Praktisk Husleierett

Fallgruver og muligheter ved utleie av næringseiendom

Utleie av næringseiendom reiser mange og komplekse problemstillinger i et stadig mer krevende juridisk landskap. Konferansen retter søkelyset mot ulike temaer og viktige elementer i husleiekontrakten, som kan ha stor praktisk og økonomisk betydning for både gårdeier og leietaker.

Formålet med kurset er å gi bedre innsikt i regelverket og rammene for et godt leieforhold. Fageksperter vil blant annet dele erfaringer og reflektere over siste nyheter innen leieavtaler, fradragsrett for merverdiavgift, betalingsmislighold, utleie til offentlige leietakere og andre sentrale spørsmål i et leieforhold.

Målgruppene for konferansen er utleieansvarlige i eiendomsselskaper, eiendomsforvaltere, næringsmeglere, eiendomsutviklere og jurister. Kurset er tilrettelagt både for privat og offentlig sektor.

Program

08.30

REGISTRERING OG MORGENKAFFE

09.00

TRENDER INNEN KONTORMARKEDET - LEIEPRIS OG LEDIGHET

Transaksjonsmarkedet i hele 2017 har blitt preget av høyt aktivitet, og flere tegn peker på at denne dynamikken vil fortsett i 2018.
Vi ser på trender innenfor leiepris- og ledighetsutvikling og forventinger for den nærmeste fremtid.

Øyvind Johan Dahl , Leder Analyse/Partner i Newsec

09.20

NY INTERNASJONAL REGNSKAPSSTANDARD FRA 2019

Fra og med 1.1.2019 skjer det en endring for alle utleieforhold hvor leietaker rapporterer etter de internasjonale regnskapsstandardene (IFRS) og de fleste leiekontraktene må balanseføres. Vi ser nærmere på den nye regnskapsstandarden som alle som arbeider med utleie må kjenne til.
 
– Hva er IFRS og hvem må forholde seg til IFRS?
– Oversikt over endringene for leietaker
– Eksempel: leie av kontorbygg
– Hva endrer seg for utleier?

Thorvald Nyquist , Partner og advokat i Deloitte Advokatfirma
Andreas Schwaderlapp , Senior Manager i Deloitte

10.00

UTLEIE TIL OFFENTLIGE LEIETAKERE

Mange utleiere ønsker å leie ut til det offentlige, men erfaringsmessig ser vi at inngåelse av leiekontrakter med offentlige leietakere medfører noen utfordringer som man normalt ikke støter på ved utleie til private. Foredraget vil berøre hovedinnholdet i det nye anskaffelsesregelverket fra 2017, Statsbygg/Difis forslag til endringer i standard leieavtale, punkter i en leieavtale man må regne med at det offentlige vil ønske å endre og hva utleiere særlig bør ha fokus på.

Jacob Solheim , Advokat og partner i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen

10.30

PAUSE

10.50

NÅR LEIETAKER FÅR BETALINGSPROBLEMER

De fleste leietakere er helt ålreite, men ikke alle…
Foredraget behandler noen utvalgte temaer og praktiske grep for å forebygge og håndtere problemer for utleier. Vi går gjennom blant annet:
– Leietakers sikkerhetsstillelse
– Betalingsmislighold
– Tvangsfravikelse
– Fraflytting
– Konkurs

Christopher Borch , Partner og advokat i Advokatfirmaet Thommessen

11.20

FREMTIDSRETTEDE LEIEKONTRAKTER

Debatt

Fremtidens måte å arbeide på vil utfordre gårdeiernes forretningsmodell. Dette er drevet frem av bl.a. kostnadsfokus hos leietakerne, ABW, co-working trenden og hva teknologien muliggjør. Hva betyr alt dette for moderne leieforhold?
Hvilke krav stilles i dag til utleiere, og hva forventer leietakerne?
Hvordan vil et fremtidsrettet kontor se ut?
Kostnader i et leieforhold – hvordan bør de fordeles, og hvem dekker hva?
Fremtidsrettet leieavtale – hvordan bør de formuleres, og hva er stikkordene her?

