Oslo Future Living 2017

Vi lever i en hurtig skiftende verden, hvor vi er nødt til å ta miljøutfordringer på alvor. For å gjennomføre et klimakutt må vi tenke grønt, nytt og smart – det lønner seg for både byer og Norges økonomi!

Oslo Future Living er en festival om bærekraftige og smarte byer, et samarbeid mellom Estate Media, Aspelin Ramm, Enova og Hjellnes Consult.

Vi står ovenfor en rask urbanisering og fortetting, samtidig som samfunnet blir mer digital og globalt. 200.000 mennesker verden over flytter fra landsbygda til byene hver dag, den globale befolkningmengden vil overstige ni milliarder mennesker i 2050, og mer enn 70 prosent av disse vil bo i byer og tettsteder.
Byer blir større og samtidig smartere og mer globale. Nye teknologier og innovative løsninger vil påvirke hvordan vi lever, jobber, handler og beveger oss.
Så hva gir dette av trussler og muligheter, og hvordan bør vi imøtekomme disse endringene miljømessig, sosialt og digitalt?

Bærekraft må stå øverst på alles agenda. Vi må tenke grønt og innovativt på hvordan vi skaper byer og byrom. En bærekraftig byutvikling er avgjørende for å løse klimautfordringer, men den vil også skape økonomi- og velferdsvekst. Dette er noe alle må bidra til, og det er nå på tiden å gå fra «theory» til ”action”.

Enten du er pådriver for de store grønne ideene, eller bare nysgjerrig på hva det grønne skifte kan bety av trusler og muligheter, vil Oslo Future Living la deg inspirere. Fordi å tenke grønt er smart og lønnsomt!

På scenen under Oslo Future Living møter du ledende aktører innen økonomi, bærekraft, eiendomsutvikling, teknologi og arkitektur.

Torsdag 11. mai

09:00

Den nye klima økonomien, 09.00-12.00

Norge er en velferdsstat som tar være på sin økonomiske vekst og gode levestandard. Samtidig er Norge nødt til å forholde seg til utfordringen med klimaendringene og bidra til å løse miljøproblematikken. Men hvordan lykkes med dette? Hvordan kan regjeringen øke miljøengasjement og bevissthet hos både befolkning og kommersielle virksomheter? Og er det mulig å takle langsiktige klimaendringer og samtidig fremme økonomisk vekst og utvikling?

Regjeringer og kommersielle bedrifter kan sammen gjøre veloverveide beslutninger om hvordan man kan oppnå økonomisk velstand og samtidig takle klimaendringene. Økonomisk og grønn vekst kan styrke hverandre, og måten vi bygger våre byer og byrom på har en betydelig påvirkning på dette.
Så hvilke initiativ, støtte og grep skal myndigheter ta tak i for å nå målet, og hvordan kan man øke samspill og innovasjon for et smartere og grønnere Norge?
Hvordan vil private aktører bidra til å utforme bærekraftige byer?

09.00 VELKOMMEN TIL OSLO FUTURE LIVING
Erik Aasheim, daglig leder og partner i Primus Productions
09.05 GODT BYMILJØ I LAVUTSLIPPSSAMFUNNET
Vidar Helgesen, klima og miljøminister
09.25 INFRASTRUKTUR OG MOBILITET FOR FREMTIDEN
Ketil Solvik-Olsen, Samferdselsminister i Samferdselsdepartementet
09.45 BYENES ROLLE I KLIMAOMSTILLINGEN
Kristin Halvorsen, direktør i Cicero
10.05 PAUSE
10.30 GRØNN OMSTILLING – HAR VI RÅD TIL Å LA VÆRE?
Cecilie Hultmann, Sustainability Risk Manager i DNV GL Group
Synnøve Lyssand Sandberg, byggherredirektør i Statsbygg

10.50 HVORDAN RESPONDERE BRANSJEN?
Samtale
Cecilie Hultmann, Sustainability Risk Manager i DNV GL Group
Synnøve Lyssand Sandberg, byggherredirektør i Statsbygg
Kristin Haug Lund, direktør prosjekt og teknisk i Entra

11.20 LØNNSOM BÆREKRAFT
Christian Jahr, leder for forretningsutvikling i Siemens Mobility
Trond Riiber Knudsen, Founder & CEO i TRK Group

