Oslo Future Living 2018

Estate Media, Multiconsult og NAL ønsker velkommen:
Oslo Future Living – en festival om bærekraftige, smarte og fremtidsrettede byer.

Oslo Future Living diskuterer vi teknologi, kapital, bærekraft og politikk i fremtidens byer. Du som er pådriver for nye, grønne ideer, eller nysgjerrig på hva det digitale skiftet vil bety av både trusler og muligheter, er velkommen til Oslo Future Living 2018 på Salt 23. mai!

Digitale, grønne byer
Vi lever i et stadig mer digitalt og globalt samfunn. Byer utvikles og fortettes parallelt med en befolkningsvekst som krever fokus på bærekraft og kvalitet. Ny teknologi og innovative løsninger vil gjøre byene grønnere og smartere, og skape disruptive trender i tillegg til nye forretningsmodeller, arbeidsmetoder og selvsagt risikofaktorer.

Krever at vi tenker nytt
Hvilke trusler og muligheter innebærer det digitale skiftet? Hvordan kan vi lage smarte og bærekraftige byer, og samtidig skape innovasjon miljømessig, sosialt, digitalt og politisk?
Et endret konkurransebilde krever at politikere og næringslivsledere tenker nytt. Hvem tar ansvar for en god klimapolitikk, innovativ byutvikling, bærekraftige forretningsmodeller og morgendagens energiløsninger i bygg?

Nytenkning gir fortrinn
En bærekraftig byutvikling er avgjørende for å løse klimautfordringer, men nytenkning og innovasjon i fremtidens byer og bygg vil også skape økonomiske fordeler for næringsliv og velferdsvekst for Norge. Større fokus på nye trender og mer konkrete bærekraftige grep vil lønne seg for alle!

Er du klar for Oslo Future Living 2018 på Salt 23. mai?

OSLO FUTURE LIVING 2018

08.30

Morgenkaffe og registrering

09.00

Velkommen til Oslo Future Living 2018

09.05

INNOVASJONSREGIONEN OSLO – HVA ER NESTE STEG?

Debatt

Oslo blir Europas miljøhovedstad 2019, og skal bli nullutslippsby i 2030. Hva er neste steg lengre fram i tid, og hvordan skal byen nå dit? Hvilke horisonter, ambisjoner og konkrete planer har politikere for at Oslo blir et europeisk utstillingsvindu?
Og hvordan vil private aktører bidra til at dette skje? Hvordan nå målet miljømessig, sosialt og digitalt?

Debattleder
Stig L. Bech , Advokat og partner i Advokatfirmaet BAHR AS

Debattdeltaker
Raymond Johansen , Byrådsleder, Oslo
Arve Regland , Administrerende direktør i Entra
Adelheid Firing Hvambsal , Generalsekretær i Kirkens Bymisjon

09.35

REDD VERDEN, SKAP GOD ØKONOMI!

Oppgaven i det norske markedet for næringseiendom er å utvikle mer bærekraftige konstruksjoner. Bransjen må løse miljøutfordringer, men det er samtidig mulig å få lønnsomme prosjekter ved å tenke nytt og riktig. Er du klar til å bygge den nye Teslaen i næringseiendom?

Nicolai Riise , Konsernleder i MAD arkitekter

09.55

ARKITEKTUR – OSLO KONTRA LONDON, BARCELONA, NEW YORK OG PARIS

Oslo skal være en attraktiv, bærekraftig og fremtidsrettet by i et internasjonalt perspektiv.
Arkitektur, design og estetikk er viktige for å nå målet. Er vi på rett spor? Hva er trendene internasjonalt, og hva med arkitekturen?

Thomas Henriksen , Technical Director - Global Facade leader i Mott MacDonald - London

10.25

PAUSE & MINGLING

10.55

VI GIR UNGE TALENTER EN SCENE - FREMTIDENS OSLO

«Open call» for unge arkitekter (Wildcardkontorer) – les mer HER.

Constantin Boincean , daglig leder, partner og arkitekt MNAL i 
TOPIC:ARCHITECTURE
Tor O. Austigard , arkitekt MNAL i Austigard Arkitektur
Tone Berge , arkitekt MNAL og partner i Kaleidoscope Nordic

11.10

DET NYE SAMFUNNET – DIGITALT OG MENNESKELIG

I et stadig mer digitalt og teknologisk samfunn vokser behovet for sosiale møteplasser og beslutningsforum. Sentralen og Mesh er coworking-fenomener som viser trenden. Hvordan løfte frem sosial, menneskelig kontakt i nærings-, lærings- og bomiljøer? Hva betyr det på gateplan og i offentlige byrom? Hvilke sosiale og økonomiske muligheter vil det innebære, og hvilke økonomiske modeller og partnerskap er relevante?