Debattleder
Jørgen Sandaas Jynge , Partner og advokat i Advokatfirmaet Hammervoll Pind

Debattdeltakere
Petter Falkgård Andersen , CEO i R8 Retail
Christian Heiberg , Executive Director A&T Services / Occupier i CBRE

12.00

LUNSJ

13.00

ANSVAR FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER I SMARTE BYGG

Digitalisering i drift av smarte bygg aktualiserer nye problemstillinger, da dette innebærer innsamling, behandling og utveksling av store mengder personopplysninger. Behandling av personopplysninger er underlagt streng lovregulering, som eiendomsbransjen nå må forholde seg til i sterkere grad. Nye regler i 2018 innebærer dessuten at Datatilsynet vil kunne gi langt nyere gebyrer ved brudd på reglene. Hvem har ansvar etter loven, og hva kreves av den ansvarlige for at behandlingen er lovlig?

Jon Wessel-Aas , Advokat og partner i Bing Hodneland Advokatselskap

13.30

AVKLART BRUK SOM VILKÅR FOR MVA-FRADRAG

Vilkåret for frivillig registrering og fradragsrett for merverdiavgift er at utleier har inngått en bindende leiekontrakt med en mva-pliktig leietaker. Dette er imidlertid ikke alltid tilstrekkelig. Det er særskilt krav at leietaker skal bruke lokalene i sin mva-pliktige virksomhet og at dette er tilstrekkelig avklart når leiekontrakten inngås. Spesielle vilkår i leiekontrakten som kan skape uklarhet knyttet til leietakers fremtidige bruk av lokalene, kan derfor medføre at utleier likevel ikke har fradragsrett. Innlegget vil berøre følgende temaer: 
  
– Høyesteretts dom i SPG-saken
– Vilkår i leieavtalen som kan være diskvalifiserende for fradragsrett
– Særlige vilkår hvor leietaker skal fremleie

Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen , Partner i Advokatfirmaet Thommessen

14.00

AVTALTE FORHANDLINGSRETTER I HUSLEIEFORHOLD

– Generelt om forhandlingsretter, f. eks leietakers reforhandlingsrett ved utløpet av en leieperiode
– Fine ord på papir eller grunnlag for konkrete forpliktelser for utleier og leietaker?
– Hva har man forpliktet seg til ved å avtale en (re)forhandlingsrett?
– Sanksjoner ved brudd på en forhandlingsrett/-plikt

Peder Alvik Sanengen , Fast advokat i Advokatfirmaet Thommessen

14.20

AVSLUTNING

Øyvind Johan Dahl

Leder Analyse/Partner i Newsec

Program kl 09.00

TRENDER INNEN KONTORMARKEDET - LEIEPRIS OG LEDIGHET

Transaksjonsmarkedet i hele 2017 har blitt preget av høyt aktivitet, og flere tegn peker på at denne dynamikken vil fortsett i 2018.
Vi ser på trender innenfor leiepris- og ledighetsutvikling og forventinger for den nærmeste fremtid.

Thorvald Nyquist

Partner og advokat i Deloitte Advokatfirma

Program kl 09.20

NY INTERNASJONAL REGNSKAPSSTANDARD FRA 2019

Fra og med 1.1.2019 skjer det en endring for alle utleieforhold hvor leietaker rapporterer etter de internasjonale regnskapsstandardene (IFRS) og de fleste leiekontraktene må balanseføres. Vi ser nærmere på den nye regnskapsstandarden som alle som arbeider med utleie må kjenne til.
 
– Hva er IFRS og hvem må forholde seg til IFRS?
– Oversikt over endringene for leietaker
– Eksempel: leie av kontorbygg
– Hva endrer seg for utleier?

Thorvald er partner og advokat i Deloitte med spesialisering innenfor forretningsjuridisk rådgivning, samt fast eiendom og enterprise. Han har bistått et stort antall private klienter i juridiske spørsmål tilnyttet fast eiendoms rettsforhold, kjøp og salg av eiendomsselskaper, løpende bistand tilknyttet eiendomsutvikling, leie av næringseiendom, diverse forhandlinger og tvisteløsning tilknyttet entreprise, utviklingsavtaler.

Andreas Schwaderlapp

Senior Manager i Deloitte

Program kl 09.20

NY INTERNASJONAL REGNSKAPSSTANDARD FRA 2019

Fra og med 1.1.2019 skjer det en endring for alle utleieforhold hvor leietaker rapporterer etter de internasjonale regnskapsstandardene (IFRS) og de fleste leiekontraktene må balanseføres. Vi ser nærmere på den nye regnskapsstandarden som alle som arbeider med utleie må kjenne til.
 
– Hva er IFRS og hvem må forholde seg til IFRS?
– Oversikt over endringene for leietaker
– Eksempel: leie av kontorbygg
– Hva endrer seg for utleier?