12.00 AVSLUTNING ” DEN NYE KLIMA ØKONOMIEN”

Erik Aasheim , Daglig leder og partner i Primus Productions
Vidar Helgesen , Klima og miljøminister
Ketil Solvik-Olsen , Samferdselsminister i Samferdselsdepartementet
Kristin Halvorsen , Direktør i CICERO
Cecilie Hultmann , Sustainability Risk Manager i DNV GL Group 
Synnøve Lyssand Sandberg , Byggherredirektør i Statsbygg
Kristin Haug Lund , Direktør prosjekt og teknisk i Entra
Christian Jahr , Leder for forretningsutvikling i Siemens Mobility
Trond Riiber Knudsen , Founder & CEO i TRK Group

13:00

Smarte og digitale byer, 13.00-14.45

Den fjerde industrielle revolusjonen skaper et nytt samfunn, hvor byene er smartere, mer tekniske og mer praktiske til nytte og nytelse for befolkningen. Smart teknologi og nye digitale tjenester bidrar til å løse byens største utfordring – klimaendringer, men samtidig vil det såkalte ”Internett of things” påvirke måten vi jobber og kommuniserer på. Når produkter og tjenester i økende grad utvikles digitalt, vil kjernetjenester slik vi kjenner dem i dag forsvinne, og markedsforholdene endres.
For å bli en av vinnerne i morgendagens samfunn er det nødvendig å utvikle egne innovasjonsmiljøer, ta i bruk nye digitale tjenester, samt tenke fremtidsrettet og innovativt. Hvordan og hva er veien videre?
Vi deler erfaringer og tanker – fremtiden er nå!

13.00 VELKOMMEN TIL SMARTE OG DIGIATLE BYER
Silvija Seres, forsker / matematiker
13.05 SMART TJENESTE DESIGN
Kjetil Angell Kjerstad, Head of Engagement i Google Norge
13.25 BRUK AV STORDATA FOR Å SKAPE SMARTE BYER
Geir Hansen, administrerende direktør i Geodata
13.45 ”FRA BUZZ TIL BUSINESS”
Abraham Foss, CEO i Telia Norge
14.05 THE HYPE, REALITY AND OPPORTUNITY OF IOT
Tarjei Vassbotn, Chief Product Officer i Disruptive Technologies
14.25 DET «VIRTUELLE» NAV KONTOR – OM DIGITAL TRANSFORMASJON AV NAV
Torbjørn Larsen, Chief Information Officer (CIO) i NAV
14.45 AVSLUTNING SMARTE OG DIGITALE BYER

Silvija Seres , Forsker, matematiker og Associate Partner i TechnoRocks
Kjetil Angell Kjerstad , Head of Engagement i Google Norge
Geir Hansen , Administrerende direktør i Geodata
Abraham Foss , Chief Executive Officer (CEO) i Telia Norge
Tarjei Vassbotn , Chief Product Officer i Disruptive Technologies
Torbjørn Larsen , Chief Information Officer (CIO) i NAV

13:00

Sirkulær økonomi, 13.00-14.30

«Trash is cash» – det som er søppel for noen, kan være gull for andre.
Sirkulær økonomi er en forretningsmodell basert på gjenbruk, reparasjon, oppussing, forbedring og materialgjenvinning i et kretsløp hvor færrest mulig ressurser går tapt. Den fokuserer på forretningsmuligheter i økosystemer eller sirkulære kretsløp, hvor målet er å sikre bærekraftig økonomisk vekst.
Alle bør ha sirkulær økonomi på dagsorden for å kunne innovere for fremtiden og utnytte nye markedsmuligheter – også i eiendomsbransjen.

For å lykkes med en grønnere og smartere samfunn må vi øke forståelse for en gjenbruk og resirkulering tankegang. Dette stiller krav til smarte løsninger, produktdesign, materialbruk, økt ressursutnyttelse og mye mer.
Her får du inspirasjon og bedre kjennskap om sirkulær og deleøkonomi – hva dette er egentlig, og hvilke økonomiske og kommersielle aspekter innebæres.

