Transformasjon & Rehabilitering

– av eldre industribygg og områder

Konferansen Transformasjon & Rehabilitering vil gi deg rikelig med inspirasjon, kunnskap og nye ideer til konsept og redesign når det gjelder å forvandle gamle eiendommer til noe nytt og bærekraftig, som også skaper merverdi for både kunder og utviklere.

Det ligger et enormt potensial i å revitalisere forfalne områder. Men hvilken gevinst, risiko og muligheter finnes i slike prosjekter? Hvordan skape moderne og ambisiøse prosjekter?

Oslo by rustes opp. Nedlagte industriområder og gamle bebyggelser transformeres, slik at hovedstaden løftes til et internasjonalt nivå og blir en åpen, fremtidsrettet by.

Ombygging og rehabilitering står på agendaen – transformasjonsprosesser må tilfredsstille strenge offentlige miljøkrav og samtidig skape verdi for eiere, uten at det går på bekostning av byggets historiske særpreg og sjel. Hva skal til for å lykkes? Og er offentlige og private aktører klare for slike transformasjonsprosesser?

Vi skal utveksle ideer og vise eksempler på vellykkede konsepter, som gir noe til bybildet. Fageksperter vil vise deg hvordan du analyserer risiko, løser ulike utfordringer og bruker moderne arkitektoniske løsninger for å få til et bærekraftig, spennende prosjekt, som er lønnsomt for både eiere og utviklere.

La deg begeistre på konferansen Transformasjon & Rehabilitering 7. desember!

Program

08.30

REGISTRERING, MORGENKAFFE OG LETT FROKOST

09.00

VELKOMMEN TIL TRANSFORMASJON & REHABILITERING

09.05

HISTORISKE BYGG – KRAV, UNNTAK OG KOMPROMISSER

Debatt

Oslo forventer 1 million innbyggere før 2070. Det vil bli stort behov for nye boliger, skoler, arbeidsplasser, handelstilbud, serveringssteder og gode offentlige byrom. Mange nedlagte industriområder, gamle bebyggelser og verneverdige bygg skal rehabiliteres, konverteres og transformeres for å nå målet. Samtidig befinner vi oss i brytningenes tid – bærekraftige og moderne byer må utvikles ved å imøtekomme digitalisering, globalisering og fortetting. 

Hvordan kan transformasjonsprosessen ta vare på bygningenes historiske verdier, samtidig som slike prosesser går sin gang?
Hvilke krav stiller det offentlige, og hvordan foregår samarbeidet med det private? Finnes unntak og kompromisser?
Hvordan få private aktører til å være innovative i forhold til eiendomsutvikling, uten at det går på bekostning av byggets historiske særpreg og sjel? 

Debattleder
Erling Fossen , Urbanist i Oslo Metropolitan Area

Debattdeltakere
Hanna Geiran , Avdelingsdirektør ved Riksantikvarens Kulturminneavdeling
Bjørnar Johnsen , Utviklingsleder i Oslo House

09.35

SPAR SKATT OG MERVERDIAVGIFT I REHABILITERINGSPROSJEKTER

Det er viktig å ha et bevisst forhold til nye muligheter og økonomiske konsekvenser når det gjelder valg som tas i planleggings- og gjennomføringsfasen av et rehabiliteringsprosjekt.
Men hvilke skatte- og avgiftsoptimaliseringer er de mest lønnsomme? EY deler sine beste råd, og illustrerer effektene av tilpasninger med konkrete eksempler. 

Agnete Haugerud , Advokat og partner i EY
Axel Nikolai N. Cooper , Advokat og Manager i EY
Sanaz O. Ferdowsi , Advokatfullmektig, siviløkonom og manager i EY

10.10

PAUSE OG MINGLING

10.35

POTENSIALET I TRANSFORMASJONSPROSJEKTER

Mange store eiendomsmasser skal rehabiliteres og transformeres i årene som kommer. Kartlegging av en eiendoms potensial er viktig for å kunne ta riktige valg når det gjelder investeringer, hovedgrep og detaljering. Hvilken rolle har arkitekter i denne prosessen, og hvilke råd kan de gi utviklere for å sikre en god transformasjon og rehabilitering? Hvilke strategiske elementer bør nøyaktig vurderes? Hvilke risiki finnes – og hvordan få til et spennende prosjekt med kvaliteter, samtidig som vi følger regelverket?

