–Tiden er moden for nye boformer!

Delingsøkonomi er et velkjent prinsipp i mange andre bransjer. Olav Birkenes i Birk & Co mener det er mulig å utnytte delingsprinsippet i langt sterkere grad også for boliger.

De siste årene har vi sett at delingsformer som Airbnb, Uber og ulike former for kontordeling har økt voldsomt. Trenden er tydelig. Vi deler stadig mer, av ulike grunner. Tiden er moden for å se på dette i en boligkontekst. På Citykonferansen 14. februar i Posthallen vil Olav Birkenes, daglig leder i Birk & Co, ta for seg nye boformer som handler om å dele.

Mer enn bare fagre ord

Olav Birkenes bygger som han snakker. Birk & Co er nå i ferd med å teste ut sine teorier om sosiale, bærekraftige boliger på Bryn i Oslo. Mest oppmerksomhet har skilsmisseleilighetene fått, der barn kan bo fast uten å måtte flytte mellom mor og far hver uke, og mor og far bor i hver sin leilighet på hver sin side av barnerommet. Undersøkelser viser også at en høy andel av skilsmisser er lite konfliktfylte. Den nye boformen er derfor høyst relevant.

Delingssystemer for bolig

–Skilsmisseleilighetene er en liten del av Fyrstikkbakken 14. Vi ønsker også å prøve ut andre boformer hvor delingsprinsippet rår. Det kan være voksne i vennekollektiv, tvillingleiligheter for to eldre søstre, eller kanskje et fellesrom som bookes ved behov? Å dele er fremtiden. Vi ser at miljøbevisstheten øker hos de unge, og i tillegg til at dette har en bærekraftig gevinst, ønsker vi å bidra til å kurere ensomhet i befolkningen.

Viktig med incitamenter

Foruten å dyrke sosial bærekraft er Birk & Co opptatt av å bygge miljøvennlig i en bransje som bidrar til store miljøutslipp. Det er mulig å lage sosialt- og miljømessig bærekraftige boliger, ifølge Birkenes, men det er viktig med incitamenter. –Incitamentene for el-bil har fungert. Vi bør få noe tilsvarende for bærekraftige boliger. Nå er det for eksempel sånn at myndighetene til dels straffer utbyggere som velger bærekraftige boligbygg, sier Birkenes, som vil utdype dette fremtidsrettede temaet på Citykonferansen 14. februar i Posthallen.