debattdeltakere
Mona Ingebrigtsen , Administrerende direktør i Oslo Areal
Leif Arne Røsnes , Administrerende direktør i Braathen Eiendom
Anders Mjåset , Founder av Mesh Oslo

10.00

Pause og mingling

10.25

FREMTIDSRETTEDE LEIEAVTALER

Samtale

Mange av dagens leieavtaler er komplekse, detaljerte og flersidige. Ofte er de så vanskelig å forstå at det er behov for å bruke advokater. I hotellbransjen er booking og betaling ofte selvbetjent. Kan dette også fungere for kontormarkedet? Hvilke endringer og tilpasninger kan gjøres, og hvordan utformer du enklere kontrakter tilrettelagt flerbrukerbygg med mange ulike leietakere og varierte behov og spesifikasjoner?

Debattleder
Ingrid K. Høstmælingen , Advokat og partner i Wikborg Rein Advokatfirma

Debattdeltakere
Stig L. Bech , Advokat og partner i Advokatfirmaet BAHR AS
Thomas Weeden , Country Manager Norway i Regus - Int. Workplace Group
Thomas Due , Leder Næringseiendom Norge i Nordea

11.05

DEN NESTE TEKNOLOGIBØLGEN

Hvordan forbereder du deg for å møte fremtidens teknologi? Hva skjer i internasjonale konkurranselandskap, og hvordan vil den neste teknologibølgen treffe norsk næringsliv? Hvilke konsekvenser vil det føre med seg? Hva er de viktigste utfordringene bedrifter og beslutningstakere står overfor når de skal tilrettelegge for fremtidens teknologiutvikling?

Carine Zeier , Tech Hunter & Commercializer, Zeier & Co

11.30

SMARTE BYGG – SMART INVESTERING

Fremtidens vinnere i eiendomsbransjen er de som investerer i teknologi og smarte bygg.
Smarte bygg har sensorer som snakker sammen og samler informasjon i en database for å tilpasse lokalene til brukernes vaner, ønsker og behov. Automatiseringssystemene måler, dokumenterer og kontrollerer de fleste aktiviteter – alt fra romtemperatur, belysning og automatisering av dører til antall mennesker som bruker møterommene eller spiser i kantina.
Smart byggteknologi kommer til å bli avgjørende i eiendomsbransjen, ikke bare på grunn av lavere bygge- og driftskostnader, men også fordi fremtidens leietakere vil velge lokaler som er i front av den teknologiske utviklingen.

Frode Aardal , Forretningsutvikler Smartbygg, Veni AS

12.00

Lunsj

13.00

HVORDAN SER ARBEIDSPLASSEN UT I 2030

Vi peker på trendene som kommer til å påvirke både fremtidige ansatte og arbeidsformer frem mot 2030. Hvilken effekt har dette for hvordan vi disponerer våre fremtidige kontorer? Arbeidsplassutforming bør derfor settes i system.

Christian Heiberg , Executive Director A&T Services / Occupier i CBRE

13.30

NYE ARBEIDSFORMER – NYE BEHOV

Fremtidens kunder vil bruke kontorlokalene på helt andre måter enn tidligere. For mange organisasjoner er innovasjonspresset økende, skal man overleve må man kunne utvikle nye konsepter, produkter og tjenester stadig raskere. Vi vil i dette foredraget se på hvordan lokaler kan styrke innovasjon spesifikt, igjennom design av egne, målrettede innovasjonsarenaer.

Jørund Kjøsnes , Direktør i SIGNAL

14.00

Dagen er over – Velkommen til dag 2 hos MESH!

Dag 2 av Fremtidens kontorlokaler byr på presentasjon av utvalgte prosjekter, og vil gi deg tips og inspirasjon om prosjektering og utforming av bygg med særpreg og identitet. Kontorer som signaliserer tilhørighet, tilfredsstiller nye arbeidsmønstre og tiltrekker seg de mest attraktive leietakerne og de skarpeste hodene, vil bli grundig presentert.

Vi ser på hvordan du transformerer trauste bygg til attraktive arbeidsplasser, og utformer kontorlokaler til møteplasser med fokus på design, løsninger og identitet. Resultatet av en slik transformasjon vil være kontorlokaler som stimulerer til økt produktivitet og kreativitet.