Fredrik Winther , Managing Director i Oslo Business Region

11.30

ER SMARTE BYER VIRKELIG SÅ SMARTE?

Mange byer strever etter å være smarte. Det har blitt trendy å kalle seg «Smart City», men hva er en smart by? Er det nok å satse på ny teknologi og bygge tettere, eller må vi fokusere på innbyggernes behov? Kan en teknologisk smart byutvikling få uheldige sosiale konsekvenser?​

Per Gunnar Røe , Professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO

12.00

AVSLUTNING HOVEDSESJON #OSLO FUTURE LIVING

13.30 SMART BY & MOBILITET

Byene blir stadig smartere, mer tekniske og mer praktiske, og dette kommer til nytte og nytelse for befolkningen. Smart teknologi og nye digitale tjenester bidrar til å løse byens største utfordring – klimaendringer. Samtidig vil Internett of things påvirke måten vi jobber og kommuniserer på. For å lykkes i morgendagens samfunn er det nødvendig å utvikle helt egne innovasjonsmiljøer med nye digitale tjenester samt tenke fremtidsrettet og innovativt. Hvordan gjør vi dette?

13.30

Velkommen til SMART BY & MOBILITET

13.35

MOBILITET + URBANISERING = DISRUPTION?

I fremtidens byer blir transport og mobilitet sett som en helt ny mobilitetstjeneste. Vi går fra hver mann sin bil til hvordan kan vi bevege oss enklest, best og billigst fra A til B eller C. Selvkjørende biler vil gi kjøretid en annen verdi, og avstanden mellom bo- og arbeidsted blir irrelevant. Hvordan påvirkes urbanisering, og hvilke nye samfunnsverdier vil skapes? Hvordan planlegger vi byutvikling og transportmobilitet i et disruptivt scenario?

Jørgen Aarhaug , Forsker II - Avdeling for mobilitet og organisering ved Transportøkonomisk Institutt (TØI)

13.50

AUTONOME KJØRETØY ENDRER ALT. NÅ.

Kjøretøy som ikke trenger sjåfør gjør at alle forutsetninger som har ligget til grunn for byutvikling i 100 år må forandres. Hva bør vi gjøre i dag for å sørge for at bedre og billigere mobilitet også gir bedre byer?

Bernt Sverre Mehammer , Markedssjef By & Samfunn i Multiconsult

14.05

BRUK AV ARTIFICIAL INTELLIGENCE OG NY TEKNOLOGI - HVILKE MULIGHETER GIR DETTE?

Presentasjon av dagens og fremtidens muligheter ved bruk av ny teknologi innen byutvikling og Smart City. Eksempler på konkrete løsninger med real-time data.

Heidi Scheie , CEO i Thingfarm AS
David Daud , CTO i ThingFarm

14.20

SMART MOBILITET - KONKRETE RESULTATER AV BILDELING PÅ HASLE LINJE

Jørgen Christoffer Flaa , Markeds- og forretningsutvikler i Höegh Eiendom

14.35

AVSLUTNING SMART BY & MOBILITET

13.30 ANSVARLIG OG LØNNSOM – NYE FORRETNINGSMODELLER

Hvordan kan bransjen og den enkelte bedrift bidra til å løse miljøutfordringer, utvikle et grønnere samfunn og styrke landets økonomi? Hvordan være innovativ, ta initiativ og skape bærekraftige forretningsmodeller? Hva er suksesskriteriene for å lykkes i dette landskapet, og hvilke krav er det som stilles? Er du klar for å bli inspirert og utfordret?

