elin_mack_lovdal

Bildetekst:
Advokat/partner Elin Mack Løvdal i Advokatfirmaet CLP.

Start forberedelsene tidlig!

Advokat Elin Mack Løvdal om finansiering.

–Med kapitalmarkeder i endring, er det blitt enda viktigere å være godt forberedt når du skal finansiere kjøp og utvikling av eiendom.

Det finansielle bakteppet er i endring. Låntakere har fått flere kapitalkilder å forholde seg til. Da er det viktig å ta et skritt tilbake og vite hva som betyr noe i nettopp ditt tilfelle, enten det dreier seg om prosjektfinansiering av utvikling eller kontantstrømseiendom. Advokat/partner Elin Mack Løvdal i Advokatfirmaet CLP ledet på Eiendomsdagene i januar 2019 en høyaktuell debatt om hvordan du kan forberede velegnet finansiering ved kjøp av eiendom.

Muligheter og fallgruver
–Nesten like viktig som å finne ut hva du skal kjøpe, er hvordan du skal finansiere det. Med flere ulike kapitalkilder å forholde seg til, er nå mulighetene for finansiering også langt flere enn tidligere. Dette innebærer nye fallgruver, som igjen betyr at det er viktig å være i forkant og tilpasse finansieringen til dine individuelle behov, sier Elin Mack Løvdal.

Hva må til for å lykkes?
Mack Løvdal hadde med seg Katharina Hernæs – tidligere banksjef i Pareto Bank – nå leder av forretningsutvikling i Solon Eiendom og Thomas Fjeld, Head Of Real Estate i DNB Markets når det ble diskutert hvordan potensielle låntakere på en best mulig måte kan presentere en lånesøknad: Hva skal til for å skru sammen en pakke som har nettopp den fleksibiliteten som du trenger? Hvordan bygge tillit i presentasjonen av en sak? Hvordan dokumentere den reelle risikoen i caset? Panelet presenterte også konkrete eksempler, som inkluderte forståelse for långivers situasjon. Sist, men ikke minst: Ved å trekke veksler på faglige ressurser som har et helhetlig, profesjonelt perspektiv på finansieringsprosesser, øker du selvsagt muligheten for å få marginene på din side ¬– på sikt.

Deltakerne på Eiendomsdagene fikk høre at det fremover vil stilles større krav til aktører som skal låne, deriblant: Gode forberedelser, en begrunnet ønskeliste og en klar tanke om hva som egentlig er ditt behov.

Aktuell konferanse

Til toppen