Program fredag 8. september hos MESH

08.00

Frokost og registrering

08.30

HISTORIEN OM ”FRANK” PÅ LYSAKER TORG + KRONARK SINE LOKALER

Heidi Krohn Olsen , Daglig leder i Krohnark AS

08.45

BYGDØY ALLÉ 4 – EN KREVENDE REHABILITERING

Ervin Strandskogen , Arkitekt i Hille Strandskogen Arkitekter

09.00

INNE PÅ KONTORET TIL EN AV NORGES MEST INNOVATIVE BEDRIFTER

Kari Ihle , Interiør arkitekt og partner i Metropolis Arkitektur & Design
Tone Hauge , Interiørarkitekt i Metropolis Arkitektur & Design

09.15

INNOVASJONSFABRIKKEN MILLS - FRA GAMMEL FABRIKK TIL RÅ KONTORLOKALER

Millsfabrikken i Sofienberggaten har gjennomgått en omfattende transformasjon, og symboliserer starten på en oppgradering av hele området. Møt arkitekten bak transformasjonsprosjektet, og hør strategien, prosessen og hennes tanker rundt «Mat og -Merkevarehuset» på Grunerløkka.

Ellen Ledsten , Interiør arkitekt og daglig leder i Ledsten Arkitektur

09.30

KORT PAUSE - MINGLING OG KAFFE

09.45

BUTIKK + KONTOR + KAFÉ

Linda Elmin , Eier Hviit
Sverre Tandberg , Daglig leder og partner i Aktiv Eiendomsmegling Sagene & Bjølsen

10.00

EXPERIENCE OF COLOUR & OHOI

Kinnera Tanuku-Moltzau , Arkitekt

10.15

ET PROSJEKT MED SÆRPREG - NEDRE GATE 7

Gro Bonesmo , Professsor AHO, partner og architect i Space Group

10.30

Avslutning

Fredrik Winther

Managing Director i Oslo Business Region

Program torsdag 7. september hos Gamle Museet kl 09.00

HVEM ER MORGENDAGENS LEIETAKERE?

Eiendomsselskapene må utvikle kontorlokaler som imøtekommer selskapers ønsker, behov og krav i Oslo og andre norske storbyer. Hvordan gjør de det?
Beliggenhet identifiserer bedriftenes rolle og profil. Hva kjennetegner dagens leietakere og markedet i forhold til akkurat dette? Og hvem er leietakere om 5-10 år?
Muligheten for å ha ulike leietakere i samme bygg/område og dermed skape et tverrfaglig miljø, har aldri vært større. Har eiendomsselskapene tatt tak i denne unike muligheten?

Fredrik comes from the position as Managing Director and Innovation Manager at Oslo Teknopol. He got his PhD in organizational and management studies from NTNU/ Department of Industrial Economics, and has background experience from consultancy and organizational research. His main field of interests are entrepreneurship and startups, business development, city branding and positioning, regional development and Os!o.

Toivo Møller-Pettersen

Executive Director | Head of Sales & Business Development i CBRE

Samtale
Program torsdag 7. september hos Gamle Museet kl 09.20

ER DU RIGGET FOR MORGENDAGEN?

Som gårdeier deltar du i en rekke endringsprosesser. Markedet stiller krav om nytenking, innovasjon og større fleksibilitet. Tiden da beliggenhet, design og felles kantine var viktige konkurransefortrinn, er over. Dagens kunder velger sine drømmelokaler i forhold til helt nye behov. Utleiere må ta innover seg at de må by på noe mer, være innovative og tilby et unikt konsept. Hva forventer kundene seg, og hvordan ønsker du å posisjonere deg i møtet med morgendagens kunder?

Toivo har over tjue års toppledererfaring fra selskaper med sterke digitale strategier og markedsmiljøer – innenfor Ecommerce, media, IT og PR/analyse. Blant annet tolv år som toppleder for Clear Channel (NYSE) både i Oslo, Tokyo og tilbake i Oslo. Han har også ledet Imedia (Schibsted, Telenor og Kinnevik), IT selskapet Crayon Norge samt etablert E-Commerce selskapet Icefresh i Shanghai for norske investorer. Han har tidligere ledererfaring fra reklamebyrå, hotell, avis og bank.
Toivo har i lang tid hatt overordnet ansvar for virksomhetens strategi, styring og operasjonelle drift og har flere ganger gjort større «turnaround operations». Han har også sittet i ett 50 talls styrer både i Norge, EU, Japan og Kina. Toivo innehar både en bachelor og en mastergrad fra BI.

Mona Ingebrigtsen

Administrerende direktør i Oslo Areal

Samtale
Program torsdag 7. september hos Gamle Museet kl 09.20

ER DU RIGGET FOR MORGENDAGEN?

