Retail Property 2017

Strategi, investeringer og trender

Hva tenker sentrale, internasjonale aktører i retailmarkedet om fremtiden? Hvilke strategier har de for å investere, utvikle og drifte fremtidens handelseiendommer?

Hva skal til for å utvikle gode konsepter, og hvilke eiendommer egner seg best for retail? Hva er det som skaper høyere omsetning og økt merverdi, og hva er egentlig forskjellen mellom suksess og fiasko i retailmarkedet?

De siste årene har netthandel etablert seg sterkt, og antall fysiske butikkbesøk er redusert. Hva skjer i Norge, og hvordan forholder vi oss til denne digitale revolusjonen? Hvordan utforme attraktive miljøer som trekker forbrukere til butikken? Og hvordan kan digital og fysisk handel samkjøres mest mulig effektivt?

På Retail Property 13. juni vil norske og internasjonale eiendomseksperter dele kunnskap og erfaringer om hva som skal til for å lykkes på morgendagens retailmarked. Du vil få innsikt i hvordan de mest kjente aktørene på markedet tenker og opererer. Vi vil diskutere investeringsstrategier, nye trender, formater og konsepter. Retail Property er konferansen for fremtidsrettet kunnskap om hvordan du lykkes på retailmarkedet.

Tirsdag 13. juni

13:00

Åpning og velkommen til Retail Property

13:05

KJØPESENTERSTRATEGI – FLERE OPPSKRIFTER PÅ SUKSESS

Direktør og partner i Pangea Property Partners, Håvard A. Nustad, belyser strukturen i det norske kjøpesentermarkedet og Pangeas oppfatning av ulike kjøpesenterinvestorers strategi ved hjelp av eksempler fra ulike transaksjoner.
Hvordan er utviklingen i norsk detaljhandel? Hvordan fordeler omsetningen seg mellom kjøpesentre, volumhandel, netthandel og high street retail? I hvilken grad vil netthandel og fysisk handel utfordre og komplementere hverandre? Sist, men ikke minst: Hvordan påvirkes utviklingen og strategien for både netthandelsaktører og kjøpesenterinvestorer?

Håvard A. Nustad , Direktør og partner i Pangea Property Partners

13:15

DE STØRSTE RETAILAKTØRENE – PANELDEBATT

Samtale

Handelseiendom som investeringsobjekt i Norge – hva tenker de største aktørene? Hvordan opplever globale aktører det norske retailmarkedet? Hvilke vekstmuligheter ser norske og utenlandske aktører? Hvordan kvalitetssikre gunstige investeringer i det norske retailmarkedet?
Representanter fra store, internasjonale virksomheter som Citycon og Klépierre, som står bak en rekke oppkjøp og store utviklingsprosjekter i hele Europa, deltar i paneldebatten.

Debattleder
Håvard A. Nustad , Direktør og partner i Pangea Property Partners

Debattdeltakere
Marcel Kokkeel , CEO i Citycon – Finland
Laurent Morel , Tidligere CEO i Klepierre - Paris
Gro Boge , Administrerende direktør i DNB Næringseiendom
Fredrik Kumlin , Direktør og ansvarlig for Norden i Meyer Bergman

14:15

FREMTIDENS KUNDER OG HANDLEMØNSTRE

Tall og fakta om konsumenttrender er nyttig informasjon for investor og gårdeier. Hva er pulsen og handlemønsteret i dagens varehandelsmarked – hvilke trender, betalingsvilje og omsetning ser vi i det norske handelsmarkedet? Hvor mye av omsetningen stikker netthandelen med, og hva er egentlig status for kjøpesentrene? Og hva og hvor ønsker fremtidens forbrukere å handle?

Johanne Kjuus , Fagsjef handel i Virke

14:35

Pause

15:00

HANDEL OG BYUTVIKLING

Debatt

Kjøpesentre og butikker på ”bygulvet” har ulik handelsdynamikk. Segmenter, lokasjon, miks av butikker, størrelse og opplevelse er uansett avgjørende for at et retailkonsept skal lykkes. Men hva betyr lokal byutvikling, og hvilke mekanismer får nye retailkonsepter til å blomstre og skape et urbant liv?
Hvordan utvikle gode handelsområder utenfor high-street, og gi bygg på gateplan en god, utadrettet virksomhet? Hvordan gi nytt liv til et kjøpesenter med tomme lokaler?