13.30

Velkommen til ANSVARLIG OG LØNNSOM – NYE FORRETNINGSMODELLER

13.35

BEVISSTE - EN KONKRET EKSEMPEL PÅ BÆREKRAFT OG SAMFUNNSANSVAR

Faye Mayrhoo , Daglig leder i Bevisste
Knut Halvor Hansen , Founder i Bevisste
Anne Dubrau , daglig leder i Epleslang og prosjektleder i Vollebekk Fabrikker

13.50

SAMFUNNSINNOVASJON - OSLO SOM SANDKASSE FOR Å LØSE GLOBALE UTFORDRINGER

Preben Carlsen , Styreleder i Folk Oslo

14.05

NYE FORRETNINGSMODELLER I HANDELEN - INNOVASJON FOR EN BÆREKRAFTIG FREMTID

Camilla Skjelsbæk Gramstad , Miljø- og CSR ansvarlig i Virke

14.20

BYGGFLOKEN – BÆREKRAFT ER KONKURRANSEKRAFT

Floke er et åpent og tverrsektorielt innovasjonsprogram som demonstrerer forretningsmulighetene i overgangen til en mer sirkulærøkonomisk byggbransje.
Dette foredraget vil formidle arbeidet så langt fra Byggfloken, med fokus på nøkkelinnsikter og forretningskonsepter innen 3 områder; Bedre bestillinger, utforming for ombruk og bærekraftig drift.

Mads Bruun Høy , Partner & Business Architect i Æra Strategic Innovation

14.35

AVSLUTNING ANSVARLIG OG LØNNSOM – NYE FORRETNINGSMODELLER

15.05 FREMTIDENS BYGG

Byer og bebyggelser må bidra til å redusere klimabelastningen. Samtidig må de tilpasses mennesker og virksomheter i et samfunn i stadig endring. Byggene skal ha et arkitektonisk særpreg og unik identitet. De skal de ha høyere fleksibilitet og større bærekraft, og benytte seg av ny teknologi og smarte løsninger.
Hvordan prosjektere og skape et unikt, smart, fremtidsrettet eiendomsprosjekt, og samtidig øke byggets ytelsesnivå til et stadig høyere mål? Hva med totaløkonomi og bærekraft i slike prosjekter? Vi presenterer utvalgte prosjekter som viser vei til fremtiden med slike kriterier: Miljøbevissthet, bærekraft, arkitektur, fleksibilitet og smarte løsninger.

15.05

Velkommen til FREMTIDENS BYGG

15.10

FÅR MER VED Å DELE - GENERATIONERNES HUS I AARHUS

Hvordan bygge for å tilrettelegge for en mer sosial samhandling? Hvordan utvikle et bofelleskap hvor eldre folk, familier og studenter bor på samme sted? Her vil folk ha sin egen bolig, men drar nytte av hverandre, deler på servicefunksjoner og har ulike former for felleskap. La deg inspirere av et spennende prosjekt fra Aarhus!

Zoran Juresa , Arkitekt og partner i ERIK Arkitekter – Aarhus

15.25

URTEGATA 9 PÅ GRØNLAND

Odd Klev , Sivilarkitekt og Founding Partner i A-Lab

15.40

SCHWEIGAARDS GATE 33 – ET SOLCELLEDREVET KONTORBYGG

Øystein Sjøstrand , Partner og sivilarkitekt i LPO Arkitekter

15.55

REGJERINGSKVARTALET - DEN STORE BYREPARASJONEN 

John Arne Bjerknes , Architect, Partner og Design Director i Nordic Architects

16.10

AVSLUTNING FREMTIDENS BYGG

15.05 NY TEKNOLOGI & INNOVASJON

Digitalisering er en sterk drivkraft for endring. Hva må til for å lykkes? Hvordan kan bransjen vår og private bedrifter bidra til å øke tempoet når det gjelder digitaliseringen av Norge og samtidig gjøre god business? Hvordan løfte kompetansen innen digitale løsninger og verktøy, samt etablere nye forretningsmodeller?

15.05

Velkommen til NY TEKNOLOGI & INNOVASJON

15.10

STATSBYGG DIGITALISERER FOR FREMTIDEN

Ved å stille krav til byggenæringen om digitale prosesser og løsninger legger Statsbygg grunnlaget for bærekraftige og smarte bygg i fremtiden.

Anett Andreassen , Prosjektleder Digibygg i Statsbygg

15.25

VERDENS SMARTESTE BYGG PÅ HASLELINJE

Eirik Thrygg , Administrerende direktør i Höegh Eiendom
Thomas Sjøberg , Produktsjef IoT i Atea

15.40

EN STOR SATSING PÅ DIGITALE BYGG

Nariman Fakhraee , Salgssjef Building Mangement Systems i Schneider Electric Norge

15.55

MENNESKER OG INNOVASJON

Ved å fokusere på brukerorientering, kompetanseutvikling, teknologi og partnerskap vil Entra bidra til å skape fremtidens bærekraftige arbeidsplasser.