Andreas er senior manager i Audit & Assurance og jobber i Deloitte Norges fagavdeling (regnskap). Han har spesialisering innen IFRS med fokus på de nye standardene IFRS 15, IFRS 16 og IFRS 9.

Jacob Solheim

Advokat og partner i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen

Program kl 10.00

UTLEIE TIL OFFENTLIGE LEIETAKERE

Mange utleiere ønsker å leie ut til det offentlige, men erfaringsmessig ser vi at inngåelse av leiekontrakter med offentlige leietakere medfører noen utfordringer som man normalt ikke støter på ved utleie til private. Foredraget vil berøre hovedinnholdet i det nye anskaffelsesregelverket fra 2017, Statsbygg/Difis forslag til endringer i standard leieavtale, punkter i en leieavtale man må regne med at det offentlige vil ønske å endre og hva utleiere særlig bør ha fokus på.

Solheim har bred erfaring når det gjelder bolig- og næringseiendom, herunder eiendomstransaksjoner, eiendomsutvikling, entrepriserett, leieforhold og øvrige spørsmål relatert til fast eiendoms rettsforhold.

Christopher Borch

Partner og advokat i Advokatfirmaet Thommessen

Program kl 10.50

NÅR LEIETAKER FÅR BETALINGSPROBLEMER

De fleste leietakere er helt ålreite, men ikke alle…
Foredraget behandler noen utvalgte temaer og praktiske grep for å forebygge og håndtere problemer for utleier. Vi går gjennom blant annet:
– Leietakers sikkerhetsstillelse
– Betalingsmislighold
– Tvangsfravikelse
– Fraflytting
– Konkurs

Christopher jobber hovedsakelig med kjøp og salg, utvikling, leie og syndikering av næringseiendom. I tillegg har han lang erfaring med prosedyre av eiendomssaker for voldgiftsrett og de alminnelige domstoler. Internasjonale kåringer fremhever Christopher som ekspert innen næringseiendom.

Jørgen Sandaas Jynge

Partner og advokat i Advokatfirmaet Hammervoll Pind

Debatt
Program kl 11.20

FREMTIDSRETTEDE LEIEKONTRAKTER

Fremtidens måte å arbeide på vil utfordre gårdeiernes forretningsmodell. Dette er drevet frem av bl.a. kostnadsfokus hos leietakerne, ABW, co-working trenden og hva teknologien muliggjør. Hva betyr alt dette for moderne leieforhold?
Hvilke krav stilles i dag til utleiere, og hva forventer leietakerne?
Hvordan vil et fremtidsrettet kontor se ut?
Kostnader i et leieforhold – hvordan bør de fordeles, og hvem dekker hva?
Fremtidsrettet leieavtale – hvordan bør de formuleres, og hva er stikkordene her?

Jørgen Sandaas Jynge har bred erfaring med rådgivning knyttet til fast eiendom både som advokat og fra eier- og utviklersiden. Han har kompetanse og erfaring innen eiendomsutvikling, verdivurderinger, plan- og bygningsrett, kontraktsrett, husleierett og drift og forvaltning. Jørgen bistår med rådgivning innen utviklingsprosjekter, eiendomstransaksjoner, leieforhold og øvrige spørsmål relatert til fast eiendoms rettsforhold. Han har utstrakt erfaring med forhandlinger og benyttes også som foredragsholder.

Petter Falkgård Andersen

CEO i R8 Retail

Debatt
Program kl 11.20

FREMTIDSRETTEDE LEIEKONTRAKTER

Fremtidens måte å arbeide på vil utfordre gårdeiernes forretningsmodell. Dette er drevet frem av bl.a. kostnadsfokus hos leietakerne, ABW, co-working trenden og hva teknologien muliggjør. Hva betyr alt dette for moderne leieforhold?
Hvilke krav stilles i dag til utleiere, og hva forventer leietakerne?
Hvordan vil et fremtidsrettet kontor se ut?
Kostnader i et leieforhold – hvordan bør de fordeles, og hvem dekker hva?
Fremtidsrettet leieavtale – hvordan bør de formuleres, og hva er stikkordene her?

