Skatte- og avgiftsdagen 2018 – Bergen

Skattereglene endres stadig, påvirket av internasjonale trender (BEPS), norsk politisk ledelse, digitalisering og delingsøkonomi. Dette påvirker også eiendomsbransjens rammevilkår.

Det er varslet at det i løpet av 2018 vil bli foreslått regler for rentebegrensning av eksterne renter, og at det vil bli foreslått å lovfeste en gjennomskjæringsregel. Det oppstår derfor stadig skattespørsmål der du hele tiden må være oppdatert på den siste utviklingen.

Vi gir deg en gjennomgang på siste nytt innenfor flere aktuelle skatteområder der det har skjedd endringer den siste tiden. Denne gangen har PwC invitert WPS Næringsmegling for å gi sine synspunkter på utviklingen i markedet. Vi ser også på hvordan utlendingen oppfatter skattereglene i Norge.

Skatte- og avgiftsdagen 2018

08:30

Registrering og morgenkaffe

09:00

Åpning og velkommen til Skatte- og avgiftsdagen 2018

09:05

Skattepolitisk bakteppe

Sentral finanspolitiker tar for seg de politiske signalene relatert til skatt og mva. Med utgangspunkt i siste års høringsrunder tar vi temperaturen på den politiske retningen.

09:35

Oppdatering på skattereformen for eiendomsbransjen:

– Oppdatering på skattereformen – er skatteforliket oppfylt og er 23 % skatt lavt nok?
– Det skjer en omlegging mot bredere grunnlag, hvilken betydning kan dette få for eiendom?
– Rentebegrensning på eksterne renter, hvem vil få økt – og redusert skatteregning?
– Hva vil en lovfesting av gjennomskjæring bety for salg av singelpurpose AS
– Delingsøkonomi og digitalisering i eiendomsbransjen
– Aktuelle endringer, uttalelser og dommer

Stian Roska Revheim , Advokat | Partner, Advokatfirmaet PwC

10:15

Pause

10:45

Finansiering og finansiell due dilligence – hvordan gi bankene trygghet?

Hvordan kan finansiell due diligence i eiendomstransaksjoner gi banken trygghet og innsikt i:

– Eksisterende forpliktelser som skal refinansieres
– Investeringsforpliktelser eller andre uvisse betingde forpliktelser
– Netto resultat før finansiering til betjening av finanskost og
– Svingninger i likviditet på månedsbasis

Sturle Døsen , Partner, Deals Advokatfirmaet PwC

11:30

Markedsoppdatering for næringseiendom i Bergensområdet

Lars Erik Wirsching , Daglig leder og partner i WPS Næringsmegling

12:00

Lunsj i kantinen, PwC

13:00

Skatteposisjoner og skattesatser i eiendom som forvirrer utlendinger – og andre.

Hvordan er «egentlig» eiendomsbeskatningen i Norge?

– Eiendomsskattegrunnlaget
– Avskrivningsgrunnlaget
– Realisasjonsbeskatningsgrunnlaget
– Formuesskattegrunnlaget
– Dokumentavgiftsgrunnlaget
– Kildeskattegrunnlaget
– Rentefradragsgrunnlaget

Stian Roska Revheim , Advokat | Partner, Advokatfirmaet PwC

13:45

Merverdiavgift

Co-workingselskap og MVA – hvordan håndtere MVA i fremtidens kontorløsninger?

De 3 viktigste fallgruvene og mulighetene knyttet til oppføring og utvikling av eiendom

– Fisjon og fusjon under oppføring
– Fremleie ifb rehabilitering og oppføring
– Infrastruktur og anleggsbidrag

Morten Fotland , Advokat, Advokatfirmaet PwC

14:30

Avslutning

Stian Roska Revheim

Advokat | Partner, Advokatfirmaet PwC

Skatte- og avgiftsdagen 2018 kl 09:35

Oppdatering på skattereformen for eiendomsbransjen:

– Oppdatering på skattereformen – er skatteforliket oppfylt og er 23 % skatt lavt nok?
– Det skjer en omlegging mot bredere grunnlag, hvilken betydning kan dette få for eiendom?
– Rentebegrensning på eksterne renter, hvem vil få økt – og redusert skatteregning?
– Hva vil en lovfesting av gjennomskjæring bety for salg av singelpurpose AS
– Delingsøkonomi og digitalisering i eiendomsbransjen
– Aktuelle endringer, uttalelser og dommer

Skatte- og avgiftsdagen 2018 kl 13:00

Skatteposisjoner og skattesatser i eiendom som forvirrer utlendinger – og andre.

