Skatte- og avgiftsdagen Bergen 2017

Vi er midt i en skattereform med stadige endringer, påvirket av internasjonale trender (BEPS), norsk politisk ledelse, digitalisering og delingsøkonomi. Dette påvirker eiendomsbransjens rammevilkår.

Det er også kommet en ny skatteforvaltningslov som endrer tidligere innarbeidet praksis. Det oppstår derfor stadig skattespørsmål der du hele tiden må være oppdatert på den siste utviklingen.

Vi gir deg en gjennomgang på siste nytt innenfor flere aktuelle skatteområder der det har skjedd endringer den siste tiden. Denne gangen har PwC invitert stortingsrepresentant og medlem i finanskomiteen Sigurd Hille (Høyre) for å gi sine synspunkter på sentrale områder for bransjen.

Tirsdag 27. juni

09:00

Velkommen

09:05

Skattepolitisk bakteppe

– skattereformen
– reduksjon av formueskatten

Sigurd Hille , Høyre politiker

10:00

Pause

10:15

Oppdatering på skattereformen for eiendomsbransjen

– Oppdatering på skattereformen – hvor er vi nå
– Rentebegrensning også for eksterne renter
– Planlegging av utbytte med endrede skattesatser
– Lovfestet gjennomskjæring
– Aktuelle endringer, uttalelser og dommer
– Ny Skatteforvaltningslov, nye frister og satser

Stian Roska Revheim , Advokat | Partner, Advokatfirmaet PwC

11:20

Aksjesalgsavtalen - Med fokus på kjøpesumsberegningen

– Generelt om metoder for kjøpesumsberegning
– Beregning av skatterabatt
– Betydningen av garantier og særskilt skadeløsholdelse

Morten Meyer Valvatne , Fast advokat, Advokatfirmaet PwC
Stian Pedersen , PwC

12:10

Lunsj i kantinen

13:10

MVA - de viktigste fallgruvene og mulighetene knyttet til oppføring og utvikling av eiendom

– Infrastruktur og anleggsbidrag
– Fisjon og fusjon under oppføring
– Fremleie ved rehabilitering og oppføring
– Fradrag for MVA på transaksjonskostnader – status

Morten Fotland , Advokat, Advokatfirmaet PwC

Sigurd Hille

Høyre politiker

Tirsdag 27. juni kl 09:05

Skattepolitisk bakteppe

– skattereformen
– reduksjon av formueskatten

Sigurd Hille er politiker for Høyre og har vært innvalgt på Stortinget fra Hordaland siden 2013.
Han er cand.jur. fra Universitetet i Bergen fra 1977. Sigurd har arbeidet i mediebransjen som daglig leder for flere lokalaviser i Hordaland. Senere har han vært daglig leder i Avis Consult AS. Sigurd har vært medlem av Næringslivets Hovedorganisasjons hovedstyre 1994–2007 og arbeidsutvalg 1999–2003. I perioden 2003–2007 var han formann i NHO Hordaland. Sigurd Hille har også vært formann i Mediebedriftenes Landsforening.

Stian Roska Revheim

Advokat | Partner, Advokatfirmaet PwC

Tirsdag 27. juni kl 10:15

Oppdatering på skattereformen for eiendomsbransjen

– Oppdatering på skattereformen – hvor er vi nå
– Rentebegrensning også for eksterne renter
– Planlegging av utbytte med endrede skattesatser
– Lovfestet gjennomskjæring
– Aktuelle endringer, uttalelser og dommer
– Ny Skatteforvaltningslov, nye frister og satser

Stian Roska Revheim er advokat og partner i Advokatfirmaet PwC i Bergen, med ansvar for bransjegruppen fast eiendom og fagansvar for skatt og selskapsrett. Stian bistår nasjonale og internasjonale eiendomsaktører innen de fleste områder for skatt og selskapsrett, herunder transaksjoner, restruktureringer, samt alminnelig skatterådgivning. Stian har i tillegg eiendomsmeglerforsikring og håndterer oppgjør knyttet til eiendomstransaksjoner, herunder salg av eiendomsselskaper.

Morten Meyer Valvatne

Fast advokat, Advokatfirmaet PwC

Tirsdag 27. juni kl 11:20

Aksjesalgsavtalen - Med fokus på kjøpesumsberegningen

– Generelt om metoder for kjøpesumsberegning
– Beregning av skatterabatt
– Betydningen av garantier og særskilt skadeløsholdelse

Morten Meyer Valvatne er ansatt som fast advokat i Advokatfirmaet PwC AS i Bergen, og yter tjenester innen alminnelig forretningsjus. Herunder har Morten bred erfaring som rådgiver i ulike typer transaksjoner, med fokus på rettsområdene kontraktsrett, selskapsrett og fast eiendom. Blant annet er Morten tilknyttet PwC sin gruppe innen fast eiendom, og yter fortløpende bistand til kjøpere og selger av fast eiendom i alle prosesser, blant annet som oppgjørsansvarlig.

Stian Pedersen

PwC

Tirsdag 27. juni kl 11:20

Aksjesalgsavtalen - Med fokus på kjøpesumsberegningen

– Generelt om metoder for kjøpesumsberegning
– Beregning av skatterabatt
– Betydningen av garantier og særskilt skadeløsholdelse

Stian Pedersen er Statsautorisert revisor og Autorisert finansanalytiker, og jobber som direktør i PwC med fokus på transaksjonsrådgivning. Stian har 8 års erfaring med due diligence gjennomgang, verdsettelse og strukturering innenfor eiendom.

Morten Fotland

Advokat, Advokatfirmaet PwC

Tirsdag 27. juni kl 13:10

MVA - de viktigste fallgruvene og mulighetene knyttet til oppføring og utvikling av eiendom

– Infrastruktur og anleggsbidrag
– Fisjon og fusjon under oppføring
– Fremleie ved rehabilitering og oppføring
– Fradrag for MVA på transaksjonskostnader – status

Morten Fotland er advokat i Advokatfirmaet PwC i Bergen, med ansvar for merverdiavgift. Han bistår klienter innenfor de fleste bransjer, herunder private og offentlige aktører innenfor næringseiendom og utbyggingsprosjekter. Bistanden omfatter rådgivning knyttet til MVA, samt strukturering av selskaps- og eiendomstransaksjoner nasjonalt og internasjonalt. Fra 2012 har han vært engasjert som foreleser og sensor på masterstudiet for revisjon og regnskap (MRR) på NHH.

Citykonferansen Oslo 2019

Les mer

Praktisk Husleierett

Les mer
Alle våre konferanser →
↑ Til toppen