Christian Heiberg

Executive Director A&T Services / Occupier i CBRE

Debatt
Program kl 11.20

FREMTIDSRETTEDE LEIEKONTRAKTER

Fremtidens måte å arbeide på vil utfordre gårdeiernes forretningsmodell. Dette er drevet frem av bl.a. kostnadsfokus hos leietakerne, ABW, co-working trenden og hva teknologien muliggjør. Hva betyr alt dette for moderne leieforhold?
Hvilke krav stilles i dag til utleiere, og hva forventer leietakerne?
Hvordan vil et fremtidsrettet kontor se ut?
Kostnader i et leieforhold – hvordan bør de fordeles, og hvem dekker hva?
Fremtidsrettet leieavtale – hvordan bør de formuleres, og hva er stikkordene her?

Christian Heiberg har 17 års internasjonal rådgivning- og ledererfaring fra ulike bransjer. Han har bl.a. arbeidet for Deloitte Consulting, HÅG, Kavli Holding og Nordic China Advisory, og har hatt roller som salgsdirektør, kommersiell direktør, leder for forretningsutvikling samt daglig leder. Innenfor rådgivning har han deltatt i, og ledet, flere strategi- og markedsanalyseprosjekter, investeringsanalyser samt transaksjoner. Av linjeerfaring har fokuset vært på salg herunder key account program, utvikling og bearbeidelse av distribusjonsnett samt innsalg, bearbeidelse av og forhandlinger med storkunder.

Jon Wessel-Aas

Advokat og partner i Bing Hodneland Advokatselskap

Program kl 13.00

ANSVAR FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER I SMARTE BYGG

Digitalisering i drift av smarte bygg aktualiserer nye problemstillinger, da dette innebærer innsamling, behandling og utveksling av store mengder personopplysninger. Behandling av personopplysninger er underlagt streng lovregulering, som eiendomsbransjen nå må forholde seg til i sterkere grad. Nye regler i 2018 innebærer dessuten at Datatilsynet vil kunne gi langt nyere gebyrer ved brudd på reglene. Hvem har ansvar etter loven, og hva kreves av den ansvarlige for at behandlingen er lovlig?

Jon er en av Norges mest erfarne medierettsadvokater. Han har arbeidet med ytringsfrihet, personvern, opphavsrett og menneskerettigheter, og prosedyre om slike saker i domstolene, siden 1995, blant annet som advokat i NRK i 12 år.

Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen

Partner i Advokatfirmaet Thommessen

Program kl 13.30

AVKLART BRUK SOM VILKÅR FOR MVA-FRADRAG

Vilkåret for frivillig registrering og fradragsrett for merverdiavgift er at utleier har inngått en bindende leiekontrakt med en mva-pliktig leietaker. Dette er imidlertid ikke alltid tilstrekkelig. Det er særskilt krav at leietaker skal bruke lokalene i sin mva-pliktige virksomhet og at dette er tilstrekkelig avklart når leiekontrakten inngås. Spesielle vilkår i leiekontrakten som kan skape uklarhet knyttet til leietakers fremtidige bruk av lokalene, kan derfor medføre at utleier likevel ikke har fradragsrett. Innlegget vil berøre følgende temaer: 
  
– Høyesteretts dom i SPG-saken
– Vilkår i leieavtalen som kan være diskvalifiserende for fradragsrett
– Særlige vilkår hvor leietaker skal fremleie

Bjørn Christian har bred erfaring med rådgivning og konflikthåndtering i forbindelse med omfattende og kompliserte skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger. Han har særlig erfaring innen eiendomsbransjen og finansnæringen, men arbeider også med grenseoverskridende handel og transaksjoner. Bjørn Christian er fagansvarlig for firmaets praksis knyttet til merverdiavgift, toll og særavgifter.

Peder Alvik Sanengen

Fast advokat i Advokatfirmaet Thommessen

Program kl 14.00

AVTALTE FORHANDLINGSRETTER I HUSLEIEFORHOLD

– Generelt om forhandlingsretter, f. eks leietakers reforhandlingsrett ved utløpet av en leieperiode
– Fine ord på papir eller grunnlag for konkrete forpliktelser for utleier og leietaker?
– Hva har man forpliktet seg til ved å avtale en (re)forhandlingsrett?
– Sanksjoner ved brudd på en forhandlingsrett/-plikt

Peder arbeider med prosedyre innenfor et bredt spekter av bransje- og rettsområder, og har erfaring med rettssaker for både de alminnelige domstoler og voldgift. Peder er medlem av Thommessens trainee- og rekrutteringsutvalg.

Citykonferansen Oslo 2019

Les mer

Praktisk Husleierett

Les mer
Alle våre konferanser →
↑ Til toppen