Kaja Melbye , Faglig leder i Hille Melbye Arkitekter

11.05

ET STORT PROSJEKT – TULLINKVARTALET

Byutvikling i Oslo preges av en rekke store prestisjeprosjekter, og Tullinkvartalet er et av de mest spennende og kompliserte. Møt oppdragsgiveren og prosjektlederen for utviklingen av prosjektet og hør om visjoner, mål, utfordringer og muligheter i milliardklassen.

Hva var tilnærming i en tidlig fase, og håndtering av utfordringer underveis? Hvordan ble de riktige valgene tatt i forhold til bruksformål, risikoelementer, tekniske løsninger og offentlige krav? Og hvordan sikre at prosjektet gjennomføres innenfor investeringsbeslutningens rammer?

Geir Graff-Kallevåg , Regiondirektør Oslo i Entra
Rune Pedersen , Markedssjef i Insenti

11.35

KONVERTERING - FRA NÆRING TIL BOLIG

Store områder og eiendommer omreguleres til boligformål. Der det tidligere var kontorer og næring, utvikles nye boliger. Slike prosesser kan være utfordrende med hensyn til finansiering, bevaring av byggets særpreg, og utvikling av gode urbane kvaliteter. Hvordan finansierer vi store utviklings- og transformasjonsprosjekter, og hva er rammebetingelsene? Hvordan kan vi skape gode boligområder av gamle forretningsområder? Hvordan finne de beste tekniske løsningene, og hva med risikoen i slike prosjekter?

Tone Irene Lindemark , Prosjektleder i Profier

12.05

LUNSJ

13.00

REGJERINGSKVARTALET

Regjeringskvartalet skal rehabiliteres, og flere forslag ble vurdert i konkurranseoppdraget.
Team Urbis tegnet det som nå skal bli regjeringens og departementenes hovedkvarter på Hammersborg. Hvordan foregikk denne prosessen, og hva var de viktigste aspektene og egenskapene som gjorde at forslaget ” Adapt” ble valgt av Statsbygg? Hvordan jobbet teamet for å utvikle ideen, og ikke minst – hvordan skal vinnerforslaget realiseres?

John Arne Bjerknes , Architect, Partner og Design Director i Nordic Architects

13.30

FRA FABRIKKBYGNINGER TIL SPEKTAKULÆRE KONSEPTER

Hvordan kan vi transformere industribygg og gamle varehus til nye, spektakulære konsepter som tiltrekker seg oppmerksomhet?

Det handler om å utfordre konvensjonelle visjoner med kreativ tilnærming og designprosess som er en viktig del av tydelige visjoner. Hvordan vi kan bevare, og til og med forsterke den historiske karakteren til gamle bygninger, legge til moderne funksjoner og løsninger, samt skape en kontrasterende, iøynefallende form.

La deg inspirere av hvordan en av våre mest revolusjonerende arkitekter finner sine originale inspirasjonskilder og en meningsbærende kildekode for å rekonstruere gamle bygninger til morgendagens bærekraftige konsepter!

Andrus Kõresaar , Arkitekt og partner i KOKO Architects, Estonia

14.00

AVSLUTNING – DAG 1

Erling Fossen

Urbanist i Oslo Metropolitan Area

Debatt
Program kl 09.05

HISTORISKE BYGG – KRAV, UNNTAK OG KOMPROMISSER

Oslo forventer 1 million innbyggere før 2070. Det vil bli stort behov for nye boliger, skoler, arbeidsplasser, handelstilbud, serveringssteder og gode offentlige byrom. Mange nedlagte industriområder, gamle bebyggelser og verneverdige bygg skal rehabiliteres, konverteres og transformeres for å nå målet. Samtidig befinner vi oss i brytningenes tid – bærekraftige og moderne byer må utvikles ved å imøtekomme digitalisering, globalisering og fortetting. 

Hvordan kan transformasjonsprosessen ta vare på bygningenes historiske verdier, samtidig som slike prosesser går sin gang?
Hvilke krav stiller det offentlige, og hvordan foregår samarbeidet med det private? Finnes unntak og kompromisser?
Hvordan få private aktører til å være innovative i forhold til eiendomsutvikling, uten at det går på bekostning av byggets historiske særpreg og sjel? 