Debattleder
Thomas Holth , Project Director i Steen & Strøm Norge

Debattdeltakere
Hans Jørgen Mørland , Administrerende direktør i Scala Retail Property
Christian Wist , Administrerende direktør i NHP Eiendom
Thor L. Bareksten , CEO i Promenaden Management

15:30

RETAIL TECHNOLOGY

Forbrukere handler stadig mer på nett, og handel i butikk får konkurranse fra netthandel. Hva slags retailteknologi finnes? Hva oppnår vi ved bruk av teknologi? Hvordan endrer digitale opplevelser våre handelsvaner?

Ola Sæverås , CEO og Partner i ProntoTv

16:00

HANDEL PÅ NETT + HANDEL I BUTIKK = SANT?

Mange aktører har sett betydningen av sømløs ”omnichannel retail”, der handel på nett og i butikk samkjøres. For å lykkes med en integrering, må dagens aktører gjøre endringer i sine fysiske butikker og lagersystemer. De må også tenke nytt i forhold til markedsføring på sosial medier.
Hvordan løfte omsetningen totalt ved å samkjøre retailvirksomheten? Vi ser nærmere på hvilke opplevelser fremtidens forbrukere ønsker seg.

Debattleder
Marit Elisabeth Jensen , Head of Retail Services, Norge i Cushman & Wakefield Realkapital

Debattdeltakere
Truls Fjeldstad , Markedsdirektør i NorgesGruppen
Tine L. Robertsen , Daglig leder i Milla Boutique

16:30

MEN HVA SIER LEIETAKERNE?

Hva slags samspill mellom eiere og leietakere er nødvendig for å lykkes, uansett konsept? Hva er leietakerne opptatt av? Hvilke ønsker og forventninger har de, og hva mener de er de største utfordringene i dagens retailmarked?
Kolonihagen bruker lokaler, utforming og lokalitet til å bygge merkevaren, og ikke minst påvirke persepsjonen av pris og kvalitet. Hva betyr dette i praksis? Kristina Finne deler noen tanker fra leietakerperspektivet.

Kristina Finne , CEO i Kolonihagen Holding

16:50

Pause

17:10

CASE – NYE RETAIL-KONSEPTER

Vi skal presentere utvalgte retail-konsepter, bland disse Arkaden i Skien og Økern Sentrum Prosjekt.

ARKADEN I SKIEN, Å SNU ET SYNKENDE SKIP
R8 Property kjøpte nylig Arkaden i Skien fra Nordea Liv. Senteret har tapt penger i 20 år. Hva skal til for å få nytt liv i den gamle storheten?

NYE PLANER FOR ØKERN
Hva er status og hvilke nye planer har Steen & Strøm for byutviklingsprosjektet på Økern? Hvordan utvikle og skape Norges mest pulserende shoppingunivers?

Emil Eriksrød , Eier og styreleder i R8 Property
Thomas Holth , Project Director i Steen & Strøm Norge

18:00

Avslutning

Håvard A. Nustad

Direktør og partner i Pangea Property Partners

Tirsdag 13. juni kl 13:05

KJØPESENTERSTRATEGI – FLERE OPPSKRIFTER PÅ SUKSESS

Direktør og partner i Pangea Property Partners, Håvard A. Nustad, belyser strukturen i det norske kjøpesentermarkedet og Pangeas oppfatning av ulike kjøpesenterinvestorers strategi ved hjelp av eksempler fra ulike transaksjoner.
Hvordan er utviklingen i norsk detaljhandel? Hvordan fordeler omsetningen seg mellom kjøpesentre, volumhandel, netthandel og high street retail? I hvilken grad vil netthandel og fysisk handel utfordre og komplementere hverandre? Sist, men ikke minst: Hvordan påvirkes utviklingen og strategien for både netthandelsaktører og kjøpesenterinvestorer?

Samtale
Tirsdag 13. juni kl 13:15

DE STØRSTE RETAILAKTØRENE – PANELDEBATT

Handelseiendom som investeringsobjekt i Norge – hva tenker de største aktørene? Hvordan opplever globale aktører det norske retailmarkedet? Hvilke vekstmuligheter ser norske og utenlandske aktører? Hvordan kvalitetssikre gunstige investeringer i det norske retailmarkedet?
Representanter fra store, internasjonale virksomheter som Citycon og Klépierre, som står bak en rekke oppkjøp og store utviklingsprosjekter i hele Europa, deltar i paneldebatten.

