Skatte- og avgiftsdagen 2018 – Oslo

Skattereglene endres stadig, påvirket av internasjonale trender (BEPS), norsk politisk ledelse, digitalisering og delingsøkonomi. Dette påvirker også eiendomsbransjens rammevilkår.

Det er ventet at det i Statsbudsjettet som legges frem 8. oktober 2018 vil bli foreslått regler for rentebegrensning av eksterne renter, og at det vil bli foreslått å lovfeste en gjennomskjæringsregel. 

Vi gir deg en gjennomgang på siste nytt innenfor flere aktuelle skatteområder der det har skjedd endringer den siste tiden.

Nytt av året er en utvidelse av programmet til også å gjelde endringer i personvernreglene som følge av GDPR, samt et innlegg som tar for seg ny standard for regnskapsføring av leiekontrakter med IFRS 16.

Skatte- og avgiftsdagen 2018

08:30

Registrering og morgenkaffe

09:00

Åpning og velkommen til Den årlige skatte- og avgiftsdagen 2018

09:05

Skattepolitisk bakteppe

Sentral finanspolitiker tar for seg de politiske signalene relatert til skatt og mva. Med utgangspunkt i siste års høringsrunder tar vi temperaturen på den politiske retningen.

09:35

Oppdatering på skattereformen for eiendomsbransjen:

– Oppdatering på skattereformen – er skatteforliket oppfylt og er 23 % skatt lavt nok?
– Det skjer en omlegging mot bredere grunnlag, hvilken betydning kan dette få for eiendom?
– Rentebegrensning på eksterne renter, hvem vil få økt – og redusert skatteregning?
– Hva vil en lovfesting av gjennomskjæring bety for salg av singelpurpose AS
– Delingsøkonomi og digitalisering i eiendomsbransjen
– Aktuelle endringer, uttalelser og dommer

Lars Helge Aasen , Senior skatterådgiver | Partner i PwC

10:15

Pause

10:45

Finansiering og finansiell due dilligence – hvordan gi bankene trygghet?

Hvordan kan finansiell due diligence i eiendomstransaksjoner gi banken trygghet og innsikt i:

– Eksisterende forpliktelser som skal refinansieres
– Investeringsforpliktelser eller andre uvisse betingde forpliktelser
– Netto resultat før finansiering til betjening av finanskost og
– Svingninger i likviditet på månedsbasis

Elin Young , Director og leder for Deals Eiendom i PwC

11:30

IFRS16 – Påvirker kontraktforvaltningen

Med nye regler for IFRS16 og bokføring av innleiekontrakter, kommer et forsterket behov for tydelig spesifisering av henholdsvis tjeneste og leie kostnader. Mens husleien balanseføres med nåverdien av fremtidig leiekostnader, har vi ikke samme krav for tjenestedelen av kontrakten. Dette kan påvirke fremtidig behov for spesifisering og forvaltning av leiekontrakter.

Odd Teigen , Forretningsutvikler og Partner i Fenistra AS

11:50

Lunsj i kantinen, PwC

12:50

Skatteposisjoner og skattesatser i eiendom som forvirrer utlendinger – og andre.

Hvordan er «egentlig» eiendomsbeskatningen i Norge?

– Eiendomsskattegrunnlaget
– Avskrivningsgrunnlaget
– Realisasjonsbeskatningsgrunnlaget
– Formuesskattegrunnlaget
– Dokumentavgiftsgrunnlaget
– Kildeskattegrunnlaget
– Rentefradragsgrunnlaget

Lars Helge Aasen , Senior skatterådgiver | Partner i PwC

13:35

Merverdiavgift

Co-workingselskap og MVA – hvordan håndtere MVA i fremtidens kontorløsninger?

De 3 viktigste fallgruvene og mulighetene knyttet til oppføring og utvikling av eiendom

– Fisjon og fusjon under oppføring
– Fremleie ifb rehabilitering og oppføring
– Infrastruktur og anleggsbidrag

Trond Ingebrigtsen , Partner | Leder i PwC

14:20

Grunnleggende GDPR for eiendomsbransjen,

I juli fikk Norge et nytt personvernregelverk, hvor personvernforordningen (GDPR) ble implementert. Ida skal i den forbindelse si litt om:

– Hva dette regelverket innebærer
– Hvorfor det er relevant for eiendomsbransjen
– Hva som kreves for å overholde regelverket

Ida Solberg Henning , Advokat, Advokatfirmaet PwC

14:35

Avslutning

Lars Helge Aasen

Senior skatterådgiver | Partner i PwC

Skatte- og avgiftsdagen 2018 kl 09:35

Oppdatering på skattereformen for eiendomsbransjen:

– Oppdatering på skattereformen – er skatteforliket oppfylt og er 23 % skatt lavt nok?
– Det skjer en omlegging mot bredere grunnlag, hvilken betydning kan dette få for eiendom?
– Rentebegrensning på eksterne renter, hvem vil få økt – og redusert skatteregning?
– Hva vil en lovfesting av gjennomskjæring bety for salg av singelpurpose AS
– Delingsøkonomi og digitalisering i eiendomsbransjen
– Aktuelle endringer, uttalelser og dommer

Skatte- og avgiftsdagen 2018 kl 12:50

Skatteposisjoner og skattesatser i eiendom som forvirrer utlendinger – og andre.