13.00 EN RESTART FOR SIRKULÆRE FORRETNINGSMODELLER
Sveinung Jørgensen, førsteamanuensis, PhD ved HINN og NHH
Lars Jacob Tynes Pedersen, førsteamanuensis, PhD ved NHH

13.10 RESSURSUTNYTTELSE OG RESIRKULERING
Thomas Mørch, sjef forretningsutvikling i Norsk Gjenvinning
13.30 PRODUSENTANSVAR – EN LØNNSOM SIRKULÆR ØKONOMI
Guro Kjørsvik Husby, kommunikasjonsdirektør og CCO i Norsirk
13.50 OMBRUK AV BYGGEMATERIALER – EKSEMPLER FRA VIRKELIGHETEN
Anne Sigrid Nordby, sivilarkitekt, energi og miljø i Asplan Viak
Eirik Wærner, miljøansvarlig i Hjellnes Consult

14.10 EIENDOMSUTVIKLING I FREMTIDENS ARBEIDSLIV
Tin Phan, gründer av Gattaca og vinner av Aspelin Ramm prisen-2016
14.30 AVSLUTNING SIRKULÆR ØKONOMI

Sveinung Jørgensen , Førsteamanuensis, PhD ved HINN og NHH
Lars Jacob Tynes Pedersen , Førsteamanuensis, PhD ved NHH
Thomas Mørch , Sjef forretningsutvikling i Norsk Gjenvinning
Guro Kjørsvik Husby , Kommunikasjonsdirektør og CCO i Norsirk
Anne Sigrid Nordby , Sivilarkitekt, energi og miljø i Asplan Viak
Eirik Wærner , Miljøansvarlig i Hjellnes Consult
Tin Phan , Gründer av Gattaca og vinner av Aspelin Ramm prisen-2016

15:15

Fremtidens bygg, 15.15 – 16.45

Byggkonstruksjoner må bidra til å redusere klimabelastningen. Alle nybygg må tilfredsstille strenge energikrav, og de eksisterende bygg må nå 10 milliard kilowattimer reduksjon i energibruk sammenlignet med dagens nivå i følge en ny Stortings direktiv. For å nå målet må bransjen ha en større fokus på livsløp og totaløkonomi, samt vurdere alternative valg av konsepter og løsninger.

Hvordan øke ytelsesnivået til fremtidens bygg, og hvilke grep kan gjøres for å nå en høyere fleksibilitet og bærekraftighet i prosjektene?
Vi presenterer noen utvalgte forbildeprosjekter, hvor kriterene er klare: miljøbevissthet, bærekraftighet, arkitektur, fleksibilitet og smarte løsninger.
Dette er byggene som viser veien til fremtiden!

15.15 VELKOMMEN TIL FREMTIDENS BYGG
Emelie Tornberg, Associate Director at Haptic Architects – moderator
15.20 BÆREKRAFT ER LIK KVALITET
Reiulf Ramstad, architect and Design Director at Reiulf Ramstad Arkitekter
15.40 EBERLE 2226 – DEN ”TESLA” I EIENDOMSBRANSJEN
Hans U. Grassmann, Managing Partner i Baumschlager Eberle Architekten – Sveits
16.00 GULLHAUG TORG I NYDALEN
Tine Hegli, seniorarkitekt, Snøhetta
16.15 POWERHOUSE TELEMARK – EN «GRØNN DIAMANT” I PORSGRUNN
Emil Eriksrød, administrerende direktør og partner i R8 Property
16.30 LIVSVITENSKAPSBYGGET PÅ BLINDERN
Per Christian Brynildse, sivilarkitekt og partner i Ratio Arkitekter
16.45 AVSLUTNING FREMTIDENS BYGG

Emelie Tornberg , Associate Director at Haptic Architects - moderator
Reiulf Ramstad , Architect and Design Director at Reiulf Ramstad Arkitekter
Hans U. Grassmann , Architect og Managing Partner i Baumschlager Eberle Architekten – St. Gallen, Sveits
Tine Hegli , Seniorarkitekt, Snøhetta
Emil Eriksrød , Administrerende direktør og partner i R8 Property
Per Christian Brynildse , Sivilarkitekt og partner i Ratio Arkitekter

15:15

Bærekraftige forretningsmodeller & innovasjon, 15.15 – 16.45

Norge har ambisjon til å styrke økonomi, utvikle et grønnere samfunn og skape nye arbeidsplasser. Hva må til for å lykkes med dette? Hvordan kan bransjen og private bedrifter bidra til å løse miljøutfordringer, og samtidig gjøre god business ut av dette? Være innovativ og ta initiativ – det handler om å finne en innovativ ide, en mulighet som de andre ikke ser. Og utnytte og videreutvikle den til en suksess-historie!