Pangea Property Partners er en uavhengig corporate finance- og transaksjonsrådgiver med fokus på det nordiske eiendomsmarkedet, og har omfattende erfaring med transaksjoner hvor nordiske eiendommer møter internasjonal kapital. Pangea Property Partners var kjøpsrådgiver for Citycon ved deres oppkjøp av Sektor Gruppen, det nest største kjøpesenterselskapet i Norge. Transaksjonen omfattet 34 kjøpesentre med et samlet areal på 600 000 kvadratmeter. Det var den største nordiske eiendomstransaksjonen i 2015, med en underliggende eiendomsverdi på ca. EUR 1,5 milliarder.

Marcel Kokkeel

CEO i Citycon – Finland

Samtale
Tirsdag 13. juni kl 13:15

DE STØRSTE RETAILAKTØRENE – PANELDEBATT

Handelseiendom som investeringsobjekt i Norge – hva tenker de største aktørene? Hvordan opplever globale aktører det norske retailmarkedet? Hvilke vekstmuligheter ser norske og utenlandske aktører? Hvordan kvalitetssikre gunstige investeringer i det norske retailmarkedet?
Representanter fra store, internasjonale virksomheter som Citycon og Klépierre, som står bak en rekke oppkjøp og store utviklingsprosjekter i hele Europa, deltar i paneldebatten.

Marcel Kokkeel, CEO i Citycon. Selskapet er Nordens største børsnoterte kjøpesenterselskap med en portefølje verdt cirka NOK 47 milliarder. Og med 64 kjøpesentre under eie og forvaltning i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Baltikum.

Laurent Morel

Tidligere CEO i Klepierre - Paris

Samtale
Tirsdag 13. juni kl 13:15

DE STØRSTE RETAILAKTØRENE – PANELDEBATT

Handelseiendom som investeringsobjekt i Norge – hva tenker de største aktørene? Hvordan opplever globale aktører det norske retailmarkedet? Hvilke vekstmuligheter ser norske og utenlandske aktører? Hvordan kvalitetssikre gunstige investeringer i det norske retailmarkedet?
Representanter fra store, internasjonale virksomheter som Citycon og Klépierre, som står bak en rekke oppkjøp og store utviklingsprosjekter i hele Europa, deltar i paneldebatten.

Laurent Morel, CEO i Klepierre inntil januar 2017. Han ledet selskapet til å bli Europas ledende kjøpesenterselskap med en portefølje verdt cirka NOK 215 milliarder, og med 174 kjøpesentre i 16 land i Europa. Klepierre eier 56 % av Steen & Strøm ASA.

Gro Boge

Administrerende direktør i DNB Næringseiendom

Samtale
Tirsdag 13. juni kl 13:15

DE STØRSTE RETAILAKTØRENE – PANELDEBATT

Handelseiendom som investeringsobjekt i Norge – hva tenker de største aktørene? Hvordan opplever globale aktører det norske retailmarkedet? Hvilke vekstmuligheter ser norske og utenlandske aktører? Hvordan kvalitetssikre gunstige investeringer i det norske retailmarkedet?
Representanter fra store, internasjonale virksomheter som Citycon og Klépierre, som står bak en rekke oppkjøp og store utviklingsprosjekter i hele Europa, deltar i paneldebatten.

Gro Boge er administrerende direktør i DNB Næringseiendom, et datterselskap av DNB Livsforsikring.
DNB Næringseiendom forvalter cirka NOK 24 milliarder i eiendom hvorav cirka NOK 5,8 milliarder i 9 kjøpesentre i Norge og Sverige.

Fredrik Kumlin

Direktør og ansvarlig for Norden i Meyer Bergman

Samtale
Tirsdag 13. juni kl 13:15

DE STØRSTE RETAILAKTØRENE – PANELDEBATT

Handelseiendom som investeringsobjekt i Norge – hva tenker de største aktørene? Hvordan opplever globale aktører det norske retailmarkedet? Hvilke vekstmuligheter ser norske og utenlandske aktører? Hvordan kvalitetssikre gunstige investeringer i det norske retailmarkedet?
Representanter fra store, internasjonale virksomheter som Citycon og Klépierre, som står bak en rekke oppkjøp og store utviklingsprosjekter i hele Europa, deltar i paneldebatten.

Johanne Kjuus

Fagsjef handel i Virke

Tirsdag 13. juni kl 14:15

FREMTIDENS KUNDER OG HANDLEMØNSTRE

Tall og fakta om konsumenttrender er nyttig informasjon for investor og gårdeier. Hva er pulsen og handlemønsteret i dagens varehandelsmarked – hvilke trender, betalingsvilje og omsetning ser vi i det norske handelsmarkedet? Hvor mye av omsetningen stikker netthandelen med, og hva er egentlig status for kjøpesentrene? Og hva og hvor ønsker fremtidens forbrukere å handle?