Åse Lunde , Direktør digitalisering og forretningsutvikling i Entra

16.10

AVSLUTNING - NY TEKNOLOGI & INNOVASJON

16.10 AVSLUTNING OSLO FUTURE LIVING - MUSIKK, LETT SERVERING & MINGLING

Stig L. Bech

Advokat og partner i Advokatfirmaet BAHR AS

Debatt
OSLO FUTURE LIVING 2018 kl 09.05

INNOVASJONSREGIONEN OSLO – HVA ER NESTE STEG?

Oslo blir Europas miljøhovedstad 2019, og skal bli nullutslippsby i 2030. Hva er neste steg lengre fram i tid, og hvordan skal byen nå dit? Hvilke horisonter, ambisjoner og konkrete planer har politikere for at Oslo blir et europeisk utstillingsvindu?
Og hvordan vil private aktører bidra til at dette skje? Hvordan nå målet miljømessig, sosialt og digitalt?

Stig L. Bech er i samtlige norske og internasjonale advokatratinger (Finansavisen, Chambers, Legal 500 mv.) ansett som en av de ledende eiendomsadvokatene i det norske markedet. Stig har svært omfattende erfaring i transaksjonsmarkedet. Han arbeider også med større eiendomsutviklingsprosjekter (bolig og næring), strukturering og forvaltning av næringseiendom og eiendomsselskaper og leieavtaler. Stig er sentral i arbeidsgruppene som løpende utarbeider standard leie- og kjøpekontrakter for de norske bransjeaktørene, kontrakter som i dag er markedets ledende maler. Stig er leder av BA-HRs eiendomsgruppe.

Raymond Johansen

Byrådsleder, Oslo

Debatt
OSLO FUTURE LIVING 2018 kl 09.05

INNOVASJONSREGIONEN OSLO – HVA ER NESTE STEG?

Oslo blir Europas miljøhovedstad 2019, og skal bli nullutslippsby i 2030. Hva er neste steg lengre fram i tid, og hvordan skal byen nå dit? Hvilke horisonter, ambisjoner og konkrete planer har politikere for at Oslo blir et europeisk utstillingsvindu?
Og hvordan vil private aktører bidra til at dette skje? Hvordan nå målet miljømessig, sosialt og digitalt?

Arve Regland

Administrerende direktør i Entra

Debatt
OSLO FUTURE LIVING 2018 kl 09.05

INNOVASJONSREGIONEN OSLO – HVA ER NESTE STEG?

Oslo blir Europas miljøhovedstad 2019, og skal bli nullutslippsby i 2030. Hva er neste steg lengre fram i tid, og hvordan skal byen nå dit? Hvilke horisonter, ambisjoner og konkrete planer har politikere for at Oslo blir et europeisk utstillingsvindu?
Og hvordan vil private aktører bidra til at dette skje? Hvordan nå målet miljømessig, sosialt og digitalt?

Adelheid Firing Hvambsal

Generalsekretær i Kirkens Bymisjon

Debatt
OSLO FUTURE LIVING 2018 kl 09.05

INNOVASJONSREGIONEN OSLO – HVA ER NESTE STEG?

Oslo blir Europas miljøhovedstad 2019, og skal bli nullutslippsby i 2030. Hva er neste steg lengre fram i tid, og hvordan skal byen nå dit? Hvilke horisonter, ambisjoner og konkrete planer har politikere for at Oslo blir et europeisk utstillingsvindu?
Og hvordan vil private aktører bidra til at dette skje? Hvordan nå målet miljømessig, sosialt og digitalt?

Nicolai Riise

Konsernleder i MAD arkitekter

OSLO FUTURE LIVING 2018 kl 09.35

REDD VERDEN, SKAP GOD ØKONOMI!

Oppgaven i det norske markedet for næringseiendom er å utvikle mer bærekraftige konstruksjoner. Bransjen må løse miljøutfordringer, men det er samtidig mulig å få lønnsomme prosjekter ved å tenke nytt og riktig. Er du klar til å bygge den nye Teslaen i næringseiendom?