Hanna Geiran

Avdelingsdirektør ved Riksantikvarens Kulturminneavdeling

Debatt
Program kl 09.05

HISTORISKE BYGG – KRAV, UNNTAK OG KOMPROMISSER

Oslo forventer 1 million innbyggere før 2070. Det vil bli stort behov for nye boliger, skoler, arbeidsplasser, handelstilbud, serveringssteder og gode offentlige byrom. Mange nedlagte industriområder, gamle bebyggelser og verneverdige bygg skal rehabiliteres, konverteres og transformeres for å nå målet. Samtidig befinner vi oss i brytningenes tid – bærekraftige og moderne byer må utvikles ved å imøtekomme digitalisering, globalisering og fortetting. 

Hvordan kan transformasjonsprosessen ta vare på bygningenes historiske verdier, samtidig som slike prosesser går sin gang?
Hvilke krav stiller det offentlige, og hvordan foregår samarbeidet med det private? Finnes unntak og kompromisser?
Hvordan få private aktører til å være innovative i forhold til eiendomsutvikling, uten at det går på bekostning av byggets historiske særpreg og sjel? 

Bjørnar Johnsen

Utviklingsleder i Oslo House

Debatt
Program kl 09.05

HISTORISKE BYGG – KRAV, UNNTAK OG KOMPROMISSER

Oslo forventer 1 million innbyggere før 2070. Det vil bli stort behov for nye boliger, skoler, arbeidsplasser, handelstilbud, serveringssteder og gode offentlige byrom. Mange nedlagte industriområder, gamle bebyggelser og verneverdige bygg skal rehabiliteres, konverteres og transformeres for å nå målet. Samtidig befinner vi oss i brytningenes tid – bærekraftige og moderne byer må utvikles ved å imøtekomme digitalisering, globalisering og fortetting. 

Hvordan kan transformasjonsprosessen ta vare på bygningenes historiske verdier, samtidig som slike prosesser går sin gang?
Hvilke krav stiller det offentlige, og hvordan foregår samarbeidet med det private? Finnes unntak og kompromisser?
Hvordan få private aktører til å være innovative i forhold til eiendomsutvikling, uten at det går på bekostning av byggets historiske særpreg og sjel? 

Agnete Haugerud

Advokat og partner i EY

Program kl 09.35

SPAR SKATT OG MERVERDIAVGIFT I REHABILITERINGSPROSJEKTER

Det er viktig å ha et bevisst forhold til nye muligheter og økonomiske konsekvenser når det gjelder valg som tas i planleggings- og gjennomføringsfasen av et rehabiliteringsprosjekt.
Men hvilke skatte- og avgiftsoptimaliseringer er de mest lønnsomme? EY deler sine beste råd, og illustrerer effektene av tilpasninger med konkrete eksempler. 

Agnete Haugerud er advokat og partner i EY. Hun har lang erfaring med avgiftsplanlegging knyttet til transaksjoner og restruktureringer, og bistår årlig i en rekke transaksjons- og due diligenceprosesser knyttet til kjøp og salg av eiendom og eiendomsselskaper.

Axel Nikolai N. Cooper

Advokat og Manager i EY

Program kl 09.35

SPAR SKATT OG MERVERDIAVGIFT I REHABILITERINGSPROSJEKTER

Det er viktig å ha et bevisst forhold til nye muligheter og økonomiske konsekvenser når det gjelder valg som tas i planleggings- og gjennomføringsfasen av et rehabiliteringsprosjekt.
Men hvilke skatte- og avgiftsoptimaliseringer er de mest lønnsomme? EY deler sine beste råd, og illustrerer effektene av tilpasninger med konkrete eksempler. 

Axel Cooper er advokat og Manager i EY. Han har god erfaring med avgiftsplanlegging knyttet til utbyggingsprosjekter, transaksjoner og restruktureringer, og bistår årlig i en rekke utbyggings-, transaksjons- og due diligenceprosesser knyttet til eiendom og eiendomsselskaper.

Sanaz O. Ferdowsi

Advokatfullmektig, siviløkonom og manager i EY

Program kl 09.35

SPAR SKATT OG MERVERDIAVGIFT I REHABILITERINGSPROSJEKTER

Det er viktig å ha et bevisst forhold til nye muligheter og økonomiske konsekvenser når det gjelder valg som tas i planleggings- og gjennomføringsfasen av et rehabiliteringsprosjekt.
Men hvilke skatte- og avgiftsoptimaliseringer er de mest lønnsomme? EY deler sine beste råd, og illustrerer effektene av tilpasninger med konkrete eksempler. 