Som gårdeier deltar du i en rekke endringsprosesser. Markedet stiller krav om nytenking, innovasjon og større fleksibilitet. Tiden da beliggenhet, design og felles kantine var viktige konkurransefortrinn, er over. Dagens kunder velger sine drømmelokaler i forhold til helt nye behov. Utleiere må ta innover seg at de må by på noe mer, være innovative og tilby et unikt konsept. Hva forventer kundene seg, og hvordan ønsker du å posisjonere deg i møtet med morgendagens kunder?

Oslo Areal AS er et av de større eiendomsselskapene i Norge med en portefølje på ca. 240.000 m2. Selskapet har hovedfokus på kontoreiendommer nær kommunikasjonsknutepunkt i Oslo-området

Leif Arne Røsnes

Administrerende direktør i Braathen Eiendom

Samtale
Program torsdag 7. september hos Gamle Museet kl 09.20

ER DU RIGGET FOR MORGENDAGEN?

Som gårdeier deltar du i en rekke endringsprosesser. Markedet stiller krav om nytenking, innovasjon og større fleksibilitet. Tiden da beliggenhet, design og felles kantine var viktige konkurransefortrinn, er over. Dagens kunder velger sine drømmelokaler i forhold til helt nye behov. Utleiere må ta innover seg at de må by på noe mer, være innovative og tilby et unikt konsept. Hva forventer kundene seg, og hvordan ønsker du å posisjonere deg i møtet med morgendagens kunder?

Anders Mjåset

Founder av Mesh Oslo

Samtale
Program torsdag 7. september hos Gamle Museet kl 09.20

ER DU RIGGET FOR MORGENDAGEN?

Som gårdeier deltar du i en rekke endringsprosesser. Markedet stiller krav om nytenking, innovasjon og større fleksibilitet. Tiden da beliggenhet, design og felles kantine var viktige konkurransefortrinn, er over. Dagens kunder velger sine drømmelokaler i forhold til helt nye behov. Utleiere må ta innover seg at de må by på noe mer, være innovative og tilby et unikt konsept. Hva forventer kundene seg, og hvordan ønsker du å posisjonere deg i møtet med morgendagens kunder?

Ingrid K. Høstmælingen

Advokat og partner i Wikborg Rein Advokatfirma

Samtale
Program torsdag 7. september hos Gamle Museet kl 10.25

FREMTIDSRETTEDE LEIEAVTALER

Mange av dagens leieavtaler er komplekse, detaljerte og flersidige. Ofte er de så vanskelig å forstå at det er behov for å bruke advokater. I hotellbransjen er booking og betaling ofte selvbetjent. Kan dette også fungere for kontormarkedet? Hvilke endringer og tilpasninger kan gjøres, og hvordan utformer du enklere kontrakter tilrettelagt flerbrukerbygg med mange ulike leietakere og varierte behov og spesifikasjoner?

Stig L. Bech

Advokat og partner i Advokatfirmaet BAHR AS

Samtale
Program torsdag 7. september hos Gamle Museet kl 10.25

FREMTIDSRETTEDE LEIEAVTALER

Mange av dagens leieavtaler er komplekse, detaljerte og flersidige. Ofte er de så vanskelig å forstå at det er behov for å bruke advokater. I hotellbransjen er booking og betaling ofte selvbetjent. Kan dette også fungere for kontormarkedet? Hvilke endringer og tilpasninger kan gjøres, og hvordan utformer du enklere kontrakter tilrettelagt flerbrukerbygg med mange ulike leietakere og varierte behov og spesifikasjoner?

Stig L. Bech er i samtlige norske og internasjonale advokatratinger (Finansavisen, Chambers, Legal 500 mv.) ansett som en av de ledende eiendomsadvokatene i det norske markedet. Stig har svært omfattende erfaring i transaksjonsmarkedet. Han arbeider også med større eiendomsutviklingsprosjekter (bolig og næring), strukturering og forvaltning av næringseiendom og eiendomsselskaper og leieavtaler. Stig er sentral i arbeidsgruppene som løpende utarbeider standard leie- og kjøpekontrakter for de norske bransjeaktørene, kontrakter som i dag er markedets ledende maler. Stig er leder av BA-HRs eiendomsgruppe.

Thomas Weeden

Country Manager Norway i Regus - Int. Workplace Group

Samtale
Program torsdag 7. september hos Gamle Museet kl 10.25

FREMTIDSRETTEDE LEIEAVTALER

Mange av dagens leieavtaler er komplekse, detaljerte og flersidige. Ofte er de så vanskelig å forstå at det er behov for å bruke advokater. I hotellbransjen er booking og betaling ofte selvbetjent. Kan dette også fungere for kontormarkedet? Hvilke endringer og tilpasninger kan gjøres, og hvordan utformer du enklere kontrakter tilrettelagt flerbrukerbygg med mange ulike leietakere og varierte behov og spesifikasjoner?