Thomas Henriksen

Technical Director - Global Facade leader i Mott MacDonald - London

OSLO FUTURE LIVING 2018 kl 09.55

ARKITEKTUR – OSLO KONTRA LONDON, BARCELONA, NEW YORK OG PARIS

Oslo skal være en attraktiv, bærekraftig og fremtidsrettet by i et internasjonalt perspektiv.
Arkitektur, design og estetikk er viktige for å nå målet. Er vi på rett spor? Hva er trendene internasjonalt, og hva med arkitekturen?

Constantin Boincean

daglig leder, partner og arkitekt MNAL i 
TOPIC:ARCHITECTURE

OSLO FUTURE LIVING 2018 kl 10.55

VI GIR UNGE TALENTER EN SCENE - FREMTIDENS OSLO

«Open call» for unge arkitekter (Wildcardkontorer) – les mer HER.

Tor O. Austigard

arkitekt MNAL i Austigard Arkitektur

OSLO FUTURE LIVING 2018 kl 10.55

VI GIR UNGE TALENTER EN SCENE - FREMTIDENS OSLO

«Open call» for unge arkitekter (Wildcardkontorer) – les mer HER.

Tone Berge

arkitekt MNAL og partner i Kaleidoscope Nordic

OSLO FUTURE LIVING 2018 kl 10.55

VI GIR UNGE TALENTER EN SCENE - FREMTIDENS OSLO

«Open call» for unge arkitekter (Wildcardkontorer) – les mer HER.

Fredrik Winther

Managing Director i Oslo Business Region

OSLO FUTURE LIVING 2018 kl 11.10

DET NYE SAMFUNNET – DIGITALT OG MENNESKELIG

I et stadig mer digitalt og teknologisk samfunn vokser behovet for sosiale møteplasser og beslutningsforum. Sentralen og Mesh er coworking-fenomener som viser trenden. Hvordan løfte frem sosial, menneskelig kontakt i nærings-, lærings- og bomiljøer? Hva betyr det på gateplan og i offentlige byrom? Hvilke sosiale og økonomiske muligheter vil det innebære, og hvilke økonomiske modeller og partnerskap er relevante?

Fredrik comes from the position as Managing Director and Innovation Manager at Oslo Teknopol. He got his PhD in organizational and management studies from NTNU/ Department of Industrial Economics, and has background experience from consultancy and organizational research. His main field of interests are entrepreneurship and startups, business development, city branding and positioning, regional development and Os!o.

Per Gunnar Røe

Professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO

OSLO FUTURE LIVING 2018 kl 11.30

ER SMARTE BYER VIRKELIG SÅ SMARTE?

Mange byer strever etter å være smarte. Det har blitt trendy å kalle seg «Smart City», men hva er en smart by? Er det nok å satse på ny teknologi og bygge tettere, eller må vi fokusere på innbyggernes behov? Kan en teknologisk smart byutvikling få uheldige sosiale konsekvenser?​

Jørgen Aarhaug

Forsker II - Avdeling for mobilitet og organisering ved Transportøkonomisk Institutt (TØI)

13.30 SMART BY & MOBILITET kl 13.35

MOBILITET + URBANISERING = DISRUPTION?

I fremtidens byer blir transport og mobilitet sett som en helt ny mobilitetstjeneste. Vi går fra hver mann sin bil til hvordan kan vi bevege oss enklest, best og billigst fra A til B eller C. Selvkjørende biler vil gi kjøretid en annen verdi, og avstanden mellom bo- og arbeidsted blir irrelevant. Hvordan påvirkes urbanisering, og hvilke nye samfunnsverdier vil skapes? Hvordan planlegger vi byutvikling og transportmobilitet i et disruptivt scenario?

Bernt Sverre Mehammer

Markedssjef By & Samfunn i Multiconsult

13.30 SMART BY & MOBILITET kl 13.50

AUTONOME KJØRETØY ENDRER ALT. NÅ.

Kjøretøy som ikke trenger sjåfør gjør at alle forutsetninger som har ligget til grunn for byutvikling i 100 år må forandres. Hva bør vi gjøre i dag for å sørge for at bedre og billigere mobilitet også gir bedre byer?

Heidi Scheie

CEO i Thingfarm AS

13.30 SMART BY & MOBILITET kl 14.05

BRUK AV ARTIFICIAL INTELLIGENCE OG NY TEKNOLOGI - HVILKE MULIGHETER GIR DETTE?

Presentasjon av dagens og fremtidens muligheter ved bruk av ny teknologi innen byutvikling og Smart City. Eksempler på konkrete løsninger med real-time data.

