Knutepunktkonferansen 2018

Hvilke muligheter gir det for Østlands-byene at Staten investerer milliarder i jernbanen?

Staten investerer milliarder i ny jernbaneinfrastruktur i InterCity-området. Nye traséer bygges og eksisterende rustes opp. I noen tilfeller må ny jernbanestasjon bygges eller flyttes. Det blir debatt om hva stasjonens plassering kan bety for byutvikling og folks bruk av toget. Vi vil se noen ti-år frem i tid på hvordan vi reiser, bor og bruker byens tilbud. Er byene klare til å utnytte mulighetene som skapes når reisetiden reduseres og når knutepunktene blir bedre og mer attraktive?

På konferansen får du høre samferdselsministeren, flere ordførere, Bane NOR og Bane NOR Eiendom, Ruter, TØI og forskere knyttet til byutvikling, trender og urbanisering.

Bane NOR Eiendom har i samarbeid med Estate Media gleden av å invitere deg til Knutepunktkonferansen 2018 – vi sees den 23. januar!

Knutepunktkonferansen 2018 er en videreføring av ROM-konferansen i årene 2010-2016

Knutepunktkonferansen 2018

08.15

REGISTRERING OG MORGENKAFFE

09.00

VELKOMMEN TIL KNUTEPUNKTKONFERANSEN

Petter Eiken , Konserndirektør i Bane NOR Eiendom

09.20

RUTH ASTRID SÆTER VIL LEDE OSS GJENNOM DAGEN

Ruth Astrid Sæter , Konferansier

09.20

HVA BØR BYENE SATSE PÅ FOR Å SKAPE LEVENDE SENTRUM?

Hvilken miks bør de velge og hvilke grep må til for å konkurrere med bilbaserte kjøpesentre? Dokk Holm forteller hva han ville gjort.

Erling Dokk Holm , Førsteamanuensis og dekan Høyskolen Kristiania

09.40

HVOR SKAL STASJONEN LIGGE?

Foredrag

Muligheter og konsekvenser som følge av plasseringen for byens utvikling. Hva er de store utfordringene med å legge stasjonen midt i byen kontra utenfor?

Case: Sarpsborg og Fredrikstad.

Hvilke vurderinger gjøres når stasjonens plassering skal besluttes? I hvilken grad samarbeider de med kommunen?

Hva legges vekt på når stasjonens plassering skal besluttes?

Effekten av sentral lokalisering av stasjonen kontra ikke-sentral for transportmønsteret.

Effekten av sentral lokalisering av stasjonen kontra ikke-sentral for byens utviklingsmuligheter.

Anne Siri Haugen , Prosjektdirektør IC i Bane NOR Utbygging
Sindre Martinsen-Evje , Ordfører i Sarpsborg kommune
Jon-Ivar Nygård , Ordfører i Fredrikstad Kommune
Aud Tennøy , Forskningsleder Avdeling for mobilitet og organisering i Transportøkonomisk Institutt (TØI)
Karl Otto Ellefsen , Professor ved Institutt for urbanisme og landskap ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)

10.35

Pause og mingling

10.55

ERFARINGER FRA MOSS OG SKI

Innlegg og debatt

Hva gjør byene for å nyttiggjøre investeringene i infrastrukturen? Hvilke muligheter og utfordringer utløses av stasjonen plassering?

Debattleder
Ruth Astrid Sæter , Konferansier

Debattdeltakere
Terje Pettersen , Kommuneplanlegger i Moss kommune
Hanne Opdan , Ordfører i Ski kommune
Aud Tennøy , Forskningsleder Avdeling for mobilitet og organisering i Transportøkonomisk Institutt (TØI)
Karl Otto Ellefsen , Professor ved Institutt for urbanisme og landskap ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)

11.40

KOLLEKTIVTRAFIKK I UTVIKLING - FRA DAGENS KOLLEKTIVTRAFIKK TIL MORGENDAGENS MOBILITETSLØSNINGER

Frode Hvattum , Strategisjef i Ruter

12.00

VINNEREN AV ARKITEKTKONKURRANSEN OM «FJORDPORTEN» VED OSLO S ANNONSERES

Juryleder
Geir Haaversen , Founding Partner - CEO i A-lab

12.05

Pause og mingling

12.20

TRENDER - HVILKE BYKVALITETER ER VIKTIGE?

Hvor og hvordan vil vi bo, og hvilke tilbud ønsker vi?