Thomas leder International Workplace Group, (tidligere Regus PLC) i Norge. I tillegg til daglig drift av operasjonen i Norge er hovedfokuset til Thomas å bygge et nasjonalt nettverk av serviced office/co-work lokasjoner noe som har resultert i at selskapet i 2016 har signert over 15 000 kvm med kontorareal i Norge, bl.a Spaces Kvadraturen på 6000 kvm som åpner sommeren 2017 og Spaces i Media City på 1700 kvm som åpner høsten 2017. Før IWG har Thomas hatt ulike salgs og lederstillinger innenfor IT/Telecom og FMCG.

Thomas Due

Leder Næringseiendom Norge i Nordea

Samtale
Program torsdag 7. september hos Gamle Museet kl 10.25

FREMTIDSRETTEDE LEIEAVTALER

Mange av dagens leieavtaler er komplekse, detaljerte og flersidige. Ofte er de så vanskelig å forstå at det er behov for å bruke advokater. I hotellbransjen er booking og betaling ofte selvbetjent. Kan dette også fungere for kontormarkedet? Hvilke endringer og tilpasninger kan gjøres, og hvordan utformer du enklere kontrakter tilrettelagt flerbrukerbygg med mange ulike leietakere og varierte behov og spesifikasjoner?

Carine Zeier

Tech Hunter & Commercializer, Zeier & Co

Program torsdag 7. september hos Gamle Museet kl 11.05

DEN NESTE TEKNOLOGIBØLGEN

Hvordan forbereder du deg for å møte fremtidens teknologi? Hva skjer i internasjonale konkurranselandskap, og hvordan vil den neste teknologibølgen treffe norsk næringsliv? Hvilke konsekvenser vil det føre med seg? Hva er de viktigste utfordringene bedrifter og beslutningstakere står overfor når de skal tilrettelegge for fremtidens teknologiutvikling?

Carine Zeier jobber med å kommersialisere og skalere tidligfaseteknologi, både i samarbeid med større bedrifter og startups. Dette gjør hun gjennom å være en kombinasjon av forretningsengel, startup-utvikler og konsulent for intraprenører. Sammen med Norwegian Property har hun blant annet utviklet en ny plattform for kundekommunikasjon og mobil handel på Aker Brygge. I tillegg er hun co-founder av PierX, en collaborative internasjonal venture hub for investorer og startups i internasjonal skaleringsfase lokalisert på Aker Brygge. Hun har selv jobbet som entreprenør i tidlig og mer moden fase, og var blant annet i Fast Search & Transfer frem til oppkjøpet av Microsoft. Hun blogger i tillegg om digital utvikling, entreprenørskap og tidligfaseinvesteringer på www.zeier.no og har en MBA fra Boston University.

Frode Aardal

Forretningsutvikler Smartbygg, Veni AS

Program torsdag 7. september hos Gamle Museet kl 11.30

SMARTE BYGG – SMART INVESTERING

Fremtidens vinnere i eiendomsbransjen er de som investerer i teknologi og smarte bygg.
Smarte bygg har sensorer som snakker sammen og samler informasjon i en database for å tilpasse lokalene til brukernes vaner, ønsker og behov. Automatiseringssystemene måler, dokumenterer og kontrollerer de fleste aktiviteter – alt fra romtemperatur, belysning og automatisering av dører til antall mennesker som bruker møterommene eller spiser i kantina.
Smart byggteknologi kommer til å bli avgjørende i eiendomsbransjen, ikke bare på grunn av lavere bygge- og driftskostnader, men også fordi fremtidens leietakere vil velge lokaler som er i front av den teknologiske utviklingen.

Christian Heiberg

Executive Director A&T Services / Occupier i CBRE

Program torsdag 7. september hos Gamle Museet kl 13.00

HVORDAN SER ARBEIDSPLASSEN UT I 2030

Vi peker på trendene som kommer til å påvirke både fremtidige ansatte og arbeidsformer frem mot 2030. Hvilken effekt har dette for hvordan vi disponerer våre fremtidige kontorer? Arbeidsplassutforming bør derfor settes i system.