Hvordan skape nye bærekraftige forretningsmodeller? Vi må tenke større og nytt i forhold til kundebehov og leveranse, tjenestetilbud, skapning av nye verdikjeder, osv. Vi må klare å gjøre krevende prosesser enklere og grønnere, samt øke bærekraftighet i bransjen. Hva for eksempel med å tilrettelegge for en mer bærekraftig bruk av lokaler, når 60 prosent av alle arbeidsplassene står tomme store deler av dagen? Og hvilke andre muligheter finnes? Hvorfor klarer noe å lykkes i disse spennende miljøprosessene, mens andre tar feil? Hvordan ser de som vinner på fremtiden, og hva kan vi lære av feil?

15.15 RESTART: 7 VEIER TIL BÆREKRAFTIG BUSINESS
Sveinung Jørgensen, førsteamanuensis, PhD ved HINN og NHH
Lars Jacob Tynes Pedersen, førsteamanuensis, PhD ved NHH

15.30 BÆREKRAFTIGE FORRETNINGSMODELLER INNEN RETAIL
Camilla Skjelsbæk Gramstad, miljø- og CSR ansvarlig i Virke
15.50 GRÜNDER I ENERGIKILDE
Andreas Thorsheim, gründer i Otovo
16.10 KJAPPE ENDRINGER KREVER KJAPPE INNOVASJONER
Preben Carlsen, konsernsjef og styreleder i Trigger
16.30 NYE PLATTFORM FOR BÆREKRAFTIG FORRETNINGSDRIFT OG LEDELSE
Andreas Friis, Co-Founder & Chairman i Sustainability Hub Norway
16.45 AVSLUTNING BÆREKRAFTIGE FORRETNINGSMODELLER & INNOVASJON

Sveinung Jørgensen , Førsteamanuensis, PhD ved HINN og NHH
Lars Jacob Tynes Pedersen , Førsteamanuensis, PhD ved NHH
Camilla Skjelsbæk Gramstad , Miljø- og CSR ansvarlig i Virke
Andreas Thorsheim , Gründer i Otovo
Preben Carlsen , Styreleder i Folk Oslo
Andreas Friis , Co-Founder & Chairman i Sustainability Hub Norway

17:00

Mat, mingling & musikk

Erik Aasheim

Daglig leder og partner i Primus Productions

Torsdag 11. mai kl 09:00

Den nye klima økonomien, 09.00-12.00

Vidar Helgesen

Klima og miljøminister

Torsdag 11. mai kl 09:00

Den nye klima økonomien, 09.00-12.00

09.05 GODT BYMILJØ I LAVUTSLIPPSSAMFUNNET

Ketil Solvik-Olsen

Samferdselsminister i Samferdselsdepartementet

Torsdag 11. mai kl 09:00

Den nye klima økonomien, 09.00-12.00

Kristin Halvorsen

Direktør i CICERO

Torsdag 11. mai kl 09:00

Den nye klima økonomien, 09.00-12.00

09.45 BYENES ROLLE I KLIMAOMSTILLINGEN

Kristin Halvorsen er direktør ved CICERO Senter for klimaforskning. Halvorsen er også leder av Bioteknologirådet og styreleder i Naturhistorisk museum. Hun er tidligere politiker og var medlem av Stoltenberg II-regjeringen fra 2005 til 2013. Hun var Norges første kvinnelige finansminister fra 2005 til 2009 og kunnskapsminister fra 2009 til 2013. Fra 2005 til 2012 var hun nummer to i regjeringen og stedfortreder for statsministeren.