Thingfarm er et norsk selskap som har utviklet internasjonal ledende Smart City løsninger ved bruk av Internet of Things, machine learning og AI.
Heidi Scheie er CEO i Thingfarm, hun har lang fartstid som toppleder bla. innen retail, kjeder og eiendom. De siste årene har hun arbeidet med prosjekter innen ny teknologi.

David Daud

CTO i ThingFarm

13.30 SMART BY & MOBILITET kl 14.05

BRUK AV ARTIFICIAL INTELLIGENCE OG NY TEKNOLOGI - HVILKE MULIGHETER GIR DETTE?

Presentasjon av dagens og fremtidens muligheter ved bruk av ny teknologi innen byutvikling og Smart City. Eksempler på konkrete løsninger med real-time data.

Daud har lang erfaring med utvikling og bruk av løsninger innen ny teknologi og AI. Han har et internasjonalt navn og benyttes som foredragsholder og talsmann ovenfor flere av de største teknologiselskapene i verden.

Jørgen Christoffer Flaa

Markeds- og forretningsutvikler i Höegh Eiendom

13.30 SMART BY & MOBILITET kl 14.20

SMART MOBILITET - KONKRETE RESULTATER AV BILDELING PÅ HASLE LINJE

Faye Mayrhoo

Daglig leder i Bevisste

13.30 ANSVARLIG OG LØNNSOM – NYE FORRETNINGSMODELLER kl 13.35

BEVISSTE - EN KONKRET EKSEMPEL PÅ BÆREKRAFT OG SAMFUNNSANSVAR

Faye er utdannet innen International Business Management og har internasjonal erfaring innen markedsføring, event management og prosjektledelse. I Trinidad og Tobago jobbet hun for planlegging- og utviklingsdepartementet, der hun bidro til å løfte frem entreprenørskap blant ungdommene.
Hun tok med seg en lidenskap for sosial endring og håper å bli en pådriver for samfunnsinnovasjon i det norske samfunnet.

Knut Halvor Hansen

Founder i Bevisste

13.30 ANSVARLIG OG LØNNSOM – NYE FORRETNINGSMODELLER kl 13.35

BEVISSTE - EN KONKRET EKSEMPEL PÅ BÆREKRAFT OG SAMFUNNSANSVAR

Knut Halvor har tretti års erfaring fra eiendom, og nesten like lang erfaring når det gjelder frivillighet. Han har hentet sin allsidige bakgrunn blant annet hos Eiendoms-Consult, Bjørndalen Eiendom, Anthon B Nilsen Eiendom og han har ledet utviklingen av VULKAN i Oslo. Nå arbeider han med eiendomsutvikling og rådgivning i BYKON.NO med spesialfelt samfunnsinnovasjon og sosialt entreprenørskap som merverdi i utviklingsprosjekter.
Knut Halvor er aktiv deltaker i innovasjonsmiljøet SoCentral og er engasjert i diverse styreverv i bla. Norsk Friluftsliv, Hurum 2020, Pådriv, KUMA, Foreningen Festningskvartalene, og Skiforeningen. BYKON og Knut Halvor er initiativtaker til BEVISSTE.NO

Anne Dubrau

daglig leder i Epleslang og prosjektleder i Vollebekk Fabrikker

13.30 ANSVARLIG OG LØNNSOM – NYE FORRETNINGSMODELLER kl 13.35

BEVISSTE - EN KONKRET EKSEMPEL PÅ BÆREKRAFT OG SAMFUNNSANSVAR

Preben Carlsen

Styreleder i Folk Oslo

13.30 ANSVARLIG OG LØNNSOM – NYE FORRETNINGSMODELLER kl 13.50

SAMFUNNSINNOVASJON - OSLO SOM SANDKASSE FOR Å LØSE GLOBALE UTFORDRINGER

Camilla Skjelsbæk Gramstad

Miljø- og CSR ansvarlig i Virke

13.30 ANSVARLIG OG LØNNSOM – NYE FORRETNINGSMODELLER kl 14.05

NYE FORRETNINGSMODELLER I HANDELEN - INNOVASJON FOR EN BÆREKRAFTIG FREMTID

15.30 BÆREKRAFTIGE FORRETNINGSMODELLER INNEN RETAIL

Mads Bruun Høy

Partner & Business Architect i Æra Strategic Innovation

13.30 ANSVARLIG OG LØNNSOM – NYE FORRETNINGSMODELLER kl 14.20

BYGGFLOKEN – BÆREKRAFT ER KONKURRANSEKRAFT

Floke er et åpent og tverrsektorielt innovasjonsprogram som demonstrerer forretningsmulighetene i overgangen til en mer sirkulærøkonomisk byggbransje.
Dette foredraget vil formidle arbeidet så langt fra Byggfloken, med fokus på nøkkelinnsikter og forretningskonsepter innen 3 områder; Bedre bestillinger, utforming for ombruk og bærekraftig drift.