Arbeider med analyse- og utredningsoppgaver knyttet til næringer og bransjer der Virke har medlemsbedrifter, med særlig fokus på varehandel generelt og dagligvarehandel spesielt, samt næringspolitisk arbeid spesielt knyttet opp mot og landbruks- og matpolitikken.

Thomas Holth

Project Director i Steen & Strøm Norge

Debatt
Tirsdag 13. juni kl 15:00

HANDEL OG BYUTVIKLING

Kjøpesentre og butikker på ”bygulvet” har ulik handelsdynamikk. Segmenter, lokasjon, miks av butikker, størrelse og opplevelse er uansett avgjørende for at et retailkonsept skal lykkes. Men hva betyr lokal byutvikling, og hvilke mekanismer får nye retailkonsepter til å blomstre og skape et urbant liv?
Hvordan utvikle gode handelsområder utenfor high-street, og gi bygg på gateplan en god, utadrettet virksomhet? Hvordan gi nytt liv til et kjøpesenter med tomme lokaler?

Tirsdag 13. juni kl 17:10

CASE – NYE RETAIL-KONSEPTER

Vi skal presentere utvalgte retail-konsepter, bland disse Arkaden i Skien og Økern Sentrum Prosjekt.

ARKADEN I SKIEN, Å SNU ET SYNKENDE SKIP
R8 Property kjøpte nylig Arkaden i Skien fra Nordea Liv. Senteret har tapt penger i 20 år. Hva skal til for å få nytt liv i den gamle storheten?

NYE PLANER FOR ØKERN
Hva er status og hvilke nye planer har Steen & Strøm for byutviklingsprosjektet på Økern? Hvordan utvikle og skape Norges mest pulserende shoppingunivers?

Hans Jørgen Mørland

Administrerende direktør i Scala Retail Property

Debatt
Tirsdag 13. juni kl 15:00

HANDEL OG BYUTVIKLING

Kjøpesentre og butikker på ”bygulvet” har ulik handelsdynamikk. Segmenter, lokasjon, miks av butikker, størrelse og opplevelse er uansett avgjørende for at et retailkonsept skal lykkes. Men hva betyr lokal byutvikling, og hvilke mekanismer får nye retailkonsepter til å blomstre og skape et urbant liv?
Hvordan utvikle gode handelsområder utenfor high-street, og gi bygg på gateplan en god, utadrettet virksomhet? Hvordan gi nytt liv til et kjøpesenter med tomme lokaler?

Hans Jørgen Mørland er administrerende direktør i Scala Retail Property.
Scala Retail Property er utfordreren i norsk kjøpesenterbransje. Selskapet vil utvikle de små og mellomstore kjøpesentrene, som fyller kundenes ukentlige handelsbehov, med fokus på nærhet til kunden, lettvinthet og modernitet. Selskapet eier per i dag 10 sentre og planlegger å vokse. Scala er eid av Fredriksborg og NorgesGruppen.

Christian Wist

Administrerende direktør i NHP Eiendom

Debatt
Tirsdag 13. juni kl 15:00

HANDEL OG BYUTVIKLING

Kjøpesentre og butikker på ”bygulvet” har ulik handelsdynamikk. Segmenter, lokasjon, miks av butikker, størrelse og opplevelse er uansett avgjørende for at et retailkonsept skal lykkes. Men hva betyr lokal byutvikling, og hvilke mekanismer får nye retailkonsepter til å blomstre og skape et urbant liv?
Hvordan utvikle gode handelsområder utenfor high-street, og gi bygg på gateplan en god, utadrettet virksomhet? Hvordan gi nytt liv til et kjøpesenter med tomme lokaler?

Thor L. Bareksten

CEO i Promenaden Management

Debatt
Tirsdag 13. juni kl 15:00

HANDEL OG BYUTVIKLING

Kjøpesentre og butikker på ”bygulvet” har ulik handelsdynamikk. Segmenter, lokasjon, miks av butikker, størrelse og opplevelse er uansett avgjørende for at et retailkonsept skal lykkes. Men hva betyr lokal byutvikling, og hvilke mekanismer får nye retailkonsepter til å blomstre og skape et urbant liv?
Hvordan utvikle gode handelsområder utenfor high-street, og gi bygg på gateplan en god, utadrettet virksomhet? Hvordan gi nytt liv til et kjøpesenter med tomme lokaler?