Cecilie Hultmann

Sustainability Risk Manager i DNV GL Group 

Torsdag 11. mai kl 09:00

Den nye klima økonomien, 09.00-12.00

Synnøve Lyssand Sandberg

Byggherredirektør i Statsbygg

Torsdag 11. mai kl 09:00

Den nye klima økonomien, 09.00-12.00

10.30 GRØNN OMSTILLING – HAR VI RÅD TIL Å LA VÆRE?
10.50 HVORDAN RESPONDERE BRANSJEN?
Samtale

Kristin Haug Lund

Direktør prosjekt og teknisk i Entra

Torsdag 11. mai kl 09:00

Den nye klima økonomien, 09.00-12.00

10.50 HVORDAN RESPONDERE BRANSJEN?
Samtale

Christian Jahr

Leder for forretningsutvikling i Siemens Mobility

Torsdag 11. mai kl 09:00

Den nye klima økonomien, 09.00-12.00

11.20 LØNNSOM BÆREKRAFT

Trond Riiber Knudsen

Founder & CEO i TRK Group

Torsdag 11. mai kl 09:00

Den nye klima økonomien, 09.00-12.00

11.40 LØNNSOM BÆREKRAFT

Silvija Seres

Forsker, matematiker og Associate Partner i TechnoRocks

Torsdag 11. mai kl 13:00

Smarte og digitale byer, 13.00-14.45

Silvija Seres er matematiker og teknologiinvestor. Hun har bakgrunn fra algoritmeforskning i Oxford, utvikling av søkemotoren Alta Vista i Silicon Valley, strategisk ledelse i Fast Search and Transfer, og tjenesteutvikling i Microsoft. Hun jobber nå som styremedlem i flere store selskaper, inkludert Nordea Bank AB og NRK, og som aktiv investor i flere teknologibedrifter. Silvija er president i Polyteknisk Forening.

Kjetil Angell Kjerstad

Head of Engagement i Google Norge

Torsdag 11. mai kl 13:00

Smarte og digitale byer, 13.00-14.45

13.05 SMART TJENESTE DESIGN

Geir Hansen

Administrerende direktør i Geodata

Torsdag 11. mai kl 13:00

Smarte og digitale byer, 13.00-14.45

13.25 BRUK AV STORDATA FOR Å SKAPE SMARTE BYER

Geodata er et IT-selskap som utvikler geografiske informasjonssystemer (GIS). Ved hjelp av slike systemer kan virksomheter se nye muligheter, ta bedre beslutninger og bli mer produktive og konkurransedyktige.

Abraham Foss

Chief Executive Officer (CEO) i Telia Norge

Torsdag 11. mai kl 13:00

Smarte og digitale byer, 13.00-14.45

13.45 ”FRA BUZZ TIL BUSINESS”

Abraham Foss (født 1964) er oppvokst på Hvittingfoss og har vært CEO i Telia Norge (Telia, OneCall, Chess og MyCall) siden juni 2015. Foss har bred nasjonal og internasjonal ledererfaring på tvers av ulike bransjer, senest som leder for bedriftsmarkedet til den største telekomoperatøren i Malaysia Maxis Berhad. Tidligere har han jobbet flere år som leder i blant annet Telenor, Innovasjon Norge og Sparebank 1. Foss er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har både studier i russisk fra Forsvaret og jusstudier fra Universitetet i Bergen.

