Byggtech 2018

1. januar, Geilo

Meld deg på

Smartbygg-teknologi: Nice-to-have eller need-to-have?

–Vi vet at vi kan utvikle smarte tjenester og produkter. Det store spørsmålet er hvorfor vi skal bygge smarte bygg, og hvilken verdi de tilfører et eiendomsprosjekt.

Frode Aardal er forretningsutvikler Smartbygg, Veni AS. Han er opptatt av at teknologiske nyvinninger skal gjøre brukere mer effektive og optimalisere drift og vedlikehold. Bidrar ny teknologi til bærekraftige løsninger, og er det smarte nødvendigvis også det lønnsomme? På Byggtech 2018 på Vestlia Resort, Geilo 28.-29. november kan leietakere, eiere og driftere få med seg spennende tanker om smartbygg-teknologi sett i forhold til kost-nytte-prinsippet.

Kost-nytte i fokus

–Vi er opptatt av hvilken verdi ny teknologi representerer for de involverte, med kost-nytte i fokus. Det finnes mye spennende teknologi og forskjellige digitale verktøy for tjenester og prosesser, men vi må ikke la oss blende og kun se på teknologiens fenomenale potensial. Vi må også tenke på hvorfor vi skal investere i ny smartbyggteknologi, hvilke smarte tjenester den kan tilby leietakere og dem som drifter bygget. Og ikke minst hvordan smarte tjenester kan hjelpe eiere til å gjøre gode valg basert på innholdet i tjenesten, sier Frode Aardal.

Enkelt og verdifullt

Veni har utviklet en tjenesteplattform som kalles life@work. Den handler om ulike tjenester som kan gjøre oss smartere og mer effektive på jobben. Men poenget kan ikke være at det er mulig å lage en slik plattform, for eksempel med en app. Poenget må være at tjenestene er så enkle å forstå at de tas i bruk, og tilfører hverdagen til brukerne en verdi. På Byggtech 2018 vil Frode Aardal presentere life@work med kost/nytte som bakgrunnsteppe.

Et bærekraftig valg

Bærekraft er et viktig poeng når ny teknologi tas i bruk. Det innebærer at teknologien bidrar til at menneskene i bygget virkelig tar smarte valg, enten det for eksempel handler om å skru varmen av eller på eller å benytte seg av en smart bildeling. Når vi tar smartbygg-løsninger i bruk, er målet at alle bør tjene på det. Både i dag og i morgen. Hvorfor skal vi ellers være så smarte, spør Frode Aardal på Byggtech 2018 på Vestlia Resort, Geilo 28.-29. november.

 

meld deg på