Mads er partner i Æra, og jobber mye med innovasjons- programmet Floke. Han har lang og bred erfaring som innovasjonsrådgiver og forretningsarkitekt for de mange større merkevarene i Norge, blant annet: Varner-gruppen, Ruter, TINE, Norsk Gjenvinning, Nortura, Hansa, Hafslund, Energi Norge og Norgesgruppen.
For tiden jobber han tett med Norlandia og Denofa. Mads er utdannet innen både forretningsutvikling og psykologi.
Han er også sertifisert ImproveConsultant (EU-program).

Zoran Juresa

Arkitekt og partner i ERIK Arkitekter – Aarhus

15.05 FREMTIDENS BYGG kl 15.10

FÅR MER VED Å DELE - GENERATIONERNES HUS I AARHUS

Hvordan bygge for å tilrettelegge for en mer sosial samhandling? Hvordan utvikle et bofelleskap hvor eldre folk, familier og studenter bor på samme sted? Her vil folk ha sin egen bolig, men drar nytte av hverandre, deler på servicefunksjoner og har ulike former for felleskap. La deg inspirere av et spennende prosjekt fra Aarhus!

Odd Klev

Sivilarkitekt og Founding Partner i A-Lab

15.05 FREMTIDENS BYGG kl 15.25

URTEGATA 9 PÅ GRØNLAND

Øystein Sjøstrand

Partner og sivilarkitekt i LPO Arkitekter

15.05 FREMTIDENS BYGG kl 15.40

SCHWEIGAARDS GATE 33 – ET SOLCELLEDREVET KONTORBYGG

John Arne Bjerknes

Architect, Partner og Design Director i Nordic Architects

15.05 FREMTIDENS BYGG kl 15.55

REGJERINGSKVARTALET - DEN STORE BYREPARASJONEN 

Anett Andreassen

Prosjektleder Digibygg i Statsbygg

15.05 NY TEKNOLOGI & INNOVASJON kl 15.10

STATSBYGG DIGITALISERER FOR FREMTIDEN

Ved å stille krav til byggenæringen om digitale prosesser og løsninger legger Statsbygg grunnlaget for bærekraftige og smarte bygg i fremtiden.

Eirik Thrygg

Administrerende direktør i Höegh Eiendom

15.05 NY TEKNOLOGI & INNOVASJON kl 15.25

VERDENS SMARTESTE BYGG PÅ HASLELINJE

Höegh Eiendom er et familieeiet eiendomsselskap som utvikler, eier og forvalter eiendommer i Oslo sentrum og det sentrale østlandsområdet. Selskapets eiendomsporteføljen omfatter 350 000 kvm med en årlig leieverdi på 435 MNOK. De har boligprosjekter med 700 leiligheter under salg/bygging, og tre store stedsutviklingsprosjekter i Oslo, Moss og Ski. Dette tilsvarer 800 mål ubebygde tomter for utvikling av handel, logistikk, næring og boliger.

Thomas Sjøberg

Produktsjef IoT i Atea

15.05 NY TEKNOLOGI & INNOVASJON kl 15.25

VERDENS SMARTESTE BYGG PÅ HASLELINJE

Nariman Fakhraee

Salgssjef Building Mangement Systems i Schneider Electric Norge

15.05 NY TEKNOLOGI & INNOVASJON kl 15.40

EN STOR SATSING PÅ DIGITALE BYGG

Åse Lunde

Direktør digitalisering og forretningsutvikling i Entra

15.05 NY TEKNOLOGI & INNOVASJON kl 15.55

MENNESKER OG INNOVASJON

Ved å fokusere på brukerorientering, kompetanseutvikling, teknologi og partnerskap vil Entra bidra til å skape fremtidens bærekraftige arbeidsplasser.

Citykonferansen Oslo 2019

Les mer

Praktisk Husleierett

Les mer
Alle våre konferanser →
↑ Til toppen