Tarjei Vassbotn

Chief Product Officer i Disruptive Technologies

Torsdag 11. mai kl 13:00

Smarte og digitale byer, 13.00-14.45

14.05 THE HYPE, REALITY AND OPPORTUNITY OF IOT

Torbjørn Larsen

Chief Information Officer (CIO) i NAV

Torsdag 11. mai kl 13:00

Smarte og digitale byer, 13.00-14.45

14.25 DET «VIRTUELLE» NAV KONTOR – OM DIGITAL TRANSFORMASJON AV NAV

Sveinung Jørgensen

Førsteamanuensis, PhD ved HINN og NHH

Torsdag 11. mai kl 13:00

Sirkulær økonomi, 13.00-14.30

Torsdag 11. mai kl 15:15

Bærekraftige forretningsmodeller & innovasjon, 15.15 – 16.45

Lars Jacob Tynes Pedersen

Førsteamanuensis, PhD ved NHH

Torsdag 11. mai kl 13:00

Sirkulær økonomi, 13.00-14.30

Torsdag 11. mai kl 15:15

Bærekraftige forretningsmodeller & innovasjon, 15.15 – 16.45

Thomas Mørch

Sjef forretningsutvikling i Norsk Gjenvinning

Torsdag 11. mai kl 13:00

Sirkulær økonomi, 13.00-14.30

13.10 RESSURSUTNYTTELSE OG RESIRKULERING

Guro Kjørsvik Husby

Kommunikasjonsdirektør og CCO i Norsirk

Torsdag 11. mai kl 13:00

Sirkulær økonomi, 13.00-14.30

13.30 PRODUSENTANSVAR – EN LØNNSOM SIRKULÆR ØKONOMI

Anne Sigrid Nordby

Sivilarkitekt, energi og miljø i Asplan Viak

Torsdag 11. mai kl 13:00

Sirkulær økonomi, 13.00-14.30

13.50 OMBRUK AV BYGGEMATERIALER – EKSEMPLER FRA VIRKELIGHETEN

Eirik Wærner

Miljøansvarlig i Hjellnes Consult

Torsdag 11. mai kl 13:00

Sirkulær økonomi, 13.00-14.30

13.50 OMBRUK AV BYGGEMATERIALER – EKSEMPLER FRA VIRKELIGHETEN

Tin Phan

Gründer av Gattaca og vinner av Aspelin Ramm prisen-2016

Torsdag 11. mai kl 13:00

Sirkulær økonomi, 13.00-14.30

14.10 EIENDOMSUTVIKLING I FREMTIDENS ARBEIDSLIV

Emelie Tornberg

Associate Director at Haptic Architects - moderator

Torsdag 11. mai kl 15:15

Fremtidens bygg, 15.15 – 16.45

Reiulf Ramstad

Architect and Design Director at Reiulf Ramstad Arkitekter

Torsdag 11. mai kl 15:15

Fremtidens bygg, 15.15 – 16.45

15.10 BÆREKRAFT ER LIK KVALITET

Hans U. Grassmann

Architect og Managing Partner i Baumschlager Eberle Architekten – St. Gallen, Sveits

Torsdag 11. mai kl 15:15

Fremtidens bygg, 15.15 – 16.45

15.40 EBERLE 2226 – DEN ”TESLA” I EIENDOMSBRANSJEN

Tine Hegli

Seniorarkitekt, Snøhetta

Torsdag 11. mai kl 15:15

Fremtidens bygg, 15.15 – 16.45

16.00 GULLHAUG TORG I NYDALEN

Emil Eriksrød

Administrerende direktør og partner i R8 Property

Torsdag 11. mai kl 15:15

Fremtidens bygg, 15.15 – 16.45

16.15 POWERHOUSE TELEMARK – EN «GRØNN DIAMANT” I PORSGRUNN

Per Christian Brynildse

Sivilarkitekt og partner i Ratio Arkitekter

Torsdag 11. mai kl 15:15

Fremtidens bygg, 15.15 – 16.45

16.30 LIVSVITENSKAPSBYGGET PÅ BLINDERN

Camilla Skjelsbæk Gramstad

Miljø- og CSR ansvarlig i Virke

Torsdag 11. mai kl 15:15

Bærekraftige forretningsmodeller & innovasjon, 15.15 – 16.45

15.30 BÆREKRAFTIGE FORRETNINGSMODELLER INNEN RETAIL

Andreas Thorsheim

Gründer i Otovo

Torsdag 11. mai kl 15:15

Bærekraftige forretningsmodeller & innovasjon, 15.15 – 16.45

15.50 GRÜNDER I ENERGIKILDE

Preben Carlsen

Styreleder i Folk Oslo

Torsdag 11. mai kl 15:15

Bærekraftige forretningsmodeller & innovasjon, 15.15 – 16.45

Andreas Friis

Co-Founder & Chairman i Sustainability Hub Norway

Torsdag 11. mai kl 15:15

Bærekraftige forretningsmodeller & innovasjon, 15.15 – 16.45

16.30 NYE PLATTFORM FOR BÆREKRAFTIG FORRETNINGSDRIFT OG LEDELSE

Morgendagens eiendomsbransje

Les mer

Boligdagene 2019

Les mer
Alle våre konferanser →
↑ Til toppen