Hvordan er «egentlig» eiendomsbeskatningen i Norge?

– Eiendomsskattegrunnlaget
– Avskrivningsgrunnlaget
– Realisasjonsbeskatningsgrunnlaget
– Formuesskattegrunnlaget
– Dokumentavgiftsgrunnlaget
– Kildeskattegrunnlaget
– Rentefradragsgrunnlaget

Lars H. Aasen er skatterådgiver og partner i Advokatfirmaet PwC. Han har over 10 års erfaring fra selskapsbeskatning ved Oslo Ligningskontor, og har vært i PwC siden 2002, partner siden 2006. Lars er ansvarlig for PwC sin skattebistand til fast eiendom, og har de siste årene bistått ved en rekke større eiendomstransaksjoner, særlig ved oppkjøp fra utenlandske investorer, men har også en stor portefølje av norske selskap han bistår, gjerne i samarbeid med våre revisorer.

Elin Young

Director og leder for Deals Eiendom i PwC

Skatte- og avgiftsdagen 2018 kl 10:45

Finansiering og finansiell due dilligence – hvordan gi bankene trygghet?

Hvordan kan finansiell due diligence i eiendomstransaksjoner gi banken trygghet og innsikt i:

– Eksisterende forpliktelser som skal refinansieres
– Investeringsforpliktelser eller andre uvisse betingde forpliktelser
– Netto resultat før finansiering til betjening av finanskost og
– Svingninger i likviditet på månedsbasis

Elin er Director i PwC Deals (transaction services). Hun har over ti års erfaring med finansiell due diligence og annen transaksjonsrelatert rådgivning for private equity fond og industrielle aktører. Elin har utstrakt erfaring fra eiendomstransaksjoner, inkludert arbeid for nasjonale og internasjonale institusjonelle investorer. Gjennom arbeidet med finansiell due diligence bistår hun finansielle og industrielle kjøpere og selgere av selskap og konsern, samt ved børsintroduksjoner.

Odd Teigen

Forretningsutvikler og Partner i Fenistra AS

Skatte- og avgiftsdagen 2018 kl 11:30

IFRS16 – Påvirker kontraktforvaltningen

Med nye regler for IFRS16 og bokføring av innleiekontrakter, kommer et forsterket behov for tydelig spesifisering av henholdsvis tjeneste og leie kostnader. Mens husleien balanseføres med nåverdien av fremtidig leiekostnader, har vi ikke samme krav for tjenestedelen av kontrakten. Dette kan påvirke fremtidig behov for spesifisering og forvaltning av leiekontrakter.

Trond Ingebrigtsen

Partner | Leder i PwC

Skatte- og avgiftsdagen 2018 kl 13:35

Merverdiavgift

Co-workingselskap og MVA – hvordan håndtere MVA i fremtidens kontorløsninger?

De 3 viktigste fallgruvene og mulighetene knyttet til oppføring og utvikling av eiendom

– Fisjon og fusjon under oppføring
– Fremleie ifb rehabilitering og oppføring
– Infrastruktur og anleggsbidrag

Trond er advokat og har siden 1997 jobbet med avgiftsrelaterte spørsmål i advokatfirmaet PwC. Trond har også flere års erfaring med merverdiavgift fra skattekontor og Skattedirektoratet. Trond har bred erfaring fra de fleste områder innen MVA. Han har særskilt kompetanse innenfor fast eiendom og MVA samt internasjonal VAT, herunder logistikk og distribusjonsløsninger over landegrensene.

Ida Solberg Henning

Advokat, Advokatfirmaet PwC

Skatte- og avgiftsdagen 2018 kl 14:20

Grunnleggende GDPR for eiendomsbransjen,

I juli fikk Norge et nytt personvernregelverk, hvor personvernforordningen (GDPR) ble implementert. Ida skal i den forbindelse si litt om:

– Hva dette regelverket innebærer
– Hvorfor det er relevant for eiendomsbransjen
– Hva som kreves for å overholde regelverket

Ida er advokat i Advokatfirmaet PwC hvor hun arbeider med personvern og arbeidsrett, herunder trygd og pensjon. Hun har tidligere hatt en dommerfunksjon i Trygderetten, og har også erfaring fra Kriminalomsorgen. Ida bistår løpende klienter med problemstillinger knyttet til personvern. Den siste tiden har hun i omfattende grad bistått både norske og internasjonale klienter med å kartlegge hvilke tiltak de må iverksette for å overholde nytt personvernregelverk. Hun er også en viktig ressurs for å ivareta PwCs rolle som personvernombud for flere store aktører.

Citykonferansen Oslo 2019

Les mer

Praktisk Husleierett

Les mer
Alle våre konferanser →
↑ Til toppen