Hvordan er «egentlig» eiendomsbeskatningen i Norge?

– Eiendomsskattegrunnlaget
– Avskrivningsgrunnlaget
– Realisasjonsbeskatningsgrunnlaget
– Formuesskattegrunnlaget
– Dokumentavgiftsgrunnlaget
– Kildeskattegrunnlaget
– Rentefradragsgrunnlaget

Stian Roska Revheim er advokat og partner i Advokatfirmaet PwC i Bergen, med ansvar for bransjegruppen fast eiendom og fagansvar for skatt og selskapsrett. Stian bistår nasjonale og internasjonale eiendomsaktører innen de fleste områder for skatt og selskapsrett, herunder transaksjoner, restruktureringer, samt alminnelig skatterådgivning. Stian har i tillegg eiendomsmeglerforsikring og håndterer oppgjør knyttet til eiendomstransaksjoner, herunder salg av eiendomsselskaper.

Sturle Døsen

Partner, Deals Advokatfirmaet PwC

Skatte- og avgiftsdagen 2018 kl 10:45

Finansiering og finansiell due dilligence – hvordan gi bankene trygghet?

Hvordan kan finansiell due diligence i eiendomstransaksjoner gi banken trygghet og innsikt i:

– Eksisterende forpliktelser som skal refinansieres
– Investeringsforpliktelser eller andre uvisse betingde forpliktelser
– Netto resultat før finansiering til betjening av finanskost og
– Svingninger i likviditet på månedsbasis

Sturle er partner ved PwC sitt kontor i Bergen og arbeider primært innenfor transaksjonsstøtte og rådgivning til større norske foretak innenfor ulike segmenter. Sturle har levert tjenester innenfor verdsettelse, due diligence, børsnoteringer, forhandlinger, fusjoner og fisjoner, oppkjøpsanalyser, lønnsomhetsanalyser og ulike former for business case. Sturle er også ansvarlig revisor for flere børsnoterte foretak og har således god innsikt i børsregler i forhold til NUES og corporate governance. Sturle har også vært gjesteforeleser i verdsettelse på NHH samt sensor for masterstudentene på NHH.

Lars Erik Wirsching

Daglig leder og partner i WPS Næringsmegling

Skatte- og avgiftsdagen 2018 kl 11:30

Markedsoppdatering for næringseiendom i Bergensområdet

Lars Erik er en av regionens mest erfarne næringsmeglere med 17 års fartstid i bransjen, blant annet som regionsdirektør for Sparebanken NOR Eiendom, markedssjef Vital Eiendom, og senest som direktør for DNB Næringsmegling sitt Bergenskontor.

Morten Fotland

Advokat, Advokatfirmaet PwC

Skatte- og avgiftsdagen 2018 kl 13:45

Merverdiavgift

Co-workingselskap og MVA – hvordan håndtere MVA i fremtidens kontorløsninger?

De 3 viktigste fallgruvene og mulighetene knyttet til oppføring og utvikling av eiendom

– Fisjon og fusjon under oppføring
– Fremleie ifb rehabilitering og oppføring
– Infrastruktur og anleggsbidrag

Morten Fotland er advokat i Advokatfirmaet PwC i Bergen, med ansvar for merverdiavgift. Han bistår klienter innenfor de fleste bransjer, herunder private og offentlige aktører innenfor næringseiendom og utbyggingsprosjekter. Bistanden omfatter rådgivning knyttet til MVA, samt strukturering av selskaps- og eiendomstransaksjoner nasjonalt og internasjonalt. Fra 2012 har han vært engasjert som foreleser og sensor på masterstudiet for revisjon og regnskap (MRR) på NHH.

Morgendagens eiendomsbransje

Les mer

Boligdagene 2019

Les mer
Alle våre konferanser →
↑ Til toppen