Ståle Økland , Trendekspert, forfatter og foredragsholder

12.40

JERNBANEREFORMEN

Hva får byene igjen for investeringene i ny infrastruktur?

Ketil Solvik-Olsen , Samferdselsminister i Samferdselsdepartementet

13.00

TAKK FOR I DAG - NÅ ER DET LUNSJ

Petter Eiken , Konserndirektør i Bane NOR Eiendom

13.00

AVSLUTNING MED LUNSJ

Petter Eiken

Konserndirektør i Bane NOR Eiendom

Knutepunktkonferansen 2018 kl 09.00

VELKOMMEN TIL KNUTEPUNKTKONFERANSEN

Knutepunktkonferansen 2018 kl 13.00

TAKK FOR I DAG - NÅ ER DET LUNSJ

Ruth Astrid Sæter

Konferansier

Knutepunktkonferansen 2018 kl 09.20

RUTH ASTRID SÆTER VIL LEDE OSS GJENNOM DAGEN

Innlegg og debatt
Knutepunktkonferansen 2018 kl 10.55

ERFARINGER FRA MOSS OG SKI

Hva gjør byene for å nyttiggjøre investeringene i infrastrukturen? Hvilke muligheter og utfordringer utløses av stasjonen plassering?

 

Ruth Astrid L. Sæter er utdannet journalist med mange års erfaring fra norsk dags- og ukepresse. De siste årene har hun konsentrert seg om kommunikasjonsfeltet, blant annet som ansatt i Bellona og Forskningsrådet – og nå som partner i nystartede Gehør Strategi og rådgivning AS. Noe Ruth Astrid jobber stadig mer med, er møteledelse.

Erling Dokk Holm

Førsteamanuensis og dekan Høyskolen Kristiania

Knutepunktkonferansen 2018 kl 09.20

HVA BØR BYENE SATSE PÅ FOR Å SKAPE LEVENDE SENTRUM?

Hvilken miks bør de velge og hvilke grep må til for å konkurrere med bilbaserte kjøpesentre? Dokk Holm forteller hva han ville gjort.

Anne Siri Haugen

Prosjektdirektør IC i Bane NOR Utbygging

Foredrag
Knutepunktkonferansen 2018 kl 09.40

HVOR SKAL STASJONEN LIGGE?

Muligheter og konsekvenser som følge av plasseringen for byens utvikling. Hva er de store utfordringene med å legge stasjonen midt i byen kontra utenfor?

Case: Sarpsborg og Fredrikstad.

Hvilke vurderinger gjøres når stasjonens plassering skal besluttes? I hvilken grad samarbeider de med kommunen?

Hva legges vekt på når stasjonens plassering skal besluttes?

Effekten av sentral lokalisering av stasjonen kontra ikke-sentral for transportmønsteret.

Effekten av sentral lokalisering av stasjonen kontra ikke-sentral for byens utviklingsmuligheter.

Sindre Martinsen-Evje

Ordfører i Sarpsborg kommune

Foredrag
Knutepunktkonferansen 2018 kl 09.40

HVOR SKAL STASJONEN LIGGE?

Muligheter og konsekvenser som følge av plasseringen for byens utvikling. Hva er de store utfordringene med å legge stasjonen midt i byen kontra utenfor?

Case: Sarpsborg og Fredrikstad.

Hvilke vurderinger gjøres når stasjonens plassering skal besluttes? I hvilken grad samarbeider de med kommunen?

Hva legges vekt på når stasjonens plassering skal besluttes?

Effekten av sentral lokalisering av stasjonen kontra ikke-sentral for transportmønsteret.

Effekten av sentral lokalisering av stasjonen kontra ikke-sentral for byens utviklingsmuligheter.

Jon-Ivar Nygård

Ordfører i Fredrikstad Kommune

Foredrag
Knutepunktkonferansen 2018 kl 09.40

HVOR SKAL STASJONEN LIGGE?

Muligheter og konsekvenser som følge av plasseringen for byens utvikling. Hva er de store utfordringene med å legge stasjonen midt i byen kontra utenfor?

Case: Sarpsborg og Fredrikstad.

Hvilke vurderinger gjøres når stasjonens plassering skal besluttes? I hvilken grad samarbeider de med kommunen?

Hva legges vekt på når stasjonens plassering skal besluttes?

Effekten av sentral lokalisering av stasjonen kontra ikke-sentral for transportmønsteret.

Effekten av sentral lokalisering av stasjonen kontra ikke-sentral for byens utviklingsmuligheter.

