Tett, grønn og smart

– Oslo skal bli en tett, grønn og innovativ by. Folketallet vil øke drastisk i årene som kommer, og målet må være at Oslo skal være byen for de mange.

Oslo ble nylig valgt til Europas Miljøhovedstad i 2019. Det skaper store forventninger og forhåpninger om fremtiden. På Eiendomsutviklingsdagene på Farris Bad i Larvik 24.-25. august vil Victoria Marie Evensen, leder av Byutviklingskomiteen i Oslo kommune, fortelle hvordan Oslo skal innfri forventningene om å bli en tett, grønn og smart by.

Kollektivknutepunktene

– Den blågrønne karakteren til Oslo må vernes om når vi skal bygge mange boliger. Vi vet at vi må bygge tettere og høyere, at vi vil få mer by og mindre forstad, og må selvsagt også ta vare på gode, grønne uterom. Kollektivknutepunktene vil være sentrale, der må vi tilrettelegge for et økt antall boliger og flere arbeidsplasser. Ny teknologi vil også bidra til smart energibruk og bærekraftig byutvikling, ikke minst rent sosialt. Det er ingen vits i å bygge tett hvis folk rømmer ut av byen hver gang de har fri. Byen skal også være et sted for rekreasjon. Målet må være en raus by, som tar imot, inkluderer og fyller hverdagen til folk med et godt innhold, sier Evensen.

Vokse så smart som mulig

Oslo kommune har høye miljøambisjoner, byutvikling er en selvsagt del av dette. Gående og syklende skal prioriteres, og biltrafikk reduseres betydelig, samtidig som bilfritt byliv gir mer plass til folk og mindre plass til bilene i sentrum. Å bo tett med kort vei til jobben er også noe av det mest miljøvennlige vi kan gjøre. Ikke minst er det viktig å utvikle et robust fellesskap med grønne møteplasser som imøtegår folks behov. Det er ikke nok å få byen til å vokse fort. Vi må også få den til å vokse så smart som mulig, ifølge Evensen. På Eiendomsutviklingsdagene i august får du vite hvordan kvantitet og kvalitet kan gå hånd i hanske når en by skal utvikles.