Kaja Melbye

Faglig leder i Hille Melbye Arkitekter

Program kl 10.35

POTENSIALET I TRANSFORMASJONSPROSJEKTER

Mange store eiendomsmasser skal rehabiliteres og transformeres i årene som kommer. Kartlegging av en eiendoms potensial er viktig for å kunne ta riktige valg når det gjelder investeringer, hovedgrep og detaljering. Hvilken rolle har arkitekter i denne prosessen, og hvilke råd kan de gi utviklere for å sikre en god transformasjon og rehabilitering? Hvilke strategiske elementer bør nøyaktig vurderes? Hvilke risiki finnes – og hvordan få til et spennende prosjekt med kvaliteter, samtidig som vi følger regelverket?

Geir Graff-Kallevåg

Regiondirektør Oslo i Entra

Program kl 11.05

ET STORT PROSJEKT – TULLINKVARTALET

Byutvikling i Oslo preges av en rekke store prestisjeprosjekter, og Tullinkvartalet er et av de mest spennende og kompliserte. Møt oppdragsgiveren og prosjektlederen for utviklingen av prosjektet og hør om visjoner, mål, utfordringer og muligheter i milliardklassen.

Hva var tilnærming i en tidlig fase, og håndtering av utfordringer underveis? Hvordan ble de riktige valgene tatt i forhold til bruksformål, risikoelementer, tekniske løsninger og offentlige krav? Og hvordan sikre at prosjektet gjennomføres innenfor investeringsbeslutningens rammer?

Rune Pedersen

Markedssjef i Insenti

Program kl 11.05

ET STORT PROSJEKT – TULLINKVARTALET

Byutvikling i Oslo preges av en rekke store prestisjeprosjekter, og Tullinkvartalet er et av de mest spennende og kompliserte. Møt oppdragsgiveren og prosjektlederen for utviklingen av prosjektet og hør om visjoner, mål, utfordringer og muligheter i milliardklassen.

Hva var tilnærming i en tidlig fase, og håndtering av utfordringer underveis? Hvordan ble de riktige valgene tatt i forhold til bruksformål, risikoelementer, tekniske løsninger og offentlige krav? Og hvordan sikre at prosjektet gjennomføres innenfor investeringsbeslutningens rammer?

Tone Irene Lindemark

Prosjektleder i Profier

Program kl 11.35

KONVERTERING - FRA NÆRING TIL BOLIG

Store områder og eiendommer omreguleres til boligformål. Der det tidligere var kontorer og næring, utvikles nye boliger. Slike prosesser kan være utfordrende med hensyn til finansiering, bevaring av byggets særpreg, og utvikling av gode urbane kvaliteter. Hvordan finansierer vi store utviklings- og transformasjonsprosjekter, og hva er rammebetingelsene? Hvordan kan vi skape gode boligområder av gamle forretningsområder? Hvordan finne de beste tekniske løsningene, og hva med risikoen i slike prosjekter?

John Arne Bjerknes

Architect, Partner og Design Director i Nordic Architects

Program kl 13.00

REGJERINGSKVARTALET

Regjeringskvartalet skal rehabiliteres, og flere forslag ble vurdert i konkurranseoppdraget.
Team Urbis tegnet det som nå skal bli regjeringens og departementenes hovedkvarter på Hammersborg. Hvordan foregikk denne prosessen, og hva var de viktigste aspektene og egenskapene som gjorde at forslaget ” Adapt” ble valgt av Statsbygg? Hvordan jobbet teamet for å utvikle ideen, og ikke minst – hvordan skal vinnerforslaget realiseres?

Andrus Kõresaar

Arkitekt og partner i KOKO Architects, Estonia

Program kl 13.30

FRA FABRIKKBYGNINGER TIL SPEKTAKULÆRE KONSEPTER

Hvordan kan vi transformere industribygg og gamle varehus til nye, spektakulære konsepter som tiltrekker seg oppmerksomhet?

Det handler om å utfordre konvensjonelle visjoner med kreativ tilnærming og designprosess som er en viktig del av tydelige visjoner. Hvordan vi kan bevare, og til og med forsterke den historiske karakteren til gamle bygninger, legge til moderne funksjoner og løsninger, samt skape en kontrasterende, iøynefallende form.

La deg inspirere av hvordan en av våre mest revolusjonerende arkitekter finner sine originale inspirasjonskilder og en meningsbærende kildekode for å rekonstruere gamle bygninger til morgendagens bærekraftige konsepter!

Morgendagens eiendomsbransje

Les mer

Boligdagene 2019

Les mer
Alle våre konferanser →
↑ Til toppen