Aud Tennøy

Forskningsleder Avdeling for mobilitet og organisering i Transportøkonomisk Institutt (TØI)

Foredrag
Knutepunktkonferansen 2018 kl 09.40

HVOR SKAL STASJONEN LIGGE?

Muligheter og konsekvenser som følge av plasseringen for byens utvikling. Hva er de store utfordringene med å legge stasjonen midt i byen kontra utenfor?

Case: Sarpsborg og Fredrikstad.

Hvilke vurderinger gjøres når stasjonens plassering skal besluttes? I hvilken grad samarbeider de med kommunen?

Hva legges vekt på når stasjonens plassering skal besluttes?

Effekten av sentral lokalisering av stasjonen kontra ikke-sentral for transportmønsteret.

Effekten av sentral lokalisering av stasjonen kontra ikke-sentral for byens utviklingsmuligheter.

Innlegg og debatt
Knutepunktkonferansen 2018 kl 10.55

ERFARINGER FRA MOSS OG SKI

Hva gjør byene for å nyttiggjøre investeringene i infrastrukturen? Hvilke muligheter og utfordringer utløses av stasjonen plassering?

Karl Otto Ellefsen

Professor ved Institutt for urbanisme og landskap ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)

Foredrag
Knutepunktkonferansen 2018 kl 09.40

HVOR SKAL STASJONEN LIGGE?

Muligheter og konsekvenser som følge av plasseringen for byens utvikling. Hva er de store utfordringene med å legge stasjonen midt i byen kontra utenfor?

Case: Sarpsborg og Fredrikstad.

Hvilke vurderinger gjøres når stasjonens plassering skal besluttes? I hvilken grad samarbeider de med kommunen?

Hva legges vekt på når stasjonens plassering skal besluttes?

Effekten av sentral lokalisering av stasjonen kontra ikke-sentral for transportmønsteret.

Effekten av sentral lokalisering av stasjonen kontra ikke-sentral for byens utviklingsmuligheter.

Innlegg og debatt
Knutepunktkonferansen 2018 kl 10.55

ERFARINGER FRA MOSS OG SKI

Hva gjør byene for å nyttiggjøre investeringene i infrastrukturen? Hvilke muligheter og utfordringer utløses av stasjonen plassering?

Terje Pettersen

Kommuneplanlegger i Moss kommune

Innlegg og debatt
Knutepunktkonferansen 2018 kl 10.55

ERFARINGER FRA MOSS OG SKI

Hva gjør byene for å nyttiggjøre investeringene i infrastrukturen? Hvilke muligheter og utfordringer utløses av stasjonen plassering?

Hanne Opdan

Ordfører i Ski kommune

Innlegg og debatt
Knutepunktkonferansen 2018 kl 10.55

ERFARINGER FRA MOSS OG SKI

Hva gjør byene for å nyttiggjøre investeringene i infrastrukturen? Hvilke muligheter og utfordringer utløses av stasjonen plassering?

Frode Hvattum

Strategisjef i Ruter

Knutepunktkonferansen 2018 kl 11.40

KOLLEKTIVTRAFIKK I UTVIKLING - FRA DAGENS KOLLEKTIVTRAFIKK TIL MORGENDAGENS MOBILITETSLØSNINGER

Frode Hvattum er strategisjef i Ruter og har ansvaret for strategi, miljø og strategiskeendringsprogram i Ruter. Han er også styreleder for WWF og er brennende engasjert i miljø og bærekraft. Frode var tidligere ansvarlig for å bygge opp og lede Accentures enhet for sustainability services i Norden med hovedfokus på smartcity, sirkulærøkonomi og miljø og bærekraftstrategi.

Geir Haaversen

Founding Partner - CEO i A-lab

Knutepunktkonferansen 2018 kl 12.00

VINNEREN AV ARKITEKTKONKURRANSEN OM «FJORDPORTEN» VED OSLO S ANNONSERES

Ståle Økland

Trendekspert, forfatter og foredragsholder

Knutepunktkonferansen 2018 kl 12.20

TRENDER - HVILKE BYKVALITETER ER VIKTIGE?

Hvor og hvordan vil vi bo, og hvilke tilbud ønsker vi?

Ketil Solvik-Olsen

Samferdselsminister i Samferdselsdepartementet

Knutepunktkonferansen 2018 kl 12.40

JERNBANEREFORMEN

Hva får byene igjen for investeringene i ny infrastruktur?

Citykonferansen Oslo 2019

Les mer

Praktisk Husleierett

Les mer
Alle våre konferanser →
↑ Til toppen