Oslo Urban Arena 2017

Hva er Oslo Urban Arena?

Oslo Urban Arena er hele Osloregionens byutviklingskonferanse. Byregionene blir stadig viktigere økonomiske og politiske aktører. Samtidig endrer næringsgrunnlaget seg fundamentalt, og byregionene gjennomgår en total transformasjon. Norge og Oslo har til nå manglet en arena der alle aktørene innenfor eiendoms-, by- og næringsutvikling kan møtes for å hente inspirasjon og dele kunnskap, Oslo Urban Arena er både en plattform, et nettverk og en arena. En plattform for global kunnskapsdeling innenfor byutvikling. Et nettverk der deltakerne etablerer sterke realsjoner, og en arena der viktige saker blir satt på dagsorden og byens befolkning blir invitert.

Estate Media og Oslo Metropolitan Area i samarbeid med partnerne i Osloregionen og Oslo Business Region avholder Oslos viktigste møteplass for byutvikling.

For fjerde året på rad vier vi 2 fullpakkede dager på Folketeateret med verdensledende foredragsholdere innen sitt felt til å inspirere oss rundt årets tematikk – Urban solutions.

Oslo Urban Arena

Hold av datoen – 20.–21. september 2017, meld deg på HER!

Citykonferansen Oslo 2019

Les mer

Praktisk Husleierett

Les mer
Alle våre konferanser →
↑ Til toppen