Prop-Tech_Village

Velkommen til Proptech Village!

Buzzwordet «Proptech» - eller eiendomsteknologi - er en stadig voksende del av eiendomsbransjen – og stadig viktigere. Med fremtiden i møte, og økte krav til bærekraft og miljøhensyn, blir mer effektive byggeprosesser, drift og vedlikehold gjennom ny teknologi og verktøy, veien videre.


Estate arrangerer signaturkonferansen «Eiendom & Teknologi» den 23. november – et tydelig tegn på hvor viktig denne bransjesegmenteringen er. Årets konferanse har fokustema «bærekraft» og inviterer viktige aktører innen proptech og eiendomsutvikling.

 

Proptech Village

 

Proptech er innovasjonspreget; nye løsninger utvikles hver dag av spennende gründere og startup-miljøer. På Eiendom & Teknologi vil du også finne vårt konferansekonsept: «Proptech Village».

Her vil spennende startups og innovasjonsmiljø kunne stille med stand og introdusere sine konsepter til bransjen. Alle er i en tidlig fase, og får nå muligheten til å introdusere seg og sine ideer for eiendomsbransjen.

Proptech Village huser totalt 15 bedrifter. Vi introduserer de ulike bedriftene nå frem mot konferansen 23.november, følg med på våre hjemmesider og i våre nyhetsbrev!

 

Proptech Village: 5 av 15

 

Parqio endrer måten man åpner og bruker fellesgarasjer ved å digitalisere porten og kartlegge ledig kapasitet i parkeringsanlegget.

 

Eiendomsappen er en web- og app-plattform som sikrer sømløs kommunikasjon mellom eiendomsforvaltere og leietakere. Appen fungerer som en oversiktsbase for innmelding og oppfølging av avvik, leietakere og leiekontrakter, og kontroll over alt rutinearbeid.

 

Romly’s mål er at det skal finnes oppdatert og tilgjengelig 3D-dokumentasjon av alle bygg, og de spesialiserer seg i første omgang på arealoppmåling av boliger. Selskapets forretningsmodell er å bruke 3D-laserskannere til å sanke, strukturere og tilgjengeliggjøre data om bygg.

 

Prefabrikasjon – produksjon av bygningselementer i fabrikk for montering på byggeplass – kan løfte byggebransjen inn i 2021. Modulize lager programvaren som muliggjøre prefabrikasjon på tvers av aktørene i verdikjeden.

Estatelab er en utvikler og leverandør av software rettet mot næringseiendom som skal digitalisere, automatisere og effektivisere kundenes kommersielle og operasjonelle forvaltning, på tvers av stillinger og funksjoner.

 

 

Uoffisielt Norgesmesterskap i salgspitch!

 

Landets eneste uoffisielle mesterskap i salgspitch arrangeres på Eiendom & Teknologi! Hentet fra Proptech Village, vil 5 heldige startups bli trukket til å «konkurrere», med presentasjon av sine produkter i hovedsalen.

Ved å koble sammen etablerte eiendomsaktører og proptech startups, vil man kunne bygge nye nettverksforbindelser og holde seg orientert på de nyeste utviklingstrendene innen proptech.

 

Velkommen!

Aktuell konferanse

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om våre konferanser med eiendomsrelaterte temaer.

    Til toppen