Promenaden Management er et forvaltningsselskap eiet av Meyer Bergman. Selskapet forvalter eiendommer eiet av Meyer Bergman eller eiet av fond under administrasjon av Meyer Bergman.

Ola Sæverås

CEO og Partner i ProntoTv

Tirsdag 13. juni kl 15:30

RETAIL TECHNOLOGY

Forbrukere handler stadig mer på nett, og handel i butikk får konkurranse fra netthandel. Hva slags retailteknologi finnes? Hva oppnår vi ved bruk av teknologi? Hvordan endrer digitale opplevelser våre handelsvaner?

Marit Elisabeth Jensen

Head of Retail Services, Norge i Cushman & Wakefield Realkapital

Tirsdag 13. juni kl 16:00

HANDEL PÅ NETT + HANDEL I BUTIKK = SANT?

Mange aktører har sett betydningen av sømløs ”omnichannel retail”, der handel på nett og i butikk samkjøres. For å lykkes med en integrering, må dagens aktører gjøre endringer i sine fysiske butikker og lagersystemer. De må også tenke nytt i forhold til markedsføring på sosial medier.
Hvordan løfte omsetningen totalt ved å samkjøre retailvirksomheten? Vi ser nærmere på hvilke opplevelser fremtidens forbrukere ønsker seg.

Marit har jobbet med flere store high-end og retail utviklingsprosjekter i Oslo. Disse inkluderer blant annet Eger Karl Johan, Steen & Strøm Magasin og Vikaterrassen. Marit har lang erfaring fra både gårdeier- og leietakersiden.

Truls Fjeldstad

Markedsdirektør i NorgesGruppen

Tirsdag 13. juni kl 16:00

HANDEL PÅ NETT + HANDEL I BUTIKK = SANT?

Mange aktører har sett betydningen av sømløs ”omnichannel retail”, der handel på nett og i butikk samkjøres. For å lykkes med en integrering, må dagens aktører gjøre endringer i sine fysiske butikker og lagersystemer. De må også tenke nytt i forhold til markedsføring på sosial medier.
Hvordan løfte omsetningen totalt ved å samkjøre retailvirksomheten? Vi ser nærmere på hvilke opplevelser fremtidens forbrukere ønsker seg.

Tine L. Robertsen

Daglig leder i Milla Boutique

Tirsdag 13. juni kl 16:00

HANDEL PÅ NETT + HANDEL I BUTIKK = SANT?

Mange aktører har sett betydningen av sømløs ”omnichannel retail”, der handel på nett og i butikk samkjøres. For å lykkes med en integrering, må dagens aktører gjøre endringer i sine fysiske butikker og lagersystemer. De må også tenke nytt i forhold til markedsføring på sosial medier.
Hvordan løfte omsetningen totalt ved å samkjøre retailvirksomheten? Vi ser nærmere på hvilke opplevelser fremtidens forbrukere ønsker seg.

Kristina Finne

CEO i Kolonihagen Holding

Tirsdag 13. juni kl 16:30

MEN HVA SIER LEIETAKERNE?

Hva slags samspill mellom eiere og leietakere er nødvendig for å lykkes, uansett konsept? Hva er leietakerne opptatt av? Hvilke ønsker og forventninger har de, og hva mener de er de største utfordringene i dagens retailmarked?
Kolonihagen bruker lokaler, utforming og lokalitet til å bygge merkevaren, og ikke minst påvirke persepsjonen av pris og kvalitet. Hva betyr dette i praksis? Kristina Finne deler noen tanker fra leietakerperspektivet.

Emil Eriksrød

Eier og styreleder i R8 Property

Tirsdag 13. juni kl 17:10

CASE – NYE RETAIL-KONSEPTER

Vi skal presentere utvalgte retail-konsepter, bland disse Arkaden i Skien og Økern Sentrum Prosjekt.

ARKADEN I SKIEN, Å SNU ET SYNKENDE SKIP
R8 Property kjøpte nylig Arkaden i Skien fra Nordea Liv. Senteret har tapt penger i 20 år. Hva skal til for å få nytt liv i den gamle storheten?

NYE PLANER FOR ØKERN
Hva er status og hvilke nye planer har Steen & Strøm for byutviklingsprosjektet på Økern? Hvordan utvikle og skape Norges mest pulserende shoppingunivers?

Citykonferansen Oslo 2019

Les mer

Praktisk Husleierett

Les mer
Alle våre konferanser →
↑ Til toppen