Christian Heiberg har 17 års internasjonal rådgivning- og ledererfaring fra ulike bransjer. Han har bl.a. arbeidet for Deloitte Consulting, HÅG, Kavli Holding og Nordic China Advisory, og har hatt roller som salgsdirektør, kommersiell direktør, leder for forretningsutvikling samt daglig leder. Innenfor rådgivning har han deltatt i, og ledet, flere strategi- og markedsanalyseprosjekter, investeringsanalyser samt transaksjoner. Av linjeerfaring har fokuset vært på salg herunder key account program, utvikling og bearbeidelse av distribusjonsnett samt innsalg, bearbeidelse av og forhandlinger med storkunder.

Jørund Kjøsnes

Direktør i SIGNAL

Program torsdag 7. september hos Gamle Museet kl 13.30

NYE ARBEIDSFORMER – NYE BEHOV

Fremtidens kunder vil bruke kontorlokalene på helt andre måter enn tidligere. For mange organisasjoner er innovasjonspresset økende, skal man overleve må man kunne utvikle nye konsepter, produkter og tjenester stadig raskere. Vi vil i dette foredraget se på hvordan lokaler kan styrke innovasjon spesifikt, igjennom design av egne, målrettede innovasjonsarenaer.

Jørund har 15 års erfaring som rådgiver og leder innen strategi, consulting, eiendom og FM. Han er utdannet økonom, i tillegg til å ha en Master i organisasjonsendring, og har vært sentral i mange titalls prosjekter i koblingen mellom organisasjonsutvikling og bygg, både innen lærings- og arbeidsmiljøer. SIGNAL er et heleid datterselskap av ISS Group, og jobber internasjonalt med koblingen strategi, organisasjonsutvikling og design.

Heidi Krohn Olsen

Daglig leder i Krohnark AS

Program fredag 8. september hos MESH kl 08.30

HISTORIEN OM ”FRANK” PÅ LYSAKER TORG + KRONARK SINE LOKALER

Ervin Strandskogen

Arkitekt i Hille Strandskogen Arkitekter

Program fredag 8. september hos MESH kl 08.45

BYGDØY ALLÉ 4 – EN KREVENDE REHABILITERING

Kari Ihle

Interiør arkitekt og partner i Metropolis Arkitektur & Design

Program fredag 8. september hos MESH kl 09.00

INNE PÅ KONTORET TIL EN AV NORGES MEST INNOVATIVE BEDRIFTER

Tone Hauge

Interiørarkitekt i Metropolis Arkitektur & Design

Program fredag 8. september hos MESH kl 09.00

INNE PÅ KONTORET TIL EN AV NORGES MEST INNOVATIVE BEDRIFTER

Ellen Ledsten

Interiør arkitekt og daglig leder i Ledsten Arkitektur

Program fredag 8. september hos MESH kl 09.15

INNOVASJONSFABRIKKEN MILLS - FRA GAMMEL FABRIKK TIL RÅ KONTORLOKALER

Millsfabrikken i Sofienberggaten har gjennomgått en omfattende transformasjon, og symboliserer starten på en oppgradering av hele området. Møt arkitekten bak transformasjonsprosjektet, og hør strategien, prosessen og hennes tanker rundt «Mat og -Merkevarehuset» på Grunerløkka.

Linda Elmin

Eier Hviit

Program fredag 8. september hos MESH kl 09.45

BUTIKK + KONTOR + KAFÉ

Sverre Tandberg

Daglig leder og partner i Aktiv Eiendomsmegling Sagene & Bjølsen

Program fredag 8. september hos MESH kl 09.45

BUTIKK + KONTOR + KAFÉ

Kinnera Tanuku-Moltzau

Arkitekt

Program fredag 8. september hos MESH kl 10.00

EXPERIENCE OF COLOUR & OHOI

Gro Bonesmo

Professsor AHO, partner og architect i Space Group

Program fredag 8. september hos MESH kl 10.15

ET PROSJEKT MED SÆRPREG - NEDRE GATE 7

Gro Bonesmo is an architect based in Oslo. She is founder of Oslo-based architectural firm Space Group, and a professor at the Oslo School of Architecture and Design. She was awarded a Masters of Advanced Architectural Design from the School of Architecture, Columbia University, and is a graduate of the Norwegian University of Technology in Trondheim. She also studied at the Sci-Arc in Lugano Switzerland and the Oslo School of Architecture and Design. She has taught at the Oslo School of Architecture since 1999, and at Columbia and Harvard Universities and the Royal Danish Academy of Copenhagen. In the period of 1990-1998 she collaborated with Rem Koolhaas and OMA where she was a Project Architect on projects such as the Dutch Embassy in Berlin, The Dutch House, Bordeaux Villa, Jussieu Library, IIT Chicago and more.

Citykonferansen Oslo 2019

Les mer

Praktisk Husleierett

Les mer
Alle våre konferanser →
↑ Til toppen